English Вход
Университетски Кариерни Центрове
 
 членовестуденти
Аграрен университет - Пловдив3702500
Бургаски свободен университет4005000
Варненски свободен университет25010000
Великотърновски университет 54215000
Висше военноморско училище-Варна2541250
Висше строително училище "Любен Каравелов" - София450910
Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София01000
Висше училище по застраховане и финанси60936
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите (ВУАРР) – Пловдив337000
Икономически университет-Варна00
Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг - София--
Колеж по телекомуникации и пощи151000
Лесотехнически университет - София322867
Медицински университет - Пловдив04100
Медицински университет "Проф. Д-р Параскев Стоянов" Варна02000
Медицински университет - София04000
Висше Училище Международен Колеж 6051181
Международно висше бизнес училище02500
Минно-геоложки университет "Иван Рилски" - София01000
Национален военен университет "Васил Левски" - Велико Търново591339
Нов български университет012000
Пловдивски университет32011000
Русенски университет Ангел Кънчев"12508500
Софийски университет "Св. Климент Охридски"632025368
Стопанския факултет на СУ "Св. Климент Охридски"10001700
Факултет по математика и информатика на СУ01
Философски факултет на СУ "Св. Климент Охридски"20003000
Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии433000
Стопанска академия "Д. А. Ценов" -Свищов4206000
Технически университет-Варна40406580
Технически университет-Габрово06000
Технически университет-София400013500
Тракийски университет-Стара Загора8424500
УАСГ - София1302760
Университет “Проф. Асен Златаров” - Бургас1024153
Университет по хранителни технологии - Пловдив12005400
УНСС - София982523000
ХТМУ - София5123600
Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”4857000
Югозападен Университет-Благоевград27011988