Великотърновски университет
English Вход
Конкурс за стипендии за изследователи
Краен срок: 1 октомври/1 март
Германската фондация "Даймлер-Бенц Щифтунг" обяви конкурс за стипендии за младежи от различни държави, включително и България, които искат да направят докторантура и да реализират свой изследователски проект в Германия. За програмата могат да кандидатстват младежи с магистърска диплома, без значение в коя област е тя. Стипендиите са предназначени за индивидуални кандидати. Продължителността на стипендията зависи от изпълнението на проекта, но не може да надвишава две години.
СТИПЕНДИЯ ПИКАДИЛИ
Пикадили ЕАД обявява конкурс за стипендия на студенти за учебната 2006 / 2007 година по написване на есе по следните теми:
"Да привлечем добрите служители"
"Пикадили - с грижа за клиента"
"Пикадили - увеличаване познаваемостта на марката"
Стипендията е в размер на 150 лв на месец, дава се за една академична учебна година (9 месеца). Право на участие имат всички студенти - редовна форма на обучение по икономически дисциплини завършили II курс от висши учебни заведения в България с успех по време на следването не по - нисък от 4,50.
Наградените студенти ще стажуват в "Пикадили" ЕАД и при показани резултати ще им бъде предложено назначение .
Документи за участие:
  1. Автобиография
  2. Есе по някоя от посочените теми
  3. Копие на заверена студентска книжка
Критерии за оценяване на есето:
  1. Есето трябва да е с обем не повече от 7 печатни страници - до 1800 знака на страница.
  2. Да бъде полезно и практически ориентирано
  3. Да бъде оригигинално и творческо
  4. Общо впечатление за стила на кандидата.
Срок за подаване на документи: 10.12.2006 г. на адрес: гр. Варна; ул. "Битоля"1 А , отдел "Човешки ресурси"; на вниманието на г-жа Хр. Кънчева ; тел: 052/66 34 48 или на e-mail: jobs@piccadilly.bg.
Комисия от представители на Пикадили ЕАД ще оцени всички получени есета. Авторите на трите най-добри творби ще направят презентация на своите есета пред комисията и измежду тях ще бъде излъчен победителят в конкурса. Той ще сключи договор за стипендия с Пикадили ЕАД за учебната 2006/ 2007 година.
Идеята за създаването на стипендия "Пикадили" не е нова. От 2003 г. компанията поддържа активни отношения с ИУ Варна и по специално с катедри "Стокознание" и "Търговия", а от тази година и с УНСС - гр. София. Голяма част от служителите са студенти във висши учебни заведения в различни градове на страната . Фирмата насърчава растежа на място и затова е от изключителна важност младите служители, които влизат във фирмата, да бъдат с подходяща квалификация и образование. За стипендията могат да кандидастват всички студенти, независимо дали са служители в компанията или не. Тя ще се дава за една академична година и ще е в размер на 150 лв месечно. Стипендиантите ще се ползват с предимство пред останалите кандидати за работа в Пикадили.