Софийски университет "Св. Климент Охридски"
English Вход

Центърът за кариерно развитие на студентите от СУ "Св. Климент Охридски" е кариерният център, обслужващ
студентите на Университета. Нашата роля е да работим като
посредник между нуждите на бизнеса и възможностите на университета,
като непрестанно поддържаме отворена връзката си към двете групи
партньори.

Като такива ние можем да бъдем ценен партньор при:
- намирането на млади специалисти за Вашите стажантски и работни места;
- организиране на семинари, обучения, презентации;
- събиране на обратна връзка от студенти;
- комуникационната Ви дейност, насочени към младите хора;
- създаване на интегрирана стратегия в областта на човешките ресурси и младите специалисти;

Ако искате да публикуваме Ваша обява за работа или стаж, моля изпратете кратко описание на Вашата фирма и самата обява на нашия e-mail:career@uni-sofia.bg

Можете да ни намерите и на:

Център за кариерно развитие (в офисите на Информационно-рекламния център)
СУ "Св. Климент Охридски"
бул. "Цар Освободител" 15
Тел: 930 85 63; 930 84 86

URL: http://career.uni-sofia.bg/