Русенски университет Ангел Кънчев"
English Вход
На 25-10-2007 от 11:00 в централен корпус зала 1.311 ще се проведе среща във връзка с набиране на персонал за IBM България.
На 17-10-2007 г. ще се проведат срещи на представители на Евромаркет Груп със студенти от Русенски университет.
от 11:00 в корпус 8 зала 121
от 14:00 в централен корпус зала 1.407
от 15:00 в централен корпус зала 1.311
На 3-10-2007 се проведоха срещи на представители от фирма ЗПТ АД - гр. Стралджа със студенти от Русенски университет "Ангел Кънчев". На срещите участваха преподаватели и студенти от 3 факултета и 6 специалности. Разменена беше информация от взаимен интерес. Бяха договорени условия за участие на студенти в стажански програми и в разрешаване на проблеми в производството.