Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”
English Вход
Директор
доц. д-р Константин Константинов
Зам.Директор
доц. д-р Корнелия Тодорова


Кариерен консултант
Кирил Кирилов

Корпус 3, ет. 3, каб.311

Телефон: Гореща линия 0893/35 22 42 ; 054/ 830 495, вътр. 199

Email: career@shu.bg ; career_shu@abv.bg ; career.shu@gmail.com