Стопанска академия "Д. А. Ценов" -Свищов
English Вход

Отваря врати центърът за кариерно развитие към СА "Д. А. Ценов" - Свищов

На 14ти септември 2005 год. тържествено бе открит центърът за кариерно развитие към Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов. Центърът е създаден по инициативата на проект "Пазар на труда" на Американската агенция за международно развитие (ААМР) и Джоб Тайгър за изграждането на модерни кариерни центрове в България като част от Националната програма за студентски стажове.

Лентата бе прерязана от директора на мисията на Американската агенция за международно развитие (ААМР) за България г-н Майкъл Фриц в присъствието на ректора на СА "Д. А. Ценов" доц. д-р Нено Павлов, кмета на Свищов Станислав Благов, представители на бизнеса, на ААМР, проект "Пазар на труда" и Джоб Тайгър, както и на Фондация на бизнеса за образованието, която в бъдеще ще осигури и подпомогне ефективното развитие и функциониране на центъра.

Центърът за кариерно развитие си поставя амбициозната задача да бъде мост между бизнеса и образователната система, съдействайки за адаптирането на университета към реалностите на пазара на труда. Центърът ще подпомага професионалната ориентация и практическа подготовка на студентите, и ще улесни работодателите в процеса на подбор и обучение на бъдещи кадри.

Сред услугите, които центърът ще предлага на студентите, са както получаване на информация за свободните стажантски и работни позиции, така и кариерно ориентиране, обучение и стратегии за търсене на стаж и работа, подготовка за цялостния процес на подбор, съдействие при подготовка на необходимите документи за кандидатстване на конкретна позиция.

Гаранция за ефективните услуги, предлагани от центъра, е професионалната подготовка на консултантите в серия обучения, проведени от чуждестранни специалисти с дългогодишен опит в областта на кариерното консултиране.