Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”
English Вход
За да ползвате услугите на Центъра за кариерно развитие е необходимо да се регистрирате.
За целта изтеглете Регистрационния формуляр:

за фирми
Попълнените регистрационни формуляри изпращайте на адрес: career@shu-bg.net