Стопанска академия "Д. А. Ценов" -Свищов
English Вход

За контакти:

Доц. д-р Красимир Шишманов

Координатор на офис "Образователен маркетинг"

Сл. Тел.: (0631) 66 397

E-mail: krasi@uni-svishtov.bg