Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”
English Вход

2.12.2017 г.

,,Младежко развитие и закрила ,, ЕООД

търси да назначи:

ВЪЗПИТАТЕЛИ

Кратко фирмено представяне:

Социална услуга насочена към младежи от Германия на възраст между 12- 18 год.Цялостния процес на предлаганата услуга се организира и осъществява въз основа на немската концепция за индивидуално-педагогическо обгрижване в чужбина , както и въз основа на немското социално законодателство.Основна цел по която се работи е откъсване на младежите от обичайната им позната обкръжаваща среда с цел положително повлияване на вредните навици и привички.

Основни длъжностни задължения на възпитателя:

Възпитателят носи отговорност за повереното му дете, за спазването на установения режим и дневната програма,отговаря за опазване на имуществото където е настанен заедно с детето, води задължителна документация свързана с пряката работа с детето съгласно нормативните изисквания и правилника за вътрешния ред. Спазва професионалната етика и проявява колегиално отношение към хората с които работи, участва във всички екипни срещи.

Необходими умения и квалификация:

Лични и социални умения:

Гъвкавост

Продуктивност

Критика и самокритика

Самоувереност

Умения за сближаване и отдалечаване

Умения за организиране

Отговорност

Умение за работа в екип

Емпатия

Образование и квалификация:

Висше или професионално образование в различни направления: Немска филология,Английска филология,Социални дейности,Социална педагогика,Специална педагогика;

Езикови познания - Немски или Английски език

Месторабота - гр.Шумен

Работно време : пълен работен ден, непълен работен ден, нощни дежурства

Добро заплащане.

Кандидатите да изпратят CV на : necesim@abv.bg

За допълнителна информация : тел.за контакт 0879027651 - Нурай Ведат- сл. човешки ресурси

Всички, които са одобрени по документи ще бъдат поканени на събеседване в офиса ни .

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.09.2017 г.

Уважаеми колеги,

ако има интерес от ваши сега дипломирали се специалисти (бакалаври/магистри) от проф. направление "Физични науки"

към вакантните длъжности "инженер-метеоролог" на военни летища край Пловдив, Ямбол и Плевен,моля да ни известите за да им окажем съдействие пред военните окръжия при кандидатстване.

Срокът 15.09.2017 г. вероятно ще бъде удължен.

За директна връзка (делник 08:00 16:30)- сл.тел. 029228706.

Христов

МЦ на ВВС

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.09.2017 г.

Кредитен експерт

Ако не искате да работите за голяма международна компания, ако не искате да получавате висок доход, ако не желаете сами да определяте работното си време, тази обява не е за Вас!

Ако обаче успяхме да Ви заинтригуваме, ето какво Ви предлагаме:

- Гъвкаво работно време;

- Високи комисионни;

- Безплатни фирмени обучения;

- Осигуровки върху пълния размер на доходите;

- Атрактивни допълнителни придобивки, при постигнати добри резултати (средства за транспортни разходи, фиксирани парични бонуси и др.);

- Участие на тиймбилдинги и конференции.

Какво очакваме:

- Поведение, ориентирано към клиентите;

- Комуникативност и отговорност;

- Търговски опит - ще се счита за предимство.

В какво се състои работата:

- Активно търсене и привличане на нови клиенти;

- Индивидуално консултиране и предлагане на продуктите на компанията;

- Обслужване на нови и настоящи клиенти.

Телефон за контакти: 0895505597

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28.08.2017 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ПРОФЕСИОНАЛНА ДЪРЖАВНА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ

"ДИМИТЪР ХАДЖИВАСИЛЕВ"

Свищов, 5250, ул. "Д. Хадживасилев" № 11

e-mail: dtg.svishtov@gmail.com

тел.0631/64355;тел./факс 64384

http://www.dtg-svishtov.com

Свободни работни места за учител :

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап - биология и здравно образование и Химия и опазване на околната среда - 1 щатна бройка - считано от 15.09.2017 г.;

Изисквания за заемане на длъжносттa:

a)съгласно чл. 215 от ЗПУО:

- не е осъждано на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление независимо от реабилитацията;

- не е лишено от право да упражнява професията;

- не страда от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на учениците, определени в чл. 2 на Наредба № 4 от 24 октомври 2016 г. издадена от Министерството на здравеопазването за определяне заболяванията и отклоненията, които застрашават живота и здравето на децата и учениците.

б) образование и квалификация

- съгласно Приложение № 1 към чл.24 от Наредба № 12 от 1 септември 2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Срок за подаване на документи - до 29.08.2017 г.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

1. Заявление;

2. Лична карта;

3. Автобиография;

4. Документ за стаж /оригинал и копие/;

5. Документ за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност /оригинал и копие/;

6. Документ за проведен медицински преглед от лекар с придобита специалност по психиатрия и лекар с придобита специалност по пневмология и фтизиатрия /при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца/;

7. Свидетелство за съдимост /при назначаване/.

Забележка: Трудовото правоотношение възниква след подбор по документи и попълване на въпросник, който ще се проведе в кабинет № 22 на ПДТГ "Димитър Хадживасилев" - Свищов

на 01.09.2017 г. от 11.00 ч.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.08.2017 г.

Фирма "Поликонтакт"

Предлага свободна работна позиция :

ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ/ДЕЛОВОДИТЕЛ С АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Международна компанията с бизнес във Варна, търси да назначи оперативен счетоводител/деловодител .

Месторабота Варна; Постоянна работа; Пълно работно време; Подходяща и за кандидати с малък или без опит; Служители/Работници; Счетоводство, Одит, Финанси;
Отговарящ за обявата: Петя Станчева

Профил на позицията:

изпълнение на ежедневни оперативни задачи по осигуряване на счетоводния документооборот /фактури, банкови операции;

съставяне на фактури за продажби, изготвяне на първични документи свързани с тях, както и първични документи свързани с отчитането на продажбата на услуги;

изготвяне на вторични счетоводни документи;

участие в изготвянето на месечни справки, финансови отчети и др.;

подготвяне на данни;

Изисквания:

ОТЛИЧНО НИВО НА ВЛАДЕЕНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК;

образование - висше икономическо /за предпочитане СК,финанси/;

опит като счетоводител препоръчителен, но не е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН;

отговорност, организираност, инициативност, лоялност и коректност;

добра компютърна грамотност.

Компанията предлага:

трудов договор с дългосрочен ангажимент;

работно време -понеделник-петък, 8 часа;

много добро възнаграждение.

Документи за кандидатстване - АВТОБИОГРАФИЯ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК.

Пъроначалният подбор ще се извърши по документи.С одобрените по документи, ще се свържем допълнително.

Лиценз на Поликонтакт 1702/17.03.2014г.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.07.2017 г.

"ПОЛИКОНТАКТ"

Месторабота Варна; Постоянна работа; Пълно работно време;

Подходяща и за кандидати с малък или без опит Служители/Работници;

Маркетинг; Административни и офис дейности; Търговия и продажби;

Отговарящ за обявата: Петя Станчева


СПЕЦИАЛИСТ ПРОДАЖБИ С ОТЛИЧЕН АНГЛИЙСКИ ЕЗИК


Отговорности:
- обслужване и консултация на клиенти
- участие и водене на преговори с партньори
- обработка на документи и сключване на договори
Изисквания:
- висше образование - за предпочитане икономическа специалност
- предишен опит при работа с клиенти
- ОТЛИЧЕН АНГЛИЙСКИ ЕЗИК - писмен и говорим
Личностни качества:
- позитивна и комуникативна личност
- аналитично и иновативно мислене
- отговорно отшение към поети професионални ангажименти и работния екип
- спазване на крайни срокове
- възможност и желание за пътуване - не се изисква шофьорска книжка
Начин на кандидатстване:
Първоначалният подбор ще се извърши по документи - актуална автобиография със снимка и мотивационно писмо. Одобрените кандидати ще бъдат уведомени за последващо интервю.

Предоставените от Вас лични данни подлежат на закрила по смисъла на ЗЗЛД.
Лиценз на "ПОЛИКОНТАКТ" ЕООД: 1702/17.03.2014 год.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25.04.2017 г.

Креди Йес ООД

Креди Йес ООД - компания за кредитиране набира:

ЛИЧНИ ФИНАСОВИ КОНСУЛТАНТИ

Отговорности:

предоставя консултантски услуги за кредитните продукти на компанията пред нови и потенциални клиенти;

извършва директни продажби на финансови продукти;

създава коректни дългосрочни отношения с клиентите на компанията и се грижи за обслужването на предоставените продукти.

Предлага се граждански договор. Длъжността е подходяща за студенти.

За повече информация :

shumen.office@credi-yes.com

тел.:0894/43 43 91

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25.04.2017 г.

Хотелска верига Victoria Group

Ние търсим амбициозни млади кандидати за нашите летни хотели, в които те ще могат да получат добър опит в туризма в мултинационална среда.

Търсят се кандидати за позцията Guest Relations Officer.

Ето и изикванията:

Guest Relations Officer

Нашата компания притежава осем хотела на морето разположени на Елените и Слънчев бряг.

В момента набираме амбициозни кадри с опит и желание да продължат кариерата си на позиция Guest Relations Officer с Руски и Английски език.

Позицията е динамична и ще изисква хора с организационни способности и лидерски умения, които да умеят да работят с големи групи хора и да ги управляват.

Задължения:

 • Работа в тясна връзка с нашите гости и надлежно отговаряне на техните нужди
 • Справяне с оплаквания на гостите НЕЗАБАВНО и без отлагане, к ато се намери най-доброто решение на проблема
 • Промотиране услуги в хотела когато е възможно
 • Подготовка на изненади за рожденни дни, годшнини, и др.
 • Резервации за А-la Carte ресторанти - основна сутрешна дейност, свързана с организация на големи групи гости

Изисквания:

 • Опит на такава или подобна позиция , контактуваща с хора
 • Самоуверени индивиди с добри комуникативни способности и положителна настройка
 • Гъвкавост, за да отговори на най-различни ситуации на работното място
 • Завършено образование в областта на туризма e предимство
 • Задължителен Руски и Английски на добро ниво

Ние предлагаме:

 • Конкурентна начална заплата
 • Добри условия за работа - настаняване, изхранване
 • Обучение на работното място

Ако имате страст към обслужването на клиенти и желаете да се присъедините към нашия динамичен, млад екип,

моля изпратете CV и мотивационно писмо на английски или руски език, както и актуална снимка на: petya.angelova@victoriagroup.bg или се обадете на телефон 0984776553.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.04.2017 г.

ФИРМА ПОЛИКОНТАКТ

Офис консултант на непълен работен ден

За наш клиент търсим Офис консултант:

Изисквания към кандидатите:

Само за студенти икономическа специалнос ГОРЕН курс /3-4 курс/;

Задължително английски език на много добро ниво;

Много добра компютърна грамотност-работа с MS Office;

Отлични комуникативни способностти;

Умения за работа в екип;

Организирана личност;

Подреденост и усет към детайли.

Работа в офис, като:

Обработка на поръчки;

Приемане на обаждания и поръчки от клиенти по телефон;

Издаване на фактури.

Условия на фирмата:

Пет дневна работна седмица;

Постоянна дългосрочна заетост;

Възможност за развитие;

Много добро заплащане за 4 часов работен;

Фирмено обучение за работа със софтуер.

Кандидати, които не отговарят на изброените критерии, моля да не кандидатсват.Необходими документи - автобиография със снимка.

Първоначалният подбор ще се извърши по документи.Ще се свържем само с одобрените кандидати.

Лиценз на Поликонтакт 1702/17.03.2014г.

Бизнес Асистент

Търсим кандидат на позиция Бизнес асистент

Основни задължения:

подпомага работата на маркетинг специалистите;

ежедневна комуникация с клиенти, доставчици и партньори;

изготвяне на оферти, справки;

работа с интернет офиса на компанията;

организира и подпомага дейности във офиса;

води служебна кореспонденция по телефон и имейл;

Изисквания към кандидата:

владеене на писмен и говорим английски;

завършено висше образование;

креативност;

отлични комуникационни качества

умение за работа в екип;

умение за приоритизиране на цели и задачи.

Ние предлагаме:

работа в динамична среда,

отлични условия на труд,

възможност за кариерно развитие,

целогодишен ангажимент,

през лятото местоработата е в гр.Варна,

гарантирано обучение.

Необходими документи за кандидатстване:

автобиография и снимки

Първоначалният подбор ще се извърши по документи.

С одобрените по документи, ще се свържем допълнително.

Само одобрените кандидати ще бъдат поканени за интервю.

Лиценз на Поликонтакт 1702/17.03.2014г.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.04.2017 г.

Easy Consult

ПЕРСОНАЛ ЗА РЕЧНИ КРУИЗНИ КОРАБИ " RIVER ADVICE " и "VIKING RIVER CRUISES"

Easy Consult, специализирана в подбора на персонал на международно ниво в сферата на туризма, набира ПЕРСОНАЛ ЗА РЕЧНИ КРУИЗНИ КОРАБИ за интервюта за следните позиции:

EXECUTIVE CHEF - Главен Готвач

SOUS CHEF - Пом. Главен Готвач

PASTRY CHEF - Сладкар

CHEF DE PARTIE - Cook - Готвач

COMMIS DE CUISINE - Asst. Cook - Помощник готвач

UTILITY - Помощник в кухнята

MAITRE'D - Мениджър ресторант

CHEF DE RANG - Waiter/еss / Сервитьор

BAR WAITER/ЕSS - Бар сервитъор

BARTENDER - Барман

CHIEF HOUSEKEEPER - Старши камериер

CABIN STEWARD /ЕSS - Камериер

NIGHT AUDITOR RECEPTION - Рецепционист нощна смяна RECEPTIONIST - Рецепционист

CONCIERGE / Консиерж

ИНТЕРВЮТАТА С РАБОТОДАТЕЛЯ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ НА 5 МАЙ И В КРАЯ НА МАЙ 2017г. ВЪВ ВАРНА.

Изисквания:

ОПИТ НА ПАСАЖЕРСКИ КОРАБИ ИЛИ МИНИМУМ ЕДНА ГОДИНА МЕЖДУНАРОДЕН ОПИТ В 4* - 5* ХОТЕЛИ - ДОБРО НИВО НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК*

ВЛАДЕЕНЕ НА ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК - НЕМСКИ, ФРЕНСКИ, ИСПАНСКИ (ПРЕДИМСТВО)

*За позиции, обвързани с доректна комуникация с гостите - отлично ниво

Нашето предложение:

Атрактивно възнаграждение

Допълнително бакшиши

Pабота в международна среда с високи стандарти

Моля, изпращайте актуална автобиография и снимка чрез бутона за кандидатстване.

Всички кандидатури ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, съгласно ЗЗЛД.

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати. Работата на Easy Consult по подбор на персонал се основава на удостоверение № 2046 / 31.05.2016 г.

Услугите на Изи Консулт са изцяло безплатни за кандидатите.

Изи Консулт - Варна

Тел: +359 52 603 190

Email:shipjobs@easyconsultbg.com

Изи Консулт - Бургас

Тел: +359 884 938 344

Email:shipjobs@easyconsultbg.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.04.2017 г.

КЛИО КОМЕРС

Предлага : СЕЗОНЕН СКЛАДОВ РАБОТНИК

КЛИО КОМЕРС е динамично развиваща и постоянно разрастваща се българска компания, лидер в дистрибуцията и логистиката на бързооборотни хранителни стоки.

Дейността се осъществява чрез девет търговски бази в страната, в градовете - Разград, Русе, Горна Оряховица, Габрово, Шумен, Добрич, Силистра, Варна, Плевен..

ПОЗИЦИЯТА СЕ ОТНАСЯ ЗА СКЛАДА НА ФИРМАТА В гр. ВАРНА!
(Осигурена квартира в гр. Варна по време на престоя)

Отговорности:
Точно и навременно комплектоване на подадените към склада заявки/поръчки/ на клиентите
Коректно адресиране и обозначаване на готовите заявки
При нужда включване в проверката на документацията,при прием на стока
Правилно подреждане на стоките в склада


Изисквания:

Способност за организиране на работата по приоритети
Умения за работа в екип

Бързина, наблюдателност

Завършено средно образование
Предишен опит в сферата на търговията с бързообортни стоки ще се счита за предимство


Ние предлагаме:
Осигурена квартира в гр. Варна
Конкурентно възнаграждение
Трудов договор, осигуровки
Възможност за оставане на постоянна позиция
Въвеждащо обучение

Необходими документи за кандидатстване:
Подробна автобиография с актуална снимка на имейл:
p.parashkevova@cliofoods.com

ИНТЕРВЮ ще се проведе в базата на фирмата в гр. Шумен, по график - с одобрените по документи кандидати.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28.03.2017 г.

Травъл Инн ООД Консултанти за работа в чужбина

гр. Пловдив 4003, ул. "Кольо Фичето" № 7 А, ет. 2/в сградата на Колеж Омега/

Тел.: (359) 896 813 482 Тел./Факс: (359) 32 968 364 E-mail: travelinnltd@yahoo.com

Web site: www.travelinnbg.com

Работа в Англия по време на лятната ваканция

Програмата Hospitality Training Ви дава отлична възможност да работите в хотелиерската и ресторантьорската индустрия и да усъвършенствате английския си както чрез качествено обучение, така и на работното си място.

e-Learning:
Участниците в HTP програмата са снабдени с електронното обучение E-Learning.

Напълно интерактивен софтуерен пакет, който предлага качествено обучение по английски език за дистанционно обучаващите се.

Осигурена Платена Работа
На всички кандидати, които са записани за HTP, се предлага работа за 3до 12 месеца. Работата е в хотели и ресторанти навсякъде из Великобритания.
Позициите включват:
Камериер/ Камериерки , Главен Асистент /Сервитьори/ Бармани - Готвач/ Главен Готвач - Заместник Мениджър, Рецепционист/ки

Заплащане:

За възраст от 18 до 20 години - 5.30 GBP/ час

За възраст от 21 до 24 години - 6.70 GBP/ час

За възраст над 25 години - 7.20 GBP/ час

Настаняване:

Осигурено от работодателя, като наема се удържа от заплатата и варира в зависимост от района в който се намира от 20 до 70 английски паунда на седмица.

Изисквания:

Да сте на възраст от 18 до 30 години.

Да владеете английски език

Документи за участие:

Автобиография на английски език с прикачена снимка;

Мотивационно писмо на английски език;

Попълнена регистрационна форма за кандидатстване, която се издава в офисът на

"Травъл Инн" ООД

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20.03.2017 г.

АСИСТЕНТ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ
- ВЪЗМОЖНОСТ ЗА СТУДЕНТИ -

ИЗИСКВАНИЯ:

студенти РЕДОВНО обучение (1-3 курс)

разговорен английски език

опит НЕ е задължителен

възможност за пътуване

ОТГОВОРНОСТИ:

обслужване на клиенти - приемане и изпълнение на поръчки

работа с различни декоративни материали и аксесоари

участие в планирани мероприятия - сватби, партита, рождени дни и др.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

търсят се позитивни и мотивирани хора с умение и желание за работа в екип

работната среда е динамична и изисква изключително внимание към детайлите

предоставя се възможност да работите с професионалисти и да придобиете безценен опит

СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ до 31.03.2017г.

КАК ДА КАНДИДАТСТВАТЕ?

Първоначалният подбор ще се извърши по документи - актуална автобиография със снимка и мотивационно писмо. Одобрените кандидати ще бъдат уведомени за последващо интервю.

Предоставените от Вас лични данни подлежат на закрила по смисъла на ЗЗЛД. Лиценз на "ПОЛИКОНТАКТ" ЕООД: 1702/17.03.2014 год.

"ПОЛИКОНТАКТ" ООД
052/601 601; 0888 833363

e-mail:contact7@polycontact.com
Skype: polycontact_varna
http://www.polycontact.com

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24.02.2017 г.

Агенция по заетостта Дирекция "Бюро по труда" - гр. Шумен

Програма EURES

Немски пощи Нидерласунг - пощенски офис Манхайм

Сектор : Логистика

Свободна работна позиция за Германия Наименование на позицията : Пощальон, Разносвач-сортировач на писма

Описание на длъжността/Отговорности: Сортиране на писма, разнасяне на писма от къща на къща, придвижване с велосипед

Образование:Студенти, в момента обучаващи се в български висши училища.

Възможно е студентите да бъдат задочна форма наобучение и/илипоследен курс.

Професионална квалификация: Не

Опит: Не

Езиковия умения:Много добър немски език

Шофьорска книжка: Не

Други:Атлетични, издръжливи, физически здрави

Заплаща и условия на заетост

Заплата /минимална/максимална заплата, бруто, нето/:12,02 евро/час - нето

Месторабота:Манхайм, Хайделберг и Умгебунг

Начална дата за започване:от м. юни до м. октомври; най-малко 8 седмици

Период на договора /срочен, постоянен, период на изпитване/:временен/ срочен

Работно време /пълно, непълно/:пълно работно време

Бр. работни часове на седмица:38,5работни часове/седмица

Работа на смени и почивни дни:1 почивен ден на седмица

Настаняване /работодателят съдейства ли за намиране на жилище, поема ли заплащането му/:

Работодателят помага при търсенето и намирането на квартира. Пример: стая в района струва между 300-400 евро/месец на човек.

Храна /осигурена/заплатена от работодателя/:Не се осигурява

Пътни разходи до страната /поемат ли се от работодателя/:Пътуването до Германия се заплаща от кандидатите.

Начин за кандидатстване

Документи, изисквани от работодателя:1/ Автобиографияна немски език;

2/ Уверение за студент, подпечатано от висшето учебно заведение

В случай на одобрение-превод науверениетона немски език от заклет преводач.

Език, на който да бъдат представени документите: немски

Къде да се изпращат документите /на EURESсъветника или на работодателя/:

До EURES асистенти:Д. Цанкова и Д. Лазарова
Моля
,посочете референтен номерна офертата: 49837

D.Tzankova@az.government.bg; D.Lazarova@az.government.bg

Крайна дата за кандидатстване:15.03.2017 г.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

02.02.2017 г.

"ПОЛИКОНТАКТ" търси

СТАЖАНТ-КОНСУЛТАНТ към отдел

"Програми за културен и социален обмен в Европа и в САЩ"

ОПИСАНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА:

информация по телефон и обслужване на клиенти в офиса

персонална консултация на клиенти и обработка на документи

участие в различни работни процеси - усъществяване на контакти с чуждестранни партьори, клиенти и доставчици

координация и подпомагане на дейността на останалия екип

ИЗИСКВАНИЯ:

за предпочитане предишен опит на подобна позиция

много добро ниво на владеене на английски език

отлични комуникативни умения и способност за работа в екип

позицията е подходяща за студенти

КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА:

въвеждащо обучение

работа в енегрична среда и млад екип

възможност запрофесионалноразвитиеи командировки в страната и чужбина

КАК ДА КАНДИДАТСТВАТЕ?
Първоначалният подбор ще се извърши по документи - актуална автобиография със снимка и

мотивационно писмо, изпращайте наe-mail:contact6@polycontact.com до отдел "Човешки ресурси" - Петя Станчева.

Одобрените кандидати ще бъдат уведомени за последващо интервю.

Предоставените от Вас лични данни подлежат на закрила по смисъла на ЗЗЛД.
Лиценз на "ПОЛИКОНТАКТ" ЕООД: 1702/17.03.2014 год.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

02.02.2017 г.

"ПОЛИКОНТАКТ" търси

ОФИС СЪРТУДНИК - ОРГАНИЗАТОР ПРОДАЖБИ

ОПИСАНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА:

приветливо и любезно/учтиво обслужване на клиенти на място в офиса и по телефон

изключително интензивна телефонна комуникация с местни и чуждестранни клиенти и бизнеспартньори

изготвяне на различни справки, графици и оферти

подпомагане дейността на останалия екип и поддържане в спретнат/изряден вид офиса

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОЗИЦИЯТА:

отлично владеене на английски език - писмено и говоримо

приветлива и комуникативна личност с изключителни организационни умения и способност за управление на времето

възможност за поемане и координация на повече задължения/задачи

умение за работа в екип

предимство предишен опит в работата с клиенти

подходяща за студенти

УСЛОВИЯ НА РАБОТА:

работа в приветлива бизнес среда с млад и деен екип/персонал

въвеждащо обучение

много добро възнаграждение и възможност за командировки

КАК ДА КАНДИДАТСТВАТЕ?
Първоначалният подбор ще се извърши по документи - актуална автобиография със снимка и

мотивационно писмо, изпращайте наe-mail:contact6@polycontact.com до отдел "Човешки ресурси" - Петя Станчева.

Одобрените кандидати ще бъдат уведомени за последващо интервю.

Предоставените от Вас лични данни подлежат на закрила по смисъла на ЗЗЛД.
Лиценз на "ПОЛИКОНТАКТ" ЕООД: 1702/17.03.2014 год.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

02.02.2017 г.

"ПОЛИКОНТАКТ" търси

КОНСУЛТАНТ ЗА РАБОТА С КЛИЕНТИ

ИЗИСКВАНИЯ:

отлично владеене на английски език и опит при провеждане на бизнес кореспонденция с клиенти от Англия и САЩ
образование в сферата на маркртинга и продажбите

ОТГОВОРНОСТИ:

обслужване на клиенти и провеждане на телефонни разговори

водене на бизнес кореспонденция с клиенти и партньори на компанията, както и изготвяе на оферти
разрешаване на възникнали въпроси и предоставяне на допълинтелна информация, свързана с предлаганите услуги и продукти

РАБОТНИ УСЛОВИЯ:

въвеждащо фирмено обучение
възможност за професионално/кариерно развитие в централния офис на компанията
възнаграждение - основно възнаграждение и бонус схема за постигнати резултати

Първоначалният подбор ще се извърши по документи - актуална автобиография със снимка и мотивационно писмо.

Одобрените кандидати ще бъдат уведомени за последващо интервю.
Предоставените от Вас лични данни подлежат на закрила по смисъла на ЗЗЛД.
Лиценз на "ПОЛИКОНТАКТ" ЕООД: 1702/17.03.2014 год.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.02.2017 г.

"ПОЛИКОНТАКТ" търси

СПЕЦИАЛИСТ ОБСЛУЖВАНЕ И АДМИНИСТРАТИРАНЕ НА ПРОДАЖБИ

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
обслужване на настоящи и потенциални клиенти
комуникация с клиенти за установяване и поддържане на договорни отношения за продажба на продуктите
изключително интензивна телефонна комуникация с местни и чуждестранни клиенти и бизнес партьори

изготвяне на регулярни справки и отчети за извършената дейност

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:
опит на позиция, свързана с директни продажби и макеркетинг е предимство
отлично ниво на владеене на английски език и втори западен - предимство
отлични умения за работа с
MS Office

позицията еподходяща за студенти

КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА:

приветлива офис атмосфера и условия за работа
професионално обучение
конкурентно възнаграждение

КАК ДА КАНДИДАТСТВАТЕ?
Първоначалният подбор ще се извърши по документи - актуална автобиография със снимка

и мотивационно писмо, изпращайте наe-mail:contact6@polycontact.com до отдел "Човешки ресурси" - Петя Станчева.

Одобрените кандидати ще бъдат уведомени за последващо интервю.

Предоставените от Вас лични данни подлежат на закрила по смисъла на ЗЗЛД.
Лиценз на "ПОЛИКОНТАКТ" ЕООД: 1702/17.03.2014 год.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.02.2017 г.

"ПОЛИКОНТАКТ" търси ОФИС СЪТРУДНИК

със СПЕЦИАЛНОСТ АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ

Изисквания:
студенти/завършили специалност ЗАДЪЛЖИТЕЛНО Английска Филофогия

професионални умения - много добра компютърна грамотност

личностни качества - много добри комуникативни и аналитични умения при работа с клиенти и партньори /български и чуждестранни/, организираност, способност за работа в екип

Задължения:

Участвате в различни проекти, свързани с цялостния процес и организация на дейността на компанията:

водене на входяща-изходяща кореспонденция

комуникация със служители от всички отдели на компанията

съдействие и участие при провеждането на различни планирани събития и кампании

Допълнителна информация:

компанията предлага добри условия за работа с въвеждащо обучение

възможност за гъвкаво работно време

месторабота - град Варна

Как може да кандидатствате?

Първоначалният подбор ще се извърши по документи - актуална автобиография със снимка и мотивационно писмо. Одобрените кандидати ще бъдат уведомени за последващо интервю.

Предоставените от Вас лични данни подлежат на закрила по смисъла на ЗЗЛД.
Лиценз на "ПОЛИКОНТАКТ" ЕООД: 1702/17.03.2014 год.

Координати:

Телефони: 052 601 - 601; 0888 833 363

E-mail: contact6@polycontact.com

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20.12.2016 г.

Заедно в час

Смяташ ли, че е справедливо бъдещето на едно дете да зависи от факта дали е родено в

малко или голямо населено място? А от финансовите възможности на родителите му?

Смяташ ли, че в училище учениците развиват нужните знания, качества и умения, така че

да бъдат грамотни и подготвени да се реализират успешно един ден?

Искаш ли да бъдеш част от промяната в образователната система и да работиш за

изграждането на бъдещите успешни и активни граждани?

Заедно в час е неправителствена организация, чиято мисия е да осигури достъп на всяко

дете в България до качествено образование, независимо кое училище посещава, в кое

населено място живее и какви са финансовите възможности на неговите родители.

Фондацията постига своята мисия, като подбира и подготвя способни и амбициозни хора,

които да бъдат мотивиращи учители и лидери в българската образователна система и

общество. Заедно в час е част от глобалната мрежа Teach For All, която обединява

организации от близо 40 страни по цял свят, борещи се със същия проблем и споделящи

общ подход и ценности.

Нашата програма за лидерство, социален принос и развитие е насочена към студенти в

последната година от своето образование от всякакви специалности, както и към вече

реализирани професионалисти. Подходящите кандидати са активни и социално

ориентирани хора отличаващи се с постоянство, упорита работа и стремеж към

постижения.

Успоредно с работата си в училище, участниците по програма Заедно в час имат

възможността да придобият педагогическа правоспособност, да развият широк набор от

професионални и личностни качества, които ще бъдат ключови за бъдещото им кариерно

развитие, без значение от посоката, в която продължи то.

Защо да участваш?

Социален принос

Ставаш част от общност от екип, учители, алумни, партньори и съмишленици

Професионално развитие

Динамична работа в името на смислена кауза

За да участвате в програмата, трябва да отговаряш на следните изисквания:

да си завършил или да ти предстои да завърши висшето си образование до 15

септември 2017 г.

да си готов да работиш на пълен работен ден през двете години на програмата;

да си силно мотивиран да съдействаш за преодоляването на една от най-големите

несправедливости в обществото ни - неравния достъп до качествено образование.

да имаш българско гражданство или разрешение за работа в България;

да владееш български език;

да имаш готовност за преместване в населено място, където училищата имат

най-голяма нужда от мотивиращи учители

Две години от твоя живот могат да променят живота на стотици деца!

Кандидатствай на www.zaednovchas.bg

При въпроси и нужда от съдействие не се колебай да се свържеш Велислава Романова

на тел: 0893322344 или на e-mail: v.romanova@zaednovchas.bg

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16.12.2016 г.

Фирма Изи Консулт представя :


В прикачените файлове можете да намерете информация за няколко свободни позиции, подходящи за студенти или наскоро завършили.

Консултант връзки с клиенти с немски език - https://portal.staffico.com/Easy/JobPosts/DEcareers

Content Writer with Romanian - https://portal.staffico.com/Easy/JobPosts/cw_ro

Online Marketing Specialist - https://portal.staffico.com/Easy/JobPosts/%D0%9En_

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29.11.2016 г.

ЛЯТНА ВАКАНЦИОННА ЗАЕТОСТ

ЗА СТУДЕНТИ В ГЕРМАНИЯ

Дирекция"Бюро по труда" - Шумен

започва да приема документи на студенти от български висши учебни заведения

по процедурата на анонимния подбор за лятна ваканционна заетост във ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯпрез 2017година.

1. Кандидатите трябва да отговарят на следните общи условия:

1.1. Да са на възраст от 18 до 35години;

1.2. Да са студентив редовна форма на обучение;

1.3. Да не са последен курс на семестриално обучение;

1.4. Да имат добри познания по немски език/най-малко 3 години занимания по немски/;

1.5. Да са готови най-малко 2 месеца да работят в Германия.

1.6. Студентите не би трябвало да поставят ограничение за намиране на работно място в определен регион или град;

1.7. Студентите трябва да приемат възможно най-много области на заетост.

2. При кандидатстване следва да се представят следните документи:

2.1. Заявление (свободен текст) на български език. В заявлението е необходимо да декларират, че са изучавали немски език най-малко три години и са свободни от други ангажименти по време на официално обявената за всяко училище лятна ваканция (задължително сепосочват точните начална и крайна дата), както и че притежават необходимите средства за финансиране заминаването си за Германия.

2.2. Уверение от висшето училище, че лицето е редовен студент и не е последен курс на обучение.

Данните за курса и семестъра на следване да бъдат изписани с арабски цифри.

Задължително да фигурира текст "Не е последен курс на семестриално обучение".

Документи ще се приемат до 23.01.2017г. в Дирекция "Бюро по труда"- Шумен на ул."Цар Иван Александър" 108.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29.11.2016 г.

Консултант връзки с клиенти с немски език (пълен работен ден или почасова заетост)

Говориш свободно немски или имаш желание да го научиш?

Днес можеш да започнеш КАРИЕРА В МЕЖДУНАРОДНА КОМПАНИЯ.

Без предишен опит! Има въвеждащо обучение.

Без необходими сертификати! Предлага се безплатен курс по немски език.

Без ограничения! От значение са само мотивацията и желанието за развитие.

Как ще изглежда твоят ден като Консултант връзки с клиенти с немски език?

Отговаряш на клиентски запитвания - по имейл, телефон, чат бокс

Даваш насоки или разрешаваш казуси

Попълваш документация и база данни

Защо да се присъединиш към екипа?

Отлично заплащане - твърдо възнаграждение над средното за региона

Бонуси - старанието и мотивацията се възнаграждават

Гъвкаво работно време - пълен работен ден или почасова заетост

Топ мениджъри - и възможност някой ден ти да станеш един от тях

Корпоративни обучения - получаваш нови знания и умения всеки ден

Мотивиран екип - работата и забавлението вървят "ръка за ръка"

Приветлив офис и топ локация - приятна работна атмосферата

Опит в международна компания - работа по международни проекти

Искаш да започнеш кариера в международна компания?

Изпрати автобиография на yana.yanakieva@easyconsultbg.com и ще се свържем с теб за повече подробности.

Всички кандидатури ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, съгласно ЗЗЛД.

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати. Работата на Easy Consult по подбор на персонал се основава на удостоверение № 1504/ 29.08.2012

за извършване на посредническа дейност по информиране и наемане на работа, валидно до 29.08.2017 г.

Услугите на Изи Консулт са напълно безплатни за кандидатите.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.10.2016 г.


Международна социална служба-България

Център за социална рехабилитация и интеграция, гр. Велико Търново

Бул. "България"24, стая 219

Тел: 062/601 604 e-mail: csri_vt@abv.bg

Център за социална рехабилитация и интеграция, гр. Велико Търново обявява конкурс за длъжността
"Логопед" .

Изисквания към кандидатите:

1. Автобиография
2. Мотивационно писмо
3. Копие от документ за завършено образование, отговарящо за обявената позиция.
4. Препоръка от работодател или колега.

Срокът за подаването на необходимите документи е до 21.10.2016 год.
Одобрените кандидати, ще бъдат поканени на интервю.
Месторабота: Велико Търново

Телефон за контакт:

062/601 406;

0895/662284 - Ваня Иванова
Обявената позиция е на пълен работен ден.

Информация за дейността на Центъра, целевата група, с която се работи, както и за специалистите в него, може да намерите в сайта на Фондация "МСС - България" - http://www.iss-bg.org/bg/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.07.2016 г.

"Шумен Спринт" ООД


Фирма "Шумен Спринт" ООД е с утвърдени позиции в сферата на телекомуникациите в гр. Шумен, търси да назначи ТЕХНИК ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ УСЛУГИ.

Ние се нуждаем от отговорна, организирана и инициативна личност, с отлични умения за комуникация и желание за развитие в модерна и перспективна компания.

Изисквания към кандидата:

" Основни познания и интереси в областта на електротехниката, електрониката, интернет и телевизионната техника;
" Готовност за работа в екип и усвояване на нови знания и умения
" Добри комуникативни умения
" Компютърна грамотност
" Шофьорската книжка кат.B

Ние предлагаме:

- Отлично заплащане съобразено с опита
- Работа в доказана и просперираща фирма
- Възможност за професионална изява
- Работа на пълен работен ден

Телефони за връзка 0885871555 Марио Цветанов, 0882217521 Иван Венков

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.07.2016 г.

ФирмаEнерговиа ЕООД

Метеоролог

Eнерговиа ЕООД е лицензиран търговец на електроенергия. Фирмата оперира в Централна и Източна Европа.

Местоположение: София

Изисквания:

Завършен 3 курс от бакалавърската степен със специализация "Метеорология"

Отлична компютърна грамотност

Умения за работа в екип, лоялност и прецизност в работата

Тип заетост: Постоянна позиция на трудов договор

Работно време: Гъвкаво

Описание на длъжността:

Обработка и анализ на първична метеорологична информация

Изготвя справки и краткорочни прогнози за времето, чрез числено прогнозоране

Заплащане:Стартово заплащане 1000 лв. + бонуси

Кандидатите да изпратят CVна office@energovia.net

Всички, които са одобрени по документи ще бъдат поканени на събеседване с управителя на фирмата.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.06.2016 г.

AdeccoBulgaria

Ние вярваме, че добрата работна среда е фактор за по-добър живот.

Поради тази причина нашите консултанти се стремят да намерят най-добрата позиция съответстваща на Вашите персонални умения и предпочитания.

За един от нашите международни клиенти търсим да назначим:

Младши Инженер Химични процеси

Цели и задачи:

" Контролира спазването на технологията на производството;

" Анализира натоварването на производствените мощности и прави предложения за ефективното им използване;

" Взема участие при анализиране качеството на продукцията;

" Ръководи внедряването и използването на съвременни системи за управление и контрол на производството;

" Организира и участва в разработването на НТР, ГАК и обосновани разходни норми;

" Участва при внедряването на нови технологии и ново оборудване;

" Разработва предложения за усъвършенстване на технологичното равнище на производството;

" Участва при анализирането на всички аварийни положения, нарушението на качеството на готовата продукция, НТР и предлага решения;

" Въвежда информационни и документални материали в SAP.

Изисквания:

" Висше химическо образование.

" Владеене на Microsoft Office package;

" Писмено и говоримо владеене на английски език

" Опит на същата или сходна позиция е предимство.

Ако тази възможност представлява интерес за вас и желаете да бъдете част от динамична, мултинационална среда, изпратете вашата автобиография на АНГЛИЙСКИ още днес.

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати. Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящият подбор. Лиценз от Националната Агенция по Заетостта N=1814

За повече информация :

Борислав Тодоров

Borislav.Todorov@adecco.com

Adecco Bulgaria

1766 Sofia, Mladost 4

Business Park Sofia, Building 11A, Floor 2

Telephone +359 2 489 8351

Mobile +359 889 40 34 88

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.06.2016 г.

Customer Support Agents with English/German/Italian/French/Spanish


Easy Consult
has stood for quality and innovation on the Bulgarian Human Resources Solutions market with uncompromised recognition since 2004. Throughout the years, we have accumulated thorough understanding for a wide range of businesses - from Retail and E-commerce through Production, Services or Transportation and Logistics.

For our clients - leading international companies, we are currently looking for:

Customer Support Agents with English/German/Italian/French/Spanish

You will be responsible for:

Handling client enquiries efficiently and politely, in line with the company standards;

Responding to all customer enquiries concerning different services;

Providing a high degree of expertise and professionalism, interacting with Customers via email or phone.

Keeping accurate records of correspondence with customers and logging of all contact.

Skills Required:
Excellent command of English/German/Italian/French/Spanish - both spoken and written;

Very Good Computer Literacy - MS Office and Internet;

Excellent communication and problem solving skills; Strong attention to detail;

Experience in a similar role would be an advantage.


Our client offers:

Opportunity to work in a leading international organization;

Attractive remuneration package;

Friendly working atmosphere, young and dynamic team;

Internal training program;

ьStandard work shifts: 09:00 - 18:00

Temporary employment and long-term career opportunities based on your performance.
If you find yourself perfect for the current position, submit your CV in English at yana.yanakieva@easyconsultbg.com

Only short-listed candidates will be contacted. All applications will be treated in strict confidentiality.

Easy Consult Recruitment and Employment activities are based on a Recruitment license № 1504 on 29.08.2012, valid until 29.08.2017

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.06.2016 г.

SPEZIALIST KUNDENSERVICE

2016 - ein regiocom Jahr mit vielen Gruenden stolz zu sein

20 Jahre regiocom GmbH - 10 Jahre regiocom Niederlassung Bulgarien - fast 5 Jahre regiocom Service Center Bulgarien

Wir stehen fuer respektvolle, ehrliche, gute, individuelle, optimistische, charmante, originelle und motivierende Zusammenarbeit. In der Energiebranche sind wir gross geworden.

In Deutschland sind aus 5 Mitarbeitern mehr als 2.000 geworden. Im Service Center Bulgarien haben wir aus anfangs 10 Mitarbeitern fast 200 Spezialisten und Fuehrungskraefte gemacht.

Wir gehen vorwaerts mit schon erfolgreichen und neuen Projekten und Bereichen. Dafuer suchen wir dich als

Spezialist Kundenservice

fuer die professionelle telefonische und schriftliche Betreuung und Beratung in unserem aussergewoehnlichen Team in Varna oder Ruse.

Duerkennst jeden telefonischen oder schriftlichen Kundenwunsch schnell.

Dubist sicher im Umgang mit Systemen, Prozessen und Zahlen.

Dugehst motiviert und neugierig auf unsere Kunden zu.

Duwillst fuer den Kunden alle Vorteile entdecken.

Dufuehlst dich verantwortlich und engagierst dich fuer deine Arbeit.

Duwillst mit uns flexibel sein und dynamisch wachsen.

Wirarbeiten dich strukturiert und deinen Faehigkeiten entsprechend ein.

Wirmotivieren dich mit langfristigen Karrierechancen als Qualitaetsassistent, Teamleiter oder Trainer.

Wirzahlen festes individuelles Gehalt und leistungsbezogene Praemien.

Wirsichern dir 24 Tage geplanten Urlaub und zusaetzliche Krankenversicherungsleistungen.

Wirwollen, dass du dich bei uns wohl fuehlst und bieten dafuer Getraenke, Obst, Sportraeume, Rabattkarten, Veranstaltungen und immer neue Ideen.

Wirbieten dir hohe Flexibilitaet durch Homeoffice und Beteiligung an Fahrtkosten.

Deine deutschsprachige Bewerbung werden wir in jedem Fall beantworten und vertraulich behandeln.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.06.2016 г.

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ "ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН"

на основание чл. 10"а", ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ "ЕДНО ГИШЕ" по заместване на основание чл.15 от Закона за държавния служител

в ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВНИ, ФИНАНСОВИ И ПРАВНИ ДЕЙНОСТИ"

за държавен служител - чрез решаване на тест и интервю

1.Минимални изисквания

Образование: висше;

Образователна степен -професионален бакалавър по ...

Професионална квалификация - публична администрация, икономика, информатика

Професионален опит - не се изисква

Специални умения, компетенции - добра компютърна грамотност: Miсrosoft Office, работа с текстообработващи програми, електронни таблици, база данни, електронна поща, интернет; работа с офис техника. Познаване на ЗВ, ЗДОИ, ЗЗЛД, НАО, ПДОРСБД, ССАО, СУНАУ, ЗНАФ.

Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе чрез- решаване на тест и интервю.

2. Месторабота - БДЧР гр. Варна

3. Кратко описание на длъжността: Води деловодството съгласно Вътрешните правила за документооборота.Приема и изпраща кореспонденция от и към външни институции.Създава деловоден архив.Изготвя справки от деловодната програма.Участва при изготвяне на годишен план и Годишен отчет за дейността на БД в частта на своите компетенции по административното обслужване и документооборота.Разработва ведомствените стандарти за административно обслужване и Хартата на клиента.Разработва ВП за АО и деловодната дейност.

4. Области на дейност: Административно и деловодно обслужване.

Размер на основната заплата за длъжността - 420 - 1100 лв.

5. Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:

Заявление съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, Автобиография и Декларация от лицето, че е навършило пълнолетие, че е български гражданин, гражданин на друга държава-членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишено по съответен ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства, отговаря на специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на съответната длъжност (Приложение 2 към чл. 2, ал. 4 от Наредбата за документи за заемане на държавна служба).

Копия от документи за: придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност; документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова или служебна книжка), шофьорска книжка. Други документи - необходими за заемането на длъжността.

Кандидатите следва да представят документите си в срок до 10 (десет) дни от обявяване на конкурса чрез настоящата публикация на адрес гр. Варна, ул. "Панагюрище" 17, "Едно гише". Работно време 9.00 - 17.30 ч. без празнични и почивни дни. Подаването се извършва лично или чрез пълномощник. На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика. Входящ номер и дата се поставят само на заявления, комплектовани с всички посочени в тях документи.

Срок за подаване на документите: 13.06.2016 г.

Списъците с допуснатите и недопуснати до конкурс кандидати, както и датата на провеждане на конкурса ще се обявяват на информационните табла в БДЧР и на Интернет страницата на БДЧР: www.bsbd.org.

Справки и допълнителна информация на телефони: 052/68 74 52

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ "ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН"

на основание чл. 10 "а", ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ. В ДИРЕКЦИЯ "КОНТРОЛ"

за държавен служител - чрез решаване на тест и интервю

1. Изисквания за заемане на длъжността:

Образование: висше;

Образователна степен - професионален бакалавър по ...

Професионална квалификация - еколог, хидрогеолог, геолог, В и К, сондажен инженер, строителен инженер, счетоводство и контрол, химик, биолог

Професионален опит - не се изисква

Специални умения/компетенции: добра компютърна грамотност: Miсrosoft Office, база данни, интернет, шофьорска книжка. Познаване на ЗВ, АПК, ДОПК, ЗАНН, ЗДС, Тарифата за таксите за водовземане за ползване на воден обект и за замърсяване в сила от 01.01.2012 г., Наредба №1/2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води.

2. Месторабота - БДЧР Варна

3. Кратко описание на длъжността:

Извършва контрол на: издадените разрешителни по реда на ЗВ; състоянието и експлоатацията на водовземните съоръжения, състоянието и проводимостта на речните легла и на заустващите съоръжения, спазването на забраните и ограниченията в границите на санитарно-охранителните зони. Извършва проверки по сигнали и жалби за замърсяване на водни обекти. Дава предписания и съставя АУАН при констатирани нарушения.Пломбира водомерите за отчитане на използваните водни количества от подземни води и проверява показанията им, както и показанията на измервателните устройства за повърхностните води и за съоръженията за заустване на отпадъчни води.

4. Области на дейност:

Контрол за ползването на водите и състоянието на водостопанските системи и водни обекти.

Размер на основната заплата за длъжността - 420 - 1100 лв.

5. Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:

Заявление съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, Автобиография и Декларация от лицето, че е навършило пълнолетие, че е български гражданин, гражданин на друга държава-членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишено по съответен ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства, отговаря на специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на съответната длъжност (Приложение 2 към чл. 2, ал. 4 от Наредбата за документи за заемане на държавна служба).

Копия от документи за: придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност; документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова или служебна книжка), шофьорска книжка. Други документи - необходими за заемането на длъжността.

Кандидатите следва да представят документите си в срок до 10 (десет) дни от обявяване на конкурса чрез настоящата публикация на адрес гр. Варна, ул. "Панагюрище" 17, "Едно гише". Работно време 9.00 - 17.30 ч. без празнични и почивни дни. Подаването се извършва лично или чрез пълномощник. На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика. Входящ номер и дата се поставят само на заявления, комплектовани с всички посочени в тях документи.

Срок за подаване на документите: 13.06.2016 г.

Списъците с допуснатите и недопуснати до конкурс кандидати, както и датата на провеждане на конкурса ще се обявяват на информационното табло в БДЧР и на Интернет страницата на БДЧР: www.bsbd.org.

Справки и допълнителна информация на телефон: 052/ 68 74 52

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ "ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН"

на основание чл. 10 "а", ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ. В ДИРЕКЦИЯ "КОНТРОЛ" - ГР. ШУМЕН

за държавен служител - чрез решаване на тест и интервю

1. Изисквания за заемане на длъжността:

Образование: висше;

Образователна степен - професионален бакалавър по ...

Професионална квалификация - еколог, хидрогеолог, геолог, В и К, сондажен инженер, строителен инженер, счетоводство и контрол, химик, биолог

Професионален опит - не се изисква

Специални умения/компетенции: добра компютърна грамотност: Miсrosoft Office, база данни, интернет, шофьорска книжка. Познаване на ЗВ, АПК, ДОПК, ЗАНН, ЗДС, Тарифата за таксите за водовземане за ползване на воден обект и за замърсяване в сила от 01.01.2012 г., Наредба №1/2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води.

2. Месторабота - БДЧР Варна с място на работа гр. Шумен

3. Кратко описание на длъжността:

Извършва контрол на: издадените разрешителни по реда на ЗВ; състоянието и експлоатацията на водовземните съоръжения, състоянието и проводимостта на речните легла и на заустващите съоръжения, спазването на забраните и ограниченията в границите на санитарно-охранителните зони. Извършва проверки по сигнали и жалби за замърсяване на водни обекти. Дава предписания и съставя АУАН при констатирани нарушения.Пломбира водомерите за отчитане на използваните водни количества от подземни води и проверява показанията им, както и показанията на измервателните устройства за повърхностните води и за съоръженията за заустване на отпадъчни води.

4. Области на дейност:

Контрол за ползването на водите и състоянието на водостопанските системи и водни обекти.

Размер на основната заплата за длъжността - 420 - 1100 лв.

5. Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:

Заявление съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, Автобиография и Декларация от лицето, че е навършило пълнолетие, че е български гражданин, гражданин на друга държава-членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишено по съответен ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства, отговаря на специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на съответната длъжност (Приложение 2 към чл. 2, ал. 4 от Наредбата за документи за заемане на държавна служба).

Копия от документи за: придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност; документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова или служебна книжка), шофьорска книжка. Други документи - необходими за заемането на длъжността.

Кандидатите следва да представят документите си в срок до 10 (десет) дни от обявяване на конкурса чрез настоящата публикация на адрес гр. Варна, ул. "Панагюрище" 17, "Едно гише" и гр. Шумен, ул. "Кирил и Методий" 34. Работно време 9.00 - 17.30 ч. без празнични и почивни дни. Подаването се извършва лично или чрез пълномощник. На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика. Входящ номер и дата се поставят само на заявления, комплектовани с всички посочени в тях документи.

Срок за подаване на документите: 13.06.2016 г.

Списъците с допуснатите и недопуснати до конкурс кандидати, както и датата на провеждане на конкурса ще се обявяват на информационното табло в БДЧР и на Интернет страницата на БДЧР: www.bsbd.org.

Справки и допълнителна информация на телефон: 052/ 68 74 52

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21.04.2016 г.
ФОТОГРАФИ ЗА ИСПАНИЯ

Информация за работодателя:

Име:FotoEventi GroupЛице

Web site:www.fotoeventigroup.com

Информация за работното място :

Наименование на позицията: Фотограф или промоутър

Описание на длъжността:

- да предлага на клиентите фотографски услуги
- да осъществява фотографски сесии на клиентите в хотели
- да отпечатва снимки
- да продава снимки

Брой свободни работни места: 50

Изисквания към кандидатите:

Образование: Средно образование.

Познания по фотография (на професионално или любителско ниво) за фотографите; за промоутърите това не е необходимо.

Езиковия умения: Английски - 2 - Много добре

Шофьорска книжка: Не Други: Английски език задължително - на ниво В1 - В2 съгласно европейската езикова рамка. Познанията по немски, френски или испански език на ниво А2 - В1 като втори език са предимство.

Кандидатите трябва да са отворени към клиентите и техните изисквания, любезни и възпитани, организирани в работата си.

Заплащане и условия на заетост

Заплата:700 ¬ нето/месец + комисионни от 150 ¬ нето/седмица

Система на заплащане: Месечно; комисионните се плащат на седмица.

Месторабота: Канарските острови, Балеарските острови и Кадис.

Начална дата за започване: 01.5.2016 г.

Период на договора /срочен, постоянен/: Срочен трудов договор с продължителност до 3 години, с възможност да се трансформира в безсрочен.

Работно време: ълно работно време; 7 часа/ден

Бр. работни часове на седмица: 40

Работа на смени и почивни дни: Работи се на смени, както и по време на официалните празници.

Настаняване:Споделена стая с друг фотограф (за сметка на работодателя) Храна: Обяд и вечеря в хотела, в който се работи (за сметка на работодателя) Пътни разходи до страната: не

Други:Въвеждащо обучение за сметка на работодателя, настаняване и изхранване включително. 30 дни годишен отпуск извън високия сезон.

Начин за кандидатстване:

Документи, изисквани от работодателя: Автобиография EUROPASS формат на английски език

Език, на който да бъдат представени документите: Английски (или испански, италиански, френски) език.

Къде да се изпращат документите: ЕURES асистент Ю. Николова

E-mail за изпращане на документите: Y.Nikolova@az.government.bg

Крайна дата за кандидатстване: 30.7.2016 г.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21.04.2016 г.

О Б Я В А

Апартаментни комплекси ИРИС и МАК

до гр.Каварна

"Божурец инвeстмънт" ООД управлява апартаментни комплекси до гр.Каварна и търси да наеме за сезон 2016 служители на следната позиция:

РЕЦЕПЦИОНИСТ

Задължения:

Посреща и регистрира собственици и гости на апартаментните комплекси.

Грижи се за нуждите на обитателите, приема заявки и предоставя информация за предлаганите допълнителни услуги.

Осъществява контакт с обитателите на английски език . Информира оторизираните служители в комплекса и във фирмата за въпроси и изисквания от страна на обитателие на апартаментите

Изисквания:

Владеене на английски език, владеенето на руски език е предимство

Компютърна грамотност

Много добра комуникативност, съобразителност, отговорност, прецизност, вежливо отношение към обитателите.

Ние предлагаме:

Квартира на територията на апартаментните комплекси

Осигурено униформено облекло

Работа на трудов договор за сезона - до 10.09.2016г.

След последващ подбор е възможно кандидатстване за продължаване на работата към фирмата

Ако желаете да се присъедините към нашия екип, моля изпратете детайлна автобиография и актуална снимка на

b_invest_org@abv.bg

Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Всички данни предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21.04.2016 г.

Изи Консулт ООД

За наш клиент, международна компания - лидер в производството на неорганични добавки за фураж, търсим опитен специалист за позицията:

МЕНИДЖЪР ЛАБОРАТОРИЯ

Задължения:

Ръководи и организира дейността на лабораторията

Разработва, въвежда и контролира протоколи, процедури и нови методи на анализи

Изготвя доклади, отчети и анализи

Контактува с външни контрагенти за поръчки на оборудване и консумативи за лабораторията

Изисквания:

Висше химическо образование

Опит на подобна позиция

Отлично владеене на английски език

Организационни умения и внимание към детайлите

Компанията предлага:

Отлично заплащане

Работа в компания - лидер в своята област;

Кариерно развитие, обмяна на международен опит, поле за изява;

Съдействие при желание за релокация;

Допълнителни социални придобивки (транспорт, храна, допълнително здравно осигуряване)

Кандидатствайте по позицията като изпратите актуална автобиография на Е-Мail: yana.yanakieva@easyconsultbg.com

За допълнителна информация: 882907320

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21.04.2016 г.

Изи Консулт ООД

За наш клиент, международна компания - лидер в производството на неорганични добавки за фураж, търсим опитен специалист за позицията:

ЛАБОРАНТ

Задължения:

Извършва подготовка на пробите за изпитване.

Извършва изпитвания.

Своевременно отразява резултатите от изпитванията.

Участва в технологични обследвания.

Изисквания:

Висше химическо образование

Стаж не по-малко от 1 година на подобна позиция

Английски език работно ниво

Добри компютърни познания

Компанията предлага:

Отлично заплащане

Работа в компания - лидер в своята област;

Кариерно развитие, обмяна на международен опит, поле за изява;

Съдействие при желание за релокация;

Допълнителни социални придобивки (транспорт, храна, допълнително здравно осигуряване)

Кандидатствайте по позицията като изпратите актуална автобиография на Е-Мail:yana.yanakieva@easyconsultbg.com

За допълнителна информация: 882907320

Всички кандидатури ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, съгласно ЗЗЛД. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Работата на Easy Consult по подбор на персонал се основава на удостоверение № 1504/ 29.08.2012 за извършване на посредническа дейност по информиране и наемане на работа, валидно до 29.08.2017 г.

Услугите на Изи Консулт ООД са безплатни за кандидатите!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21.04.2016 г.

Изи Консулт ООД

For one of our respected clients - one of the largest producers of inorganic feed phosphates for animal feeds in Europe-

we are currently looking for talented and balanced person who will hold the position of:

Process Engineer

Main purpose of the job:

Process engineer supports daily production activities, resolving issues occurred during production, instructing manufacturing team on operation

methods and parts handling procedures, and making decision to ensure continuous production to meet both output and quality requirement.

Responsibilities:

Supports production in daily engineering activities;

Supports process development for New Product Development projects on existing processes;

Provides training for operators and technicians on process and equipment related knowledge;

Establishes and maintain process documentation including Working Instructions and process flow;

Continuously improves process capability. Continuously improves process through-put, cost effectiveness and process quality as part of operation excellence (yield, productivity);

Interfaces with quality team, designer and mechanization team on process and product optimization;

Works with global team for new line installation.

Requirements:

Bachelor university degree - chemical engineering or inorganic compound;

Related working experience will be an advantage;

Very Good knowledge in English language both written and spoken;

Good understanding of Quality Tools and statistical methods for analysis and control is an advantage;

Strong PC skills;

Good soft skills - presentation, communication skills ;

Excellent problem solving and time management skills;

Readiness to travel abroad;

The company offers:

International exposure and challenging opportunity to develop your expertise in the area;

Long-term contract;

Competitive remuneration package and additional benefits (transportation, food and additional health insurance);

Opportunity to innovate and to put into practice your scientific knowledge and your ideas;

Send your CV at yana.yanakieva@easyconsultbg.com

For more information: 0882907320

Only short-listed candidates will be contacted. All applications will be treated in strict confidentiality.

Easy Consult Recruitment and Employment activities are based on a Recruitment license № 1504 on 29.08.2012, valid until 29.08.2017

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7.04.2016 г.
REGIOCOM

Arbeiten,

wo andere

Urlaub machen

Bulgarien - Varna - Schwarzes Meer

Sonne und Meer geniessen

Mit jungen und gut ausgebildeten Menschen zusammen arbeiten

Nach der Arbeit das Nachtleben in den Strandbars oder Discos erleben

Ein Land mit spannender Geschichte, viel Kunst und Kultur kennen lernen

Warum regiocom Bulgarien?

Alles ueber die regiocom GmbH mit Hauptsitz in Magdeburg, Deutschland erfaehrst du im Internet. In den verschiedensten Geschaeftsfeldern rund um die Energieversorgung

und Telekommunikation bieten wir unseren Auftraggebern seit 1996 mit inzwischen mehr als 2.000 Mitarbeitern an 8 Standorten individuelle technische Loesungen und professionelle Kundenbetreuung; seit 2006 auch in Bulgarien.

Das Service Center Varna hat sich auf die telefonische und schriftliche Kundenbetreuung verschiedener deutscher Energieversorger spezialisiert.

Seit 2012 arbeiten hier hoch motivierte und sehr gut ausgebildete Mitarbeiter. Weil wir diesen Job gut machen, wachsen wir jaehrlich weiter.

Fast 200 Mitarbeiter sind hier aktiv als Kundenberater oder nach intensiver Einarbeitung und Personalentwicklung als Trainer,

Teamleiter, Qualitaetsassistent oder Projektmanager. Moechtest du zu diesem Team in Varna gehцren?


Bist du & kompetent, freundlich und effizient?

Willst du & professioneller Ansprechpartner fuer unsere Kunden online oder am Telefon sein?

Kannst du & Kundenwuensche erkennen und kundenorientiert beraten?

Nutzt du & jede Gelegenheit, die wir dir bieten, um fachlich und kommunikativ immer fitter und persoenlich immer staerker zu werden?

Dann lass dich durch regiocom Bulgarien einarbeiten, motivieren, entwickeln und bezahlen.

Wir bieten dir

intensive Schulung, Einarbeitung und kontinuierliche Begleitung durch qualifizierte Kollegen,

langfristige Karrierechancen als Qualitaetsassistent, Teamleiter, Trainer und Projektmanager,

unbefristete Voll- oder Teilzeitbeschдftigung mit geregelten und langfristig geplanten Arbeitszeiten

sicheres Gehalt und individuelle leistungsbezogene Praemienzahlungen

verbindliche Urlaubsplanung (24 Tage) und zusaetzliche Versicherungsleistungen

Welcome Stadtfuehrung und Unterstuetzung bei der Suche nach einer Wohnung (wenn der Wohnort mehr als 100 km entfernt ist)

Vielen Dank fuer dein Interesse! Wenn du mehr von uns wissen willst, ruf einfach an oder schreib eine Mail an Darina Gicheva:


Telefon: +359 884 330 778 / Mail: darina.gicheva@regiocom.com

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.04.2016г.

О Б Я В Л Е Н И Е

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ "ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН"

на основание чл. 10"а", ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА 3 бр. ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ НА ДЛЪЖНОСТ -

МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в ОТДЕЛ "ПЛАНОВЕ", ДИРЕКЦИЯ "ПЛАНОВЕ И РАЗРЕШИТЕЛНИ",

СТАРШИ ЕКСПЕРТ в ОТДЕЛ ОМВМ, ДИРЕКЦИЯ "ПЛАНОВЕ И РАЗРЕШИТЕЛНИ" и

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ в ДИРЕКЦИЯ "КОНТРОЛ"

Младши експерт отдел "Планове", Дирекция "Планове и разрешителни"


1.Минимални изисквания

Образование: висше; Образователна степен -професионален бакалавър по ...

Професионална област - технически, химични и биологически науки

Професионална квалификация - Хидрогеология, Хидротехническо строителство, Химия, Екология

Професионален опит - не се изисква

Специални умения, компетенции - добра компютърна грамотност: Miсrosoft Office, бази данни, електронна поща, интернет; работа с офис техника; английски език. Познаване на ЗВ и произтичащите нормативни документи, Директива 2000/60/ЕС и свързаните с нея директиви.

Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе чрез - решаване на тест и интервю.

2. Месторабота - БДЧР гр. Варна

3. Кратко описание на длъжността: Участва в актуализацията на ПУРБ на ниво район за басейново управление на водите и разработване на ПУРН.

Събира, съхранява и систематизира информация, свързана с подземни води и зони за защита на водите.

Поддържа регистри по ЗВ. Участва в подготовка, обработване и предоставяне информация във връзка с докладвания до Европейската комисия и Европейската агенция по околна среда. Издава становища за допустимост на инвестиционни намерения.

4. Области на дейност: Дейности свързани с актуализация на ПУРБ Подготовка на информация във връзка с докладване по Директива 2000/60/ЕС.

Дейности свързани с разработване и актуализация на ПУРН. Дейности по мониторинг и оценка на състоянието на подземни води.

Размер на основната заплата за длъжността - 420 - 1100 лв.

Старши експерт отдел "Опазване на морските води и мониторинг", Дирекция "Планове и разрешителни"

1.Минимални изисквания

Образование: висше ; Образователна степен -бакалавър

Професионална област - биологични и химически науки

Професионална квалификация -биология, хидробиология, екология, химия

Професионален опит - 1 (една) година

Специални умения/ компетенции - добра компютърна грамотност: Miсrosoft Office, база данни, електронна поща, интернет; работа с офис техника; английски език. Познаване на ЗВ и произтичащите нормативни документи, Директива 2000/60/ЕС, Директива 2008/56/ЕО

Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе чрез - решаване на тест, практически изпит превод от и на английски език и интервю.

2. Месторабота - БДЧР гр. Варна

3. Кратко описание на длъжността: Разработва и актуализира програми за мониторинг на морските води. Извършва оценка на екологичното и химичното състояние на морските води; контрол, оценка и анализ на данните от изпълнението на мониторинга на морските води. Извършва проучвания и събиране на данни за актуализация на ПУРБ. Подготвя предложения за мерки във връзка с разработването на Морска стратегия. Участва в периодичен преглед на значимите видове натиск; в определяне и ревизия на екологичните цели и свързаните с тях индикатори; в подготовка, докладване и предоставяне на информация във връзка с докладвания до Европейската комисия и Европейската агенция по околна среда.

4. Области на дейност: Дейности свързани с актуализацията на ПУРБ относно крайбрежните морски води. Дейности свързани с разработване на Морска стратегия и прилагането на Директива 2008/56/ЕО

Размер на основната заплата за длъжността - 420 - 1150 лв.

Главен експерт Дирекция "Контрол"

1.Минимални изисквания

Образование: висше ; Образователна степен -бакалавър

Професионална област - технически, химични и биологични науки

Професионална квалификация Инженерна специалност: Хидрогеология, Хидрология, В и К, Сондажен инженер, Строителен инженер, Химия, Екология, Информатика

Професионален опит 2(две) години

Специални умения/ компетенции - добра компютърна грамотност: Miсrosoft Office, база данни, интернет, шофьорска книжка. Познаване на ЗВ, АПК, ДОПК, ЗАНН, ЗДС, Тарифата за таксите за водовземане за ползване на воден обект и за замърсяване в сила от 01.01.2012 г., Наредба №1/2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води.

Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе чрез - решаване на тест и интервю.

2. Месторабота - БДЧР гр. Варна

3. Кратко описание на длъжността: Извършва контрол на: издадените разрешителни по реда на ЗВ; състоянието и експлоатацията на водовземните съоръжения, състоянието и проводимостта на речните легла и на заустващите съоръжения. Извършва проверки по сигнали и жалби за замърсяване на водни обекти. Пломбира водомерите за отчитане на използваните водни количества от подземни води и проверява показанията им, както и показанията на измервателните устройства за повърхностните води и за съоръженията за заустване на отпадъчни води. Дава предписания и съставя АУАН при констатирани нарушения. Поддържа база данни за дължими и платени такси, контролира изпълнението на представените планове за разсрочените плащания.

4. Области на дейност: Контрол за ползването на водите и състоянието на водостопанските системи и водни обекти.

Размер на основната заплата за длъжността - 420 - 1200 лв.

5. Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:

Заявление съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, Автобиография и Декларация от лицето, че е навършило пълнолетие, че е български гражданин, гражданин на друга държава-членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишено по съответен ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства, отговаря на специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на съответната длъжност (Приложение 2 към чл. 2, ал. 4 от Наредбата за документи за заемане на държавна служба).

Копия от документи за: придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност; документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова или служебна книжка), Други документи - необходими за заемането на длъжността.

Кандидатите следва да представят документите си в срок до 10 (десет) дни от обявяване на конкурса чрез настоящата публикация на адрес гр. Варна, ул. "Панагюрище" 17, "Едно гише". Работно време 9.00 - 17.30 ч. без празнични и почивни дни. Подаването се извършва лично или чрез пълномощник. На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика. Входящ номер и дата се поставят само на заявления, комплектовани с всички посочени в тях документи.

Срок за подаване на документите: 11.04.2016 г.

Списъците с допуснатите и недопуснати до конкурс кандидати, както и датата на провеждане на конкурса ще се обявяват на информационните табла в БДЧР и на Интернет страницата на БДЧР:www.bsbd.org.Справки и допълнителна информация на телефони: 052/68 74 50; 052/68 74 52

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25.03.2016 г.

Балканфарма - Троян АД / Актавис

Актавис България е част от една от най-големите генерични фармацевтични компании в света - Актавис Груп.

За Актавис България работят над 1500 служители. Компанията притежава у нас две производствени мощности в Дупница и Троян, които отговарят на най-високите световни стандарти за качество на фармацевтичното производство.

Специалист Качествен контрол

Ref. n. QCS032016

Вашата роля:

" Изпитвате по утвърдени спецификации изходни, опаковъчни материали, насипни и крайни продукти;

" Периодично проверявате лабораторни уреди и апарати;

" Участвате при трансфер на аналитични методи и верифициране на фармакопейни методи;

" Следите лабораторните консумативи, материали и реактиви за количество и срок на годност;

" Извършвате мониторинг на лабораторната среда;

" Калибрирате лабораторна стъклария и лабораторни везни.

Изисквания:

" Висше образование, специалност Химия, Биология или Биотехнология;

" Отлични компютърни умения - MS Office;

" Добро владеене на английски език;

" Внимателен сте към детайлите и умеете да спазвате срокове;

" Инициативна личност, ориентирана към високи постижения и развитие;

" Отлични умения за комуникация и работа в екип;

Ние предлагаме:
" Интересна и предизвикателна работа;
" Стимулиращо трудово възнаграждение и допълнителни социални придобивки;
" Съвременна и динамична работна среда;
" Дългосрочно обучение и възможност за кариерно развитие.

Ако това предложение представлява интерес за Вас, моля изпратете Вашата автобиография и мотивационно писмо до
25.04.2016г. на e-mail:

JobsTroyan@actavis.com,като посочите референтния номер на позицията, за която кандидатствате.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25.03.2016 г.

Балканфарма - Троян АД / Актавис

Актавис България е част от една от най-големите генерични фармацевтични компании в света - Актавис Груп.

За Актавис България работят над 1500 служители. Компанията притежава у нас две производствени мощности в Дупница и Троян,

които отговарят на най-високите световни стандарти за качество на фармацевтичното производство.

За завода си в град Троян търсим професионалист за позицията:

Специалист Системи по качество

Ref. n. QAS032016

Профил на позицията
" Изготвяне на програми по осигуряване на качеството за провеждане дейности по Добра производствена практика
" Извършване на контрол по изпълнението на заложените дейности по Добра производствена практика
" Провеждане и документиране на обучения по Стандартни оперативни процедури и други документи по Добра производствена практика
" Работа в електроннa системa за създаване и утвърждаване на документация
" Изготвя документи, имащи отношение към дейности по Добра производствена практика - Стандартни оперативни процедури, Партидни документации, Спецификации и други
" Участва в прегледа и проверката на документите за съответствие с утвърдените Разрешения за употреба и регулаторните изисквания
" Отговорност за участие в самоинспекции, дефинирането на корективни и превантивни мерки от вътрешни и външни одити, проследяване на тяхното изпълнение
" Участие в преглед на ситемите по качество относно тяхната приложимост, ефективност, извършване на анализи на състоянието и даване на обосновани предложения за промени и подобрения
" Изготвя отчети и доклади за системите по качество
Вашият профил
" Висше образование, специалност: Химия, Фармация, Биология или Биотехнология
" Отлични компютърни умения - MS Office
" Отлични познания по английски език
" Внимателен сте към детайлите и умеете да спазвате срокове
" Инициативна личност, ориентирана към високи постижения и развитие
" Отлични умения за комуникация и работа в екип

Ние предлагаме:
" Интересна и предизвикателна работа;
" Стимулиращо трудово възнаграждение и допълнителни социални придобивки;
" Съвременна и динамична работна среда;
" Дългосрочно обучение и възможност за кариерно развитие.

Ако това предложение представлява интерес за Вас, моля изпратете Вашата автобиография и мотивационно писмо до
25.04.2016г. на e-mail:

JobsTroyan@actavis.com,като посочите референтния номер на позицията, за която кандидатствате.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24.02.2016 г.

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ "ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН"

на основание чл. 10 "а", ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2

от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ

В ДИРЕКЦИЯ "КОНТРОЛ" - ГР. ШУМЕН

за държавен служител - чрез решаване на тест и интервю

1. Изисквания за заемане на длъжността:

Образование: висше;

Образователна степен - професионален бакалавър по ...

Професионална квалификация - еколог; инженерна специалност: хидрогеолог, геолог, хидролог, В и К, сондажен инженер, строителен инженер, еколог, химик

Професионален опит - не се изисква

Специални умения/компетенции: добра компютърна грамотност: Miсrosoft Office, база данни, интернет, шофьорска книжка.

Познаване на ЗВ, АПК, ДОПК, ЗАНН, ЗДС, Тарифата за таксите за водовземане за ползване на воден обект и за замърсяване в сила от 01.01.2012 г.,

Наредба №1/2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води.

2. Месторабота - БДЧР Варна с място на работа гр. Шумен

3. Кратко описание на длъжността:

Извършва контрол на: издадените разрешителни по реда на ЗВ; състоянието и експлоатацията на водовземните съоръжения,

състоянието и проводимостта на речните легла и на заустващите съоръжения, спазването на забраните и ограниченията в границите на санитарно-охранителните зони.

Извършва проверки по сигнали и жалби за замърсяване на водни обекти. Дава предписания и съставя АУАН при констатирани нарушения.

Пломбира водомерите за отчитане на използваните водни количества от подземни води и проверява показанията им,

както и показанията на измервателните устройства за повърхностните води и за съоръженията за заустване на отпадъчни води.

4. Области на дейност:

Контрол за ползването на водите и състоянието на водостопанските системи и водни обекти.

Размер на основната заплата за длъжността - 420 - 1100 лв.

5. Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:

Заявление съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители,

Автобиография и Декларация от лицето, че е навършило пълнолетие, че е български гражданин, гражданин на друга държава-членка на Европейския съюз,

на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство,

или на Конфедерация Швейцария, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода,

не е лишено по съответен ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства, отговаря на специфичните изисквания,

предвидени в нормативните актове за заемане на съответната длъжност (Приложение 2 към чл. 2, ал. 4 от Наредбата за документи за заемане на държавна служба).

Копия от документи за: придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност; документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова или служебна книжка), Други документи - необходими за заемането на длъжността.

Кандидатите следва да представят документите си в срок до 10 (десет) дни от обявяване на конкурса чрез настоящата публикация на адрес

гр. Варна, ул. "Панагюрище" 17, "Едно гише" и гр. Шумен, ул. "Кирил и Методий" 34.

Работно време 9.00 - 17.30 ч. без празнични и почивни дни.

Подаването се извършва лично или чрез пълномощник.

На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика.

Входящ номер и дата се поставят само на заявления, комплектовани с всички посочени в тях документи.

Срок за подаване на документите: 29.02.2016 г.

Списъците с допуснатите и недопуснати до конкурс кандидати, както и датата на провеждане на конкурса ще се обявяват на информационното табло в БДЧР и на Интернет страницата на БДЧР: www.bsbd.org

Справки и допълнителна информация на телефон: 052/ 68 74 52

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.02.2016 г.
СЕЗОННА РАБОТА В ДАНИЯ И ПОРТУГАЛИЯ
Датската компания Greenpeas, производство на пресни специално избрани грах в Дания и Португалия,
се търсят сезонни работници за различни функции - главно за грах бране - но също така и за други функции в периода март - септември:

управление на работата на полето
управление на събиране на реколтата
шофиране трактор

шофиране на камион и автобус
управление на опаковането
операции за опаковане
управление набиране на човешки ресурси
администрация
различни видове функции за подпомагане и услуги
Ако притежавате други видове умения, освен бране на грах , може да кандидатствате за сезонна работа споменато по-горе.
Може би това също може да ви даде основа за постоянна работа в бъдеще.

Изисквания :
Английски език на комуникативно ниво
Психическа позитивна нагласа
Показване на отговорност и внимание

Лична осведоменост и желание да се учи
Готовност за работа на селскостопанска работа.

Работен период 2016 за Португалия март - юни, за Дания Юни - Септември
Ако се интересувате, изпратете автобиография на следния електронен адрес:
work@greenpeas.dk
Краен срок 22 Февруари 2016 г.
На одобрените по документи кандидати ще имат допълнителна информация за работните места и и лично ще бъдат интервюирани от работодателя за възможност за работа.
Лична информация: Искра Петрова 0884 302 915.

Можете също така да кандидатствате бране на грах , с желанието да се учите и да се обучават за други функции. Ние винаги търсим хора с правилно отношение и способността за учене.

Повече информация на : www.my-greenpeas.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UpSkill Ltd

Our client is a production leader of home equipment. Currently, they are looking for highly communicative

and self - driven Regional Sales Representative (North - East Bulgaria based in Shumen

Key Responsibilities:

Create, maintain and develop sales relations with the clients

Realize B2B and B2C sales (distributors, resellers, DIY, etc.)

Organize and attend clients meetings and presents company` s products

Prepare offers

Develop company`s range of products

Elaborate weekly and monthly sales reports

Monitor the company `s merchandiser standards

BasicRequirements:

University degree in Economics or Technical one

Minimum 2 years of experience in sales of industrial products

Very good language skills in English - at least B2 level

Excellent computer literacy - MS Office, experience with ERP systems would be an advantage

Well - developed negotiation skills

Proactive, responsible and loyal

Willingness to travel intensively

Driving license - cat. B

If sales and traveling are your passion, do not hesitate to send us your CV with

recent photo and motivation letter in English to our e - mail: office@upskill.bg.

License No.1740 valid to 25.06.2019.

Alexander Kikerezov

Recruitment and Career Consultant

UpSkill Ltd.

51 Al. Stamboliyski blv. Fl. 5

1000 Sofia

Mob. +359 88 484 7001

E-mail: a.kikerezov@upskill.bg

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.01.2016
Commercial Technical Support Engineer with Turkish
Ref.No:CTS TR
Описание иИзисквания:Who we are:
We are excited to announce that Convergys has completed its acquisition of Stream,
creating a world-class customer management firm made up of 125,000 employees
working in more than 150 service centers, offering services in 47 languages in 31 countries. Both companies are known for providing exceptional service.
Now, combining the best assets of each, we offer greater expertise and services for our clients and many more career opportunities for our talented employees.
Clients and customers around the globe can now benefit from our expanded geographic footprint, language capabilities, and breadth and depth of services.

What we offer:
Great mulicultural environment, strong team spirit with multiple initiatives involved - team buildings, Friday fruits, Happy hour at the Coffe corner and much more...

What we are searching:
We are searching for a technical engineer for Windows Server support and System Administration.
Key responsibilities of the role:
* Excellent communication skills in Turkish language;
* Very good language skills in English language;
* Customer-oriented, possessing excellent soft skills;
* Ability to describe technical information both with technical terms and in simple words;
* Ability to capture information easily, summarize it and provide it briefly;
* Ability to work under constant workload;
* Ability to quickly search in the web for any information needed;
* Technically-oriented person, good at troubleshooting and problem solving;

The specific required knowledge for the CTS position are:
* Previous experience with Windows Server support or System Administration;
* Understanding of Active Directory;
* Understanding of Networking ( understanding DNS, Network issues troubleshooting, DHCP, Network topology description);
* Experience with Virtualization technologies (Hyper V, VmWare, Citrix etc.);
* Understanding Windows OS core;
* Basic troubleshooting experience;
* Help Desk experience;

Our offer:
* Strong remuneration package;
* Achievement recognition bonus policy;
* Individual career path - personal training on the maintained technologies;
* Management and technical career growth;
* Enhanced by learning and development program;
* Regular performance assessment;
* Personal certification plan and great source of technical articles and support information;
* Standard working hours;
* Environment of high skilled and collaborative colleagues;
If you recognize your profile in the above mentioned requirements, we would be happy to contact you further.
Please send your CV to email:Iliana.ilieva@convergys.com
Месторабота : София
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Менпауър България"

"Менпауър Бэлгария" е световен лидер в сферата на подбора и управлението на човешките ресурси,
чрез повече от 4400 офиса в над 80 страни.
Търсим за свой партньор - водеща компания в търговията с бързооборотни стоки, мотивиран и амбициозен служител за позицията:

ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ

Отговорности:
- Създава, поддържа и развива търговски отношения с обектите в поверената му/й зона;
- Осигурява периодични търговски посещения в обектите си и взима заявки;
- Следи за прилагането на мърчандайзинг стандартите на компанията;
- Развива гамата от продукти на компанията във всички обекти, за които отговаря;

Изисквания:
- Oпит на подобна позиция и познаване на пазара на бързооборотните стоки се разглеждат с предимство
- Практика в областта на бързооборотните стоки
- Завършено висше образование е предимство;
- Компютърна грамотност - MS Office;
- Желание и готовност за работа с хора;
- Отговорност и организираност;
- Готовност за динамична и предизвикателна работа;
- Чиста шофьорска книжка и възможност за интензивни пътувания;

Ние предлагаме:
- Работа в международна компания във високо предизвикателна и динамична среда;
- Възможност за обучение и професионално развитие, основано на постигнатите резултати;
- Добро възнаграждение и атрактивен социален пакет.

Ако това предложение Ви е заинтригувало, можете да кандидатствате за тази позиция като изпратите своята автобиография и снимка на е-мейл: boris.kirov@manpower.bg

Всички кандидатури ще бъдат разглеждани строго конфиденциално, в съответствие с изискванията на ЗЗЛД.

МЕНПАУЪР БЪЛГАРИЯ притежава лиценз за дейността си в България № 1385, валиден до 23.12.2016г.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Балканфарма - Троян АД / Актавис
Актавис България е част от една от най-големите генерични фармацевтични компании в света - Актавис Груп.
За Актавис България работят над 1500 служители. Компанията притежава у нас две производствени мощности в Дупница и Троян, които отговарят на най-високите световни стандарти за качество на фармацевтичното производство.
За завода си в град Троян търсим професионалист за позицията:
Специалист Системи по качество
Ref. n. QAS1015
Профил на позицията
" Изготвяне на програми по осигуряване на качеството за провеждане дейности по Добра производствена практика
" Извършване на контрол по изпълнението на заложените дейности по Добра производствена практика
" Провеждане и документиране на обучения по Стандартни оперативни процедури и други документи по Добра производствена практика
" Работа в електроннa системa за създаване и утвърждаване на документация
" Изготвя документи, имащи отношение към дейности по Добра производствена практика - Стандартни оперативни процедури, Партидни документации, Спецификации и други
" Участва в прегледа и проверката на документите за съответствие с утвърдените Разрешения за употреба и регулаторните изисквания
" Отговорност за участие в самоинспекции, дефинирането на корективни и превантивни мерки от вътрешни и външни одити, проследяване на тяхното изпълнение
" Участие в преглед на ситемите по качество относно тяхната приложимост, ефективност, извършване на анализи на състоянието и даване на обосновани предложения за промени и подобрения
" Изготвя отчети и доклади за системите по качество
Вашият профил
" Висше образование, специалност:
Химия, Фармация, Биология или Биотехнология
" Отлични компютърни умения - MS Office
" Отлични познания по английски език
" Внимателен сте към детайлите и умеете да спазвате срокове
" Инициативна личност, ориентирана към високи постижения и развитие
" Отлични умения за комуникация и работа в екип

Ние предлагаме:
" Интересна и предизвикателна работа;
" Стимулиращо трудово възнаграждение и допълнителни социални придобивки;
" Съвременна и динамична работна среда;
" Дългосрочно обучение и възможност за кариерно развитие.

Ако това предложение представлява интерес за Вас, моля изпратете Вашата автобиография и мотивационно писмо до 18.11.2015г. на e-mail:
JobsTroyan@actavis.com, като посочите референтния номер на позицията, за която кандидатствате.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ПОЛИКОНТАКТ ЕООД
"Поликонтакт" е първата организация в България за консултации, обучение и професионална реализация.
Услугите, които предлагаме са ориентирани както към работодателите, които ценят своя персонал така и към хората, търсещи професионална реализация.
С дългогодишен опит зад гърба си и високо-квалифициран екип от професионалисти ние се изправяме пред вас, не за да ви обещаваме красиви,
но невъзможни неща, а за да ви информираме и предложим адекватни на вашите желания решения.
Предлагаме свободна позиция за град Варна:
Офис организатор с АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ
Търговска компания търси личност, която има желание за развитие в дългосрочен план и да обича работа с клиенти.
Кандидатите трябва да са :
- завършили висше образование- задължително английска филология;
- за доброто функциониране на офиса - икономически компетенции;
- концентрация и комуникативност при работа с клиенти;
- подреденост и организираност;
- лоялност;
- компютърна грамотност;
- умение за самостоятелна работа и работа в екип.

Компанията предлага:
- трудов договор;
- работа в офис;
- обучение;
- работно време 11,30-20 часа, 30 мин.почивка;
- други социални придобивки.
Необходими документи:
-актуална автобиография със снимка;
- документ за завършено висше образование.
Кандидатите одобрени за интервю ще бъдат уведомени.
Лиценз на Поликонтакт 1702/17.03.2014г.
Контакти :
Централен офис:
Варна 9002, ул. "Македония" №2
тел.: (052) 601 601; 602 602
моб. тел: 0888/833 363; 0879/543 600
факс: (052) 605 200
Skype: polycontact_varna
Работно време:Понеделник - Петък: 09:00-20:30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASIC Depo

Real Time Embedded Software Engineers - No Previous Experience Required

Yes, a significant impact to the modern technology is a part of the job description!

Established in 2007 ASIC Depot is the first ASIC Design Center in Bulgaria with over 120 engineers

located in Sofia, Plovdiv and Varna, track record of 50 successful projects for customers among Fortune Magazine's "Most Admired Companies".

Since the beginning we hire, inspire and develop top students from the major universities in Bulgaria.

This is your opportunityto join a world-class software team and become the best you can be, as you are challenged with responsibilities including:

Design, develop and test Real Time programs as well as APIs to control and dynamically configure embedded systems

Work with Software, Architecture and Design teams to implement the future generations of Data Center

networking processors, striving to the infinite bandwidth of required communication

Benefits:

Previous experience is not required

Training program for all new employees

Valuable engineering experience

Relocation bonus policy

Achievement recognition bonus policy

Strong remuneration package and social benefits (incl. additional voluntary health insurance, sports cards, corporate discounts, etc.)

English classes are provided for all the engineers

Requirements:

Recent graduates in Computer Science, Software Technologies, Informatics, Mathematics or any relevant to programming higher education (BSc, MSc, PhD).

Top tier students (last year students are welcomed to join as well)

With logical and analytical thinking

With good communication in English

Advantages (but not mandatory):

Experience and knowledge in C

Experience in software development

Knowledge in Networking

Advance you engineering career now by applying for our open positions for Software Engineers!

Send your CV in English now! Yes, it is as simple as that!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Фирма СмартТех ЕООД(http://www.smart-tech.bg/) има
предмет на дейност разработване и внедряване на информационни системи
Съвместно с германската компания Перениал АД е разработена система за
резервации на туристически услуги (самолетни билети, хотелски нощувки, екскурзии и др.) Клиентите накомпанията са в Европа, Латинска Америка и Русия.
Основен клиент в Русия е Аерофлот. За обслужване на негови пътници
организираме сервизен център в България.
Имаме две свободни позиции за поддръжка първо ниво.
Работата се състои в приемане на запитвания, въпроси по телефон, скайп, ел.
поща и да ги препращат.
Кандидатите ще преминат обучение. Работата е на смени
Необходими изисквания са:
Свободно говоримо и писмено владеене на руски език
Компютърна грамотност
Компютър/интернет
Английски на работно ниво
Предлагаме:
Безсрочен трудов договор
Много добро заплащане
Компенсации за работа на смени съгласно КТ
Възможност за работа от в къщи
Герчо Каракашев
Управител
Смарттех ЕООД
бул. "Тотлебен " Nr. 53-55
1606 София
тел: +359 896 468 520
факс. +359 2 805 7001
skype: gertchok
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
КОЛ ЦЕНТЪР АГЕНТ КАСТЪМЪР КЕЪР БГ ООД
e лидер в предлагането на услуги и дейности по "Обслужване на клиенти". Работим по проекти на водещи, утвърдени български и международни компании.
Предлагаме телемаркетинг услуги - продажби, проучвания и др.
Ние поставяме служителите си на първо място и вярваме, че те са най-ценният актив, с който разполагаме.
В стремежа си да им предоставим най-доброто и да стимулираме индивидуалните им качества,
ние осигуряваме отлични работни условия - приятна и приятелска работна атмосфера, обучения, актуализиращи знанията и уменията им, за безупречно изпълнение на всекидневните задачи.
Във връзка с разширяване на дейността ни по проектите, фирмата набира мотивирани и отговорни кандидати за позициятa Кол център агент.
Описание на длъжността
Изходящи телефонни обаждания от името на водеща българска компания;
Ние търсим:
Личност ориентирана към постигане на резултати и усъвършенстване;
Интерес към работа с клиенти;
Комуникативна и позитивна личност;
Хора притежаващи компютър и свободен достъп до интернет;
Добра компютърна грамотност;
Ние предлагаме:
Работно време от 9:00 до 18:00 или от 10:00 до 19:00 часа;
Мотивиращо заплащане;
Граждански договор;
Безплатни обучения, чрез които да подобрявате уменията и способностите си в работния процес;
Менторски и коучинг програми;
Възможност за работа в страхотен екип, който ще помага за развитието и израстването Ви;
Ако предизвикахме интереса Ви, посетете страницата ни във Фейсбук и чуйте какви препоръки ще Ви дадат настоящи служители на компанията
Изпращайте CV на Email: jobs@ccarebg.cоm
Ако имате въпроси: +359 2 4921047 +359 2 492 1000 Ще се радваме да станете част от нашия екип!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
regiocom
ist ein fuehrender Service- und Prozessdienstleister fuer Energieversorger.
Wir bieten unseren Auftraggebern seit 1996 mit inzwischen mehr als 2.000 Mitarbeitern an 8 Standorten individuelle technische Loesungen und professionelle Kundenbetreuung.
Unser Service Center in Bulgarien hat sich auf die telefonische und schriftliche Kundenbetreuung verschiedener deutscher Energieversorger spezialisiert.
Seit 2012 arbeiten hier hoch motivierte und sehr gut ausgebildete Mitarbeiter. Unser Team ist in dieser Zeit von 10 auf 160 Mitarbeiter angewachsen.
Weil wir fuer unsere Auftraggeber und Kunden mit hervorragenden Leistungen sehr erfolgreich sind, erweitern wir den Standort Bulgarien.
Moechten Sie zu diesem Team in Varna oder Rusegehoeren?
Wir suchen fuer diese anspruchsvolle und spannende Taetigkeit
deutschsprachige Kundenbetreuer fuer Energieversorgungsunternehmen.
Welche Aufgabe Sie bei uns erwartet:
kompetente fallabschliessende Bearbeitung von schriftlichen und telefonischen Kundenwuenschen
taegliche Informationsaufnahme und sofortiges Umsetzen der neuen Kenntnisse
Teilnahme an angebotenen Schulungen und individuellen Weiterbildungsangeboten
Was wir von Ihnen erwarten:
sehr gute Faehigkeiten in deutscher Sprache (muendlich und schriftlich)
Beduerfnisse des Kunden und des Unternehmens kennen und erfuellen
hohes Verantwortungsbewusstsein bei der Aufgabenerfuellung
Erfahrung im Umgang mit dem PC
Interesse an Erweiterung von Wissen und Entwicklung von Faehigkeiten
Loyalitaet und Flexibilitaet
Freude an der Zusammenarbeit mit Menschen
Was Sie dafuer bekommen:
intensive, durch regiocom bezahlte, Schulung und Einarbeitung sowie kontinuierliche Begleitung durch qualifiziertes Personal
langfristige Karrierechancen als Teamleiter, Trainer oder Projektmanager
unbefristete Voll- oder Teilzeitbeschaeftigung mit geregelten Arbeitszeiten
sicheres Gehalt und individuellen Praemienzahlungen
verbindliche Urlaubsplanung (24 Tage) und zusaetzliche Versicherungsleistungen
Unterstuetzung bei der Suche nach einer Wohnung (wenn der Wohnort mehr als 100 km entfernt ist)
Wenn Sie uns kennenlernen moechten, senden Sie uns Ihre deutschsprachige Bewerbung mit deutschsprachigem Lebenslauf zu.

jobs@regiocom.bg +359 88 433 0778 Kontaktperson Darina Gicheva

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Фирма СмартТех ЕООД ( <http://www.smart-tech.bg/> www.smart-tech.bg) има

предмет на дейност разработване и внедряване на информационни системи

Съвместно с германската компания Перениал АД ( <http://www.perennial.de>

http://www.perennial.de ) е разработена система за резервации на

туристически услуги(самолетни билети, хотелски нощувки, екскурсии и др.)

Клиентите на компанията са в Европа, Латинска Америка и Русия.

Основен клиент в Русия е Аерофлот. За обслужване на негови пътници

организираме сервизен център в България.

Имаме две свободни позиции за поддръжка първо ниво.

Работата се състои в приемане на запитвания, въпроси по телефон, скайп, ел.

поща и да ги препращат.

Кандидатите ще преминат обучение. Работата е на смени

Необходими изисквания са:

Свободно говоримо и писмено владеене на руски език

Компютърна грамотност

Компютър/интернет

Английски на работно ниво

Предлагаме:

Безсрочен трудов договор

Много добро заплащане

Компенсации за работа на смени съгласно КТ

Възможност за работа от в къщи

Смарттех ЕООД

бул. "Тотлебен " Nr. 53-55

1606 София

тел: +359 896 468 520

факс. +359 2 805 7001

skype: gertchok

karakachev@smart-tech.bg

www.smart-tech.bg <http://www.smart-tech.bg/>

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Фирма: Т-Линк

Лице за контакт:

Христо Манолов

Телефон за връзка: 0887/209025

Десислава Плохих

Телефон за връзка: 0888/006585

E-mail за връзка: manolov@t-link.info

Наименование на длъжността: Бригадир

ТЪРСИМ ДА НАЕМЕМ БРИГАДИР ЗА РАБОТА В

СТРОИТЕЛСТВОТО В ГЕРМАНИЯ С МНОГО ДОБЪР

НЕМСКИ ЕЗИК.

РАБОТАТА Е НА СТРОИТЕЛЕН ОБЕКТ.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Апартаментни комплекси ИРИС и МАК

до гр.Каварна

"Божурец инвстмънт" ООД управлява апартаментни комплекси до гр,Каварна и търси да наеме за сезон 2015 служители на следната позиция:

РЕЦЕПЦИОНИСТ

Задължения:
1. Посреща и регистрира собственици и гости на апартаментните комплекси.
2. Грижи се за нуждите на обитателите, приема заявки и предоставя информация за предлаганите допълнителни услуги.
3. Осъществява контакт с обитателите на английски език . Информира оторизираните служители в комплекса и във фирмата за въпроси и изисквания от страна на обитателие на апартаментите


Изисквания:
1. Владеене на английски език, владеенето на руски език е предимство
2. Компютърна грамотност
3. Много добра комуникативност, съобразителност, отговорност, прецизност, вежливо отношение към обитателите.


Ние предлагаме:
Квартира на територията на апартаментните комплекси

Осигурено униформено облекло
Работа на трудов договор за сезона - до 10.09.2015г.

След последващ подбор е възможно кандидатстване за продължаване на работата в офис в гр.В.Търново


Ако желаете да се присъедините към нашия екип, моля изпратете детайлна автобиография и актуална снимка на

b_invest_org@abv.bg

Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Всички данни предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Software Engineers for ASIC R&D - No Previous Experience Required

Yes, a significant impact to the modern technology is a part of the job description!

Established in 2007 ASIC Depot is the first ASIC Design Center in Bulgaria with over 120 engineers located in Sofia,

Plovdiv and Varna, track record of 50 successful projects for customers among Fortune Magazine's "Most Admired Companies".

Since the beginning we hire, inspire and develop top students from the major universities in Bulgaria.

This is your opportunityto join a world-class software team and become the best you can be, as you are challenged with responsibilities including:

Design, develop and test Real Time programs as well as APIs to control and dynamically configure embedded systems

Work with Software, Architecture and Design teams to implement the future generations of Data Center networking processors, striving to the infinite bandwidth of required communication

Benefits:

Previous experience is not required

Training program for all new employees

Valuable engineering experience

Relocation bonus policy

Achievement recognition bonus policy

Strong remuneration package and social benefits (incl. additional voluntary health insurance, sports cards, corporate discounts, etc.)

English classes are provided for all the engineers

Requirements:

Recent graduates in Computer Science, Software Technologies, Informatics, Mathematics or any relevant to programming higher education (BSc, MSc, PhD).

Top tier students (last year students are welcomed to join as well)

With logical and analytical thinking

With good communication in English

Advantages (but not mandatory):

Experience and knowledge in C

Experience in software development

Knowledge in Networking

Advance you engineering career now by applying for our open positions for Software Engineers!

Send your CV in English now! Yes, it is as simple as that!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Software/Electronics Engineers for ASIC R&D -

No Previous Experience Required

Yes, a significant impact to the modern technology is a part of the job description!

Established in 2007 ASIC Depot is the first Semiconductor Design Center in Bulgaria with over 120 engineers located in Sofia, Plovdiv and Varna, track record of 50 successful projects in Verification, Design and SoC (System on a Chip), Post Silicon, Physical Design etc.

Since the beginning we hire, inspire and develop top students from the major universities in Bulgaria.

After a substantial training, you will be a part ofchallenging R&D projects, cutting-edge technologies, young, professional and motivated team and work with the most experienced and talented engineers in the leading edge chip development industry worldwide.

Benefits:
Previous experience is not required
Training program for all new employees
Valuable engineering experience
Relocation bonus policy
Achievement recognition bonus policy
Strong remuneration package and social benefits (incl. additional voluntary health insurance, sports cards, corporate discounts, etc.)
English classes are provided for all the engineers

The ideal candidates are:
Recent graduates in Electronics, Computer Science, Communication Technologies, Mathematics, Informatics, Physics, etc. (BSc, MSc, PhD)
Top tier students (last year students are welcomed to join as well)
With logical and analytical thinking
With good communication in English

Advantages:
Experience in OOP: C/C++ or JAVA/ J2EE languages
Experience with one of the following: Verilog, VHDL , MATLAB, FPGA, Microprocessors, ASIC/VLSI/Semiconductor Knowledge in Digital Signal Processing and communication theory

Advance you engineering career now by applying for our open positions for Software and Electronics Engineers!

Send your CV in English tohr@asicdepot.com now! Yes, it is as simple as that!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Experiences Real Time Embedded Software Engineer

Yes, a significant impact to the modern technology is a part of the job description!

Established in 2007 ASIC Depot is the first ASIC Design Center in Bulgaria with over 120 engineers located in Sofia,

Plovdiv and Varna, track record of 50 successful projects for customers among Fortune Magazine's "Most Admired Companies".

Since the beginning we hire, inspire and develop top students from the major universities in Bulgaria.

This is your opportunity to join a world-class software team and become the best you can be, as you are challenged with responsibilities including:

Work and management of Software, Hardware, Architecture and Design teams to define requirements and architecture for future generations of network processors

Design, develop, test and support of switch drivers as well as APIs to control and configure embedded systems

Benefits:

Valuable engineering experience

Achievement recognition bonus policy

Strong remuneration package and social benefits (incl. additional voluntary health insurance, sports cards, corporate discounts, etc.)

English classes are provided for all the engineers

Relocation bonuses for applicants from other cities

Requirements:

University degree in Computer Science, Software Technologies, Informatics, Mathematics or any relevant to programming higher education (BSc, MSc, PhD).

Experience in Software Development (Drivers and API)

Very strong programming skills in

Strong logical, analytical thinking and problem-solving skills

Strong motivation, imagination and ability to work under pressure

Flexibility and ability to ramp up with new technologies quickly

Very good communication in English - both written and spoken

Advantages:

Experience with RTOS, e.g. VxWorks, embedded Linux, etc.

Experience with device drivers and/or diagnostics and understanding of hardware devices

System primitives such as timers, DMA, interrupts, cache configuration and device registration

Knowledge in Networking

Advance you engineering career now by applying for our open positions for Software Engineers!

Send your CV in English now! Yes, it is as simple as that!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sutherland global services

Представяне на Съдърланд Глобал Сървисиз:

Основана през 1986 година в Рочестър, Ню Йорк, компанията развива проекти в сферата на IT услугите и работи с продукти на световноизвестни фирми в сектора на технологиите.

В офисите ни по целия свят работят над 35 000 души, а те са разположени в държави като Съединените щати, Канада,

Бразилия, Мексико, Колумбия, Ямайка, Словакия, Естония, Швеция, България, Великобритания, Мароко, ОАЕ, Египет, Малайзия, Филипините, Индия и Китай.

Ако имате мотивацията, съответния опит и желание да се учите и да се развивате,

ние Ви препоръчваме да прочетете всички подробности по-долу и да кандидатствате за свобободната ни позиция за офиса ни в Бургас:

Консултанти обслужване на клиенти с НЕМСКИ език

Изисквания:

∙ Отлично ниво на немски език;

∙ Познания в областта на обслужването на клиентите - възможност за обслужване по спокоен и професионален начин;

∙ Способност да покажете съпричастност и да бъдете убедителени;

∙ Способност да се извършват няколко задачи едновременно и да се вземат бързи решения;

∙ Гъвкавост, възможност за работа на смени.

Основни задължения и отговорности:

∙ Отговор и решаване на запитванията на клиенти по е-мейл, чат и/или телефон;

∙ Проследяване на цялостния процес до крайно разрешване на проблема;

∙ Бек-офис работа.

Работата при нас предлага:

∙ Конкурентни заплати;

∙ Гъвкаво работно време;

∙ Отлични социални придобивки - пакет, включващ здравно осигуряване, животозастраховане,

ваучери за храна, допълнителни средства за транспорт;

VIP карта за отстъпки в магазини и ресторанти в търговския център, където се намира офиса;

∙ Атрактивна бонусна система;

∙ Обучение по водещи световни стандарти за най-високо качество на обслужване на клиентите и техническа поддръжка;

∙ Отлично разположение на офиса;

∙ Тийм Билдинг дейности.

За повече информация моля посетете сайта на Съдърланд Глобал Сървисиз http://www.sutherlandglobal.com/

Ако смятате тази възможност подходяща за Вас, моля изпратете вашето CV (на английски език) на jobsbg@sutherlandglobal.com

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Фирма СмартТех ЕООД(http://www.smart-tech.bg/ www.smart-tech.bg) има

предмет на дейност разработване и внедряване на информационни системи.

Съвместно с германската компания Перениал АД ( http://www.perennial.de

http://www.perennial.de ) е разработена система за резервации на

туристически услуги(самолетни билети, хотелски нощувки, екскурсии и др.)

Клиентите накомпанията са в Европа, Латинска Америка и Русия.

Основен клиент в Русия е Аерофлот. За обслужване на негови пътници

организираме сервизен център в България.

Търсим двама абсолвенти, които да приемат запитвания, въпроси по телефон,

скайп, ел. поща и да ги препращат към 2 level Support информационна система за поддръжка. Кандидатите ще преминат обучение.

Необходими изисквания са:

-Свободно говоримо и писмено владеене на руски език

-Компютърна грамотност

-Компютър/интернет

С предимство: английски като вторник език на работно ниво

Търсят се двама студента последен курс или абсолвента.

Работата е на смени 8-15/15-22. Работи се от вкъщи.

Работата е на трудов или граждански договор.

Изпращайте вашитеCV- та наe-mail : karakachev@smart-tech.bg

Герчо Каракашев

Управител

Смарттех ЕООД

бул. "Тотлебен " Nr. 53-55

1606 София

тел: +359 896 468 520

факс. +359 2 805 7001

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОФИ КРЕДИТ България ЕООД

Кредитен Консултант

Ако ти искаш сам да определяш какво възнаграждение и развитие да получиш, и да работиш за лидер на пазара - при нас е точното място!

В екипа на ПРОФИ КРЕДИТ България работят над 800 мотивирани и амбициозни служители и сътрудници.

Искаш ли да се присъединиш към него?

Очакваме от теб:

- Да си позитивен и уверен;

- Да си комуникативен и енергичен;

- Отговорен;

- И не на последно място, да си мотивиран за постигане на високи резултати.

Ние ти предлагаме:

- Възнаграждение спрямо постигнатите резултати;

- Работа в един от най-динамичните ни екипи;

- Допълнителни бонуси и придобивки;

- Позиция на граждански договор.

ПРОФИ КРЕДИТ България е част от международната финансова група Профиреал Груп, с представителства в Чехия, Полша, Словакия, България и Русия.

Във всяка една от тези държави името на групата се свързва с две основни неща - успешна история и доволни клиенти.

Ще очакваме твоята автобиография на e-mail адрес: career@proficredit.bg. Успех!

София 1404, бул. България 49, бл. 53Е, вх В

Телефон: + 359 700 17 011

E-mail: proficredit@proficredit.bg,

www.proficredit.bg

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Фирма "Фън енд сън" ООД набира аниматори за летен сезон 2015!!!

К.к. Албена, Златни пясъци, Обзор, Св.Власт,

Слънчев бряг, Несебър, Созопол, Южно черноморие

Фирмата предлага :

Трудов договор

Коректно заплащане

Забавление, докато работиш

Натрупване на опит и създаване на контакти

За повече информация : 0878/161 203

fun_sun.jobs@yahoo.com

www.funandsunbg.com

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Райфаезинбанк (България)ЕАД

Специалист обслужване на клиенти

Основни отговорности:

-Продажба на продуктите, които банката предлага за физически и юридически лица.

-Приемане, проверка и обработване на клиентски документи и нареждания във връзка с откриване на сметки, транзакции в национална и чуждестранни валути и др.

-Поддържане на досиетата на клиентите

-Работа на олекотена каса в лева и евро с транзакции до 1000 лева/500 евро

Нашите изисквания:

-Минимум 1 година опит в работа с клиенти и/или плащания в банковата сфера

-Добри комуникативни умения

-Добро владеене на английски език - задължително

-Умения за работа с компютър (MS Office)

-Висше икономическо образование

Какво Ви предлагаме:

-Отлични възможности за професионално и кариерно развитие в една от водещите банки в България

-Стимулиращо възнаграждение и социални придобивки

-Разнообразни възможности за учене и усъвършенстване на знанията и уменията

-Динамична и интересна работа

-Високи стандарти, сигурност и отлична работна среда

Кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю.

Конфиденциалността е гарантирана и предоставените данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД.

За повече информация :http://www.rbb.bg/bg/careers/vacancies/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lidl

Lidl стартира своята дейност на българския пазар през 2010 г., като открива едновременно 14 магазина в 11 града в страната. Четири години по-късно магазините са вече над 70, а марката Lidl е затвърдила водещата си позиция на пазара на хранителни стоки в България и се е превърнала в символ на високо качество на добра цена.
Каква е нашата рецепта за успех? Отговорът е лесен - това са хората. Хората, които работят в Lidl и със своята ангажираност и мотивация помагат всеки ден за утвърждаване на позицията ни като любимо място за пазаруване в България.

Научете повече за възможностите за кандидатстване в следните ресори :

Продажби

Логистика

Стоково снабдяване

Администрация

Централизирани дейности

Можете да кандидатствате за работа вLidl, като изпратите ваша автобиография, мотивационно писмо, копия от дипломи и препоръки на :

jobs@lidl.bg

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Райфаезинбанк (България)ЕАД

Мобилни банкови консултанти

Основни отговорности:

-Предлага продуктите на Райфайзенбанк(България)ЕАД за физически лица в удобно за тях време и място

Нашите изисквания:

-Висше образование

-Добри комуникативни умения и търговски подход към клиентите

-Предишен опит в областта на директните продажби е предимство

-Желание за работа с клиенти

-Готовност да работите единствено за Райфайзенбанк

Какво Ви предлагаме:

-Отлична възможност за професионално и кариерно развитие в една от в една от най-големите банки в България

-Стимулиращо възнаграждение - фиксирано + комисионни и бонуси за постигнати резултати

-Отлични възможности за обучение и усъвършенстване на знанията и уменията

-Динамична среда и интересна работа

-Служебна Сим карта

-Лимит на транспортните разходи

-Социални добавки

Кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю.

Конфиденциалността е гарантирана и предоставените данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД.

За повече информация :www.rbb.bg

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Райфаезинбанк(България)ЕАД

Финансов консултант - Банкиране на дребно

Основни отговорности:

- Активно предлагане и продажба на финансови продукти и услуги за граждани

- Обработка и анализ на постъпилите документи

- Отговаря на запитвания и консултира клиенти относно условия по кредитиране на физически лица

- Поддържане на високо качество на обслужване

Нашите изисквания:

- Минимум 1 година опит в продажбите на финансови продукти и услуги

- Висше икономическо образование

- Добро владеене на английски език и компютърна грамотност (MS office)

- Отлични комуникативни умения

Какво Ви предлагаме:

- Отлични възможности за професионално и кариерно развитие в една от водещите банки в България

- Стимулиращо възнаграждение и социални придобивки

- Разнообразни възможности за учене и усъвършенстване на знанията и уменията

- Динамична и интересна работна среда

- Високи стандарти, сигурност и отлична работна среда

Кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю.

Конфиденциалността е гарантирана и предоставените данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД.

За повече информация :http://www.rbb.bg/bg/careers/vacancies/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТЪРГОВСКИ СЪТРУДНИК - НЕМСКИ ЕЗИК

Фирма NES Ltd e основана в гр. Шумен и е специализирана в производството на изделия, ползващи алтернативни източници на енергия и щадящи околната среда.

Екипът е съставен от над 330 високо квалифицирани професионалисти. Дружествоторазполага със собствена производствена, складова и административна база от 20 000кв. м. площ.

Качеството на всички дейности се управлява по система за управление накачеството ISO 9001:2008.

Дистрибуцията на продукцията с марките SUNSYSTEM и BURNiT, се осъществява отпартньорска мрежа, покриваща територията на цялата страна и Европа.

Повече от 70% от продуктите на NES се реализират зад граница, в над повече от 40 държави.

За подобряване на своята търговска дейност, компанията търси да назначи специалист,

който има желание да работи в модерна среда, заемайки позицията

ТЪРГОВСКИ СЪТРУДНИК - НЕМСКИ ЕЗИК

Изисквания:

- Отлично владеене на писмен и говорим немски език;

- Отлични компютърни умения;

- Организационни умения;

- Умения за работа в екип.

Отговорности:

- Поддържа ежедневния контакт с чуждестранни клиенти на фирмата и води

кореспонденцията с тях;

- Систематизира и архивира търговски документи;

- Изготвя справки;

- Подпомага дейността на Търговски представител и Регионален мениджър.

Компанията предлага:

- Мотивиращо възнаграждение;

- Работа в млад и динамичен екип;

-Реална възможност за израстване в структурата на фирмата.

Изпращайте своята автобиография с приложена актуална снимка.

e-mail:p.nedeva@sunsystem.bg

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работа в Кипър /Кастингза Аниматори - Сезон 2015

*Предстоящи кастинги - Февруари, 2015*

Основни детайли :

·Позиция:Аниматори

·Локация:Кипър

·Заминаване:Април 2015

·Тип на офертата:Сезонна

Заплащане:

·Възнаграждение:600Е

·Дата за получаване на заплата:От 10 до1 5 число на месеца за предходния

·Начин на получаване на заплата:Чек/ Банкова сметка

Допълнителни детайли:

·Настаняване:Безплатно

·Храна:Безплатна

·Работни часове на ден:8 -10 часа

·Работни дни на седмица:6 дни

Изисквания:

·Мъже/ Жени

·Опит:Не е задължителен

·Чужди езици:Английски и Руски език (всеки следващ е предимство)

Допълнителни детайли:

·Самолетен билет: За сметка на кандидата

·Посрещане на летището: Организиран трансфер от летището до работното място

Необходими документи Автобиография на английски език, бланка изтеглена от сайта-www.slava7.bg

1 актуална, самостоятелна снимка в цял ръст

ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!

Работа в Кипър / Кастинг за Певци, Музиканти, Дуети, Триа, Групи,OneManBand - Сезон 2015

*Предстоящи кастинги - Февруари, 2015*

Основни детайли :

·Позиция: Певци, Музиканти, Дуети, Триа, Групи,OneManBand

·Локация:Кипър

·Заминаване:Април 2015

·Тип на офертата:Сезонна

Заплащане:

·Възнаграждение:800-1000Е (възнаграждението зависи от конкретната оферта, която ще получите на кастинга)

·Дата за получаване на заплата: От 10 до1 5 число на месеца за предходния

·Начин на получаване на заплата: Чек/ Банкова сметка

Допълнителни детайли:

·Настаняване:Безплатно

·Храна:Безплатна

·Работни часове на ден:8 -10 часа

·Работни дни на седмица:6 дни

Изисквания:

·Мъже/ Жени

·Опит:Задължителен

·Чужди езици:Английски и Руски език (всеки следващ е предимство)

Допълнителни детайли:

·Самолетен билет: За сметка на кандидата

·Посрещане на летището: Организиран трансфер от летището до работното място

Необходими документи:

·Автобиография на английски език, бланка изтеглена от сайта-www.slava7.bg

·1 актуална, самостоятелна снимка в цял ръст

·Репертоар

·Линк или видеоклип с Ваши изпълнения

Работа в Кипър / Кастинг за Танцьори, Балет, Танцови състави - Сезон 2015

*Предстоящи кастинги - Февруари, 2015*

Основни детайли :

·Позиция:Танцьори, Балет, Танцови състави

·Локация:Кипър

·Заминаване:Април 2015

·Тип на офертата:Сезонна

Заплащане:

·Възнаграждение:800-1000Е (възнаграждението зависи от конкретната оферта, която ще получите на кастинга)

·Дата за получаване на заплата: От 10 до1 5 число на месеца за предходния

·Начин на получаване на заплата: Чек/ Банкова сметка

Допълнителни детайли:

·Настаняване:Безплатно

·Храна:Безплатна

·Работни часове на ден:8 -10 часа

·Работни дни на седмица:6 дни

Изисквания:

·Мъже/ Жени

·Опит:Препоръчителен

·Чужди езици:Английски език

Допълнителни детайли:

·Самолетен билет: За сметка на кандидата

·Посрещане на летището: Организиран трансфер от летището до работното място

Необходими документи:

·Автобиография на английски език, бланка изтеглена от сайта-www.slava7.bg

·1 актуална, самостоятелна снимка в цял ръст

·Линк или видеоклип с Ваши изпълнения

Работа в Кипър / Кастинг за Фокусници, Илюзионисти, Магове - Сезон 2015

*Предстоящи кастинги - Февруари, 2015*

Основни детайли :

·Позиция:Фокусници, Илюзионисти, Магове

·Локация:Кипър

·Заминаване:Април 2015

·Тип на офертата:Сезонна

Заплащане:

·Възнаграждение:800-1000Е (възнаграждението зависи от конкретната оферта, която ще получите на кастинга)

·Дата за получаване на заплата: От 10 до1 5 число на месеца за предходния

·Начин на получаване на заплата: Чек/ Банкова сметка

Допълнителни детайли:

·Настаняване:Безплатно

·Храна:Безплатна

·Работни часове на ден:8 -10 часа

·Работни дни на седмица:6 дни

Изисквания:

·Мъже/ Жени

·Опит:Задължителен

·Чужди езици:Английски и Руски език (всеки следващ е предимство)

Допълнителни детайли:

·Самолетен билет: За сметка на кандидата

·Посрещане на летището: Организиран трансфер от летището до работното място

Необходими документи:

·Автобиография на английски език, бланка изтеглена от сайта-www.slava7.bg

·1 актуална, самостоятелна снимка в цял ръст

·Линк или видеоклип с Ваши изпълнения

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Customer Service Agent

For one of our global clients, a multilingual contact centre, we are searching for a serious and creative professional, for the position of

Customer Service Agent with GERMAN language

Location: Varna, Bulgaria

The requirements for position are:
" Excellent German - written and spoken
" Good command of English;
" Computer literacy - MS Office;
" Excellent communication skills
" Friendly, vivacious personality with demonstrated experience owning customer issues
" Self-motivated, target driven and outgoing person
" Previous client relations experience it will be considered as a plus

Responsibilities:
" Professionally handle incoming queries by customers via phone and email
" Provide accurate, up to date information to the clients' requests
" Greet customers in a courteous, friendly, and professional manner

Our client offers:
" Excellent salary and good remuneration package
" Professional training and great career development opportunities
" Challenging work in a dynamic international organization
" Flexible working hours

To apply please send your resume to : cv@balkantalent.bg


All applications will be treated with strict confidentiality and only selected candidates will be contacted. The candidates do not pay any taxes to the agency - the services are FREE OF CHARGE!
Balkan Talent OOD activities are based on a Recruitment license №1562 issued on 28.03.2013, valid until 28.03.2018.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Поликонтакт" ЕООД
търси офис сътрудник
с отлични познания по английски език - писмено и говоримо.
Кандидатите трябва да са:
- приятна и дипломатична личност, която говори отлично езика- писмено и говоримо;
- добра комуникация при работа с клиенти;
- подреденост и организираност;
- умение за самостоятелна работа и работа в екип;
- икономическо образование е предимство, но не е задължително;
- прецизност при работа с документи;
- позицията е подходяща и за студенти;
- гъвкавост и инициативност;
- опит в чужбина е предимство, но не е задължителен.

Компанията предлага:
-отлично възнаграждение;
-работа в офис;
-обучение;
- командировки в страната и чужбина.

Очакваме Вашите автобиографии на български и английски език на email:
contact6@polycontact.com
тел: (052) 601 601;
моб. Тел: 0888/833 363 ;

Само кандидати, които отговарят на изискванията, ще бъдат поканени на интервю.
Лиценз на Поликонтакт о1702/17.03.2014г.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"ОРГАХИМ" АД - гр.Русе

Във връзка с окомплектоване на екипа фирмата търси да назначи подходящ кандидат на длъжността:

ТЕХНИЧЕСКИ КОНСУЛТАНТ - Индустриални покрития

Ref. № ORG RTC UNI 1

ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ:

-Осигурява специализирана техническа помощ на клиентите във връзка с приложението на продуктите;

-Контактува с клиенти с цел поддържане на постоянна обратна връзка по въпроси, свързани с използването на изделията;

-Поддържа актуална техническата документация на предлаганите от фирмата продукти;

-Съдейства с техническа информация на търговския отдел и извършва техническа подготовка на търговските представители;

-Представя и извършва демонстрации на нови и разработени продукти пред настоящи и потенциални клиенти, в промоционални мероприятия, изложения, панаири;

-Участва в провеждането на експерименти и изпитвания с цел установяване на разходна норма на определен продукт; оптимално полагане на продукта с различни инструменти и по различна технология; устойчивост, ефекти и др.

-Съдейства при идентифицирането на възможности, свързани с въвеждането на нови продукти и тяхното позициониране на пазара.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

-Висше образование, степен Бакалавър и/или Магистър за предпочитане с химическа или техническа насоченост;

-Шофьорска книжка, категория В, активен шофьор;

-Екипен играч с резултатно-ориентиран подход в работата;

-Добри умения за водене на преговори и справяне с възражения;

Добри презентационни и комуникационни умения.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

- Работа в утвърдена компания при много добри условия на труд;

- Мотивиращо възнаграждение и пакет от социални придобивки;

- Възможност за фирмено обучение и последващи квалификации.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

- Актуална автобиография;

- Препоръки (ако има такива);

Документи се подават в срок до 31.01.2015г. на jobs@orgachim.bg

За повече информация 0882 650 687 Венцислава Петрова, Мениджър ЧР

Всички кандидатури ще бъдат разглеждани строго конфиденциално.

Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Предоставените от вас данни са лични и попадат под специалната защита по смисъла на ЗЗЛД.

"Оргахим" АД се задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма, освен за целите на настоящия подбор

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FIRST ONLINE SOLUTIONS

Become a part of our team!

Technical Perfection Beautifully Delivered

We are looking for Customer Service Representative with Building and Architectural Knowledge

- an open door policy where ideas are welcomed from everyone;
- opportunity to learn and grow;
- individual approach;

- all company's incentives - staff discounts, massages, table tennis, table football, sport activities, fruits and beverages and many others;

All we need is excellent command inEnglish strong motivation and positive attitude.

Send your CV to hr@1stonlinesolutions.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Кредитен Консултант

Ако ти искаш сам да определяш какво възнаграждение и развитие да получиш, и даработиш за лидер на пазара - при нас е точното място !

В екипа на ПРОФИ КРЕДИТ България работят над 800 мотивирани и амбициознислужители и сътрудници. Искаш ли да се присъедини към него?

Очакваме от теб:

- Да си позитивен и уверен;

- Да си комуникативен и енергичен;

- Отговорен;

- И не на последно място, да си мотивиран за постигане на високи резултати.

Ние ти предлагаме:

- Възнаграждение спрямо постигнатите резултати;

- Работа в един от най-динамичните ни екипи;

- Допълнителни бонуси и придобивки;

- Позиция на граждански договор.

ПРОФИ КРЕДИТ Българияе част от международната финансова група ПрофиреалГруп, с представителства в Чехия, Полша, Словакия,България и Русия. Във всяка еднаот тези държави името на групата се свързва с две основни неща - успешна история идоволни клиенти.

Ще очакваме твоята автобиография на е-mailадрес:career@proficredit.bg.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СТУДЕНТСКА ЛЯТНА ВАКАНЦИОННА ЗАЕТОСТ В
ГЕРМАНИЯ

Дирекция "Бюро по труда" - Шумен започва да приемадокументи на кандидати

по процедурата на анонимния подборза лятна ваканционна заетост във ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКАГЕРМАНИЯ през 2015 година.

1.Кандидатите трябва да отговарят на следните общиусловия:

1.1. Да са на възраст от 18 до 35 години;

1.2. Да са студенти в редовна форма на обучение;

1.3. Да не са последен курс на семестриално обучение;

1.4. Да имат основни познания по немски език /най-малко3 години занимания по немски/;

1.5. Да са готови минимум 2 месеца да работят в Германия.

1.6. Студентите не трябва да ограничават избора си наработно място до един регион или населено място;

1.7. Студентите трябва да приемат работно място въввъзможно най-многосектори.

2. При кандидатстване следва да се представят следнитедокументи:

2.1. Заявление (свободен текст) на български език. Взаявлението е необходимо да декларират,

че са изучавали немскиезик най-малко три години и са свободни от други ангажименти

по време на официално обявената за всяко училище лятнаваканция

(задължително се посочват точните начална и крайнадата),

както и че притежават необходимите средства зафинансиране заминаването си за Германия.

2.2. Уверение от висшето училище, че лицето е редовенстудент и не е последен курс на обучение.

Данните за курса и семестъра на следване да бъдатизписани с арабски цифри.

Задължително да фигурира текст"Не е последен курс на семестриално обучение".

Документи ще се приемат до 05.01.2015 г. в Дирекция"Бюро по труда" - Шумен на ул. "Цар Иван Александър" 108.8.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Оператор обслужване на клиенти в кол център

БГ Маркетинг 2010 е фирма позиционирана в Пловдив, занимаваща се с онлайн маркетинг и реклама.
Във връзка с разширяване на дейността, търсим мотивирани професионалисти който да станат част от нашият екип:
Задължения:
*
Подготвяне на оферти
*Облужване на клиенти по телефона
*Вземане на плащанияа
Вие сте подходящ кандидат, в случай че:
*Имате аналитични умения
*Сте комуникативна личност
*Харесвате да помагате на хора
*Имате опит в кол център
*Имате добра компютърна грамотност
*Добре владеете английски език
*Умеете да работите самостоятелно
Моля, изпращайте автобиография с актуална снимка на:
kalina@marketinglocally.co.uk
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Пенсионно осигурителна компания

ДОВЕРИЕ

Vienna Insurance Group

Динамични възможности!

Постижими цели!

Атрактивни възнаграждения!

Умеете да преценявате възможностите, които Ви предлага живота,

да избирате верния път за Вас и Вашите близки и имате качества да убеждавате, тогава

ДОПЪЛНЕТЕ СВОИТЕ ДОХОДИ СЕГА

ПредлагамеВи професионално обучение, атрактивно възнаграждение,

съобразено с постигнатите резултати, както и пълна подкрепа от професионалния ни екип.

Повече информация: 054/ 900-411, 0887-916 702.

Да поговорим спокойно в бъдеще време!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Провидент Файненшъл БългарияООД е част от английска мултинационална компания със 130 годишна история, лидер в предоставянето на малки потребителски кредити.

Развиваме бизнеса си в 8 държави в цял свят.

Изминалата годинаПровидентотвори офиси в София, Пловдив, Варна,Бургас, Русе, Стара Загора, Шумен и Велико Търново

През 2014 година планираме развитието на настоящите екипи в страната, както и отварянето на нови офиси.

Във връзка с разрастването на компанията и поддържането на високо качество на обслужване, което предоставяме на нашите клиенти,

търсим отговоренипрофесионалисти, които да заематдлъжността:

МЕНИДЖЪР ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ИЗМАМИ

за гр. Шумен

Приоритети на длъжността:

- Дефинира и анализира факторите за финансов риск и идентифицира кредитни измами.

-Използва информация и резултати от различни анализи и източници на компанията, за определяне на факторите на измама; прави подбор на високо рискови клиенти и служители.

-Провежда индивидуални срещи и разследва случаи на нарушение на правилата и процедурите на компанията от страна на служители.

-Следи и регулярно проверява задълженията на клиенти.

- Предприема посещения и проверки на клиентите както превантивни, така и при съмнения за потенциална измама.

- Идентифицира, проучва и докладва при подозрения за измама.

-Провежда срещи и проучва случаи, свързани с нарушаване правилата на компанията.

-Съхранява отчетите от проучвания и предприема действия по жалби на клиенти.

-Полага усилия, за да възстанови загубите, регистрирани от Работодателя.

-Предприема действия на базата на регулярния пакет от документация, анализ на място при определяне на рискови клиенти.

-Извършва проверка като използва рисково-базиран подход за потвърждаване на самоличност на клиентите, прецизност и коректност на документи и транзакциите при плащане на кредитите от страна на клиентите.

- Анализира индивидуални случаи и предприема превантивни действия, с цел предотвратяване на измами.

-Провежда регулярни обучения, свързани със сигурността и рисковете от измами на мениджъри и служители от компанията.

-Консултира и подпомага служителите на компанията в конкретни ситауции на потенциална измама, предприемане на превантивни мерки, анализ на риск и др.

-Подготвя различни видове отчети: регулярни - свързани с изпълнението на ежедневните задачи; свързани с конкретни казуси.Изисквания:

-Завършено висше образование.

- 3 - 5 години релевантен професионален опит.

-Професионален опит при:

Шуправление на риска от измами;

Шразследване и анализ на измами;

Шпоследващи действия за превенция срещу измами.

-Високо ниво на прецизност и аналитични умения.

-Документална грамотност.

- Отлични комуникативни умения.

-Инициативност.

-Добро ниво на писмен и говорим английски език.

-Компютърна грамотност (MS Office).

- Активен шофьор.


Ние предлагаме:

-Възможност за кариерно развитие в мултинационална компания.

-Атрактивно възнаграждение и допълнителни придобивки.

-Служебни автомобил и мобилен телефон.


За повече информация можете да се свържете с:

Цветелина Николова - Експерт подбор на персонал

Имейл:tsvetelina.nikolova@provident.bg

www.provident.bg

·

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Промоутър в Мтел магазин
Ако искаш :
-да се потопиш в света на телекомуникациите
-да общуваш с нашите клиенти
-да представяш новите ни продукти и услуги
И имаш..
-интерес в областта на продажбите
-желание да си в крак с новите тенденции в бранша
И ако си...
-усмихнат
-енергичен
-позитивен
-общителен
-убедителен
Тогава ние ти предлагаме...
-да се присъединиш към голяма компания в една от най-бързо развиващите се индустрии
-да работиш в екип от високо мотивирани специалисти
-ангажимент в рамките на 2 месеца
-атрактивно възнаграждение
-възможност за развитие при показани резултати и вакантни позиции
Ако предизвикахме интереса ти, можеш да кандидатстваш
до 05.10.2014 г.на e-mail: jobs@mobiltel.bg
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

обявява конкурс задлъжността:

"МЛАДШИ ЕКСПЕРТ" в ДИРЕКЦИЯ

"МЛАДЕЖКА ИНФОРМАЦИЯ И КООРДИНАЦИЯ"

Минимални и специфични изисквания за длъжноста, определени в нормативен акт:
1. Минимална образователна степен за заемане на длъжността - професионален бакалавър;
2. Професионален опит:не се изисква;
3. Ранг - V младши.
Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:
-Придобита образователна квалификация в професионални области - социални, стопански и правни науки, хуманитарни науки;
-професионален опит в областта на младежките дейности, образование, администрация, информационни системи;
- познаване и ползване на нормативната уредба, касаеща младежката политика в страната;
- умения за работа с продуктите наMSOffice/Word, Excel/,Internet;
- комуникативни и организационни умения.
Цел на длъжността:
Събира и систематизира информация, свързана с младежката политика. Проучва, обработва и обобщава данни за изготвянето на експертни оценки и становища, свързани с младежката политика.
Размер на основната заплата за длъжността -от 500 до 800лева.
Начинът за провеждане на конкурса е
1.Решаване на тест.
2. Интервю.
Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса, са:
1. Заявление за участие в конкурса, съгласно приложение № 2 към чл.17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
2. Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
3. Копиeот документи за придобита образователно - квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /трудови, служебни, осигурителни книжки, длъжностни характеристики/.
Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10 - дневен срок след публикуване на обявата на адреса на Министерство на младежта и спорта - гр. София, бул."Васил Левски" № 75, стая 311, от 10.30 ч. до 12.00ч., от 13.30ч.до 16.30 ч.
Списъците и други съобщения във връзка с конкурса, ще се обявяват на информационните табла във фоайето на партера на Министерство на младежта и спорта и на сайта на ММС.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Болкан Талант - обяви за работа в кол център

Специалист обслужване на клиенти с френски или немски език

Ако владеете на отлично ниво френски или немски език и комуникацията на английски език Ви се отдава?

Ако сте енергичен и комуникативен човек, обичате да осъществявате контакти с нови и непознати хора, обичате да продавате стоки и услуги и сте ориентиран към постигане на най-добри резултати в работата и живота си?

Ако това сте вие и търсите нова и динамична работа, където да научите много нови неща, да преодолявате предизвикателства всеки ден и да се чувствате оценен и част от ентусиазиран и мотивиран екип,

кандидатствайте при нас за позициите

1.Специалист обслужване на клиенти с френски и английски език

2.Специалист обслужване на клиенти с немски и английски език

Месторабота: София и Пловдив

Изискванията на нашия клиент са следните:

Отлично владеене на френски език или немски език;

Много добро владеене на английски език;

Умения за водене на бизнес кореспонденция и провеждане на разговори по телефона;

Отлични комуникационни умения;

Мотивирана личност, ориентирана към резултата;

Да притежава умения за справяне с няколко задачи едновременно, да умее да приоритизира и организира работата;

Внимание към детайла

Предимства:

Предишна работа в кол център

Когато отидете на работа от вас ще се очаква да:

Предлагате активно и компетентно услугите на компанията

Проявявате инициативно и ентусиазирано отношение в развиване на мрежата от клиенти

Изпълнявате поставените цели в продажбите

Нашият клиент е международна компания и Ви предлага:

Отлично възнаграждение, страхотна бонусна схема и допълнителни придобивки

Въвеждащо обучение и възможност за натрупване на ценен и специфичен практически опит

Динамична и интересна работа в интернационална среда

Пакет « преместване» и възможност за кариерно развитие

Всички кандидатури ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност. Само одобрените кандидати ще бъдат повикани на интервю.
Кандидатите не дължат никакви такси на агенцията - услугите ни са безплатни за тях.
Изпратете ни CV на
cv@balkantalent.bg или се свържете с нас на 052 917 007 за повече информация.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Фирма ДОМАЗА ЕООД
Позиция: Специалист продажби и реклама с английски език
Kомпания,която оперира на международния пазар, търси за своя офис във Варна комуникативна и представителна личност за специалист продажби и реклама с английски език.
Работата е свързана с презентация и продажби на продуктите и услугите на компанията на английски език.Работната позиция се отнася за пълна работна седмица!
Отговорности:
- Контакти с потенциални корпоративни клиенти по телефон и e-mail;
- Представяне на продуктите на компанията;
- Реализиране на продажби;
- Развиване и разширяване на мрежата от клиенти;
Изисквания:
- Отлично владеене на английски (писмено и говоримо) - задължително. Втори език е предимство;
- Отлична комуникативност и презентационни умения;
- Компютърна грамотност, умение за работа с MS Office (Word, Еxcel, Outlook);
- Подходящо образование;
- Представителен външен вид;
- Силна мотивация за успех;
Компанията предлага:
- Работа в динамична среда във водеща компания;
- Възможност за лично и професионално развитие;
- Атрактивно заплащане;
Ако тази позиция представлява интерес за Вас, моля, изпратете Вашето CV с актуална снимка и мотивационно писмо на следния
e-mailадрес:
За контакти: Елена Борисова
Информацията, която предоставяте, е поверителна и ще бъде разглеждана според ЗЗЛД.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Фирма ДОМАЗА ЕООД
Позиция: Специалист продажби и реклама с руски език
Kомпания,която оперира на международния пазар, търси за своя офис във Варна комуникативна и представителна личност за специалист продажби и реклама с руски език.
Работата е свързана с презентация и продажби на продуктите и услугите на компанията на руски език. Работната позиция се отнася за пълна работна седмица!
Отговорности:
- Контакти с потенциални корпоративни клиенти по телефон и e-mail;
- Представяне на продуктите на компанията;
- Реализиране на продажби;
- Развиване и разширяване на мрежата от клиенти;
Изисквания:
- Отлично владеене на руски(писмено и говоримо) - задължително. Втори език е предимство;
- Отлична комуникативност и презентационни умения;
- Компютърна грамотност, умение за работа с MS Office (Word, Еxcel, Outlook);
- Подходящо образование;
- Представителен външен вид;
- Силна мотивация за успех;
Компанията предлага:
- Работа в динамична среда във водеща компания;
- Възможност за лично и професионално развитие;
- Атрактивно заплащане;
Ако тази позиция представлява интерес за Вас, моля, изпратете Вашето CV с актуална снимка и мотивационно писмо на следния
e-mailадрес:

За контакти: Елена Борисова
Информацията, която предоставяте, е поверителна и ще бъде разглеждана според ЗЗЛД.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

First Online Solutions

Готови ли сте да пропуснете, тази една на милион оферта за работа? Ако не, по-добре продължете да четете:

First Online Solutions търси Quality Control Training Specialist да се присъедини към нашия екип.

Какви ще бъдат вашите отговорности:

"Работа директно с нашия Quality Control and Branding Department по различни проекти;

"Извършване на изследвания и генериране на идеи за обучение и проекти;

"Провеждане на обучения по английски език;

"Въвеждащи обучения на нови служутели;

"Динамични и различни задачи,които изискват използването на вашите езикови и комуникативни умения;

Ако сте мотивиран млад човек със следните знания и качества:

"Университетска диплома по английска филология или лингвистика;

"Добри социални и комуникативни умения;

"Креативност и желание за учене и развитие;

"Научноизследователски умения и техническа грамотност.

"Опит в преподаването на напреднало ниво по английски език като чужд език, ще се счита за предимство

Ние сме готови да Ви предложим:

"Възможност за развитие и личен подход;

"Фирмено обучение;

"Работна среда, в която креативността и новите идеи са високо ценени;

"Социални придобивки;

"Награди за лични постижения;

"Отлична работна атмосфера: масажи, стая за почивки, стая за игри, йога;

Ако това ви звучи прекалено хубаво, за да е истина, дайте ни шанс да ви докажем, че грешите.

Изпратете CV (в PDF формат) и мотивационно писмо на английски език, заедно със снимка, за да hr@1stonlinesolutions.com.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Възможност за кариерно развитие във фирма "Фикосота Синтез" ООД - гр. Шумен!

За "Фикосота Синтез" ООД :

-Най-успешната компания в сектор детергенти за Централна и Източна Европа

-Най-големият рекламодател от българските производителив България

-В топ 10 на най-големите рекламодатели в 10 държави

-Най-висок пазарен дял на сапуни и миещи препарати в Македония

-Най-висок пазарен дял от пазара на сапуни в Молдова

-6 марки-лидери на пазара на бързооборотни стоки

-Фикосота Синтезеединствената българска компания с лидерски позиции на чужди пазари в бързооборотните стоки

-Фикосота Синтез е гъвкава компания и силен конкурент на мултинационалните компании в бранша

-Разполагаме с млад, компетентен и креативен екип

Свободни позиции във "Фикосота Синтез" ООД за град Шумен:

1.Лаборант

2.Асистент Качество

Възможност за стажантски платени програми и последствие сключване на трудов договор или директно сключване на трудов договор,

възможност за професионално и кариерно развитие.

За контакти и информация :

Жаклина Николова - Специалист човешки ресурси"Фикосота Синтез" ООД

Бул."Маздара" 48

9701 Шумен, България

Телефон : 0885/745 006 ; 054/859 244

jaklina.nikolova@fsbrands.com

--------------------------------------------------------------------------------------------

Adecco - България

Представя своята Свободна Работна позиция за Главен счетоводител - позицията е за град Русе

Основни задължения :

-Организиране на счетоводна отчетност в дружеството, контрол над оперативната дейност

-Контрол и анализ на финансово-счетоводната документация съгласно счетоводната политика на фирмата и съобразно приетите нормативни изисквания

-Осъществява предварителен, текущ и последващ вътрешен финансов контрол по спазването на финансовата политика и платежната дисциплина, правилното оформяне на първичните счетоводни документи и отразяването им в счетоводните регистри

-Извършване на годишно счетоводно приключване, изготвяне на отчети и справки за целите на управлението

-Съставяне и осчетоводяване на документи, водене на регистри

Изисквания :

-Професионален опит поне 6 години и минимум 2-3 години като Главен счетоводител

-Много добро ниво на Английски език

-Умение за работа в екип

-Компютърна грамотност

-Аналитичност, организираност и инициативност

-Възможност за релокация в гр.Русе

Ако отговаряте на посочените изисквания и тази възможност Ви допада, очакваме вашата автобиография на английски език наdenitsa.chaneva@adecco.com

Всички данни, представени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор. Лиценз от Националната Агенция по Заетостта №=1204/12.01.2010 валиден до 12.01.2015 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Фирма Слава7
Работа в чужбина
Къде?
-Гърция
-Кипър
-Англия
-Италия и др;
Изброените позициите са целогодишни и сезонни :
-Камериерки;
-Готвачи /ки/
-Сервитьори/ки/
-Бармани/ки/
-Аниматори/ки/
За повече подробности сайта на фирмата
За контакти : Благоевград, ул."Т.Александров"№23, ет"7
0876/59 27 27

-------------------------------------------------------------------

Мениджър кол център с руски или турски език

Нашият клиент е динамично развиваща се международна компания, която държи на високите стандарти в обслужването на клиентите. За кол центъра им в град Варна търсим отговорен, инициативен и ориентиран към продажбите Мениджър кол център с руски или турски език

"Основни задължения и отговорности:
- Пряко ръководи дейността на поверения му екип в кол центъра
- Отговаря за развитието на персонала и началното и периодични обучения;
- Успешно прилага и развива бизнес плана на компанията и следи за постигане на поставените таргети;
- Разработва и внедрява ефективни бизтес стратегии, правила и процедури за професионално обслужване на клиентите
- Ръководи и организира работата по нови проекти;
- Извършва периодични инструктажи и обучения за повишаване нивото на обслужване и увеличаване на приходите;
- Следи за клиентската удовлетвореност и решава адекватно и своевременно възникналите проблеми;
- Съдейства за повишаване на професионалното ниво и квалификация на служителите; участва в подбор на екипа си; провежда годишни атестации на служителите;
- Активно съдейства на ръковоството с анализи и предложения за подобряване на работния процес и оптимизация на резултатите.
Изисквания:
- Отлично владеене на руски или турски език;
- Завършено висше образование;
- Отлични познания и умения в обслужването на клиенти;
- Опит на подобна позиция - минимум 3 години;
- Отлични умения и задължителен опит в управлението на хора и екипи;
- Отлични търговски умения и опит;
- Умения да събира и анализира информация и да решава проблеми и задачи в поставените срокове и при недостиг на време;
- Самоинициативен, лоялен и комбинативен професионалист, ориентиран към постигане на отлични резултати;
- Компютърни умения - MS Office.
"За предимство ще се счита:
- Много добро владеене на Английски език;
-Професионален опит в кол център.
"Нашият клиент предлага:
- Отлични условия на труд и възнаграждение;
- Да бъдете част от млад и динамичен екип, в който се работи с удоволствие и ентусиазъм;
- Възможности за професионално развитие и реализиране на собствени идеи и потенциал;
- Фирмени обучения.

Всички кандидатури ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност. Само одобрените кандидати ще бъдат повикани на интервю.
Кандидатите не дължат никакви такси на агенцията - услугите ни са безплатни за тях.

Изпратете ни CV на cv@balkantalent.bg или се свържете с нас на 052 917 007

---------------------------------------------------------------------------

Специалист телефонни продажби с руски или турски език

Вие сте енергичен и комуникативен човек, обичате да осъществявате контакти с нови и непознати хора, обичате да продавате стоки и услуги и сте ориентиран към постигане на най-добри резултати в работата и живота си? Ако това сте вие и търсите нова и динамична работа, където да научите много нови неща, да преодолявате предизвикателства всеки ден и да се чувствате оценен и част от ентусиазиран и мотивиран екип, кандидатствайте при нас за позицията Специалист телефонни продажби с руски или турски език.

За да отговорите на критериите за позицията, вие трябва:
- Да притежавате желание да се учите, работите и развивате
- Да имате активно отношение в търсенето на нови клиенти
- Да владеете отлично руски или турски език - писмено и говоримо
- Да имате опит в телемаркетинга и продажбите по телефона
- Да сте компютърно грамотен на едно много добро ниво

Ще имате предимство пред другите кандидати, ако:
- Владеете на добро ниво английски език
- Имате препоръки от предишни работодатели

Когато отидете на работа от вас ще се очаква да:
- Предлагате активно и компетентно услугите на компанията
- Проявявате инициативно и ентусиазирано отношение в развиване на мрежата от клиенти
- Изпълнявате поставените цели в продажбите и работите за изпълнение на маркетинговата стратегия на компанията
Нашият клиент е международна компания в областта на телемаркетинга и Ви предлага:
- Отлично възнаграждение, страхотна бонусна схема и допълнителни придобивки
- Въвеждащо обучение и възможност за натрупване на ценен и специфичен практически опит
- Динамична и интересна работа в интернационална среда

Всички кандидатури ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност. Само одобрените кандидати ще бъдат повикани на интервю.
Кандидатите не дължат никакви такси на агенцията - услугите ни са безплатни за тях.
Изпратете ни CV на
cv@balkantalent.bg или се свържете с нас на

052 917 007

-----------------------------------------------------------------------------------------

Tax Specialist with German

Taxback is international company specialized in VAT refunds, for corporate clients. The company operates globally, and has offices in 27 countries.
Due to the expansion of the business, we are looking to hire another Appeals Assistant to join the Appeals Team.
On this position you will be responsible for supporting the process around which VAT Refund Appeals will be made to the Tax Office. This includes assisting the management of tight deadlines that exist for appeals cases.
Other duties are:
- Ensure the appeal file is properly prepared and submitted prior to deadlines
- Seek clarification from Tax Office, where necessary, on issues surrounding the appeal
- Respond to letters from the Tax Office regarding cases that are still under review
- Consider any unclear issues with the Appeals Specialist
What do you need to possess in order to be ideal for the position:
- Good written and spoken English - with clear accent.
- Very good German is a must
- Telephone manner - must be friendly, clear and have good listening skills.
- Strong interpersonal and communication skills
- Good organisational skills
- Good attention to details
No previous experience is needed! Full training is provided!
If you recognize yourself in the above, please send your CV in English to: recruit@taxback.com

-----------------------------------------------------------------------------------------

Добре дошли при "Титан България" : "Златна Панега цимент", "Златна Панега бетон" - компании даващи възможност за кариерно израстване и успех. Успехът започва с привличане на подходящи хора, с които изграждаме партньорство, докато развиваме нашия бизнес.

Професионалните области, представени в нашите компании са в специалностите :

- в областта на минното и строително инженерство, механична и електрическа поддръжка

- в областта на химичните технологии

- счетоводство и финанси

- информационни технологии

- екология и околна среда

- производство

- продажби и маркетинг

Уважаеми студенти, ако имате умения за работа в екип, ако сте ориентирани към резултатите и вярвате, че за да успеете, са нужни упорита работа и отдаденост, тогава се надяваме, че ще кандидатствате при нас.

Бихте могли да кандидатствате онлайн или да изпратите вашата автобиография и мотивационно писмо, отбелязвайки областта, за която се интересувате и кандидатствате на адрес :

"Златна Панега цимент"АД

На вниманието на директор "Човешки ресурси"

с. Златна Панега 5760

обл. Ловеч

ул."Шипка" №2

hr1@zlatnapanegacement.bg

www.zlatnapanegacement.bg

-------------------------------------------------------------------------------------------

"Изи Асет Мениджмънт" АД е небанкова финансова институция, регистрирана от БНБ през 2006 г., с предмет на дейност отпускане на малки необезпечени потребителски заеми.

Дружеството предлага сътрудничество, като партньор на позицията Кредитен консултант - една интересна професия, която носи доходи, независимост, възможност за себеизява и признание.

Мисията на професията кредитен консултант :

- Създавате познаваемост на марката;

- Съветвате клиентите за най-подходящия за тях заем, съобразен с потребностите и възможностите им ;

- Рекламирате и разширявате клиентката база;

- Обслужвате активно и създавате дългосрочни отношения с клиентите

Изи Кредит ви дава възможност :

- Сами да планирате и организирате работата си, като успешно съвместявате с друга професия на пълен работен ден ;

- Да започнете собствен бизнес, без финансови рискове и инвестиции от Ваша страна;

- Да придобиете нова компетентност чрез нашите обучения;

- Да получавате заплащане, обвързано с резултатите - най-доброто за тази позиция в България!

- Всеки нов ден е възможност да развиеш бизнеса си;

- В Изи Кредит развитието на служителите не е възможност, а политика!

Професията кредитен консултант изисква :

Комуникативна, отговорна, инициативна, позитивно настроена и амбициозна личност, ориентирана към постигане на цели.

Искате да станете партньор на Изи Кредит? Изпратете автобиография на майл : jobs@easycredit.bg или се обадете на телефон : 0 700 18 100.

-------------------------------------------------------------------------------

HP "Give up" That makes us laugh every time.

How to apply?

If you want to become a part of a worldwide IT leader, which manages by inspiring people and allowing them to develop their talent, we expect you on http://www.hp.com/bg/jobs

For current hot jobs, news and contact with the HP Staffing follow us on :

Facebook HP Bulgaria Careers

--------------------------------------------------------------------------------

"Монди Стамболийски" е част от "Монди груп" - международен лидер в производството на хартия и гъвкави опаковки, с над 120 предприятия по цял свят. Фабриката за целулоза и хартия се намира в близост до Пловдив и е един от най-големите работодатели в региона с над 600 служители. Предприятието е с непрекъсваем режим на работа, включва 9 основни цеха, всеки от които има своя важна и специфична функция.

Наши приоритети са :

- безопасност и здраве при работа ;

- околна среда ;

- социална отговорност

областите, в които може да се реализирате :

- Химия ;

- Екология и опазване на околната среда

- Електротехника ;

- Автоматизация на производството ;

- Механотехника ;

- Дърводобив .

- Продажби ;

- Логистика ;

- Финанси ;

- Маркетинг ;

- Човешки ресурси

Начини за кандидатстване :

Ако искате да станете част от нашия екип, изпратете автобиография и мотивационно писмо на jobapplications.bg@mondigroupили се обадете на тел. 032/909 224.

Адрес : гр. Стамболийски, ул."Заводска" №1 ; тел.: 032/909 553 и факс : 032/909 224

--------------------------------------------------------------------------

Юбисофт София отваря врати през 2006 г. и бързо се превръща в едно от най-гъвкавите студия от групата на Юбисофт.

През 2013 г. екипът на компанията наброява над 120 служители, които работят в сферите на Програмиране, Арт, Анимация, Гейм и Левел Дизайн, Саунд Дизайн, Контрол на Качеството, Управление на Проекти и др.

За 6 г. студиото успява да създаде богато портфолио, а проектите, по които работи, варират от всекидневни игри до авиосимулатори и покриват широк спектър от платформи и технологии :

Assassin`n Creed III Liberation, PS VITA

Tom Clancy`s Ghost Recon : Shadow Wars, 3DS

Prince of Persia Trilogy HD, PS3

Image : Fashion Designer, 3DS

Prince of Persia Classics, PSN

Chessmaster : The Art of Learning, DS & PSP

За повече информация : http://jobs.ubisoft.com

-------------------------------------------------------------------

SITEL (Business Process Outsourcing) - световен лидер в ВРО индустрията.

- 60 000 служители в 28 държави в Северна и Южна Америка,Европа,Средния Изток,Африка и Азия.

- Над 300 клиента,които се обслужват на 36 езика в над 120 офиса в цял свят.

- Сайтел България с 500 служители обслужва клиенти от Западна,Източна и Централна Европа на 26 различни езика.

- От 2006г. Сайтел България предлага:обслужване на клиенти (customcare), техническа поддръжка (technicalsupport), обработка на документи (backoffice), продажби (sales) и др.

Възможност за гъвкава заетост Сайтел България предлага заетост с възможност за работа на смени непълен работен ден.

Възможност за развитие и кариерно израстване

Сайтел България цени своите служители и инвестира в тяхното развитие и кариерно развитие. Изграден е процес за подбор на служители за управленски позиции. Служителите участват в центрове за оценка (assessmentcenters), които включват тестове, ролеви игри, интерактивни задания и интервюта. В Сайтел функционира и специална платформа за онлайн и дистанционни обучения и с помощта на отдел Обучения се развиват уменията и личностните качества на служителите, и се подготвят за управленски позиции.

Вакантни позиции

Към настоящия момент активно се набират хора, владеещи един или повече езици (немски, полски, естонски, френски, италиански, шведски, холандски и др.).

Повече информация за Сайтел можете да получите на www.sitel.com. Можете директно да заявите своя интерес за работа в Сайтел, като изпратите актуално CV на адрес ventsislava.boteva@sitel.comили да се свържете с нас на телефон : 02/819 96 78

-------------------------------------------------------------------------

Пикадили е верига магаини за продажба на хранителни продукти с над седемнадесетгодишна традиция и история в България.

Магазините се отличават с уют, богат асортимент, достъпни цени, качествени и свежи продукти.

Пикадили стана част от голямото семейство на Делез Груп. Пикадили е с екип от 1 800 експерта по храните, които гледат в една посока.

По-голяма част от служителите на Пикадили, заемащи ръководни позиции са израснали вътре в компанията.

Нашата визия - Хранително, здравословно, безопасно, достъпно и устойчиво.

Нашите ценности - решителност, почтеност, смелост, скромност и чувство за хумор.

Ако искаш да станеш част от нашия екип, не се колебай и ни изпрати своето CV на е-майл:

career@piccadilly.bg

Повече информация за нас ще отркиеш на : www.piccadilly.bg

--------------------------------------------------------------

Вземи повече от живота с Нестле

Нестле е най-голямата мултинационална компания за храни и напитки в света и лидер в балансираното хранене и активния начин на живот.

Нестле ти дава възможност да поемеш отговорност да собственото си бъдеще, като останеш отворен за нови перспективи.

Имаш ясни стремежи и обичаш предизвикателствата? Търсиш печеливша компания с ясна мисия и принципи?

Искаш да се впишеш в международна среда, на и да я откриеш? Нестле ти предоставя възможност да го постигнеш.

Ако си ентусиазиран, имаш интерес за водене на проекти и работа в екип с хора от различни отдели и различни страни,

имаш отлични комуникационни умения и се вълнуваш за бъдещето, ела на : http://www.nestle.bg/careers

-------------------------------------------------------------

Адастра (www.adastragrp.com) е водещ доставчик на консултантски услуги и софтуерни решения в областите на складове от данни, анализ на бизнес информация, интеграция на данни и управление на ключови данни.

Една от 50-те най-добре управляваните Канадски компании, Адастра разполага с екип от 800 консултанта в цял свят. В Северна Америка и централна Европа,

дейността на компанията се осъществява чрез офисите в Торонто, Монреал, Прага, Франкфурт, Лондон и Братислава. На българския пазар компанията оперира чрез офисите си в София и Варна.

Ние търсим : DATABASE / ETLПРОГРАМИСТИ QA СПЕЦИАЛИСТИ :

- Познания и опит в база данни

- Отлични познания по SQL

- Способност за следване на даден стандарт

- Логическо мислене

- Умения за работа в екип

- Отлично владеене на английски език

- Готовност за пътувания

Кога можем да поговорим ?

Адастра България ЕООД

София 1527, ул."Панайот Волов"2

Варна, ул."Дунав" 2, етаж 2

jobsbg@adastragrp.com, www.bg.adastragrp.com

--------------------------------------------------------------

Design and Verification Engineers for a company in the Hi-Tech industry

The first semiconductor design center in Bulgaria is looking for smart and motivated young engineers to join the company (in Sofia, Plovdiv or Varna) and become a part of the creation of the newest technologies.

The ideal candidates are: Recent graduates in Electronics, Computer Engineering, Electrical Engineering, Mathematics, Informatics, Industrial technologies and Physics (BSc, MSc, PhD); Top tier students, 4th year, are welcomed to join as well; Logical and analytical thinking; Good communication in English.

After substantial training your responsibilities will be : Design and Verification of high end, advanced applications, semiconductor chips ("ASICs"); Participate in multinational teams, working with all-over-the-globe most experienced engineers.

If you wantmore than just a job, but solid and long term career, make the first step and apply now by sending your CV in English to: slavena.lazarova@asicdepot.com.We will be glad to invite you to an interview and to discuss your future possibilities!

------------------------------------------------------------

Фондация Карин Дом - Варна

Център за деца със специални нужди

Обучителен и ресурсен център

Информация за свободни позиции във Фондация Карин Дом. Те са свързани с разширяване на обучителните дейности на нашата организация, насочени към нуждите от изграждане на качествени услуги за деца с увреждания в страната.

Длъжностите предполагат експертно ниво на кандидатите.

Позициите са обявени и на сайта на фондацията http://karindom.org/bulgarian/karieri/

За допълнителна информация и въпроси :

E-mail: aapostolov@karindom.org

http://www.karindom.org/

---------------------------------------------------------

Steca Elektronik Bulgaria EOOD - гр. Съединение

Търси да назначи инженер- електроника с немски език.

Подробно описание на изискванията за заемане на длъжността са публикувани на

интернет страницата :

http://www.steca.com/index.php?Mitarbeiter--in-im-Bereich-Elektronikfertigung

<http://www.steca.com/index.php?Mitarbeiter--in-im-Bereich-Elektronikfertigung>

------------------------------------------------------

ТЪРСИШ РАБОТА !!!

Стани Кредитен Консултант в екипа на Изи Кредит

Предимства :

- Работа във водеща компания на пазара на бързите кредити с офиси в България, Румъния и Украина

- Гъвкаво работно време, за да може да съвместявате с обучението в Университета

- Обучение от професинални бизнес треньори на "Изи Академия"

- Възможност за развитие

Възнаграждение:

- Стипендии за начинаещи кредитни консултанти

- Възнаграждение спрямо постигнатите резултати

- Бонусна схема

- Допълнителни социални придобивки за ТОП Кредитни консултанти

Изисквания:

- Завършено средно образование

- Чисто съдебно минало

- Комуникативност

- Инициативност

- Умение за работа в екип

За контакти : Атанаска Русева

http://www.easycredit.bg

+359882297558

-------------------------------------------------------------

Свободни работни позиции за : Анкетьор

Отговорности:

- участва в изследване за качеството на обслужване в магазините на голяма верига,

което се провежда на регулярен принцип

- посещава определен брой магазини и следва конкретен сценарий

- попълва предварително изготвени анкетни карти на база на обективно мнение

непосредствено след посещението на всеки магазин

Изисквания:

- отлични комуникативни умения

- гъвкавост

Предложение:

- почасова работа

- възнаграждение за всеки посетен магазин

Студентите, които проявят интерес, да представят своите автобиографии в Университетския кариерен център на адрес :

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

Корпус 3, етаж 3, офис 311

Кирил Кирилов

-------------------------------------------------------------

Фирма ''О ПЕЪР ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД '' набира детегледачки за Великобритания и по конкретно за семейства от региона на гр.Лондон и цяла Великобритания.

Ето нашата ексклузивна оферта:

100 СВОБОДНИ МЕСТА за ЦЯЛА ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, с много добро СЕДМИЧНО заплащане от 100 до 150 паунда чисти спестчеми джобни пари !

Заминаващите чрез нашата агенция получават БЕЗПЛАТЕН САМОЛЕТЕН БИЛЕТ ДО ЛОНДОН !

Заминаването е и БЕЗ да заплащате НИКАКВИ ТАКСИ в България!

ИЗИСКВАНИЯ ПО ТАЗИ ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ОФЕРТА :

- ДОБЪР АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
- НЕПУШАЧКИ
- ШОФЬОРСКАТА КНИЖКА Е ПРЕДИМСТВО НО НЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНА !

К Р А Е Н С Р О К за кандидатстване по тази обява е сряда , 1 АВГУСТ 2012 год !!!

Заминава се съгласно О Пеър Програма, която е одобрена от Министеството на Вътрешните Работи на Великобритания ( UK Home Office )

За повече и подробна информация моля посетете нашият сайт

www.aupair-international.co.uk

Антония Василева - Сътрудник ''О ПЕЪР ИНТЕРНЕШЪНЪЛ'' ЕООД телефон - 02 /47 84 290

гр.София 1404

ж.к."Стрелбище", ул."Твърдишки проход" N 23,ет.1,офис 1

-------------------------------------------------------------

"Глоуб Индъстрис" ЕООД - производител на матраци Блян www.blian.bg/ търси да назначи:

инж. Химик - завършил химия

Отговорности:

Работа на специализирана машина за производство на пенополиуретан;

Служителят ще премине през специализирано обучение за работа с машината.

Изисквания:

Завършено висше образование- специалност химия или подобна специалност;

Добро владеене на английски език е предимство;

Желание за развитие в динамична бизнес среда;

Отговорна личност.

Работно място:

с.Батишница, Русенска област осигурен транспорт от Русе до работното място и обратно.

За контакти: Валентина Кекева - 0887 43 67 34 и емайл : atanasova@ted.bg

-----------------------------------------------------------------

"Ново Стъкло" гр. Нови пазар

Търси отговорен и лоялен човек, който да се присъедини към нашия екип в

Търговски отдел на длъжност "Търговски сътрудник".

Основни задължения и отговорности:

- оформяне на търговска документация;

- комуникация с клиенти;

- изготвяне на справки;

Изисквания към кандидатите:

- много добро владеене на английски език;

- компютърна грамотност /Word, Excel/;

- комуникативност;

- отговорност;

- инициативност;

- умение за работа в екип;

Ние Ви предлагаме:

- възможност професионална реализация и развитие;

- осигурен транспорт от Шумен;

Необходими документи: CV, което да се изпрати на адрес

rtsvetanova@newglass.bg

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за интервю.

Roza Tsvetanova

New Glass J.S.C./ A member of Yioula Group

Project Manager

http://www.newglass.bg

T: +359 54 858 345

M:+359 885 889 841

F: +359 54 858 431

E: rtsvetanova@newglass.bg

---------------------------------------------------------------------------------

Фирма Грестокомерс ЕООД

Свободна работна позициа за : Търговски представител

Град: Шумен

Фирма Грестокомерс ЕООД (www.gresto.bg) е на пазара за дистрибуция и логистика на бързооборотни хранителни стоки вече 19 години.

До днес постигнахме търговско развитие, благодарение на професионализма и отдадеността на служителите ни.

Във връзка с развитие на търговския екип търсим служители със следния профил:
Вие трябва да бъдете:
-Със завършено висше образование;
-С отлично развити комуникативни умения;
-С предишен опит и познания в търговската сфера;
-Позитивен, активен, креативен;
-Активен шофьор, категория "В".
Вашите задължения:
-Активно развивате и увеличавате клиентската мрежа в региона, за който отговаряте;
-Водите преговори и договаряте с клиентите преференциални ценови условия, като предварително съгласувате нивата на отстъпки с мениджъра си;
-Правите необходимия брой посещения при клиентите, консултирате ги и взема заявки от тях съгласно фирмените правила и очаквания;
-Сътрудничите, подпомагате и контролирате ежедневно работата на Шофьор дистрибутора на маршрута си;
-Изпълнявате индивидуалните си търговски цели, като развивате съществуващите и печелите нови клиенти;
-Изпълнявате и отговаряте за постигане на планираните продажби и стратегически цели в поверения ви регион.
От Вас очакваме:
-Увеличен брой клиенти пазаруващи от Грестокомерс ЕООД;
-Увеличен брой и обем на реализираните търговски активности и промоции;
-Увеличен дял на продаваните производители и доставчици от Грестокомерс, в региона си.
Необходими документи:
-Подробна автобиография

-Мотивационно писмо
-Актуална снимка
Документи могат да бъдат изпращани на e-mail адрес: jobs@gresto.bg, като посочвате позицията и града за който кандидатствате.

Всички документи ще бъдат разгледани строго конфиденциално и в съответствие със ЗЗЛД. Контакт ще бъде осъществен само с одобрените по документи кандидати.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Предлага работа на студенти и вече дипломирани във Великобритания

Позиции :

Хотелиерство : Мениджъри и асистент мениджъри, Сервитьорки/ки, Бармани/ки, Помощник готвачи/ки, Камериерки, Аниматори/ки, Спасители/ки и др.

Строителство : Инжинери, общи работници, зидари

Здравни центрове : болногледачки, медицински сестри и доктори, фармацефти

Логистика : шофьори В и С категории

Заминаване : Целогодишно (издваване на документ за стаж пред Университета)

Заплащане : 6Р - 25/час (в зависимост от позицията) на месец + бакишиш

Настаняване : Осигурено (в зависимост от района цената е различна)

Работно време : в зависимост от работната позиция

Езикови умения : Задължителен Английски език (за някои от позициите се допуска и начално ниво на владеене)

Изисквания :

Опитът не е задължителен, но е предимство.

За повече информация : www.slava7.bg

Благоевград, ул."Тодор Александров" 23, ет.7. 073/871 777

Предлага работа на студенти в областта на Туризма :

Персонал за о-в Кипър, хотели 3-4-5*

Позиции : Сервитьорки/ки, Бармани/ки, Помощник готвачи/ки, Камериерки, Аниматори/ки, Спасители/ки и др.

Заминаване : Март, Април, Май, Юни, Юли - повечето позиции са до края на сезона (края на Октомври) ; (издваване на документ за стаж пред Университета)

Заплащане : 450-1000 евро /нетно (в зависимост от позицията) на месец + бакишиш

Настаняване : Безплатно

Храна : Безплатно

Работно време : 8 часа/ден, 6 дни в седмицата

Езикови умения : Задължителен Английски език (за някои от позициите се допуска и начално ниво на владеене)

Опитът не е задължителен, но е предимство.

За повече информация : www.slava7.bg

Благоевград, ул."Тодор Александров" 23, ет.7. 073/871 777

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Libra Software GmbHis a pioneer in producing efficient software systems for controlling and investment management. Our development sites are located in Mannheim (Germany) and Sofia (Bulgaria), where teams of developers, business analysts, and customer consultants are working on the continuous advancement of our investment-oriented applications, achieving high customers' satisfaction.

For our office in Sofia, Bulgaria, we are looking for

Software Developer - Java EE (m/f)

Main tasks:

As part of the development team, you will be responsible for building Java-based web applications within the Libra

Framework and will be involved in all aspects of the process:

From design and creation of the data model

Via design of the structure, components and decisions about how they operate together

To implementation of the application

The applications you build will be then integrated in the Libra System and will be used by our corporate clients (amidst

Praktiker, RWE, and Brita) in more than 10 different countries across Europe.

We are looking for:

A creative, dedicated, and highly motivated professional with interests in the IT area

Having a desire to continuously learn and develop in the field of software technology

A team player who enjoys creating well functioning and sophisticated applications

Daring to think in terms of complex abstractions

Communicative and flexible

Highly organized with an eye for detail

With qualifications:

You (will) have a degree in Computer Science, Informatics, Mathematics, or similar

You have experience in programming with core Java technologies

Able to freely operate with the Object-oriented paradigm

Excellent knowledge of English

Advantageous:

Familiar with multitier architectures, amidst Java EE, EJB, SQL, and JavaScript

Certificates and/or trainings in those or similar fields

Experienced in Java web technologies

What we offer at Libra is:

Friendly and knowledge-driven environment in which you constantly learn, grow, and improve

Ability to make a change for customers and consumers at global level

Insight and knowledge in the field of software management systems development

A strong and motivated team of colleagues to support you in your daily tasks

Modern development tools on site

Excellent remuneration

Professional development trainings in Bulgaria and Germany

Make a leap forward!

Send your CV and cover letter in English to Kostadin Kalaydzhiev at:

E-mail: jobs@libra.bg

Tel: +359 2 952 0 952

Web: http://www.libra.bg/en/

----------------------------------------------------------------------------------------

"Амета"е печеливша, разрастваща се и независима българска компания, която търси начини да бъде най-добрият и най-печелившият производител на птиче месо в региона.

Съвременната компания "Амета Холдинг" разполага с модерно преработвателно предприятие, което е в състояние да произвежда голямо разнообразие от сурови пилешки продукти.

"Амета" предлага на пазара основните си продукти под търговската марка "Лудогорско пиле", което е известно като най-добре гледаното пиле.

Ако търсите възможност да се присъедините към Компанията, която е решена да продължи да разширява своята дейност,

можете да кандидатствате за работа в "Амета Холдинг" в подразделенията в градовете Шумен, Разград и Павликени.

---------------------------------------------------------------------------------------

Частна трудова Борса "Слава 7"ООД

ПРЕДЛАГА РАБОТА НА СТУДЕНТИ В ОБЛАСТТА НА ТУРИЗМА:

ПЕРСОНАЛ ЗА 0- В КИПЪР, хотели 3-4-5*

v Позиции: Сервитьори/ ки, Бармани/ ки, Помощник готвачи/ ки, Камериерки, Аниматори/ки, Спасители/ ки и гр.;

v Заминаване: Mарт, Aприл, Mай, Юни , Юли- повечето позиции са до края на сезона (края на Октомври); (издаване на документ за стаж пред университета);

v Заплащане: 450- 1000 евро/нетно ( в зависимост от позицията) на месец+ бакшиши

v Настаняване:Безплатно;

v Храна:Безплатно;

v Работно време:8 часа/ден, 6 дни в седмицата;

v Езикови умения: Задължителен Английски език (за някои от позициите се допуска и начално ниво на владеене);

ОПИТЪТ НЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН, НО Е ПРЕДИМСТВО

За повече информация:

www.slava7.bg

Благоевград, ул."Тодор Александров" 23 ет.7

Телефони за връзка ( от Пон до Събота ) 073/871 777 ; 0876592727

------------------------------------------------------------

Координатор с Немски език - 4, 6 и 8 часа

Ние сме българска консултантска компания, специализирана в управлението и развитието на човешки ресурси. Работата ни се основава на разрешение № 229 от 23.08.2004г. за извършване на посредническа дейност по информиране и наемане на работа, издадено от Министерство на труда и социалната политика.
Нашият клиент, водеща мултинационална компания, желае да наеме за свой мащабен проект:
Координатор с Немски език (възможности за 4, 6 и 8 часов работен ден)
Вие сте подходящият кандидат за нас, ако&.

" Владеете отлично немски език и желаете да го използвате;
" Искате да работите в динамичен екип от специалисти, които винаги са готови да ви помогнат;

" Притежавате отлични комуникативни умения;

" Сте организиран и отговорен;

" Желаете да се обучавате и усъвършенствате

... и считате, че ще се справите с лекота с посочените задължения:
" Осигуряване на своевременно съдействие по телефон или e-mail на немски език;
" Пренасочване на обажданията, които не могат да се разрешат на локално ниво;
" Бързо и ефективно обработване на поставените задачи;
" Предоставяне на информация и консултиране на клиенти относно продуктите на компанията.

Нашето предложение:

· Много добро стартово възнаграждение;

· Отлична възможност за професионална реализация;

· Входящо техническо обучение;

· Приятна работна атмосфера в екип от специалисти;

· Коректно отношение и отлични условия на труд.

Отворената позиция е в гр. София. Можете да кандидатствате за позицията като натиснете бутона "Кандидатствай по тази позиция".
Телефон за контакти: 0888 585 003 или mass.recruitment (Skype)

----------------------------------------------------------------------------------

Образователно-информационен център "Одесос"

гр. Варна предлага следните работни позиции:

- Преподавател по математика 6 - 12 клас
- Преподавател по Български език и литература 6 - 12 клас
Ние предлагаме:
- Пълен работен ден

- Срочен договор с изпитателен договор до 3 месеца
- Работа с мотивирани деца, кандидатстващи в профилирани (езикови и математически) гимназии; кандидат-студенти
- Малки групи (4 - 6 деца)
Изискванията към кандидатите са:
- Висше образование по специалността (или задочник последен курс)
- Компютърна грамотност - MS Office
- Комуникативни умения за работа с деца
- Лоялност
- Мотивираност - Вашият труд и успех са гаранция за гаранция на децата

Ако смятате, че отговаряте на тези изисквания, моля изпратете автобиография на: odessos@mail.bg

---------------------------------------------------------------------------

Bulwork® is the first IT/ BPO recruitment agency in Bulgaria.

One of our customers, an international company is looking for:

TECHNICAL ANALYST WITH GERMAN LANGUAGE


Purpose of the role:
- You will be mainly responsible for the business/technical analysis, assisting the team in implementing and integrating activities and in coordination of technical projects.

Requirements for the position:

- Bachelor of Mathematics, Physics, Science, Informatics or equivalent;
- Very good level of German language - both written and spoken
- Good knowledge of English language - both written and spoken
- Knowledge of XML and database
- Previous experience on IT/Engineering position will be considered an advantage
- Excellent communication and problem solving skills
- Customer oriented, team player.

The company will offer you:
- Very good remuneration
- Opportunity to expand your professional knowledge and experience and to work in a dynamic international working environment
- Opportunity to travel abroad.

If you are interested in this offer, please send your CV in English via email directly to:
miglena.angelova@bulwork.com

Confidentiality of all applications is assured!
The candidate do not pay any taxes to the agency - the services are FREE OF CHARGE!
(Bulwork® IT Recruitment Agency - reg No 709 10.04.2007, exp 10.04.2012 from MLSP)

--------------------------------------------------------------------------

ING пенсионно осигуряване предлага следните свободни работни позиции :

ОСИГУРИТЕЛЕН ПОСРЕДНИК

ING пенсионно осигуряване e част от ING Group - глобална финансова институция от холандски произход с над 160-годишен опит в предоставянето на пенсионно осигуряване, животозастраховане, банкови услуги и управление на активи.

Във връзка с разширяване на дейността ни търсим за град Шумен осигурителни посредници с ентусиазъм, амбиция за успех и фокус върху резултатите.
От Вас очакваме:
- консултиране на потенциални клиенти по управление на личните им финанси;
- установяване нуждите на клиента и компетентно представяне на пенсионноосигурителни решения;
- изграждане и поддържане на дългосрочни партньорски отношения с клиента.
Изискванията ни към Вас са:
- откритост и честност към клиентите по всички въпроси на дългосрочната им финансова сигурност;
- позитивност, увереност и мотивация за успех;
- комуникативност и презентационни умения.
Ние предлагаме:
- възнаграждение и бонусни схеми, обвързани с постигнатите резултати;
- безплатно професионално обучение;
- възможност за кариерно развитие в глобална компания с ясни професионални и етични стандарти.

ОСИГУРИТЕЛЕН ПОСРЕДНИК
Във връзка с разширяване на дейността ни търсим за град Шумен осигурителни посредници с ентусиазъм, амбиция за успех и фокус върху резултатите.
От Вас очакваме:
- консултиране на потенциални клиенти по управление на личните им финанси;
- установяване нуждите на клиента и компетентно представяне на пенсионноосигурителни решения;
- изграждане и поддържане на дългосрочни партньорски отношения с клиента.
Изискванията ни към Вас са:
- откритост и честност към клиентите по всички въпроси на дългосрочната им финансова сигурност;
- позитивност, увереност и мотивация за успех;
- комуникативност и презентационни умения.
Ние предлагаме:
- възнаграждение и бонусни схеми, обвързани с постигнатите резултати;
- безплатно професионално обучение;
- възможност за кариерно развитие в глобална компания с ясни професионални и етични стандарти.
Лице за контакт
Мениджър продажби - ING "Пенсионно осигуряване"
Веселин Богдански
Тел: 054/855718; 054/855710
e-mail: veselin.bogdanski@inginsurance.bg

---------------------------------------------------------------------------

Координатор с Немски език (възможности за 4, 6 и 8 часов работен ден)


Изискванията ни към Вас са:
" Отлично владеене на Немски език;
" Работно ниво на Aнглийски език;
" Отлични комуникативни умения и умения за работа в екип;
" Технически познания и опит - не са задължителни, ще се считат за предимство;
" Oтговорност към задълженията и поставените цели.
Основните Ви задължения ще бъдат:
" Приемане на запитвания и консултиране на немскоговорящи клиенти;
" Осигуряване на своевременна помощ по телефон или чрез имейл;
" Пренасочване на обаждания към други отдели в компанията;
Предлагаме Ви:
" Работа на 4, 6 или 8 часа;
" Атрактивно стартово възнаграждение;
" Входящо обучение;
" Отлична възможност за старт на Вашата кариера;
" Приятна работна атмосфера в екип от професионалисти;
Можете да кандидатствате за позицията като изпратите своята актуална автобиография на следния имейл адрес: aleksandar.georgiev@easyconsultbg.com
Телефон за контакти: 0888 585 003
Всички кандидатури ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, съгласно ЗЗЛД.---------------------------------------------------------------------------------

Фирма Easy Consult предлага свободна работна позиция за

C++ developer

Търсите ли атрактивна възможност за вашето професионално развитие?
Искате ли да бъдете част от водеща компания от динамично развиващата се гейминг индустрия?
Вашият профил:
- Имате поне две години опит с C/C++
- Имате мотивация да бъдете най- добрият
- Имате желание да работите в динамична среда, където всеки (работен) ден ще бъде предизвикателство за вас
Нашето предложение:
- Динамични проекти
- Мотивиращо заплащане
- Иновативни технологии
- Нестандартни решения
- Вашето личностно и професионално развитие
Ако проявявате интерес, моля обадете се на: 0889/703 552 или изпратете автобиография на: petar.savov@email.bg

-----------------------------------------------------------------------------

Фирма Easy Consult предлага свободна работна позиция за

За наш клиент, водеща международна компания в сферата на производство на електромеханични продукти, търсим компютърни специалисти.
Изисквания:
Висше образование в сферата на компютърните системи и електроника
Минимум две години професионален опит - embedded software in C/C++
Технически опит и/или познания по Autosar, Misra Coding Guidelines, CAN
Опит с микро-контролери и вградени приложения
Английски език - напреднало ниво
Отговорности:
Разработване на висококачествени софтуерни приложения за автомобилната индустрия
Дизайн на софтуерни модули
Прилагане и тестване на софтуерни модули
Опис на техническа документация
Работа и комуникация с всички международни екипи на компанията
Предлагаме Ви:
Професионално развитие в компания с утвърдени стандарти на работа
Работа в екип от професионалисти
Много добро възнаграждение
Ако смятате, че отговаряте на тези изисквания, моля изпратете автобиография на: petar.savov@email.bg или се обадете на 0889/703 552

-------------------------------------------------------------------------

Виртуални Лични Асистенти за немския и международния пазар
"ФАУ ПЕ А" ЕООД е българска компания предлагаща Виртуални Лични Асистенти на немскоговорящия пазар.

Поради бързото развитие на фирмата ни, търсим служители с отлични познания по немски език, които искат да работят за нас в България.
Ако се интересувате от работа, която предлага разнообразни предизвикателства и имате достатъчно свободно време да обработвате самостоятелно задачите на нашите немскоговорящи клиенти, ще се радваме скоро да се запознаем с Вас.
Изисквания към кандидатите:
- отличен немски език
- добро познаване на MSOffice (Exel, Word, Powerpoint)
- организираност, надеждност и висока мотивация
- добра способност за изразяване и приветливо отношение към клиенти
- достъп до стабилна интернет връзка
Функции като виртуален асистент:
- като асистент работите предимно самостоятелно, но понякога и в екип над различни задачи на нашите клиенти
- предлагаме ви разнообразни дейности: от обработка и подготовка на данни, презентации, търсене на информация до разговори с клиенти
- Заедно, ние подсигуряваме Вашето лично и професионално развитие
При интерес моля пращайте кандидатурите си на немски език на Thomas Jakel (Човешки ресурси) e-mail: thomas.jakel@strandschicht.de

------------------------------------------------------------------------

ТРАВЪЛ ИНН - Консултанти за работа в чужбина
гр. Пловдив 4003, ул. "Кольо Фичето" № 7 А, ет. 2
Тел.: (359) 896 813 482 Тел./Факс: (359) 32 968 364 E-mail: travelinnltd@yahoo.com
Web site: www.travelinnbg.com
Ти си усмихнат и ведър младеж на възраст м/у 18 и 28 год., при това студент и то не какъв но редовно обучение, даже знаеш английски език - и ти стиска да го говориш, значи си правилният за нас човек и може се възползваш от това!
Ето какво ти предлагаме ние:
● чудесна работа, подплатена с разписана работна оферта!
● интервю по SKYPE с Твоя работодател!
● разрешение за работа (DS2019) - валидно 4 месеца, както и виза за легалния ти престой в САЩ!
Офертите които предлагаме са:
● ПРОДАВАЧ КОНСУЛТАНТИ И КАСИЕРИ - Florida, South Carolina, Colorado, USA
Marriott Bay Point Golf & Beach Resort - Panama ity Beach, Florida - $8,50/h.
Publix Glocery Store - Miramar Beach, Seaside, Florida - $9/h.
Piggly Wiggly Glocery Store - Hilton Head Island, South Carolina - $8,50/h.
City Markets - Aspen and Durango, Colorado -$9/h.
● ПЕРСОНАЛ ЗА РАБОТА ВЪВ ВОДНИ И УВЕСЕЛИТЕЛНИ ПАРКОВЕ - Ride Operators, Ride attendants, Food and beverage positions, Park Associate, Merchandise representatives, Fast Food Cashiers, Cooks and Lifeguadrs - Los Angeles, California; Denver, CO; Clementon, New Jersey; Cincinati Ohio; Hershey PA, Wisconsin USA
SixFlags Magic Mountain - LA, California - $8/h.
Elitch Garden Waterpark - Denver, CO - $8/h.
Clementon Park - Clementon, New Jersey - $8/h.
Kings Island Amusement Park -Cincinati Ohio-$8/h.
Hershey Park - Hershey PA - $7,60/h
● ПЕРСОНАЛ ЗА McDonald's - Maryland, Virginia & Missouri
McDonald's - Branson, Missouri- $8,25/h.
Welburn McDonald's - Fredericksburg, Virginia - $7/h.
Baxter McDonald's - Ocean City, Maryland - $7,25/h.
● Сервитьори, Готвачи, Помощници в кухня - New York, Florida, Maryland,Colorado, Missouri & Ohio - USA
Заплащането на сервитьорите стартира от $3.80 на час + бакшиш на смяна средно $80.
За останалите позиции: $8.50/$9.00 на час
● КАМЕРИЕРИ/КИ и помощен персонал - Florida, New Jersey, Pennsylvania, Colorado, Virginia, Minnesota, Maine, Maryland USA
Hyatt Hotels - $ 10 на час;
Ritz Carlton Hotels, Beaver Run Resort, Vail Cascade Resort, Marriott Hotel
Заплащането е от $7 до $9 на час.
● Персонал за рибни фабрики - Alaska, USA - гарантирана работа до края на септември 2011 г. Работодателят осигурява квартира и храна - безплатно. Забиране от летището в Seattle. Стартово заплащане: от $7.25 на час. Overtime - $10.87 след 8 час.
Питаш се колко ли ще ти струва всичко това. Ето я и нашата специално за теб изготвена цена, без никакви допълнителни и скрити такси: $895
Таксата за програмата включва:
● Помощ при попълване и подаване на документи;
● Тест по английски език и интервю;
● Работна оферта с осигурено настаняване;
● Медицинска застраховка за 4 месеца;
● DS 2019 формуляр /работно разрешително/, необходим за издаване на J1 виза, който осигурява легалното пребиваване и работа в САЩ за определения период от време;
● Подготовка за интервю в американското консулство при кандидатстване за виза;
● Ориентационна среща в България преди заминаване за САЩ;
● Асистиране при подготовката за заминаване, престоя в САЩ и завръщането в България; 24-часова телегонна линия за помощ в САЩ;
● Транспортиране от и до летището;
● Наръчник на участника.
Допълнително се заплащат:
$140 - виза интервю
$35 - SEVIS такса към Американският Департамент
$700 - двупосочен самолетен билет

------------------------------------------------------------------------------------------

НЕС-НОВИ ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ ООД

ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ - РУСКИ И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Описание и Изисквания: Фирма НЕС-НОВИ ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ ООД e основана в гр.

Шумен и е специализирана в производството на изделия, ползващи алтернативни

източници на енергия и щадящи околната среда.

Екипът е съставен от над 250 високо квалифицирани професионалисти. Дружеството

разполага със собствена производствена, складова и административна база от 20 000

кв. м. площ. Качеството на всички дейности се управлява по система за управление на

качеството ISO 9001:2008.

Дистрибуцията на продукцията се осъществява от партньорска мрежа, покриваща

територията на цялата страна и Европа. Повече от 70% от продуктите на NES се

реализират зад граница.

За подобряване на своята търговска дейност, компанията търси да назначи специалист,

който има желание да работи в модерна среда, заемайки позицията

ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ - ИНДУСТРИАЛНИ ИЗДЕЛИЯ.

Изисквания:

- Висше образование;

- Отлично владеене на писмен и говорим английски и руски език;

- Отлични компютърни умения;

- Умения за водене на преговори;

- Организационни умения;

- Готовност за чести пътувания;

- Умения за работа в екип.

Отговорности:

- Намиране на нови клиенти, установяване на контакт и договаряне условия на

сътрудничество;

- Поддържане и стимулиране на търговските отношения със съществуващите клиенти на

фирмата;

- Осъществяване на продажби на едро.

Компанията предлага:

- Мотивиращо възнаграждение;

- Работа в млад и динамичен екип.

Моля, кандидатствайте по тази обява само, ако отговаряте на горните изисквания.

Изпращайте своята автобиография с приложена актуална снимка. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Пламена Недева

Специалист Човешки ресурси

НЕС - Нови Енергийни Системи ООД

гр. Шумен, бул. Мадара 12

t: +359 54 874 527

f: +359 54 874 556

е: p.nedeva@sunsystem.bg http://www.sunsystem.bg/

---------------------------------------------------------------------------------------------

Каолин АД

Във връзка с придобиването на контролния пакет акции на Каолин АД от германската фирма Кварцверке ГмбХ, Дружеството търси за административния си офис в гр. Сеново

УЧИТЕЛ-ПРЕВОДАЧ С НЕМСКИ ЕЗИК

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
" Извършва писмени преводи от български на немски език и обратно на различни фирмени документи и материали като договори, споразумения, презентации, доклади, отчети и др. подобни
" Извършва устни (консекутивни или симултантни) преводи от български на немски език и обратно
" Организира и провежда курсове по немски език за персонала на компанията
" Регулярно отчита пред Мениджър ЧР напредъка на всеки курсист, както и покрития учебен материал

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:
" Висше образование, за предпочитане Немска филология или лингвистика
" Минимум 1 година опит като преводач с немски език
" Минимум 1 година опит като преподавател/учител по немски език
" Много добри компютърни умения (MS Office) и умения за работа с офис техника
" Отлично владенее на немски език, много добро владеене на английски език се счита за предимство
" Умения за работа със срокове, организираност, тактичност, поверителност, дискретност

ФИРМАТА ПРЕДЛАГА:
" Постоянен трудов договор и отлично възнаграждение
" Тримесечни бонуси в зависимост от финансовото състояние на дружеството
" Безплатен транспорт до мястото на работа и безплатна храна на стойност 80,00 лв. месечно
" Възможности за допълнителна квалификация и обучение за сметка на работодателя
Предоставените от вас данни са лични и попадат под специалната защита по смисъла на ЗЗЛД. Фирмата се задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма, освен за целите на настоящия подбор.

---------------------------------------------------------------------------------------------

WE Engineer The Sustainable Future

Melexis - Microelectronic Integrated Systems

Инженер, Химик

Изследва структурата и химичните характеристики на различни естествени или изкуствено създадени материали, включително метали, сплави, каучук, керамични изделия, полимери, стъкло. Търси начини да комбинира металите и да подобри тяхната здравина.

Задължения :

- Планира лабораторни експерименти, за да провери дали процеса и техниките на производство на материалите ще постигнат желаните характеристики на продукта ;

- Публикува откритията и проучванията си за материалите ;

- Наблюдава техническия екип, който е ангажиран с производството на материалите ;

- Изучава структурата и свойствата на материалите, с цел набавяне на допълнителни данни за изследванията.

Нужно образование : Висше образование Химия и Инженерна химия

За повече информация и въпроси : sofiajobs@melexis.com www.melexis.com/careers