Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”
English Вход


Сайт на факултета :http://shu.bg/faculties/fpn

Декан

доц. д-р Петинка Галчева

Корпус 1, кабинет 307

Вергиния Василева - Тодорова- главен координатор на деканското ръководство

Корпус 1, кабинет 307

Телефон: + 359 54 830 376, + 359 54 830 495, вътр. 125

Факс: + 359 54 830 371

E-mail:fpn@shu-bg.net

Към пълната версия на базата данни "Алумни" на Факултета по природни науки

Към пълната версия в канала на YOUTube

Трите имена

Специалност /Випуск

Упражнявана професия

Град

e-mail

Ана Иванова Калимарова

Управление и опазване на екосистемите - магистър, випуск 2016 г.

Финансов консултант - "Метлайф"

гр. Велики Преслав

ana_kalimarova@abv.bg

Биляна Станчева Тодорова

Управление и опазване на екосистемите - магистър, випуск 2016 г.

Началник сектор "Екологичен контрол" - Община Варна

гр. Варна

btodorova@abv.bg

Борислав Петров Георгиев

Входящ контрол - "Енерсис" АД

Търговски представител

гр. Шумен

borisLovecv@gmail.com

Димитър Дойчев Димитров

Управление и опазване на екосистемите - магистър, випуск 2016 г.

Младши експерт - БДЧР

гр. Шумен

asgb@abv.bg

Ивелина Димитрова Николова

Управление и опазване на екосистемите - магистър, випуск 2016 г.

Учител - ПГ по ЗГС

гр. Тервел

mimeto9903@abv.bg

Ивелина Маринова Иванова

Управление и опазване на екосистемите - магистър, випуск 2016 г.

гр. Търговище

ivi212121@abv.bg

Кристина Радославова Костадинова

Управление и опазване на екосистемите - магистър, випуск 2016 г.

Служител в частна фирма

гр. Нови пазар

krisenceto_kostadinova@abv.bg

Милен Михайлов Иванов

Управление и опазване на екосистемите - магистър, випуск 2016 г.

Младши експерт Екология

гр. Созопол

menata_195@abv.bg

Надежда Павлова Иванова

Управление и опазване на екосистемите - магистър, випуск 2016 г.

Майчинство

гр. Шумен

nadenceto85@abv.bg

Павлина Стилиянова Маринова

Управление и опазване на екосистемите - магистър, випуск 2016 г.

Входящ контрол - "Евро Импекс"ЕООД

гр. Шумен

pavlina_sm@abv.bg

Сибел Ридван Хюсеин

Управление и опазване на екосистемите - магистър, випуск 2016 г.

с. Миланово, обл. Шумен

ttibel4eto@abv.bg

Силвия Илиева Станчева

Управление и опазване на екосистемите - магистър, випуск 2016 г.

Мениджър - "Екопраксис" ЕООД

гр. София

ecopraxis.ltd@gmail.com

Теменужка Стоянова Минева

Управление и опазване на екосистемите - магистър, випуск 2016 г.

Управител - "ТСМ експерт" ЕООД

гр. Шумен

tmineva@abv.bg

Явор Иванов Пенков

Управление и опазване на екосистемите - магистър, випуск 2016 г.

Учител - ОУ "Св.св. Кирил и Методий"

гр. Варна

qvorpenov91@gmail.com

Яна Вичева Георгиева

Управление и опазване на екосистемите - магистър, випуск 2016 г.

гр. Шумен

qnageorgieva63@gmail.com

Дафинка Георгиева Николова

ЕБКХ - магистър, випуск 2016 г.

Главен инспектор - Столичен инспекторат

гр. София

daffi1969@abv.bg

Добромира Севдалинова Кръктева

ЕБКХ - магистър, випуск 2016 г.

Входящ контрол - "Енерсис" АД

гр. Търговище

dobromira_90@abv.bg

Йоанна Димитрова Ганева

ЕБКХ - магистър, випуск 2016 г.

Лаборант качество - "Лавена" АД

гр. Шумен

joanna_gan4eva@abv.bg

Магдалена Христова Григорова

ЕБКХ - магистър, випуск 2016 г.

Учител - ОУ"Мечтатели"

гр. Варна

magi_mv_com@abv.bg

Северина Красенова Стефанова

ЕБКХ - магистър, випуск 2016 г.

Главен специалист - ШУ

гр. Шумен

sev4e83@abv.bg

Теодора Георгиева Атанасова

ЕБКХ - магистър, випуск 2016 г.

гр. Добрич

teodora_zlateva78@abv.bg

Харика Исметова Мехмедова

ЕБКХ - магистър, випуск 2016 г.

Търговски представител - "Тераагра 11"

гр. Шумен

harikaharish@abv.bg

Юлкер Азисова Селимова

ЕБКХ - магистър, випуск 2016 г.

гр. Търговище

ulker2306@abv.bg

Антония Красимирова Ганева

Екология и опазване на околната среда - бакалавър, випуск 2016 г.

Старши специалист "ОС и П" - Община Суворово

гр. Суворово

Вайде Ахмед Мехмед

Екология и опазване на околната среда - бакалавър, випуск 2016 г.

гр. Шумен

gulfera93@gmail.com

Виктория Сашева Красенова

Екология и опазване на околната среда - бакалавър, випуск 2016 г.

гр. Шумен

v.sashave@gmail.com

Георги Йорданов Йорданов

Екология и опазване на околната среда - бакалавър, випуск 2016 г.

Търговски представител - "Вето"ООД

гр. Варна

georgi.y.yordanov@abv.bg

Гьонюл Недрет Ферад

Екология и опазване на околната среда - бакалавър, випуск 2016 г.

Служител в частна фирма

гр. Шумен

gonulnedret@gmail.com

Данаил Ивайлов Кюркчиев

Екология и опазване на околната среда - бакалавър, випуск 2016 г.

Служител в частна фирма

гр. Разград

iviste@abv.bg

Джунейт Джеват Скендер

Екология и опазване на околната среда - бакалавър, випуск 2016 г.

Служител в частна фирма

гр. Завет

ddunimen@abv.bg

Ебру Исмаил Али

Екология и опазване на околната среда - бакалавър, випуск 2016 г.

с. Каравелово, обл. Шумен

ebru_ismail_ali@abv.bg

Жаклин Кирилова Бакалова

Екология и опазване на околната среда - бакалавър, випуск 2016 г.

гр. Омуртаг

sunnsby@abv.bg

Ивалена Тодорова Иванова

Екология и опазване на околната среда - бакалавър, випуск 2016 г.

Оперативен счетоводител - "Лидл България"ЕООД

гр. Провадия

ivi_prd@abv.bg

Илияна Петрова Павлова

Екология и опазване на околната среда - бакалавър, випуск 2016 г.

Главен специалист - Университетска Ботаническа градина

гр. Балчик

willow_@abv.bg

Илкнур Идриз Ахмед

Екология и опазване на околната среда - бакалавър, випуск 2016 г.

с. Тодорово, обл. Разград

ilknur_ahmd@abv.bg

Исмаил Юсуф Нури

Екология и опазване на околната среда - бакалавър, випуск 2016 г.

с. Ясенково, обл. Шумен

ismailyasenkovo@abv.bg

Кремена Божидарова Георгиева

Екология и опазване на околната среда - бакалавър, випуск 2016 г.

Оператор въвеждане на данни - "Бел Ком Инвест" ЕООД

гр. Белослав

georgieva_kb@mail.bg

Кристина Данчева Йорданова

Екология и опазване на околната среда - бакалавър, випуск 2016 г.

Младши специалист в ШУ

гр. Дряново

kriss_y@abv.bg

Мария Пламенова Петрова

Екология и опазване на околната среда - бакалавър, випуск 2016 г.

гр. Шумен

mariq_991999@abv.bg

Метин Февзи Исмаил

Екология и опазване на околната среда - бакалавър, випуск 2016 г.

с. Златоклас, обл. Силистра

metin_ismail@abvb.bg

Милен Андреев Георгиев

Екология и опазване на околната среда - бакалавър, випуск 2016 г.

Оператор моторизирани съоръжения - "НИК" ООД

гр. Варна

milen_2005@abv.bg

Мюждет Шабан Шабан

Екология и опазване на околната среда - бакалавър, випуск 2016 г.

с. Вълнари, обл. Шумен

mujdet123@abv.bg

Найлин Ирфан Али

Екология и опазване на околната среда - бакалавър, випуск 2016 г.

naylinnaylin@abv.bg

Наталия Драганова Георгиева

Екология и опазване на околната среда - бакалавър, випуск 2016 г.

гр. Девня

natalia830@abv.bg

Небиле Ружди Халил

Екология и опазване на околната среда - бакалавър, випуск 2016 г.

гр. Каолиново

nebi_26@abv.bg

Нилгюн Юзай Мустафа

Екология и опазване на околната среда - бакалавър, випуск 2016 г.

гр. Търговище

niegunka@abv.bg

Нурай Сабит Ахмед

Екология и опазване на околната среда - бакалавър, випуск 2016 г.

гр. Шумен

Nuray_93@abv.bg

Рени Стоянова Маринова

Екология и опазване на околната среда - бакалавър, випуск 2016 г.

Готвач - хотел "Формула"

гр. Шумен

ghdsj@abv.bg

Свилен Димитров Спасов

Екология и опазване на околната среда - бакалавър, випуск 2016 г.

с. Мадара, обл. Шумен

svilendimitrovspasov@abv.bg

Севгюл Исмаилова Мехмедова

Екология и опазване на околната среда - бакалавър, випуск 2016 г.

гр. Шумен

sev_87@abv.bg

Сибел Ридван Хюсеин

Екология и опазване на околната среда - бакалавър, випуск 2016 г.

с. Миланово, обл. Шумен

ttibel4eto@abv.bg

Сибел Рами Рахми

Екология и опазване на околната среда - бакалавър, випуск 2016 г.

Окачествител - "Тракияглас"

с. Самуил, обл. Шумен

sibel.rahmi@abv.bg

Таня Тодорова Мозакова

Екология и опазване на околната среда - бакалавър, випуск 2016 г.

Уредник - Природонаучен музей

гр. Варна

tanimozakova@gmail.com

Теодора Георгиева Георгиева

Екология и опазване на околната среда - бакалавър, випуск 2016 г.

Технически секретар - "Балкански" ЕООД

гр. Белослав

teodora_9eoos@abv.bg

Хюлия Апазова Османова

Екология и опазване на околната среда - бакалавър, випуск 2016 г.

гр. Шумен

hulyaapa3@abv.bg

Яница Бончева Николова

Екология и опазване на околната среда - бакалавър, випуск 2016 г.

Технолог - "Лавена" АД

гр. Шумен

yani5555@abv.bg

Айдън Бюрхан Реджебов

Растителна защита - бакалавър, випуск 2016 г.

Агроном "Бразда" ООД

гр. Шумен

Айкут Нежметинов Явашев

Растителна защита - бакалавър, випуск 2016 г.

Пчелар

с. Бяла река, обл. Шумен

yavashevaykut@gmail.com

Айнел Зюреф Арил

Растителна защита - бакалавър, випуск 2016 г.

с. Памукчии, обл.Шумен

aynelz@abv.bg

Ана Нешева Тодорова

Растителна защита - бакалавър, випуск 2016 г.

Търговски представител - "Ферт Бул"ЕООД

гр. Стара Загора

anatodorova90@abv.bg

Ахмед Бейтиев Мехмедов

Растителна защита - бакалавър, випуск 2016 г.

Агроном - ЗП "Мехмед Ахмедов"

гр. Шумен

Ahmed1905@abv.bg

Бирсен Реджеб Мор

Растителна защита - бакалавър, випуск 2016 г.

Специалист растениевъдство - ДП "Полиграф"

с. Бероново, обл. Бургас

fazzadai@abv.bg

Веселка Янева Иванова

Растителна защита - бакалавър, випуск 2016 г.

Мениджър препарати и семена - "ТераАгра11" ЕООД

гр. София

vesela.yankova.ivanova@gmail.com

Галена Росенова Сотирова

Растителна защита - бакалавър, випуск 2016 г.

гр. Шумен

galena.rosenova@mail.bg

Гинка Радославова Янкова

Растителна защита - бакалавър, випуск 2016 г.

Служител в - "Капитал груп" ООД

гр. Велики Преслав

ginkayankova@abv.bg

Десислава Атанасова Димитрова

Растителна защита - бакалавър, випуск 2016 г.

гр. Нови пазар

dfchu@abv.bg

Десислава Кирилова Жендева-Михайлова

Растителна защита - магистър, випуск 2016 г.

Юрист - ЕТ"Ренесанс КПДТ-Кирил Жендов"

с. Лозенец, обл. Добрич

jendovi@gmail.com

Йордан Георгиев Журналов

Растителна защита - бакалавър, випуск 2016 г.

Агротехник и растителна защита - "Фуражи" ООД

гр. Шумен

Левент Хюсмен Хамди

Растителна защита - бакалавър, випуск 2016 г.

Служител - "Пестицид Експорт"

с. Сливак, обл. Шумен

Мехмед Алиев Чолаков

Растителна защита - бакалавър, випуск 2016 г.

Агроном - Нова Бяла Река

с. Нова Бяла Река, обл. Шумен

mehmed_4olakow@abv.bg

Нелин Гюнерова Сейфединова

Растителна защита - бакалавър, випуск 2016 г.

Служител в частна фирма

с. Бисерци, обл. Разград

nes_18@abv.bg

Сема Мехмед Осман

Растителна защита - бакалавър, випуск 2016 г.

Социален работник - Социална защита ДСП - Каолиново

с. Пет могили, обл. Шумен

Сюлейман Мустафа Осман

Растителна защита - бакалавър, випуск 2016 г.

Земеделски производител - с.Загориче

гр. Шумен

syuleyman454@abv.bg

Айше Карани Хюсеин

География и биология - бакалавър, випуск 2016 г.

гр. Силистра

ayshekarani@abv.bg

Веселин Пенчев Петков

География и биология - бакалавър, випуск 2016 г.

Учител - ОУ"Христо Ботев"

с. Памукчии, обл. Шумен

Veselin_9003@abv.bg

Весиле Рейхан Ибрям

География и биология - бакалавър, випуск 2016 г.

с. Вазово, обл. Разград

vesilezenay@abv.bg

Геновева Божидарова Цветкова

География и биология - бакалавър, випуск 2016 г.

Организатор транспорт - "Кок Трейд" ЕООД

гр. Шумен

Geva8819@abv.gb

Гергана Иванова Христова

География и биология - бакалавър, випуск 2016 г.

Учител - ППМГ "Нанчо Попович"

гр. Шумен

pmg.g.hristova@abv.bg

Ебру Кемал Джелил

География и биология - бакалавър, випуск 2016 г.

гр. Дулово

ebrukemal1993@abv.bg

Евгений Димитров Лазаров

География и биология - бакалавър, випуск 2016 г.

Регионален мениджър - "Фокс Истейтс България" ЕООД

гр. Варна

e_v_g_e_n_i@abv.bg

Ивайло Недялков Иванов

География и биология - бакалавър, випуск 2016 г.

Старши учител - ОУ "Васил Априлов"

гр. Варна

ivaylo_ivanovv@abv.bg

Йозлем Севие Алиосман

География и биология - бакалавър, випуск 2016 г.

гр. Разград

yozlem92@abv.bg

Камен Симеонов Душков

География и биология - бакалавър, випуск 2016 г.

ОД но МВР

гр. Варна

Мерлин Ахмед Юсеин

География и биология - бакалавър, випуск 2016 г.

Учител - ПГЗ"Кл.А.Тимирязев"

гр. Завет

merlin_zihni@abv.bg

Мирела Митева Маринова

География и биология - бакалавър, випуск 2016 г.

гр. Лозница

mirela_lz@abv.bg

Ремзие Бехчет Ниязи

География и биология - бакалавър, випуск 2016 г.

Служител - "Пилко" ЕООД

гр. Разград

remi_9308@abv.bg

Севим Севгинова Мустафова

География и биология - бакалавър, випуск 2016 г.

с. Дъбравино, обл. Варна

selin.mustafa@abv.bg

Селджан Севджанова Хасанова

География и биология - бакалавър, випуск 2016 г.

гр. Разград

selcan_92_15@hotmail.com

Стоян Руменов Стоянов

География и биология - бакалавър, випуск 2016 г.

Системен администратор - ШУ

гр. Шумен

Фатме Илханова Ахмедова

География и биология - бакалавър, випуск 2016 г.

Служител в частна фирма

гр. Шумен

datme_ahmedova93@abv.bg

Асие Мустафова Сюлейманова

Биология и химия - бакалавър, випуск 2016 г.

гр. Силистра

asiy_2802@abv.bg

Ваня Благоева Радева

Биология и химия - бакалавър, випуск 2016 г.

УБГ - гр. Балчик

гр. Балчик

vaniaradevabk@abv.bg

Димитър Милков Димитров

Биология и химия - бакалавър, випуск 2016 г.

Учител по ХООС - ПГО

гр. Разград

dmd_63@abv.bg

Елена Дончева Алексиева

Биология и химия - бакалавър, випуск 2016 г.

Аналитичен специалист - "ВиК"ООД

гр. Търговище

elena_aleksieva@mail.bg

Михаил Петров Арнаудов

Биология и химия - бакалавър, випуск 2016 г.

Управител - "Термомеханик"

гр. Добрич

Момчил Дражев Великов

Биология и химия - бакалавър, випуск 2016 г.

Учител - СУ"Любен Каравелов"

гр. Варна

mom4il_93@abv.bg

Севджихан Раимова Исмаилова

Биология и химия - бакалавър, випуск 2016 г.

Учител - ПГТС "Христо Смирненски"

гр. Исперих

sevdjihan18@abv.bg

Тюркян Ибрахимова Мустафова

Биология и химия - бакалавър, випуск 2016 г.

гр. Разград

tyurkyan89@abv.bg

Ширин Сабриева Салиева

Биология и химия - бакалавър, випуск 2016 г.

Служител в частна фирма

гр. Генерал Тошево

sheritoo@abv.bg

Веселин Стефанов Василев

Астрономия - бакалавър, випуск 2016 г.

гр. Провадия

vvasilev.lanex@gmail.com

Даниел Любенов Йоцов

Астрономия - бакалавър, випуск 2016 г.

Служител в частна фирма

гр. Варна

daniel.yotsov@gmail.com

Катерина Борисова Бояджиева

Астрономия - бакалавър, випуск 2016 г.

гр. Долна Оряховица

katy@abv.bg

Стефан Стефанов

Астрономия - бакалавър, випуск 2016 г.

Деловодител в частна фирма

гр. Сливен

stefaneeeeee@abv.bg

Мерлин Ахмед Юсеин

Органична химия - магистър, випуск 2016 г.

Учител - ПГЗ "Кл.А.Тимирязев"

гр. Завет

merlin_zihni@abv.bg

Гюлдузяр Джелилова Хамизова

ХООС - бакалавър, випуск 2016 г.

с. Ябланово, обл. Сливен

hamzova92@abv.bg

Гюнюл Салимова Фикретова

ХООС - бакалавър, випуск 2016 г.

gonuul@abv.bg

Ивайло Стефанов Трайков

ХООС - бакалавър, випуск 2016 г.

Управител - ЕТ"Жени - 81 - Ивайло Трайков"

гр. Варна

ivailo_trajkov@abv.bg

Нуртен Мехмед Мюзекяр - Селимова

ХООС - бакалавър, випуск 2016 г.

Учител - СУ"П.Яворов"

гр. Варна

nury_@abv.bg

Синем Еролова Реизиева

ХООС - бакалавър, випуск 2016 г.

гр. Разград

sinem_91@abv.bg

Богдана Любомирова Любенова

Химия - бакалавър, випуск 2016 г.

Лаборант - "Фикосота Синтез"

гр. Шумен

bogdana.liubenova@abv.bg

Дилек Илхан Реджеб

Химия - бакалавър, випуск 2016 г.

гр. Търговище

dilek.ilhan@abv.bg

Емине Мустафова Ибрямова

Химия - бакалавър, випуск 2016 г.

ОТК - "Ню Бейкъри"

гр. Шумен

Emma_31@abv.bg

Нурай назми Реджеб

Химия - бакалавър, випуск 2016 г.

гр. Шумен

nunu_1986@abv.bg

Нуртен Мехмед Мюзекяр

Химия - магистър, випуск 2016 г.

Учител - ОУ "В.Априлов"

гр. Варна

nury_@abv.bg

Севдие Невзат Исмаил

Химия - бакалавър, випуск 2016 г.

гр. Шумен

Seri_esi@abv.bg

Шемсие Шемадинова Раимова

Химия - бакалавър, випуск 2016 г.

Организатор - "Меггле България" ЕООД

гр. Шумен

shemsie_shemsedinova@abv.bg

Азнур Ибрахимова Мехмедова

Медицинска физика - магистър, випуск 2016 г.

Медицинска сестра - КОЦ

гр. Шумен

erolebazer@abv.bg

Десислава Христова Станчева

Медицинска физика - магистър, випуск 2016 г.

Медицински физик - "Унихоспитал"

гр. София

dstantcheva@abv.bg

Нела Иванова Сотирова

Медицинска физика - магистър, випуск 2016 г.

Сладкар - "Карамела Марков"

гр. Шумен

Тоня Иванова Добрева

Медицинска физика - магистър, випуск 2016 г.

Медицински физик - КОЦ

гр. Стара Загора

toniavobreva@abv.bg

Драгомир Станиславов Стойчев

Физика - бакалавър, випуск 2016 г.

Автопартул - "Телепол"

гр. Шумен

Шенай Назъм Басри

Физика - бакалавър, випуск 2016 г.

гр. Каспичан

seni.nazim@abv.bg

Рувейде Ахмед Ейб

Биология и физика - магистър, випуск 2016 г.

Учител - СУ"Цанко Церковски"

с.Никола Козлево, обл. Шумен

ruveyde_abv.bg

Мелин Шефкъ Ремзи

Биология и физика - магистър, випуск 2016 г.

гр. Шумен

melin_92@abv.bg

Невена Ангелова Иванова

Биология и физика - бакалавър, випуск 2016 г.

Учител

гр. Нови пазар

nevencheto86@abv.bg

Айлин Бюрхан Мюмюн

Туризъм - бакалавър, випуск 2016 г.

гр. Разград

aylin.burhan94@abv.bg

Александър Радосветов Василев

Туризъм - бакалавър, випуск 2016 г.

Служител в частна фирма

гр. Варна

Антоанета Стоянова Кръстева

Туризъм - бакалавър, випуск 2016 г.

Търговски представител - "Яна" АД

гр. Варна

tonitaparva@abv.bg

Борис Михайлов Славейков

Туризъм - бакалавър, випуск 2016 г.

Управител - ЕТ "Зефира - М"

гр. Варна

bodyfrend@abv.bg

Велико Николаев Великов

Туризъм - бакалавър, випуск 2016 г.

Служител - ЕТ "Вики88"

гр. Дългопол

Виктор Иванов Костадинов

Туризъм - бакалавър, випуск 2016 г.

гр. Варна

viktor_ik@yahoo.com

Виктория Василева Василева

Туризъм - бакалавър, випуск 2016 г.

Оператор кол център - "Happy"

гр. Разград

vici_v@abv.bg

Галя Драгиева Чалъкова

Туризъм - бакалавър, випуск 2016 г.

Приемчик рекламации "Технополис"

гр. Варна

chalykovi@abv.bg

Грета Живкова Стоянова

Туризъм - бакалавър, випуск 2016 г.

гр. Варна

greti93@mail.bg

Даниела Славчева Атанасова

Туризъм - бакалавър, випуск 2016 г.

гр. Варна

vanilla_87@abv.bg

Деница Венелинова Денева

Туризъм - бакалавър, випуск 2016 г.

гр. Варна

denica.deneva@abv.bg

Деница Стоянова Димова

Туризъм - бакалавър, випуск 2016 г.

гр. Варна

denica90@abv.bg

Десислава Наскова Балахурова

Туризъм - бакалавър, випуск 2016 г.

гр. Варна

desislava_n_b@abv.bg

Зорница Славчева Томова

Туризъм - бакалавър, випуск 2016 г.

Техник "ВиК"ООД

гр. Варна

zika1@abv.bg

Ивайло Радомиров Матев

Туризъм - бакалавър, випуск 2016 г.

Пиколо -"Swiss hotel Varna"

гр. Варна

nikroberta@abv.bg

Иван Благоев Михайлов

Туризъм - бакалавър, випуск 2016 г.

Връзки с обществеността - ПФК "Черно море"

гр. Варна

Ивелин Вартан Нахабедян

Туризъм - бакалавър, випуск 2016 г.

Младши експерт - ОД на МВР

гр. Варна

zerosev@abv.bg

Иглика Анатолиева Кънчева

Туризъм - бакалавър, випуск 2016 г.

Оператор - "Булсатком" ЕАД

гр. Стара Загора

i4kaaa@abv.bg

Йордан Добромиров Чалъков

Туризъм - бакалавър, випуск 2016 г.

Младши експерт - ОД на МВР

гр. Варна

chalykovi@abv.bg

Катрин Асенова Радославова

Туризъм - бакалавър, випуск 2016 г.

гр. Варна

katrin_radoslawova@gmail.com

Кети Валериева Гешева

Туризъм - бакалавър, випуск 2016 г.

гр. Варна

keti.gesheva@abv.bg

Кремена Емилиянова Кирчева

Туризъм - бакалавър, випуск 2016 г.

ОТЗ - к.к. Златни пясъци

гр. Варна

kremena_emiliqnova1991@abv.bg

Кристиян Вартан Нахабедян

Туризъм - бакалавър, випуск 2016 г.

Младши оперативен дежурен - ОД на МВР

гр. Варна

hayko1@abv.bg

Миглена Антонова Михайлова

Туризъм - бакалавър, випуск 2016 г.

гр. Варна

miglena_mihaylovaa@abv.bg

Мирослава Маринова Фъргова

Туризъм - бакалавър, випуск 2016 г.

гр. Търговище

marincho2011@gmail.com

Нели Борисова Маркова

Туризъм - бакалавър, випуск 2016 г.

гр. Варна

keiti87@abv.bg

Николай Пламенов Симеонов

Туризъм - бакалавър, випуск 2016 г.

Охранител

гр. Варна

nikeca_m95@abv.bg

Павлин Иванов Иванов

Туризъм - бакалавър, випуск 2016 г.

Рецепционист - "Cartoon Hotel"

гр. Разград

mytresa@mail.bg

Пламен Димитров Момчилов

Туризъм - бакалавър, випуск 2016 г.

Управител - А.К. ЕООД

гр. Варна

Pozapi@abv.bg

Пламена Стоянова Димова

Туризъм - бакалавър, випуск 2016 г.

Специалист - "Ултра газ Варна"ЕООД

гр. Варна

plamenadimova1@gmail.com

Продан Нелков Стефанов

Туризъм - бакалавър, випуск 2016 г.

Служител -"Happy"

гр. Варна

Румяна Василева Асенова

Туризъм - бакалавър, випуск 2016 г.

гр. Варна

rumi.asenova@abv.bg

Саня Панайотова Сенкова

Туризъм - бакалавър, випуск 2016 г.

Управител - "Теодор"

гр. Варна

sani_pavlova@abv.bg

Сара Николова Стефанова

Туризъм - бакалавър, випуск 2016 г.

Администратор - "Гран Иван"

гр. Варна

stefanova.sara@abv.bg

Силвия Петрова Черкезова

Туризъм - бакалавър, випуск 2016 г.

Управител - "Император ГД"ЕООД

гр. Варна

silviq.cherkezova@abv.bg

Силвия Станиславова Попова

Туризъм - бакалавър, випуск 2016 г.

Барман - к.к. Боровец

гр. Варна

silviya_pavlova7@abvb.bg

Стиляна Петрова Манева

Туризъм - бакалавър, випуск 2016 г.

Видео оператор - "Хин Моделс"ЕООД

гр. Варна

st_maneva13@abv.bg

Тодорка Събева Кондова

Туризъм - бакалавър, випуск 2016 г.

Земеделски производител

гр. Добрич

todorka.kondova@abv.bg

Христо Светославов Христов

Туризъм - бакалавър, випуск 2016 г.

гр. Шумен

ico.icov101@gmail.com

Янислава Иванова Якимова

Туризъм - бакалавър, випуск 2016 г.

гр. Варна

orchid9@abv.bg

Яница Петрова Янкова

Туризъм - бакалавър, випуск 2016 г.

с.Радко Димитриево, обл. Шумен

qni_kiten@abv.bg

Гергана Георгиева Рибарова

ЕБКХ - магистър, випуск 2015

гр. Плевен

giga0000@abv.bg

Гюлчин Зия Муталиб

ЕБКХ - магистър, випуск 2015

гр. Тервел

gulcin1989@abv.bg

Миглена Иванова Николаева

ЕБКХ - магистър, випуск 2015

Лаборант - ОТК - "Мелница Варна"

гр. Варна

miglena.nikolaeva@abv.bg

Петина Нинкова Стоичкова

ЕБКХ - магистър, випуск 2015

Лаборант - "Меггле България" ООД

гр. Шумен

PetinaSroichkova@abv.bg

Садифе Исметова Ахмед

ЕБКХ - магистър, випуск 2015

Качествен контрол - "ПИЛКО" ЕООД

гр. Разград

sadife_90@mail.bg

Айтен Руфад Хюсеинова

ЕООС - бакалавър, випуск 2015

гр. Разград

sever_hyuseinova@hotmail.com

Даниел Валентинов Петров

ЕООС - бакалавър, випуск 2015

гр. Търговище

Qn33threl@gmail.com

Десислава Величкова Иванова

ЕООС - бакалавър, випуск 2015

гр. Омуртаг

sd8486@abv.bg

Дилек Джеват Мехмедова

ЕООС - бакалавър, випуск 2015

гр. Търговище

d92.dilex.92@abv.bg

Димана Галенова Добрева

ЕООС - бакалавър, випуск 2015

Служител в частна фирма

гр. Попово

Димитър Дойчев Димитров

ЕООС - бакалавър, випуск 2015

гр. Варна

asgb@abv.bg

Добромира Севдалинова Кръстева

ЕООС - бакалавър, випуск 2015

Оператор - "СВА"

гр. Търговище

dobromira_90@abv.bg

Йорданка Костадинова Даменлиева

ЕООС - бакалавър, випуск 2015

с. Равда, обл. Бургас

yordanka_damenheva@abv.bg

Кристина Радославова Костадинова

ЕООС - бакалавър, випуск 2015

Служител в частна фирма

гр. Нови пазар

krisenato_kostadinova@abv.bg

Мария Стоянова Стоянова

ЕООС - бакалавър, випуск 2015

гр. Търговище

mimi_131305@abv.bg

Надежда Павлова Иванова

ЕООС - бакалавър, випуск 2015

гр. Шумен

nadenceto85@abv.bg

Нургян Сезгин Ереджебов

ЕООС - бакалавър, випуск 2015

с. Падина, обл. Силистра

nurity_92@abv.bg

Павлина Стилиянова Маринова

ЕООС - бакалавър, випуск 2015

ОТК - "НЕС" ООД

гр. Шумен

pavlina_sm@abv.bg

Светослава Пламенова Антонова

ЕООС - бакалавър, випуск 2015

гр. Варна

marta_p_v@abv.bg

Сибел Ридван Хюсеин

ЕООС - бакалавър, випуск 2015

с. Миланово, обл. Шумен

ttibel4eto@abv.gb

Хава Несипова Шабанова

ЕООС - бакалавър, випуск 2015

с. Синя вода, обл. Разград

hava_sv@mail.bg

Венцислав Димитров Анастасов

Растителна защита - бакалавър, випуск 2015

Служител в частна фирма

гр. Силистра

s3ke@abv.bg

Виолета Александрова Трайкова

Растителна защита - магистър, випуск 2015

гр. Шумен

vistapr@mail.bg

Гюнеж Ридван Исмаил

Растителна защита - бакалавър, випуск 2015

с. Владимировци, обл. Разград

gunesbjk1903@abv.bg

Дениз Иксан Хючюк

Растителна защита - бакалавър, випуск 2015

гр. Шумен

deniz_254@abv.bg

Зейнеб Кадриева Раимова

Растителна защита - бакалавър, випуск 2015

с. Пристое, обл. Шумен

zeynnep_91@abv.bg

Красимир Иванов Кръстев

Растителна защита - бакалавър, випуск 2015

Управител - Земеделски производител

гр. Шумен

k.krastev@mail.bg

Крум Руменов Тонев

Растителна защита - бакалавър, випуск 2015

гр. Разград

tonevi1976@abv.bg

Мая Маринова Стоянова

Растителна защита - магистър, випуск 2015

гр. Велики Преслав

mayaeto_1959@abv.bg

Мехмед Мустафа Мехмед

Растителна защита - бакалавър, випуск 2015

с. Смолево, обл. Благоевград

duri89@abv.bg

Нихат Ахмедов Ибрямов

Растителна защита - бакалавър, випуск 2015

с. Пристое, обл. Шумен

Romerooo@abv.bg

Персиана Пейчева Дончева

Растителна защита - магистър, випуск 2015

с. Драгоево, обл. Шумен

persiana_@abv.bg

Яна Вичева Георгиева

Растителна защита - бакалавър, випуск 2015

гр. Шумен

gnageorgieva63@gmail.com

Айшегюл Реват Мусин

География и биология - бакалавър, випуск 2015

Служител - ЕТ"Никола Попов"

гр. Дулово

aysegul_musin@abv.bg

Галя Цонкова Кръстева

География и биология - бакалавър, випуск 2015

гр. Шумен

galya_2008@abv.bg

Зейнеб Ремзиева Мехмедова

География и биология - бакалавър, випуск 2015

Служител - "Ню Бейкъри"

гр. Шумен

Йълдъз Вежди Кярим

География и биология - бакалавър, випуск 2015

Възпитател - ОУ"Христо Ботев"

гр. Алфатар

Мирела Митева Маринова

География и биология - бакалавър, випуск 2015

гр. Лозница

mirela_lz@abv.bg

Ралица Александрова Христова

География и биология - бакалавър, випуск 2015

гр. Варна

ralitza26@abv.bg

Ферах Севгин Исмет

География и биология - бакалавър, випуск 2015

Служител - "Булмаг" ООД

гр. Шумен

Ferah_1992@abv.bg

Хрюстем Тюнчеров Азизов

География и биология - бакалавър, випуск 2015

гр. Търговище

hyurka@abv.bg

Айше Исмаилова Аптулова

Биология и химия - бакалавър, випуск 2015

гр. Бургас

a.aptulova@abv.bg

Кристина Мартинова

Биология и химия - бакалавър, випуск 2015

Зъботехник

гр. Шумен

Лидия Радославова Танева

Биология и химия - бакалавър, випуск 2015

Технически сътрудник - "Фикосота" ООД

гр. Шумен

lidiq.taneva@abv.bg

Ренай Рафет Рафи

Биология и химия - бакалавър, випуск 2015

с. Лудогорци, обл. Разград

r.e.n.i_92@abv.bg

Галина Димитрова Йорданова

Астрономия - бакалавър, випуск 2015

гр. Шумен

galina.yordanova2208@gmail.com

Венцислава Валериева Руменова

Химия - бакалавър, випуск 2015

Служител - МБАЛ

гр. Шумен

Джуля Ибрахим Невзат

Химия - бакалавър, випуск 2015

с. Овен, обл. Силистра

weja@abv.bg

Ивелина Ганчева Петрова

Химия - бакалавър, випуск 2015

Търговски представител - "Пайне България"

гр. Варна

iwelina_petrowa84@abv.bg

Нели Пламенова

Химия - бакалавър, випуск 2015

Лаборант - "Фикосота" ООД

гр. Шумен

Цветомира Степанова Русева

Химия - бакалавър, випуск 2015

Служител - "Телепол" ЕООД

гр. Шумен

Мария Николаева Костадинова

ХООС - бакалавър, випуск 2015

Служител - "Краси - ОМ-2003"

гр. Белослав

mmmimmmi@abv.bg

Нели Костадинова Костадинова

ХООС - бакалавър, випуск 2015

Зам.ръководител - "Билла България"

гр. Варна

Neli_2312@abv.bg

Сезер Ферхад Халил

Физика - бакалавър, випуск 2015

Учител - ЦДГ"Слънчице"

гр. Тервел

Сених Исмаил Салим

Физика - бакалавър, випуск 2015

гр. Шумен

s.i.salim@abv.bg

Гюнел Федат Ахмед

Биология и физика - бакалавър, випуск 2015

Учител - ЦДГ"Кокиче"

гр. Исперих

gyun4191@abv.bg

Деница Иванова Йовкова

Туризъм - бакалавър, випуск 2015

гр. Попово

densi_bg_@abv.bg

Йорданка Донева Русева

Туризъм - бакалавър, випуск 2015

Управител - "Елекросила"ЕООД

гр. Сливен

dumiiruseva@abv.bg

Стела Александрова Карастоянова

Туризъм - бакалавър, випуск 2015

гр. Горна Оряховица

stela_stor87@abv.bg

Йоанна Юлиянова Накова

ЕБКХ - магистър, випуск 2014

Лаборант "Фикосота"

гр. Шумен

yo8908@abv.bg

Росица Иванова Йорданова

ЕБКХ - магистър, випуск 2014

гр. Разград

juli_78@mail.bg

Тюркян Мюберрин Хамза

ЕБКХ - магистър, випуск 2014

Оператор в комплекс "Ралица"

гр. Исперих

tynrito_89@abv.bg

Айше Мустафа Хасан

ЕООС - бакалавър, випуск 2014

гр. Върбица

aysegulll_t@abv.bg

Биляна Димитрова Бонева

ЕООС - бакалавър, випуск 2014

гр. Варна

bilqna.boneva@abv.bg

Борислав Петров Георгиев

ЕООС - бакалавър, випуск 2014

гр. Шумен

borislovecv@gmail.com

Веселин Андреев Василев

ЕООС - бакалавър, випуск 2014

гр. Котел

vav_vo@abv.bg

Ганка Иванова Георгиева

ЕООС - бакалавър, випуск 2014

гр. Суворово

ganka_ivanovaa@abv.bg

Джошкун Вейнуров Самиев

ЕООС - бакалавър, випуск 2014

гр. Шумен

c_samier92@abv.bg

Елвин Реджаил Исмаил

ЕООС - бакалавър, випуск 2014

Служител в частна фирма

гр. Провадия

Елвин Неждат Хюсеин

ЕООС - бакалавър, випуск 2014

Технически секретар - "МБАЛ - Исперих" ЕООД

гр. Исперих

Женя Ивалинова Динкова

ЕООС - бакалавър, випуск 2014

гр. Нови пазар

janiii1@abv.bg

Йоанна Димитрова Ганчева

ЕООС - бакалавър, випуск 2014

гр. Шумен

joanna_gan4eva@abv.bg

Кремена Иванова Кирилова

ЕООС - бакалавър, випуск 2014

Служител - "Кристера Агро" ЕООД

гр. Девня

kremena9011@abv.bg

Леман Бейджан Бехчет

ЕООС - бакалавър, випуск 2014

Асистент в Шуменския университет

гр. Шумен

lemancetoni@abv.bg

Марина Сашева Димитрова

ЕООС - бакалавър, випуск 2014

гр. Върбица

marina2001@abv.bg

Мерлин Гюрджан Акиф

ЕООС - бакалавър, випуск 2014

Зам.главен касиер - "Билла България" ЕООД

гр. Шумен

Николая Недкова Велинова

ЕООС - бакалавър, випуск 2014

гр. Шумен

nikito_e_@abv.bg

Нурсел Ерхан Рафиева

ЕООС - бакалавър, випуск 2014

гр. Нови пазар

nursel_366@abv.bg

Петина Димитрова Русева

ЕООС - бакалавър, випуск 2014

гр. Шумен

petina_kirilova@abv.bg

Разие Ибрахим Мехмед

ЕООС - бакалавър, випуск 2014

гр. Исперих

raziye_91@abv.bg

Севги Ибрахим Етем

ЕООС - бакалавър, випуск 2014

гр. Шумен

sevi.etem@abv.bg

Сезгин Ниази Ашън

ЕООС - бакалавър, випуск 2014

гр. Глоджево

sezgins@abv.bg

Сезен Севджан Закир

ЕООС - бакалавър, випуск 2014

с. Тодорово, обл.Разград

sezen.bg@abv.bg

Теодора Веселинова Койнова

ЕООС - бакалавър, випуск 2014

гр. Шумен

teodora_tq@abv.bg

Теодора Методиева Ромова

ЕООС - бакалавър, випуск 2014

гр. Търговище

teodora_tg@abv.bg

Юнзюле Исмаилова Чаушева

ЕООС - бакалавър, випуск 2014

с. Ябланово, обл. Сливен

unzule@abv.bg

Явор Иванов Пенков

ЕООС - бакалавър, випуск 2014

гр. Варна

damon19@abv.bg

Яница Бониева Николова

ЕООС - бакалавър, випуск 2014

Инспектор в РИОСВ

гр. Шумен

Айсел Осман Занд

Растителна защита - магистър, випуск 2014

с. Гуспа, обл. Шумен

aysel8753@abv.bg

Билгин Рушен Музафер

Растителна защита - бакалавър, випуск 2014

Търговски представител "Лекоом"

гр. Добрич

Вяра Венциславова Петкова - Русева

Растителна защита - магистър, випуск 2014

Мениджър ключови клиенти - "Интер Агро Транс"

гр. Силистра

viara83@mail.bg

Емел Бюрхан Васви

Растителна защита - магистър, випуск 2014

с.Пристое, обл. Шумен

eemmeel@abv.bg

Златомира Георгиева Тодорова

Растителна защита - магистър, випуск 2014

гр. Дългопол

delpi_na13@abv.bg

Милена Иванова Барбова

Растителна защита - магистър, випуск 2014

Реставратор - РИМ

гр.Добрич

Barbov.1974@abv.bg

Наджи Мехмед Ахмед

Растителна защита - магистър, випуск 2014

Ръководител - "Агромар България" ЕООД

с. Духовец, обл. Разград

nadjifiliz@abv.bg

Никола Милков Николов

Растителна защита - магистър, випуск 2014

Служител - "Пестицид" ЕООД

гр. Шумен

nikenceto91@abv.bg

Николая Недкова Велинова

Растителна защита - магистър, випуск 2014

гр. Шумен

nikoto_e_@abv.bg

Олга Жендова Христова

Растителна защита - магистър, випуск 2014

Кредитен консултант - "БНП Париба"

гр. Добрич

olgita_88@abv.bg

Харина Исметова Мехмедова

Растителна защита - бакалавър, випуск 2014

гр. Шумен

harinaharish@abv.bg

Хюлия Сали Бейтула

Растителна защита - магистър, випуск 2014

с. Браничево, обл. Шумен

derya99@abv.bg

Юлкер Азисова Селимова

Растителна защита - бакалавър, випуск 2014

гр. Търговище

ulker2306@abv.bg

Веселин Пенчев Петков

География и биология - бакалавър, випуск 2014

Учител - ОУ"Христо Ботев"

гр. Шумен

Veselin_01003@abv.bg

Димитър Атанасов Димитров

География и биология - бакалавър, випуск 2014

гр. Дългопол

Didommg@abv.bg

Елена Сеславова Стефанова

География и биология - бакалавър, випуск 2014

гр. Варна

eeelllii@abv.bg

Емилия Николаева Георгиева

География и биология - бакалавър, випуск 2014

гр. Шумен

emiliq_georgieva_@abv.bg

Сечил Гюрджан Борджу-Ибрямова

География и биология - бакалавър, випуск 2014

гр. Шумен

secil_borcu@abv.bg

Сидика Менду Махмудова

Биология и химия - бакалавър, випуск 2014

гр. Разград

sidito_90@mail.bg

Ирина Руменова Йотова

Биология и химия - бакалавър, випуск 2014

гр. Ловеч

irina_jotova@abv.bg

Атанас Иванов Иванов

Метеорология - магистър, випуск 2014

гр. Варна

naskoy@abv.bg

Валентин Петров Иванов

Метеорология - магистър, випуск 2014

гр. Шумен

viva.rov@abv.bg

Мария Асенова Пъшева

Астрономия - бакалавър, випуск 2014

Застраховател - "SDI"

гр. Варна

maria.pasheva@abv.bg

Силвия Георгиева Проданова

Астрономия - бакалавър, випуск 2014

гр. Варна

silvia.pr@abv.bg

Месут Айхан Ахмед

Астрономия - бакалавър, випуск 2014

с. Климент, обл. Шумен

mesut_ahmed@abv.bg

Борислава Георгиева Демирова

Химия - бакалавър, випуск 2014

Служител - "Рапак" АД

гр. Шумен

bubeto1989@abv.bg

Дилбер Гюнаева Гаваз

Химия - бакалавър, випуск 2014

гр.Разград

Dilber_85@abv.bg

Зелиха Ахмедова Мехмедова

Химия - бакалавър, випуск 2014

с.Новосел, обл.Шумен

zezop@abv.bg

Надежда Славчева Димитрова

Химия - бакалавър, випуск 2014

Лаборант

гр. Шумен

dimitrova85@hotmail.com

Нина Петрова Колева

Химия - бакалавър, випуск 2014

гр.Шумен

nina_pdimova@abv.bg

Сабит Себайдин Сабит

Химия - бакалавър, випуск 2014

Лаборант - "Строителна лаборатория"

гр. Шумен

Северина Красенова Стефанова

Химия - бакалавър, випуск 2014

гр. Шумен

sev4e83@abv.bg

Фатме Хюсеин Идриз

Химия - бакалавър, випуск 2014

Служител - "Тунг текст"

гр. Дългопол

Юлияна Иванова Божилова

Химия - бакалавър, випуск 2014

гр. Варна

juli83@mail.bg

Николай Димитров Петров

Физика - бакалавър, випуск 2014

гр. Каварна

niksana_01@abv.bg

Александър Димитров Тодоров

Туризъм - бакалавър, випуск 2014

гр. Каварна

sasho_kv@abv.bg

Иво Стоянов Иванов

Туризъм - бакалавър, випуск 2014

гр. Шумен

feara@abv.bg

Татяна Валентинова Русева

Туризъм - бакалавър, випуск 2014

Салонен управител - Хотел "Лука Хелиос Бийч"

гр. Обзор

tatyana_vryseva@abv.bg

Айше Алиосманова Кабакова

География и биология - бакалавър, випуск 2013

Учител - ОУ"Христо Смирненски"

с. Гроздово, обл.Варна

ayshe_kabakova@abv.bg

Александър Руменов Стоянов

География и биология - бакалавър, випуск 2013

ПКБ

гр. Нови пазар

Джемиле Мехмедова Исмет

География и биология - бакалавър, випуск 2013

Учител

с. Партизани, обл.Варна

Добринка Янкова Янева

География и биология - бакалавър, випуск 2013

Учител - ПГ ССТ

гр. Бяла

Мийрем Халилова Исова

География и биология - бакалавър, випуск 2013

Детска учителка - ЦДГ"Слънчо"

с.Ябланово, обл.Сливен

miyremisova@abv.bg

Надя Никифорова Борисова

География и биология - бакалавър, випуск 2013

Служител в частна фирма

гр. Шумен

nadia.n.borisova1990@abv.bg

Нерихан Мехмед Ашъм

География и биология - бакалавър, випуск 2013

Учител - ОУ"Васил Левски"

с.Яребица, обл.Силистра

nerihan_@abv.bg

Полина Христова Радева

География и биология - бакалавър, випуск 2013

Служител в ОМВ

гр. Шумен

polina_hristova@abv.bg

Светла Йоцкова Стоилова

География и биология - бакалавър, випуск 2013

Учител

гр. Шумен

Svetla6910@abv.bg

Славена Веселинова Атанасова

География и биология - бакалавър, випуск 2013

Служител - "Гарван" БТ

гр. Варна

slavenaptg@abv.bg

Фатиме Мусова Тупева

География и биология - бакалавър, випуск 2013

Оператор "Тракия Глас България" ЕАД

гр. Търговище

fati_777@abv.bg

Фатме Ахмедова Исмаилова

География и биология - бакалавър, випуск 2013

Служител в частна фирма

гр. Шумен

fati189@abv.bg

Фатме Исмаилова Дурльова

География и биология - бакалавър, випуск 2013

с.Ловско, обл.Разград

fati_19@abv.bg

Хафизе Лютфиева Касимова

География и биология - бакалавър, випуск 2013

с.Звездица, обл.Търговище

hafi.i@abv.bg

Деница Юлиянова Петрова

ЕБКХ - магистър, випуск 2013

гр.Белослав

d_petrova90@abv.bg

Нурай Закир Садула

ЕБКХ - магистър, випуск 2013

Младши експерт - ОД "Земеделие"

с.Ножарово, обл.Разград

neri_lava@abv.bg

Хатидже Ахмедова Хюсеинова

ЕБКХ - магистър, випуск 2013

Качествен контрол - "Балканфарма"

гр. Разград

ati88@abv.bg

Айлин Сали Мехмед

ЕООС - бакалавър, випуск 2013

Счетоводител - "Бехи - Бехидже Хюсню"ЕООД

с.Венец, обл.Шумен

aylin_2011@abv.bg

Айше Изет Реджеб

ЕООС - бакалавър, випуск 2013

Еколог - община Хитрино

с.Тимарево, обл.Шумен

ay-88@mail.bg

Виктория Сашкова Йорданова

ЕООС - бакалавър, випуск 2013

Служител - "Виолина Александрова"ЕООД

гр.Шумен

Гюляй Ридван Мехмед

ЕООС - бакалавър, випуск 2013

с.Овен, обл.Силистра

gulay_yamur@hotmail.com

Гюляй Шенол Фехми

ЕООС - бакалавър, випуск 2013

гр.Шумен

gulay_1990@abv.bg

Емине Ахмед Сали

ЕООС - бакалавър, випуск 2013

с.Владимировци, обл.Разград

emina1990@abv.bg

Емине Йълмаз Рамадам

ЕООС - бакалавър, випуск 2013

с.Зърнево, обл.Добрич

eminenzemocan@abv.bg

Емине Тунчерова Ебазерова

ЕООС - бакалавър, випуск 2013

гр. Шумен

emily9102@abv.bg

Живко Георгиев Манолов

ЕООС - бакалавър, випуск 2013

гр.Бяла

jarul_bl@abv.bg

Кремена Бисерова Йорданова

ЕООС - бакалавър, випуск 2013

гр.Търговище

kremena_876@abv.bg

Мария Пламенова Пенчева

ЕООС - бакалавър, випуск 2013

Експерт - РИОСВ

гр. Шумен

Мая Маринова Стоянова

ЕООС - бакалавър, випуск 2013

гр. Велики Преслав

may4eto_1989@abv.bg

Мерин Билял Кара

ЕООС - бакалавър, випуск 2013

с.Поройно, обл.Силистра

meri2603@abv.bg

Мустафа Акиф

ЕООС - бакалавър, випуск 2013

с.Бяла река, обл.Шумен

musi198328@gmail.com

Нели Валентинова Данева

ЕООС - бакалавър, випуск 2013

гр.Шумен

neli.daneva@abv.bg

Несрин Османова Мехмедова

ЕООС - бакалавър, випуск 2013

гр. Шумен

nesidesi@abv.bg

Николай Тодоров Петров

ЕООС - бакалавър, випуск 2013

гр.Провадия

nikopetrov1998@abv.bg

Севил Ведат Осман

ЕООС - бакалавър, випуск 2013

гр.Силистра

sseevviill@abv.bg

Стела Христова Илиева

ЕООС - бакалавър, випуск 2013

Експерт - РИОСВ

гр. Шумен

stel.h@abv.bg

Хюлия Саидова Халимова

ЕООС - бакалавър, випуск 2013

гр. Разград

hulya_halilova@abv.bg

Шазие Мустафа Хасан

ЕООС - бакалавър, випуск 2013

гр.Разград

shazi_08@abv.bg

Атидже Мусова Тупева

Растителна защита - бакалавър, випуск 2013

Служител - "Тракия Глас България"ЕАД

гр.Търговище

ati_24_09@abv.bg

Бедрие Рафет Ахмед

Растителна защита - бакалавър, випуск 2013

с.Тодор Икономово, обл. Шумен

bedriyeahug@abv.bg

Веселин Мирославов Димитров

Растителна защита - бакалавър, випуск 2013

ЧЗП

с.Сенокос, обл.Добрич

agrospecialist@abv.bg

Виолета Александрова Трайкова

Растителна защита - бакалавър, випуск 2013

гр. Шумен

vistapn@mail.bg

Фатме Шефкетова Мехмедова

Растителна защита - бакалавър, випуск 2013

с.Методиево, обл.Шумен

rebi86@abv.bg

Айсел Кязим Али

Биология и химия - бакалавър, випуск 2013

Служител - "Нишикли - Травел" ЕООД

гр. Дулово

asi_tani@abv.bg

Димитрина Петрова Петрова

Астрономия - бакалавър, випуск 2013

гр.Раднево

didapetrova_1988@abv.bg

Незрие Ахмедова Рафиева

Астрономия - бакалавър, випуск 2013

с.Пристое, обл.Шумен

nesi_iksan@abv.bg

Сияна Илкова Стефанова

Астрономия - бакалавър, випуск 2013

гр.Шумен

sienastefanova89@abv.bg

Стефан Валентинов Иванов

Астрономия - бакалавър, випуск 2013

Служител "Хенди - тел"

гр.София

Айше Ефраим Османова

Химия - бакалавър, випуск 2013

Директор "Социално предприятие"

с.Бенковски, обл.Варна

ayse.ayredun@abv.bg

Веселин Янчев Недков

Химия - бакалавър, випуск 2013

Търговски представител "Биотехлаб"

гр. София

dini_88@abv.bg

Димитрина Христова Пейчева

Химия - бакалавър, випуск 2013

гр. Варна

dimiigo6ko@abv.bg

Месут Файков Сабитов

Химия - бакалавър, випуск 2013

гр. Шумен

Mesut_Faikov@abv.bg

Атанас Иванов Иванов

Физика - бакалавър, випуск 2013

Инспектор - физик - РЗИ

гр. Варна

naskoy@abv.bg

Ибрахим Севдим Ахмед

Физика - бакалавър, випуск 2013

гр. Разград

ivcho_sich@abv.bg

Севим Федан Яхя

Физика - бакалавър, випуск 2013

гр. Шумен

Синем Исмаилова Мехмедова

Физика - бакалавър, випуск 2013

с.Птичево, обл.Търговище

sinem.ismaul@abv.bg

Илкнур Юсеин Хасан

Биология и физика - бакалавър, випуск 2013

с. Генерал Скобелев, обл. Шумен

ilknur85@mail.bg

Милка Симеонова Милчева

Биология и физика - бакалавър, випуск 2013

Учител - ОУ"Георги Бенковски"

с.Галата, обл.Ловеч

Milka_simeonova_milcheva@abv.bg

Рувейде Ахмед Еюб

Биология и физика - бакалавър, випуск 2013

Управител на фирма

гр. Нови пазар

Айсел Джеват Мехмед

География и биология - бакалавър, випуск 2012

гр. Завет

aysel_zt@abv.bg

Бедиха Галиб Реджеб

География и биология - бакалавър, випуск 2012

гр. Търговище

eren_ben10@abv.bg

Валентина Минева Николова

География и биология - бакалавър, випуск 2012

гр. Разград

vali_23@abv.bg

Диана Илиева Димова

География и биология - бакалавър, випуск 2012

Продавач - консултант - "Моби"ЕТ

гр. София

didy_dimova@abv.bg

Златина Великова Иванова

География и биология - бакалавър, випуск 2012

Стоковед - в частен магазин

гр. Варна

Калоян Давидков Войнов

География и биология - бакалавър, випуск 2012

гр. Каспичан

kaloyanviynov@abv.bg

Магдалена Христова Григорова

География и биология - бакалавър, випуск 2012

Касиер - "Практикер" ЕООД

гр. Варна

magi_nov_dom@abv.bg

Муса Мустафов Дживтов

География и биология - бакалавър, випуск 2012

Частен сектор

гр. Лозница

Нели Рейкова Ицкова

География и биология - бакалавър, випуск 2012

гр. Разград

neli_raykova@mail.bg

Нелихан Мехмед Ахмед

География и биология - бакалавър, випуск 2012

с. Чернолик, обл. Силистра

nerihan_@abv.gb

Николинка Руменова Георгиева

География и биология - бакалавър, випуск 2012

гр. Варна

nin4eto_04@abv.bg

Николинка Янакиева Димитрова

География и биология - бакалавър, випуск 2012

гр. Генерал Тошево

nikita_gt@mail.bg

Раиф Шемсиев Ефраимов

География и биология - бакалавър, випуск 2012

с. Крепча, обл. Търговище

raif@abv.gb

Ралица Валентинова Аспарухова

География и биология - бакалавър, випуск 2012

с. Златна нива, обл. Шумен

dobromir_rumenov_rachev@abv.bg

Росица Петкова Лазарова

География и биология - бакалавър, випуск 2012

гр. Русе

rosi_stivi_89@abv.bg

Фатиме Ибраимова Орцева

География и биология - бакалавър, випуск 2012

Магистратура

с. Дриново, обл. Търговище

fatime_orceva@abv.bg

Юлкя Садулова Рамадан

География и биология - бакалавър, випуск 2012

Частен хранителен магазин

с. Риш, обл. Шумен

Айше Салихова Конарова

ЕООС - бакалавър, випуск 2012

с.Ловско, обл. Разград

a_salihova@abv.bg

Александра Светлинова Йорданова

ЕООС - бакалавър, випуск 2012

Продавач - консултант - "Телеком"ЕООД

гр. Шумен

a.svelinova@abv.bg

Анифе Али Хюсеин

ЕООС - бакалавър, випуск 2012

Еколог - Община Върбица

с. Бяла река, обл. Шумен

anife_r@abv.bg

Венцислав Красимиров Аладжов

ЕООС - бакалавър, випуск 2012

гр. Момчилград

vens1989@abv.bg

Диляна Сведлозарова Коева

ЕООС - бакалавър, випуск 2012

гр. Велико Търново

sdvictoria@mail.bg

Добромир Руменов Рачев

ЕООС - бакалавър, випуск 2012

гр. Търговище

dobromir_rumenov_rachev@abv.bg

Елена Димчева Георгиева

ЕООС - бакалавър, випуск 2012

Младши експерт - РИОСВ

гр. Шумен

elenadg@abv.bg

Елица Валериева Радичкова

ЕООС - бакалавър, випуск 2012

Младши експерт

гр. Добрич

elito.777@abv.bg

Ерджан Билгин Табиев

ЕООС - бакалавър, випуск 2012

с. Бяла река, обл. Шумен

ercan_morco@abv.bg

Жулиен Николаев Жечев

ЕООС - бакалавър, випуск 2012

Търговски представител

гр. Шумен

jujko_89@abv.bg

Йоанна Юлиянова Накова

ЕООС - бакалавър, випуск 2012

гр. Шумен

yo8908@abv.bg

Ирина Проданова Иванова

ЕООС - бакалавър, випуск 2012

с. Царев брод, обл.Шумен

svet654.1981@abv.bg

Кадрие Илхан Вейсал

ЕООС - бакалавър, випуск 2012

гр. Разград

kremi_ilhan@abv.bg

Мария Бисерова Василева

ЕООС - бакалавър, випуск 2012

Служител в частна фирма

гр. Русе

mariya_vasileva6@abv.bg

Милена Генчева Кънева

ЕООС - бакалавър, випуск 2012

гр. Търговище

lidi1990@abv.bg

Неджмие Ибрямова Ахмедова

ЕООС - бакалавър, випуск 2012

с. Средковец, обл. Шумен

nechige89@abv.bg

Несибе Хайрула Бейрул

ЕООС - бакалавър, випуск 2012

гр. Исперих

nesyby@abv.bg

Нурдан Нуридн Хайри

ЕООС - бакалавър, випуск 2012

гр. Разград

nurdann@abv.bg

Пламен Георгиев Любенов

ЕООС - бакалавър, випуск 2012

гр. Нови пазар

pipo8910@abv.bg

Рекшен Рубил Ибрахим

ЕООС - бакалавър, випуск 2012

с. Загориче, обл. Шумен

rekshen@abv.bg

Росица Атанасова Иванова

ЕООС - бакалавър, випуск 2012

гр. Провадия

rosi7a89@abv.bg

Силвия Атанасова Стоянова

ЕООС - бакалавър, випуск 2012

Рецепционист - Спа център

гр. Варна

sil_atanasova@abv.bg

Симона Живкова Иванова

ЕООС - бакалавър, випуск 2012

гр. Долни Чифлик

pilenceto_1111@abv.bg

Хатидже Ахмедова Хюсеинова

ЕООС - бакалавър, випуск 2012

гр. Разград

ati88@abv.bg

Хатидже Мустафа Мехмед

ЕООС - бакалавър, випуск 2012

гр. Търговище

ati6ka6@abv.bg

Александра Емилова Димитрова

Биология и химия - бакалавър, випуск 2012

гр. Силистра

alex_e.d@abv.bg

Ахмед Сервет Халил

Биология и химия - бакалавър, випуск 2012

гр. Шумен

ahmet.servet@abv.bg

Веселина Огнянова Карагьозова

Биология и химия - бакалавър, випуск 2012

Експерт - РИОСВ

гр. Варна

vKaragiozova@yahoo.com

Добринка Недкова Георгиева

Биология и химия - бакалавър, випуск 2012

Служител - "Хенди"ЕООД

гр. Омуртаг

nedkova_1987@abv.bg

Елис Васви Кеязим

Биология и химия - бакалавър, випуск 2012

с. Върбане, обл. Шумен

elis_1138@abv.bg

Елис Сабит Халим

Биология и химия - бакалавър, випуск 2012

Секретар в фирма за декорация на стъклени изделия

гр. Нови пазар

elishalim@abv.bg

Жанета Антонова Иванова

Биология и химия - бакалавър, випуск 2012

гр. Варна

janiivanowa@abv.bg

Ивета Евгениева Тодорова

Биология и химия - бакалавър, випуск 2012

Детска учителка - ЦДГ "Звездичка"

с. Неофит Рилски, обл.Варна

Ирина Димитрова Димитрова

Биология и химия - бакалавър, випуск 2012

гр. Варна

iri_88@abv.bg

Лейля Адемова Юсуфова

Биология и химия - бакалавър, випуск 2012

гр. Антоново

leyla@gbg.bg

Маргарита Венелинова Григорова

Биология и химия - бакалавър, випуск 2012

гр. Добрич

magi_@abv.bg

Росица Веселинова Райчева

Биология и химия - бакалавър, випуск 2012

гр. Провадия

Rrosica_rajcheva@abv.bg

Сесил Кязим Моканова

Биология и химия - бакалавър, випуск 2012

гр. Разград

sesilmokanoka@abv.bg

Станислава Пламенова Василева

Биология и химия - бакалавър, випуск 2012

гр. Шумен

artsisi@abv.bg

Цветелина Данаилова Василева

Биология и химия - бакалавър, випуск 2012

Технически сътрудник във фирма

гр. Каспичан

cveti_8930@abv.bg

Кадрие Хюдаим Ибрахим

Биология и физика - бакалавър, випуск 2012

Касиер - "Трънчев" ЕООД

гр. Шумен

k.hyudaimova@abv.bg

Нурие Хюсеин Исмаил

Биология и химия- бакалавър, випуск 2012

Възпитател - ОУ"Гео Милев"

с.Чернооково, обл.Шумен

Антон Веселинов Русчев

Астрономия - бакалавър, випуск 2012

гр. Русе

arusckev@gmail.com

Валентин Ганчев Стоянов

Астрономия - бакалавър, випуск 2012

Авиодиспечер - ЛЦ-ОВД

гр. Варна

valentingachev@abv.bg

Светлана Григорова Иванова

Астрономия - бакалавър, випуск 2012

Авиодиспечер - ЛЦ-ОВД

гр. Варна

sve_ivanova1963@abv.bg

Севелина Божанова Герасимова

Астрономия - бакалавър, випуск 2012

Метеорологичен наблюдател - ДП РВД

гр. Варна

seboge@abv.bg

Айше Ахмедова Хасанова

Химия - бакалавър, випуск 2012

с. Равно, обл. Разград

ay6o@abv.bg

Бирсен Ербил Рамадан

Химия - бакалавър випуск,2012

с.Боил,обл.Силистра

cem104429@abv.bg

Валентина Атанасова Дончева

Химия - бакалавър, випуск 2012

гр. Шумен

valq8910@abv.bg

Данчо Петров Йорданов

Химия - бакалавър, випуск 2012

гр. Шумен

avalon66@abv.bg

Дилбер Гюнаева Ибрахимова

Химия - бакалавър, випуск 2012

гр. Разград

Cilber_85@abv.bg

Ивайло Стефанов Трайков

Химия - бакалавър, випуск 2012

Технолог - "Агрополихим" - Девня

гр. Варна

Ислям Юсуф Мехмед

ХООС- бакалавър, випуск 2012

с. Добромир, обл. Бургас

islyam_1980@abv.bg

Кериме Исмаил Мехмед

Химия - бакалавър випуск,2012

гр. Шумен

keri1985@abv.bg

Мая Кирилова Кюркчиева

Химия - бакалавър, випуск 2012

Кредитен - консултант - "Credit Home n 13-69"

гр. Шумен

maya_kirilova82@abv.bg

Наталия Веселинова Христова

Химия - бакалавър, випуск 2012

гр. Варна

natali_patenceto@abv.bg

Семра Али Руфи

Химия - бакалавър, випуск 2012

с. Яребица, обл. Силистра

nevel8787@abv.bg

Фатмегюл Шемси Юсуф

Химия - бакалавър, випуск 2012

с.Паисиево, обл. Силистра

fatosh_87_@abv.bg

Ислям Юсуф Мехмед

ХООС - бакалавър, випуск 2012

с. Добромир, обл.Бургас

islyam_1980@abv.bg

Айлин Фахриева Сюлейманова

Физика - бакалавър, випуск 2012

с. Тича, обл. Сливен

unutulmaz85@abv.bg

Гюляй Фикрет Али

Физика - бакалавър,випуск,2012

гр.Исперих,обл.Разград

gul4i_89@abv.bg

Мария Стефанова Иванова

Физика - бакалавър, випуск 2012

Учител - СОУ"Цанко Церковски"

гр. Шумен

maria_ivanova27@abv.bg

Надежда Валентинова Савова

Физика - бакалавър, випуск 2012

гр. Разград

Nadeyjda_Savowa@abv.bg

Николай Стефанов Николов

Физика - бакалавър, випуск 2012

Gps тракинг - Регионален за обл. Варна

гр. Добрич

buy@abv.bg

Фатме Шукриева Илязова

Физика - бакалавър, випуск 2012

гр. Омуртаг

fatmeshukrieva_89@abv.bg

Шанай Назми Сабри

Физика бакалавър,випуск2012

гр.Каолиново

sheni110288-1988@abv.bg

Людмила Христова Нанева

Екологична химия - магистър, випуск 2012

Асистент - ШУ "Еп.К.Преславски"

гр. Шумен

lusita_29@abv.bg

Веселина Димитрова Василева

Химични аспекти в растителната защита - магистър, випуск 2012

Агроном - "Ародимекс" ООД

гр. Шумен

veska_vasileva@abv.bg

Айлин Джевдет Ариф

Растителна защита - бакалавър, випуск 2012

Продавач - консултант - ""А и А стил"

гр. Шумен

Айнур Джеват Мехмед

Растителна защита - бакалавър, випуск 2012

гр. Шумен

aynuzkata88@abv.bg

Джасмин Илхан Сюлейман

Растителна защита - бакалавър, випуск 2012

гр. Шумен

djasmin@abv.bg

Ева Стериова Адамидовска

Растителна защита - бакалавър, випуск 2012

Секретар - СОУ"Сава Доброплодни"

гр. Шумен

sweetlips1989@abv.bg

Елица Йорданова Михайлова

Растителна защита - бакалавър, випуск 2012

гр. Шумен

mukela@abv.bg

Мария Величкова Великова

Растителна защита - бакалавър, випуск 2012

гр. Шумен

velikovamaria@abv.bg

Мая Маринова Стоянова

Растителна защита - бакалавър, випуск 2012

гр. Велики Преслав

may4eto_1989@abv.bg

Стела Валериева Йорданова

Растителна защита - бакалавър, випуск 2012

гр. Шумен

stelaki_@abv.bg

Тюляй Ридванова Ризаева

Растителна защита - бакалавър, випуск 2012

Възпитател - ЦДГ "Щастливо детство"

с. Царев брод, обл.Шумен

Цвета Христова Георгиева

Растителна защита - бакалавър, випуск 2012

гр. Шумен

svet654.1981@abv.bg

Адриана Димова Баева

Туризъм - бакалавър, випуск 2012

Продавач-консултант

гр. Ямбол

Айхан Шен

Туризъм - бакалавър, випуск 2012

с. Божурова, обл. Добрич

ayansen302@hotmail.com

Александър Владимиров Тодоров

Туризъм - бакалавър, випуск 2012

гр. Ловеч

zipy2000@abv.bg

Андриана Антонова Димитрова

Туризъм - бакалавър, випуск 2012

гр. Нови пазар

anity_bg@abv.bg

Ани Антонова Христова

Туризъм - бакалавър, випуск 2012

гр. Шумен

amber_girl@abv.bg

Анита Стоянова Маринова

Туризъм - бакалавър, випуск 2012

Консултант - "Гуцов Трейдинг"

гр. Варна

Антония Георгиева Андонова

Туризъм - бакалавър, випуск 2012

"МиБМ" Експрес

гр. Шумен

antoniya.andonova@gmail.com

Биляна Димитрова Георгиева

Туризъм - бакалавър, випуск 2012

Салонен управител

гр. Варна

Bily_Hlapeto89@abv.bg

Бюлент Йълдъз

Туризъм - бакалавър, випуск 2012

Руска федерация

kobulent@gmail.com

Венцислав Бориславов Братков

Туризъм - бакалавър, випуск 2012

гр. Шумен

vins_@abv.bg

Веселин Димитров Митев

Туризъм - бакалавър, випуск 2012

Супервайзор - "Винпром Пещера"АД

гр. Добрич

V_Mitev1975@abv.bg

Веселина Иванова Николова

Туризъм - бакалавър, випуск 2012

Продавач-консултант - "Дафне" ООД

гр. Варна

v_i_nikolova@abv.bg

Виктор Панайотов

Туризъм - бакалавър, випуск 2012

гр. Варна

vpanayotov8@gmail.com

Галин Димитров Георгиев

Туризъм - бакалавър, випуск 2012

гр. Варна

ggalin69@gmail.com

Галина Венциславова Петкова

Туризъм - бакалавър, випуск 2012

гр. Суворово

Galina_14@abv.bg

Георги Георгиев Димитров

Туризъм - бакалавър, випуск 2012

Експерт ОУ РУП СДВР

гр. София

Георги Пенев Георгиев

Туризъм - бакалавър, випуск 2012

гр. Тервел

go6ko_house_m@abv.bg

Гюлчай Ахмедова Бейтулова

Туризъм - бакалавър, випуск 2012

гр. Опака

gb_89@abv.bg

Десислав Стефанов Атанасов

Туризъм - бакалавър, випуск 2012

гр. Варна

dessofb.@abv.bg

Десислава Атанасова Димитрова

Туризъм - бакалавър, випуск 2012

Сервитьор - Гранд хотел и казино "Интернационал"

гр. Варна

aneta.dimitrova@abv.bg

Диан Дианов Димитров

Туризъм - бакалавър, випуск 2012

Прокурист "ДСД Медия" ЕООД

гр. Варна

Диана Красенова Григорова

Туризъм - бакалавър, випуск 2012

Кредитен - консултант - "БНП и Париба Пърсънъл Файненс" ЕАД

гр. Шумен

diana_brankovanova@abv.bg

Диана Недева Пенева

Туризъм - бакалавър, випуск 2012

гр. Варна

diyana_peneva@abv.gb

Елена Андреева

Туризъм - бакалавър, випуск 2012

Администратор - "Самоков-Боровец"АД

гр. Самоков

elena_andreeeva@abv.bg

Емине Мустафа Хюсеин

Туризъм - бакалавър, випуск 2012

Служител в частна фирма

гр. Разград

tofita_88@yahoo.com

Жана Пенчева Жечева

Туризъм - бакалавър, випуск 2012

гр. Шумен

ja_na87@abv.bg

Жулиана Николаева Русева

Туризъм - бакалавър, випуск 2012

гр. Варна

juliana_ruseva_@abv.bg

Здравко Красимиров Савов

Туризъм - бакалавър, випуск 2012

Готвач - хотел "Луна", к-к Златни пясъци

гр. Провадия

Иван Пенев Георгиев

Туризъм - бакалавър, випуск 2012

гр. Тервел

vankasss79@abv.bg

Иван Стоянов Тодоров

Туризъм - бакалавър, випуск 2012

гр. Варна

i3114@abv.bg

Игор Даниелов Костадинов

Туризъм - бакалавър, випуск 2012

Специалист маркетинг - Апарт-хотел "Марина Сити"

гр. Балчик

vidoss@hotmail.com

Илиана Георгиева Тренгова

Туризъм - бакалавър, випуск 2012

Камериерка - хотел "Мимоза"

гр. Варна

hamy_tr@abv.bg

Илияна Недкова Стоянова

Туризъм - бакалавър, випуск 2012

Управител - "хотел "Бриз 3"

с. Тополи, обл. Варна

ileniya@abv.bg

Илко Георгиев Демирев

Туризъм - бакалавър, випуск 2012

Работник - "Гарант 2005" ЕООД

гр. Поморие

ilkodemirev1@gmail.com

Инна Николова Ванкова

Туризъм - бакалавър, випуск 2012

Учител

гр. София

Инна Христова Димитрова

Туризъм - бакалавър, випуск 2012

гр. Шумен

inna84@abv.bg

Искра Пенчева Иванова

Туризъм - бакалавър, випуск 2012

гр. Попово

exstravagansa@email.bg

Искра Стефанова Георгиева

Туризъм - бакалавър, випуск 2012

,

гр. Горна Оряховица

iskrabaronesata@abv.bg

Йордан Янков Тодоров

Туризъм - бакалавър, випуск 2012

Зам. Управител - "Лукойл"

гр. Варна

y.todorov@mail.bg

Йорданка Недкова Тодорова

Туризъм - бакалавър, випуск 2012

гр. Тервел

dancheto1989@abv.bg

Калин Венелинов Стоянов

Туризъм - бакалавър, випуск 2012

Оператор машина - Аеропорт Варна

гр. Варна

kiko_venko@abv.bg

Камелия Николаева Желязкова

Туризъм - бакалавър, випуск 2012

Екскурзовод в частна фирма

гр. Поморие

kem_1989@abv.bg

Кристина Миткова Кечерова

Туризъм - бакалавър, випуск 2012

гр. Ямбол

kriskasladur4e@abv.bg

Къймет Шемседин Мустафа

Туризъм - бакалавър, випуск 2012

гр. Омуртаг

kami_1987@abv.bg

Лъчезар Емилов Енчев

Туризъм - бакалавър, випуск 2012

гр. Шумен

lachostar@gmail.com

Магдалена Атанасова Раданова

Туризъм - бакалавър, випуск 2012

Консултант клиенти - реклама - "Артпринт"ООД

гр. Добрич

magi_velikova@abv.bg

Мариета Георгиева Перино

Туризъм - бакалавър, випуск 2012

Сервитьор - First Watch

Флорида

marieta.zeleva@yahoo.com

Марин Бонев Маринов

Туризъм - бакалавър, випуск 2012

Мениджър развитие - частна фирма

гр. Шумен

marin.1987@abv.bg

Мария Иванова Енчева

Туризъм - бакалавър, випуск 2012

с. Лозево, обл. Шумен

maria_en4eva@abv.bg

Мария Свиленова Михова

Туризъм - бакалавър, випуск 2012

гр. Шумен

maria_svilenova_mihova@abv.bg

Мая Владимирова Панайотова

Туризъм - бакалавър, випуск 2012

гр. Провадия

maichka_87@abv.bg

Мелек Юсуф Ъшък

Туризъм - бакалавър, випуск 2012

гр. Омуртаг

melek_ishik@hotmail.com

Мирослав Миленов Миладинов

Туризъм - бакалавър, випуск 2012

Администратор на къмпинг ''Лагуна"

гр. Шумен

miro2002bg@yahoo.com

Моника Кирилова Петрова

Туризъм - бакалавър, випуск 2012

"Немо - РОИ"

гр. Варна

monigue_66@abv.bg

Надежда Красимирова Кателиева

Туризъм - бакалавър, випуск 2012

Финансов съветник - "Алианц"

гр. Варна

nadiax87@yahoo.com

Наим Гурджаоглу

Туризъм - бакалавър, випуск 2012

гр. Търговище

naimcoo@gmail.com

Наталия Андонова Йорданова

Туризъм - бакалавър, випуск 2012

гр. Шумен

natali_ff@abv.bg

Невена Йорданова Ташкова

Туризъм - бакалавър, випуск 2012

гр. Шумен

nevenanana@abv.bg

Нели Илкова Златева

Туризъм - бакалавър, випуск 2012

Учител - ЦДГ "Щастливо детство"

гр. Долен чифлик

neliilkovazlateva@abv.bg

Николай Стилянов Николов

Туризъм - бакалавър, випуск 2012

гр. Варна

nikolovns@abv.bg

Нина Илиева Георгиева

Туризъм - бакалавър, випуск 2012

Фотография и реклама в чуждестранна фирма

гр. Варна

kelly88@abv.bg

Нора Христова Янева

Туризъм - бакалавър, випуск 2012

Служител - "Пикадили" АД

гр. Варна

yvorviki@abv.bg

Пламен Милков Жеков

Туризъм - бакалавър, випуск 2012

гр. Шумен

me40_89@abv.bg

Полина Иванова Владова

Туризъм - бакалавър, випуск 2012

Администратор - хотел "Миналия век"

гр. Шумен

poli77@abv.bg

Румен Димитров Москоянов

Туризъм - бакалавър, випуск 2012

Управител - хотел "Москояни"

гр. Варна

rumen.m@abv.bg

Светлана Атанасова Мунелска

Туризъм - бакалавър, випуск 2012

Администратор в хотел

гр. Монтана

knife_party@mail.bg

Светлана Михайлова Стефанова

Туризъм - бакалавър, випуск 2012

гр. Стражица

snaksieta_89@abv.bg

Светлозара Михайлова Михайлова

Туризъм - бакалавър, випуск 2012

с. Роза, обл. Ямбол

zarra_mixxailova@abv.bg

Силвия Любомирова Михалева

Туризъм - бакалавър, випуск 2012

гр. Аксаково

sisinka_lm@abv.bg

Станимир Стефанов Юруков

Туризъм - бакалавър, випуск 2012

Екскурзовод

гр. Казанлък

nws@abv.bg

Стефан Димитров Москоянов

Туризъм - бакалавър, випуск 2012

Управител - частна фирма

гр. Варна

stivan_d_m@abv.bg

Стоян Бориславов Стоянов

Туризъм - бакалавър, випуск 2012

Организатор Delivery Варна

гр. Варна

Сузана Бейзатова Халил

Туризъм - бакалавър, випуск 2012

гр. Варна

suzana82@mail.bg

Тамер Байрамов Хюсеинов

Туризъм - бакалавър, випуск 2012

Барман - "Искър"

гр. Русе

tamba@abv.bg

Таня Ангелова Железова

Туризъм - бакалавър, випуск 2012

Сътрудник-продажби - "Виваком"

гр. Варна

taniataniatania@abv.bg

Таня Росенова Димитрова

Туризъм - бакалавър, випуск 2012

Счетоводител в частна фирма

гр. Варна

tania_mtv@mail.bg

Татяна Йорданова Ташкова

Туризъм - бакалавър, випуск 2012

гр. Шумен

tatqnana@abv.bg

Тереза Олегова Цанева

Туризъм - бакалавър, випуск 2012

с. Милковица, общ. Гулянци

teri_sexito@abv.bg

Храбрин Тошков Хараланов

Туризъм - бакалавър, випуск 2012

гр. Шумен

Harkata_har@mail.bg

Християна Стоянова Гигова

Туризъм - бакалавър, випуск 2012

Търговски представител - "Атлантас"

гр. Провадия

hitinkata@abv.bg

Христо Димитров Курциванов

Туризъм - бакалавър, випуск 2012

Администратор - хотел "Централ"

гр. Шумен

stardust_676@abv.bg

Хълмие Метинова Ахмедова

Туризъм - бакалавър, випуск 2012

с. Глоджево, обл. Русе

isi18@abv.bg

Юлия Николаевна Събева

Туризъм - бакалавър, випуск 2012

Консултант - продажби - "Германос Телеком"

гр. Котел

ulq_28@abv.bg

Атидже Реджебова Мусова

География и биология - бакалавър, випуск 2011

Служител във фирма "Десислава"ЕООД

с. Зараево, обл. Търговище

atidje_r@abv.bg

Валерия Милкова Йорданова

География и биология - бакалавър, випуск 2011

Секретар - Община В.Преслав

гр. Велики Преслав

Диана Николаева Бонева

География и биология - бакалавър, випуск 2011

Възпитател

гр. Суворово

di_di0303@abv.bg

Елис Мудин Еминова

География и биология - бакалавър, випуск 2011

Служител - "Трънчев" ООД

гр. Шумен

elis_85@abv.bg

Емине Фикретова Ахмедова

География и биология - бакалавър, випуск 2011

с. Осеновец, обл. Шумен

emi_8882@abv.bg

Звезделена Величкова Великова

География и биология - бакалавър, випуск 2011

Служител - "Ромпетрол"

гр. Шумен

zuzka88@abv.bg

Камелия Илиева Николова

География и биология - бакалавър, випуск 2011

гр. Ямбол

kamelia1988@abv.bg

Себихат Исмаилова Мемишева

География и биология - бакалавър, випуск 2011

Фризьор - Спа Център

гр. Търговище

Деян Стефанов Спасов

Екологични биотехнологии и контрол на храни-магистър, випуск 2011

Експерт "БР и ЗТ" - РИОСВ

гр. Шумен

deyan_spasov@abv.bg

Красимира Кръстева Аврамова

Екологични биотехнологии и контрол на храни-магистър, випуск 2011

Инспектор - ООБХ

гр. Нови пазар

avramova@abv.bg

Пламена Димитрова Хорохоркин

Екологични биотехнологии и контрол на храни-магистър, випуск 2011

Учител - СОУ"Трайко Симеонов"

гр. Шумен

plamena_horohorkin@abv.bg

Ахмед Хикметов Ахмедов

ЕООС - бакалавър, випуск 2011

гр. Търговище

ahmed_bu6ona@abv.bg

Ашкън Фикрет Сабри

ЕООС- бакалавър, випуск 2011

гр. Шумен

askin_fikret@abv.bg

Боряна Василева Станимирова

ЕООС - бакалавър, випуск 2011

Касиер - "Кауфланд"

гр. Търговище

dobolinko@abv.bg

Галина Емилова Илиева

ЕООС - бакалавър, випуск 2011

Старши кредитен консултант - БНП "Париба" ЕАД

гр. Варна

galito@mail.bg

Галя Йорданова Григорова

ЕООС - бакалавър, випуск 2011

гр. Левски

g.grigorova1988@abv.bg

Георги Стефанов Желев

ЕООС - бакалавър, випуск 2011

Мениджър в частна фирма

Германия

integra_rs3@abv.bg

Дафинка Георгиева Нешева