Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”
English Вход

Сайт на факултета :http://shu.bg/faculties/fmi

Декан

проф. д-р Димчо Станков

Корпус 3, кабинет 201

Радостина Адамидовска- главен координатор на деканското ръководство

Корпус 3, кабинет 202

Телефон: +359 54 830 495 / вътр. 150

Факс: +359 54 860 207

E-mail:rad@fmi.shu-bg.net

Към пълната версия на базата данни "Алумни" на ФМИ

Към пълната версия в канала на YOUTube

Трите имена

Специалност /Випуск

Упражнявана професия

Град

e-mail

Айлин Нерминова Мехмедова

Корпоративни финанси и счетоводство - магистър, випуск 2017 г.

Деловодител - Община Никола Козлево

с.Никола Козлево, обл. Шумен

aylinmehmedowa@abv.bg

Антония Калинова Цветанова

Корпоративни финанси и счетоводство - магистър, випуск 2017 г.

СОБО - "ПИБ" АД

гр. Търговище

antoniq_kalinova@abv.bg

Божанка Красимирова Желева

Корпоративни финанси и счетоводство - магистър, випуск 2017 г.

Специалист логистика - "Фикосота" АД

гр. Шумен

just_zhana@yahoo.com

Венелин Койчев Христов

Корпоративни финанси и счетоводство - магистър, випуск 2017 г.

гр. Шумен

venikh@abv.bg

Вероника Александрова Арсова

Корпоративни финанси и счетоводство - магистър, випуск 2017 г.

Координатор - "Мобилтел" ЕАД

гр. София

veronikaarsova87@abv.bg

Виолина Николова Керанова

Корпоративни финанси и счетоводство - магистър, випуск 2017 г.

Главен рецепционист - "МВ-М5" ООД

гр. Шумен

vili_keranova@abv.bg

Гергана Тодорова Галенекова

Корпоративни финанси и счетоводство - магистър, випуск 2017 г.

гр. Панагюрище

akatamus@av.bg

Грета Ангелова Момчева

Корпоративни финанси и счетоводство - магистър, випуск 2017 г.

Младши специалист счетоводител - Районна прокуратура

гр. Разград

kid_sretty@abv.bg

Дарин Йорданов Йорданов

Корпоративни финанси и счетоводство - магистър, випуск 2017 г.

Младши експерт - Дирекция "Бюро по труда"

гр. Провадия

dido_m1991@abv.bg

Детелина Калоянова Стоянова

Корпоративни финанси и счетоводство - магистър, випуск 2017 г.

Оперативен счетоводител - "Ари Сервиз Комерсиал" ЕООД

гр. Шумен

detelina_stoqnova555@abv.bg

Ирина Минчева Даскалова

Корпоративни финанси и счетоводство - магистър, випуск 2017 г.

Старши експерт ЗОП - Община Шумен

гр. Шумен

reny_g@abv.bg

Милена Йорданова Димитрова

Корпоративни финанси и счетоводство - магистър, випуск 2017 г.

Фактурист - "СЕ Борднеце - България" ЕООД

гр. Карнобат

milena_983@abv.bg

Нефизе Риза Джабил

Корпоративни финанси и счетоводство - магистър, випуск 2017 г.

Началник пощенска станция

с. Славейково, обл. Варна

nefito9@abv.bg

Нурай Хаккъ Сабри

Корпоративни финанси и счетоводство - магистър, випуск 2017 г.

с. Боян, обл.Шумен

nuraysabri@abv.bg

Радка Иванова Нейкова

Корпоративни финанси и счетоводство - магистър, випуск 2017 г.

Счетоводител - ЕТ "АПК Копривщица - Любен Йовков "

гр. Копривщица

rkriviralcheva@abv.bg

Радостин Неделчев Димитров

Корпоративни финанси и счетоводство - магистър, випуск 2017 г.

Технически изпълнител - Общински младежки дом

гр. Шумен

radostin.dimitrov@mail.bg

Себиле Мустафова Миланова

Корпоративни финанси и счетоводство - магистър, випуск 2017 г.

с. Церовище, обл. Търговище

sebile9173@abv.bg

Теодора Христова Тодорова

Корпоративни финанси и счетоводство - магистър, випуск 2017 г.

гр. Шумен

tedi9302@mail.bg

Теодора Христова Тодорова

Корпоративни финанси и счетоводство - магистър, випуск 2017 г.

гр. Шумен

tedi9302@mail.bg

Христина Диянова Иванова

Корпоративни финанси и счетоводство - магистър, випуск 2017 г.

Специалист ТРЗ - СК"Гама" ООД

гр. Шумен

hristo_1011@abv.bg

Цветелина Иванова Христова

Корпоративни финанси и счетоводство - магистър, випуск 2017 г.

Специалист качество - "Арон Райс" ООД

гр. Съединение

ts.hristova87@abv.bg

Александър Валентинов Савов

Икономика и управление на бизнеса - магистър, випуск 2017 г.

Специалист търговска дейност - "Сико фарма" ЕООД

гр. София

avsavov@gmail.com

Веселина Живкова Жечева

Икономика и управление на бизнеса - магистър, випуск 2017 г.

Онлайн маркетинг мениджър - "DCMN" GMBH

гр. Берлин

veselina.zhecheva@gmail.com

Виолина Георгиева Спасова

Икономика и управление на бизнеса - магистър, випуск 2017 г.

Служите - "Владов Мебел" ЕООД

гр. Шумен

violina1_89@abv.bg

Евгений Цанков Цанков

Икономика и управление на бизнеса - магистър, випуск 2017 г.

Член на контролен къвет . "Д.П.Кабиюк"

гр. Шумен

evgeni_tsankov1@abv.bg

Емине Юсуф Юзеир

Икономика и управление на бизнеса - магистър, випуск 2017 г.

гр. Разград

eeminee@abv.bg

Жени Борисова Димитрова

Икономика и управление на бизнеса - магистър, випуск 2017 г.

Технически сътрудник - "Издателство и бизнес комуникации"

гр. Шумен

jeni_bdimitrova@abv.bg

Захари Юриев Захариев

Икономика и управление на бизнеса - магистър, випуск 2017 г.

Специалист - Община Търговище

гр. Търговище

shakir_zahari@abv.bg

Мариян Ангелов Ангелов

Икономика и управление на бизнеса - магистър, випуск 2017 г.

гр. Шумен

mariyanangelov@gmail.com

Гюнер Исмаил Зекериев

Софтуерно инженерство - магистър, випуск 2017 г.

гр. Шумен

guner.zekerie@abv.bg

Дениз Алиев Еминов

Софтуерно инженерство - магистър, випуск 2017 г.

гр. Попово

denyodeniz@gmail.com

Десислава Добринова Чакърова

Софтуерно инженерство - магистър, випуск 2017 г.

гр. Шумен

desi.dobrinova@gmail.com

Нури Ниязи Нури

Софтуерно инженерство - магистър, випуск 2017 г.

гр. Шумен

nuri.n.93@gmail.com

Павел Радославов Костадинов

Софтуерно инженерство - магистър, випуск 2017 г.

Програмист уеб сайтове - "Еко клийн"

гр. Варна

Станислав Пламенов Велчев

Софтуерно инженерство - магистър, випуск 2017 г.

Програмист - "Ай Ти Партньор"

гр. Шумен

svelchev@gmail.com

Вилияна Тончева Тончева

Софтуерни технологии - магистър, випуск 2017 г.

Експерт звено - Община Добрич

гр. Добрич

viliyana_toncheva@abv.bg

Галина Ангелова Вълчева-Петрова

Софтуерни технологии - магистър, випуск 2017 г.

Педагог - ДМСГД

гр. Добрич

amellii@abv.bg

Димитър Лефтеров Димитров

Софтуерни технологии - магистър, випуск 2017 г.

Инспектор - РДПБЗН

гр. Добрич

dimmi@abv.bg

Иванка Филева Иванова-Колева

Софтуерни технологии - магистър, випуск 2017 г.

Учител - ОУ "Св.св.Кирил и Методий"

с.Белгун, обл.Добрич

vanjkoleva@gmail.com

Камен Петев Петков

Софтуерни технологии - магистър, випуск 2017 г.

Регионален организатор - "Евро 07" АД

гр. Варна

petkov6@gmail.com

Камен Тодоров Димитров

Софтуерни технологии - магистър, випуск 2017 г.

Управител магазин - "Мобилтел" ЕАД

гр. Добрич

Kamen.Dimitrov@mabiltel.bg

Любомир Александров Иванов

Софтуерни технологии - магистър, випуск 2017 г.

Експерт - ОД на МВР

гр. Варна

lubo1973@abv.bg

Марияна Йонкова Караиванова

Софтуерни технологии - магистър, випуск 2017 г.

Директор ДГ - "Мир"

с.Сенокос, обл. Добрич

mkaraivanova@abv.bg

Недялко Руменов Димитров

Софтуерни технологии - магистър, випуск 2017 г.

Полицай - ОД на МВР

гр. Добрич

Петър Симеонов Енев

Софтуерни технологии - магистър, випуск 2017 г.

гр. Варна

peterenev@gmail.com

Станимир Койчев Атанасов

Софтуерни технологии - магистър, випуск 2017 г.

Уеб програмист - "Интеркарт файнанс" АД

гр. Варна

skoychev@gmail.com

Явор Костадинов Панайотов

Софтуерни технологии - магистър, випуск 2017 г.

Инспектор СПП ОД на МВР

гр. Добрич

yavordh@abv.bg

Георги Лазаров Гочев

Мултимедийни технологии - магистър, випуск 2017 г.

Служител - РДПБЗН

гр. Шумен

whitetiger.gl@gmail.com

Цветанка Маломирова Иванова

Мултимедийни технологии - магистър, випуск 2017 г.

Учител - СУ "Йоан Екзарх Български"

гр. Шумен

cveta_shoumen@abv.bg

Айше Мехмедова Кьорова

Европейски фондове и програми - магистър, випуск 2017 г.

Служител - "Ралица Експорт" ЕООД

гр. Велики Преслав

Даниела Неделчева Кръстева

Европейски фондове и програми - магистър, випуск 2017 г.

Експерт - Община Долни чифлик

гр. Долни чифлик

nipnip@abv.bg

Рекшен Рубил Ибрахим

Европейски фондове и програми - магистър, випуск 2017 г.

Специалист - обществени поръчки - Община Каолиново

с.Каолиново, обл. Шумен

rekshen@abv.bg

Сали Бейхан Ибрахим

Европейски фондове и програми - магистър, випуск 2017 г.

Управител - "Флашком" ООД

гр. Шумен

sali.zagoriche@gmail.com

Севим Селяхидин Гафур

Европейски фондове и програми - магистър, випуск 2017 г.

гр. Силистра

sevi72@abv.bg

Бехтие Бейзат Сали

ПОИИТ - магистър, випуск 2017 г.

Учител - ОУ"Христо Смирненски"

с.Ясенково, обл. Шумен

behtiebeti@abv.bg

Зелиха Хамелова Ахмед

ПОИИТ - магистър, випуск 2017 г.

Учител - ОУ"Христо Смирненски"

с. Ясенково

zeliha_h@abv.bg

Шенай Шакир Сюлейман

ПОИИТ - магистър, випуск 2017 г.

Учител - ОУ"Христо Ботев"

с.Владимировци, обл. Разград

shani_82@abv.bg

Адриана Николаева Генадиева

Икономика - бакалавър, випуск 2017 г.

гр. Русе

adriiii8301@abv.bg

Айсун Сали Мустафа

Икономика - бакалавър, випуск 2017 г.

гр. Шумен

aysun@abv.bg

Гюлер Хюсеинова Мустафова

Икономика - бакалавър, випуск 2017 г.

Служител - "Трънчев" ООД

гр. Шумен

guler_mustafova@abv.bg

Даниела Драгомирова Янакиева

Икономика - бакалавър, випуск 2017 г.

гр. Шумен

danielayanakieva@abv.bg

Даниела Миленова Венкова

Икономика - бакалавър, випуск 2017 г.

гр. Шумен

venkovad@gmail.com

Дерия Гюрджан Мустафова

Икономика - бакалавър, випуск 2017 г.

гр. Шумен

deryaa.gyurcann@mail.bg

Джансу Кязимова Акифова

Икономика - бакалавър, випуск 2017 г.

гр. Шумен

cani.camit0@abv.bg

Елица Бонева Данева

Икономика - бакалавър, випуск 2017 г.

Кредитен консултант - БНП Париба Лични финанси

гр. Шумен

elitsadaneva94@gmail.com

Зьохре Али Баджакова

Икономика - бакалавър, випуск 2017 г.

Началник склад - "Напоителни системи" ЕАД

гр. Сливен

Иван Валентинов Манов

Икономика - бакалавър, випуск 2017 г.

Служител - "Б.Браун Медикал" ЕООД

гр. София

ivan.valentinov.manov@gmail.com

Ирена Георгиева Кирилова

Икономика - бакалавър, випуск 2017 г.

гр. Разград

reny86@abv.bg

Искра Красимирова Стефанова

Икономика - бакалавър, випуск 2017 г.

Отчетник счетоводство - Счетоводна къща "Чернев"ООД

гр. Шумен

iskra_123@abv.bg

Лора Валентинова Николова

Икономика - бакалавър, випуск 2017 г.

гр. Добрич

roli_lora@yahoo.com

Мевлида Асан Мехмед

Икономика - бакалавър, випуск 2017 г.

Експерт - Общинска администрация - Община Никола Козлево

с. Никола Козлево, обл. Шумен

melvida_m@abv.bg

Мелин Иксан Салим

Икономика - бакалавър, випуск 2017 г.

Отговорник - каси - "Била" ЕООД

гр. Шумен

Мерджихан Айдънова Талибова

Икономика - бакалавър, випуск 2017 г.

ОТК - лаборант - "Хъс" ООД

гр. Шумен

Merdji_aydin@abv.bg

Милена Иванова Енева-Ганчева

Икономика - бакалавър, випуск 2017 г.

Клиничен лаборант - "ПМДЛ" ООД

гр. Шумен

m_mi@abv.bg

Наталия Тодорова Николова

Икономика - бакалавър, випуск 2017 г.

Служител - "Практикер" ЕООД

гр. Шумен

nataliq_nikolova94@abv.bg

Нели Иванова Затева

Икономика - бакалавър, випуск 2017 г.

Завеждащ административна служба - 2 ОУ "Н.Й.Вапцаров"

гр. Търговище

neli_z69@abv.bg

Нилгюн Алиосман Мустафа

Икономика - бакалавър, випуск 2017 г.

с. Ясенково, обл. Шумен

nilgun_071994@abv.bg

Нилюфер Сезгин Мустафа

Икономика - бакалавър, випуск 2017 г.

гр. Тутракан

nilufer1994@abv.bg

Нурай Хаккъ Сабри

Икономика - бакалавър, випуск 2017 г.

с. Боян, обл. Шумен

nuraysabri@abv.bg

Полина Асенова Атанасова

Икономика - бакалавър, випуск 2017 г.

Служител - "Кауфланд" ЕООД

гр. Шумен

Полина Руменова Иванова

Икономика - бакалавър, випуск 2017 г.

Специалист банкови операции - Банка "ДСК" ЕАД

гр. Шумен

polia80@abv.bg

Севдалина Пламенова Николова

Икономика - бакалавър, випуск 2017 г.

гр. Шумен

sevdalina92@abv.bg

Снежана Стоянова Христова

Икономика - бакалавър, випуск 2017 г.

Оперативен счетоводител - "Язон" ООД

гр. Варна

Тунчер Шенолов Ибрямов

Икономика - бакалавър, випуск 2017 г.

Служител - "Кауфланд" ЕООД

гр. Шумен

Христомир Цветанов Станев

Икономика - бакалавър, випуск 2017 г.

гр. Шумен

stanevhristomir@gmail.com

Асен Мехмедов Узунов

Икономическа информатика - бакалавър, випуск 2017 г.

Контрол - "ШишеДжам"

гр. Търговище

Вилдан Неджиб Ахмед

Икономическа информатика - бакалавър, випуск 2017 г.

гр. Шумен

vildanahmed@abv.bg

Грациела Иванова Димова

Икономическа информатика - бакалавър, випуск 2017 г.

Барман

гр. Варна

gracidim@gmail.com

Даниела Илиянова Ашчиева

Икономическа информатика - бакалавър, випуск 2017 г.

гр. Айтос

ashchieva93@gmail.com

Ебру Ахмед Халил

Икономическа информатика - бакалавър, випуск 2017 г.

Служител - ЕТ "Мебет"

гр. Шумен

e_0821027@abv.bg

Емине Мехмедова Ахмедова

Икономическа информатика - бакалавър, випуск 2017 г.

гр. Търговище

emine.91.1991@abv.bg

Зейнеб Амид Амди

Икономическа информатика - бакалавър, випуск 2017 г.

гр. Нови пазар

aaazzz1@abv.bg

Николай Сергеев Михайлов

Икономическа информатика - бакалавър, випуск 2017 г.

гр. Ивайловград

nikolai.mihailov92@gmail.com

Сатеник Артюн Ервант

Икономическа информатика - бакалавър, випуск 2017 г.

гр. Шумен

seti_82@abv.bg

Велико Антониев Кочев

Компютърни информационни технологии - бакалавър, випуск 2017 г.

гр. Шумен

vikosev94@gmail.com

Гергана Красимирова Бърдарова

Компютърни информационни технологии - бакалавър, випуск 2017 г.

Служител - "Нетуоркс България" ЕООД

гр. Разград

geri19@mail.bg

Илиян Николаев Саев

Компютърни информационни технологии - бакалавър, випуск 2017 г.

Мениджър - Казино "Черно море"

гр. Варна

Красимира Пенева Анастасова

Компютърни информационни технологии - бакалавър, випуск 2017 г.

В майчинство

гр. Варна

k.p.ilieva@abv.bg

Мелин Мехмед Исмаил

Компютърни информационни технологии - бакалавър, випуск 2017 г.

Служител - "Чихан 808" ООД

гр. Шумен

melinkalaaa@abv.bg

Наталия Петкова Неделчева

Компютърни информационни технологии - бакалавър, випуск 2017 г.

Компютърен оператор - НЧ "Христо Ботев - 1872"

гр. Нови пазар

nataliqnedelcheva@abv.bg

Невин Бейзат Сабит

Компютърни информационни технологии - бакалавър, випуск 2017 г.

Ръководител - Здравен център

с.Хърсово, обл. Шумен

nevin.beijat@yandex.ru

Нурхан Бюрхан Шабан

Компютърни информационни технологии - бакалавър, випуск 2017 г.

с.Борци, обл. Шумен

nurhan9310@outlook.com

Павел Валентинов Петров

Компютърни информационни технологии - бакалавър, випуск 2017 г.

гр. Шумен

pavel.petrov92@abv.bg

Светослав Александров Славов

Компютърни информационни технологии - бакалавър, випуск 2017 г.

Ръководител ИКТ - СУ "Св.Климент Охридски"

гр. Дългопол

svetoslavslavov115@gmail.com

Селиме Исмаилова Хасанова

Компютърни информационни технологии - бакалавър, випуск 2017 г.

гр. Търговище

sellhasanowa@gmail.com

Синан Джевдетов Ниязиев

Компютърни информационни технологии - бакалавър, випуск 2017 г.

гр. Попово

sdn844@gmail.com

Галин Георгиев Дръжков

Компютърна информатика - бакалавър, випуск 2017 г.

гр. Шумен

galko655e@abv.gb

Гюлхан Исмаил Юмеров

Компютърна информатика - бакалавър, випуск 2017 г.

гр. Попово

gili1988@abv.bg

Иванка Маринова Стефанова

Компютърна информатика - бакалавър, випуск 2017 г.

Служител - "Север Експорт" ООД

гр. Варна

vanqi407@gmail.com

Илиана Димитрова Димитрова

Компютърна информатика - бакалавър, випуск 2017 г.

Служител склад - "Xobar" ООД

гр. Търговище

illy_01@abv.bg

Мариана Живкова Ганчева

Компютърна информатика - бакалавър, випуск 2017 г.

Управител - "ЕМ Джиес Къмпъни"

гр.София

cityoflove@abv.bg

Мелин Велиева Мустафова

Компютърна информатика - бакалавър, випуск 2017 г.

гр. Провадия

meli1985@abv.bg

Мехмед Сюмер Мехмед

Компютърна информатика - бакалавър, випуск 2017 г.

гр. Варна

mehmedsymmer@gmail.com

Мирослав Христов Тонев

Компютърна информатика - бакалавър, випуск 2017 г.

Техник

гр. Раднево

mirkata.a@abv.bg

Румена Руменова Тодорова

Компютърна информатика - бакалавър, випуск 2017 г.

Специалист - ТП на НОИ

гр. Търговище

gumi17kr@gmail.com

Светлин Петров Атанасов

Компютърна информатика - бакалавър, випуск 2017 г.

гр. Търговище

slashdotdas@abv.bg

Станислава Иванова Димова

Компютърна информатика - бакалавър, випуск 2017 г.

Специалист - ТП на НОИ

гр. Търговище

stanislava_dimova92@abv.bg

Фатме Алиева Пашалиева

Компютърна информатика - бакалавър, випуск 2017 г.

В майчинство

гр. Търговище

faeie08910@gmail.com

Цветелина Петкова Чардакова

Компютърна информатика - бакалавър, випуск 2017 г.

гр. Пазарджик

c.chardakova@mail.bg

Георги Любомиров Димитров

Информатика и информационни технологии - бакалавър, випуск 2017 г.

Сектор "ПП" - ОД на МВР

гр. Добрич

lubomirov_live@abv.bg

Дико Иванов Диков

Информатика и информационни технологии - бакалавър, випуск 2017 г.

Автоконтрольор - РУ-МВР

гр. Генерал Тошево

123dikov@gmail.com

Ивайло Димитров Ганчев

Информатика и информационни технологии - бакалавър, випуск 2017 г.

Техник компютърни системи - СУ "Св.св.Кирил и Методий"

гр. Добрич

iwoganchew@mail.bg

Инджихан Гюрсел Талиб

Математика - магистър, випуск 2017 г.

Учител - ОУ "Св.св.Кирил и Методий"

с. Черник, обл. Силистра

indji.gursel@abv.bg

Ирена Кирилова Петрова

Математика - магистър, випуск 2017 г.

Учител - ПГРКК

гр. Русе

irena_70@abv.bg

Свилена Златкова Коева

Математика - магистър, випуск 2017 г.

Служител - "Ардо Тур"

гр. Варна

svilka85@abv.bg

Михаела Димитрова Темелкова

Математика - бакалавър, випуск 2017 г.

Отдел продуктово развитие - "Спестовни продукти"

гр. София

mihaela.temelkova@gmail.com

Ана Янкова Стефанова

Стопанска математика - бакалавър, випуск 2017 г.

Служител в частна фирма

гр. Шумен

Димитър Евгениев Димитров

Стопанска математика - бакалавър, випуск 2017 г.

Букмейкър - "Спартак 1985" ЕООД

гр. Варна

Сибел Ариф Караали

Стопанска математика - бакалавър, випуск 2017 г.

гр. Разград

ssiibbeel@abv.bg

Соня Кънчева Дечева-Апостолова

Стопанска математика - бакалавър, випуск 2017 г.

Регионален мениджър - "Профи Кредит България" ЕООД

гр. Шумен

sanaq@abv.bg

Александър Иванов Марков

Математика и информатика - бакалавър, випуск 2017 г.

Сервизен инженер - "Коника Милота" ЕООД

гр. Шумен

alexandr@abv.bg

Габриела Огнянова Стоянова

Математика и информатика - бакалавър, випуск 2017 г.

Служител - "Фикосота" ООД

гр. Шумен

deanrumenov@abv.bg

Георги Желев Великов

Математика и информатика - бакалавър, випуск 2017 г.

Учител - СУ "Климент Охридски"

гр. Варна

gvelicov808@gmail.com

Елеонора Пенчева Зубева

Математика и информатика - бакалавър, випуск 2017 г.

Възпитател - СУ "Васил Левски"

гр. Нови пазар

elinor8202@abv.bg

Маринела Маринова Петрова

Математика и информатика - бакалавър, випуск 2017 г.

Отчетник счетоводство - "Трънчев" ООД

гр. Шумен

tran4ev_83@abv.bg

Марко Христов Колев

Математика и информатика - бакалавър, випуск 2017 г.

с.Побит камък, обл. Разград

arashiama@gmail.com

Мая Йорданова Иванова

Математика и информатика - магистър, випуск 2017 г.

Служител в частна фирма

с.Тополи, обл. Варна

Олег Енчев Драганов

Математика и информатика - бакалавър, випуск 2017 г.

Системен администратор - ШУ

гр. Шумен

o.draganov@shu.bg

Станислава Любомирова Йорданова

Математика и информатика - магистър, випуск 2017 г.

Главен касиер - "Джамбо ЕС.Б" ЕООД

гр. Варна

stasy_87@abv.bg

Янка Димитрова Стойчева

Математика и информатика - бакалавър, випуск 2017 г.

ЗАС - ЦДГ № 33

гр. Варна

iana.1971@abv.bg

Антония Калинова Цветанова

Корпоративни финанси и счетоводство - магистър, випуск 2016 г.

СОБО - "ПИБ" АД

гр. Търговище

antoniq_kalinova@abv.bg

Габриела Василева Иванова

Корпоративни финанси и счетоводство - магистър, випуск 2016 г.

Счетоводител - "Нейкова и Таскова"ООД

гр. Шумен

malkata_g_18@abv.bg

Десислава Иванова Симеонова

Корпоративни финанси и счетоводство - магистър, випуск 2016 г.

Счетоводител - "Винекс Преслав" АД

гр. Велики Преслав

desi_i_s@abv.bg

Джейхан Нурсес Хамза

Корпоративни финанси и счетоводство - магистър, випуск 2016 г.

Служител - "Алкомет" АД

гр. Шумен

djeyhan1905@gmail.com

Емине Юсуф Юзеир

Корпоративни финанси и счетоводство - магистър, випуск 2016 г.

гр. Попово

eeminee@abv.bg

Мерилин Гюрхан Фикри

Корпоративни финанси и счетоводство - магистър, випуск 2016 г.

гр. Шумен

merilin_1991@abv.bg

Мария Влайкова Джамбазова

Корпоративни финанси и счетоводство - магистър, випуск 2016 г.

Консултант проекти - "ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ" ООД

гр. Шумен

mjambazova@abv.bg

Мирослава Тодорова Тодорова

Корпоративни финанси и счетоводство - магистър, випуск 2016 г.

Счетоводител - "НЕС"

гр. Шумен

mira_111@abv.bg

Моника Бориславова Иванова

Корпоративни финанси и счетоводство - магистър, випуск 2016 г.

Оперативен счетоводител - "Експерт Консулт" ЕООД

гр. Шумен

monik92@abv.bg

Моника Евгениева

Корпоративни финанси и счетоводство - магистър, випуск 2016 г.

гр. Шумен

moni4ka29@abv.bg

Наталия Димитрова Димитрова

Корпоративни финанси и счетоводство - магистър, випуск 2016 г.

Отчетник счетоводство - "Нона Трейд"ЕООД

гр. Велики Преслав

natidim91@gmail.com

Нели Илчева Ненкова

Корпоративни финанси и счетоводство - магистър, випуск 2016 г.

Оперативен счетоводител - "Общински пазари" ЕООД

гр. Търговище

nelista_tg@abv.bg

Петя Николаева Ненчева

Корпоративни финанси и счетоводство - магистър, випуск 2016 г.

Служител финансова институция - Кооперация "ВККЧЗС Надежда 96"

гр. Плиска

petya.nenchevaa@gmail.com

Пламена Иванова Велева

Корпоративни финанси и счетоводство - магистър, випуск 2016 г.

Счетоводител - ДТС"Преслав"

гр. Велики Преслав

deqn_741@abv.bg

Полина Йорданова Павлова

Корпоративни финанси и счетоводство - магистър, випуск 2016 г.

Касиер - домакин - "Петрол Инвест"

гр. Шумен

polina_sh@abv.bg

Сибел Руханова Исмаилова

Корпоративни финанси и счетоводство - магистър, випуск 2016 г.

гр. Разград

sibel.ruhanova1@abv.bg

Сияна Костова Лечева

Корпоративни финанси и счетоводство - магистър, випуск 2016 г.

Счетоводител - СИДП

с. Цонево,обл. Варна

siana_81@abv.bg

Станислава Владимирова Петкова

Корпоративни финанси и счетоводство - магистър, випуск 2016 г.

Служител "Човешки ресурси" - "Крис Ойл 97"ЕООД

гр. Каспичан

stanislawa_petkova_@abv.bg

Теодора Даниелова Маринова

Корпоративни финанси и счетоводство - магистър, випуск 2016 г.

Застраховател - "Ес Ди Ай Груп"ООД

гр. Шумен

t.d.marinova@abv.bg

Айтен Мехмед Риза

Икономика и управление на бизнеса - магистър, випуск 2016 г.

Старши учител - ПГ по икономика

гр. Шумен

aytenmehmed@abv.bg

Бистра Петкова Тодорова

Икономика и управление на бизнеса - магистър, випуск 2016 г.

гр. Шумен

toshitooo@abv.bg

Дарина Гинчева Иванова

Икономика и управление на бизнеса - магистър, випуск 2016 г.

Главен специалист - ДАИ

гр. Шумен

darena_ivanova@abv.bg

Ивайло Руменов Антонов

Икономика и управление на бизнеса - магистър, випуск 2016 г.

Регионален мениджър - "Табак Маркет"

гр. Шумен

foriantonov@abv.bg

Михаела Пламенова Трифонова

Икономика и управление на бизнеса - магистър, випуск 2016 г.

Възпитател - СОУ"Цанко Церковски"

с. Никола Козлево, обл. Шумен

mishity_88@abv.bg

Невин Неджми

Икономика и управление на бизнеса - магистър, випуск 2016 г.

Служител в частна фирма

гр. Дулово

nevin2828@abv.bg

Нигяр Нехат Бейджет

Икономика и управление на бизнеса - магистър, випуск 2016 г.

Германия

nigishko@gmail.com

Радосвета Минкова Накева

Икономика и управление на бизнеса - магистър, випуск 2016 г.

Офис мениджър - "МАРС Логистикс"ЕООД

гр. Шумен

radosveta.nakeva@gmail.com

Рита Красимирова Краева

Икономика и управление на бизнеса - магистър, випуск 2016 г.

гр. Русе

r160@abv.bg

Тина Станчева Николова

Икономика и управление на бизнеса - магистър, випуск 2016 г.

Счетоводител - "Медицински център МБАЛ" ЕООД

гр. Шумен

tina_nikoloff@abv.bg

Виолета Веселинова Баева

Софтуерно инженерство - магистър, випуск 2016 г.

Служител - "АлфаНЕТ"

гр. Шумен

baevavioleta@gmail.com

Георги Иванов Георгиев

Софтуерно инженерство - магистър, випуск 2016 г.

Разработчик софтуерни приложения - "Артемис" ООД

гр. Шумен

xopxe_ppv@abv.bg

Кристина Венциславова Василева

Софтуерно инженерство - магистър, випуск 2016 г.

гр. Шумен

kristinavasileva73@gmail.com

Цветелина Росенова Иванова

Софтуерно инженерство - магистър, випуск 2016 г.

Школа "А и Б"

гр. Шумен

cvetka1402@abv.bg

Юмит Неджванов Исмаилов

Софтуерно инженерство - магистър, випуск 2016 г.

Програмист - "In bestime"

гр. Шумен

yumit.goog@gmail.com

Алина Кулчиар

Софтуерни технологии - магистър, випуск 2016 г.

Експерт земеделски програми

гр. Добрич

twistaif@abv.bg

Антоанета Желязкова Иванова

Софтуерни технологии - магистър, випуск 2016 г.

Технически сътрудник - "Глас Дизайн"ООД

гр. Добрич

ajekova85@gmail.com

Магдалена Митева Петрова

Софтуерни технологии - магистър, випуск 2016 г.

Служител - "Енерго - Про"АД

гр. Варна

magimp@abv.bg

Ивайло Иванов Радков

Мултимедийни технологии - магистър, випуск 2016 г.

Софтуерен разработчик - "Check - In"LTD

гр. Шумен

ivchoooo@abv.bg

Ирина Велкова

Мултимедийни технологии - магистър, випуск 2016 г.

Служител в частна фирма

гр. Шумен

glecier79@abv.bg

Мила Димитрова Стоянова

Мултимедийни технологии - магистър, випуск 2016 г.

Конструктор - "Енев" ООД

гр. Шумен

mila_721@abv.bg

Пенка Димитрова Дечева

Мултимедийни технологии - магистър, випуск 2016 г.

Учител - 8 СОУПЧЕ "А.С.Пушкин"

гр. Варна

p_decheva@abv.bg

Пламен Стоянов Велчев

Мултимедийни технологии - магистър, випуск 2016 г.

Старши учител - ОУ"П.Волов"

гр. Шумен

velchev_@abv.bg

Станка Йорданова Динкова

Мултимедийни технологии - магистър, випуск 2016 г.

Учител - СОУПЧЕ"А.С.Пушкин"

гр. Варна

topolite@abv.bg

Бехидже ахмед Ахмедова

Европейски фондове и програми - магистър, випуск 2016 г.

Експерт областен информационен център

гр. Разград

bechi3@abv.bg

Дарина Лъчезарова Данкова

Европейски фондове и програми - магистър, випуск 2016 г.

Младши експерт - ФСД - Община Алфатар

гр.Алфатар

darka_9@abv.bg

Деница Живкова Василева

Европейски фондове и програми - магистър, випуск 2016 г.

Крупие - "Баргейм" АД

гр. Шумен

love_magic_@abv.bg

Емине Мехмед Ялъм

Европейски фондове и програми - магистър, випуск 2016 г.

Старши експерт - ДФ "Земеделие"

гр. Шумен

emine.yalim@abv.bg

Мутан Ерджан Хашим

Европейски фондове и програми - магистър, випуск 2016 г.

гр. Исперих

azmutlu@abv.bg

Татяна Красимирова Тодорова

Европейски фондове и програми - магистър, випуск 2016 г.

Главен счетоводител - "Гама - 2000" ООД

гр. Шумен

t_todd@abv.bg

Хатидже Мехмедова Георгиева

Европейски фондове и програми - магистър, випуск 2016 г.

Заместник кмет - Община Сунгурларе

с. Садово, обл. Бургас

zamkmet_sungurlare@abv.bg

Андон Иванов Гатев

Маркетинг - магистър, випуск 2016 г.

Технически организатор - "Букинг експо" ЕООД

гр. Варна

andongatev@abv.bg

Севджан Юзджан Мехмед

Маркетинг - магистър, випуск 2016 г.

гр. Търговище

sevitou@abv.bg

Айлин Ебазел Юсуф

Икономика - бакалавър, випуск 2016 г.

гр. Шумен

aylin_1993@abv.bg

Айлин Ибрахимова Мехмедова

Икономика - бакалавър, випуск 2016 г.

с.Плъстина, обл. Търговище

aylinmehmed715@gmail.com

Айлян Мехмедова Бейтиева

Икономика - бакалавър, випуск 2016 г.

с. Ясенково, обл. Шумен

aylqn_mb@abv.bg

Айсел Еминова Исмаилова

Икономика - бакалавър, випуск 2016 г.

с. Градище, обл. Шумен

ayseleminova_93@abv.bg

Айсуняр Хасанова Мехмедова

Икономика - бакалавър, випуск 2016 г.

с. Троица, обл. Шумен

aisuner.mehmedova@gmail.com

Айше Руменова Иванова

Икономика - бакалавър, випуск 2016 г.

Икономист - община Провадия

гр. Провадия

ani_stefanova90@abv.bg

Берна Валентинова Тонева-Иванова

Икономика - бакалавър, випуск 2016 г.

гр. Шумен

b.toneva_87@abv.bg

Виктор Александър Викторов Тодоров

Икономика - бакалавър, випуск 2016 г.

гр. Шумен

sashko1993@abv.bg

Виктор Галинов Герчев

Икономика - бакалавър, випуск 2016 г.

Готвач - "Чернев" ЕООД

гр. Шумен

viktorgerchev@abv.bg

Виолина Стефанова Спасова

Икономика - бакалавър, випуск 2016 г.

Управител

гр. Шумен

violina.spasova@abv.bg

Гинка Недялкова Стоянова

Икономика - бакалавър, випуск 2016 г.

СБО - "ДСК" ЕАД

гр. Велики Преслав

gin_87@abv.bg

Гюлсум Абил Емби

Икономика - бакалавър, випуск 2016 г.

с. Никола Козлево, обл. Шумен

gulsum_07@abv.gb

Гюлсум Мехмед Хюсеин

Икономика - бакалавър, випуск 2016 г.

гр. Бургас

guesumhusein138@abv.bg

Десислава Пенчева Георгиева

Икономика - бакалавър, випуск 2016 г.

Асистент качество - "Фикосота" ООД

гр. Шумен

desi_pencheva@abv.bg

Детелина Калоянова Стоянова

Икономика - бакалавър, випуск 2016 г.

гр. Шумен

detelina_stoqnova555@abv.bg

Джингиз Хюсню Шабан

Икономика - бакалавър, випуск 2016 г.

гр. Върбица

cengiz.shaban@gmail.com

Диляна Георгиева Герова

Икономика - бакалавър, випуск 2016 г.

Служител - "Чернев" ЕООД

гр. Шумен

dilqnagerova@abv.bg

Диляна Христова Добрева

Икономика - бакалавър, випуск 2016 г.

Служител в частна фирма

гр. Шумен

dilyana.dobreva88@abv.bg

Емине Мехмед Акиф

Икономика - бакалавър, випуск 2016 г.

с. Зърнево, обл. Добрич

akife919@gmail.com

Емра Ахмед Ахмедова

Икономика - бакалавър, випуск 2016 г.

гр. Нови пазар

emmi_93@abv.bg

Любомира Станиславова Калудева

Икономика - бакалавър, випуск 2016 г.

Технически сътрудник - Дирекция "Социално подпомагане"

гр. Лозница

lstoianova1984@abv.bg

Мерджихан Айдънова Талибова

Икономика - бакалавър, випуск 2016 г.

ОТК - "ХЪС" ООД

гр. Шумен

merdji_aydin@abv.bg

Мелтем Орхан Джелил

Икономика - бакалавър, випуск 2016 г.

гр. Шумен

meltem.dzhelil@gmail.com

Милена Стоянова Йорданова

Икономика - бакалавър, випуск 2016 г.

гр. Върбица

danaq_milena@abv.bg

Мирослава Георгиева Колева

Икономика - бакалавър, випуск 2016 г.

Касиер - "Зорница" ЕООД

гр. Шумен

mirka_koleva@abv.bg

Мюджеля Мюрвединова Мустафова

Икономика - бакалавър, випуск 2016 г.

гр. Търговище

Milotooo939393@abv.bg

Невин Неджми Ярадан

Икономика - бакалавър, випуск 2016 г.

Оперативен счетоводител

гр. Дулово

nevin2828@abv.bg

Нелин Бехчет

Икономика - бакалавър, випуск 2016 г.

Офис - сътрудник - "Престиж 066" ЕООД

гр. Шумен

nelii43@abv.bg

Неврие Фикрет Адил

Икономика - бакалавър, випуск 2016 г.

Ръководител обслужване на клиенти - "Райфайзенгбанк"

гр.Добрич

Нефизе Риза Джабил

Икономика - бакалавър, випуск 2016 г.

с. Славейково, обл. Варна

nefito9@abv.bg

Нурай Хаккъ Сабри

Икономика - бакалавър, випуск 2016 г.

гр. Шумен

nuraysabri@abv.bg

Полина Ценкова Димитрова

Икономика - бакалавър, випуск 2016 г.

Маникюрист

гр. Шумен

Polina1988Cenkova432@abv.bg

Рени Цанкова Стоянова

Икономика - бакалавър, випуск 2016 г.

Технически сътрудник - РИК

гр. Шумен

reni_stoyanova@abv.bg

Себат Недимова Камарадова

Икономика - бакалавър, випуск 2016 г.

Счетоводител - "Варна"Петролиум"ЕООД

гр. Варна

sebikamaradova@gmail.com

Севдалина Пламенова Николова

Икономика - бакалавър, випуск 2016 г.

гр. Шумен

sevdalina92@abv.bg

Силвана Желева Желева

Икономика - бакалавър, випуск 2016 г.

Стоковед в частна фирма

гр. Несебър

silvana_jeleva@abv.bg

Станка Петрова Димитрова

Икономика - бакалавър, випуск 2016 г.

Главен счетоводител 9 ОУ"Иван Вазов"

гр. Търговище

dimitrova_td@abv.bg

Теодора Владимирова Тонева

Икономика - бакалавър, випуск 2016 г.

Управител "БИОТОН - 2014" ЕООД

гр. Шумен

tonevi1976@abv.bg

Теодора Христова Тодорова

Икономика - бакалавър, випуск 2016 г.

Маникюрист - "Жени Стил 71" ЕТ

гр. Шумен

tedi9302@mail.bg

Фатме Орханова Шюкриева

Икономика - бакалавър, випуск 2016 г.

с. Драгановец, обл. Търговище

fat123456789@abv.bg

Фериде Илхан Ахмед

Икономика - бакалавър, випуск 2016 г.

Служител в частна фирма

гр. Исперих

feriferide@abv.bg

Айше Рейхан Кабил

Икономическа информатика - бакалавър, випуск 2016 г.

гр. Разград

ayserasim@abv.bg

Бейхан Ислямов Сабриев

Икономическа информатика - бакалавър, випуск 2016 г.

с. Крепча, обл. Търговище

beyhan.zeriu@mail.bg

Грациела Иванова Димова

Икономическа информатика - бакалавър, випуск 2016 г.

гр. Варна

gracidim@gmail.com

Дамян Ганчев Ганев

Икономическа информатика - бакалавър, випуск 2016 г.

гр. Шумен

dganew0@gmail.com

Десислава Добринова Чакърова

Икономическа информатика - бакалавър, випуск 2016 г.

Служител в частна фирма

гр. Шумен

desi.dobrinova@gmail.com

Емине Мехмедова Ахмедова

Икономическа информатика - бакалавър, випуск 2016 г.

гр. Разград

emine.m.a.1991@abv.bg

Зейнеб Амид Амди

Икономическа информатика - бакалавър, випуск 2016 г.

гр. Нови пазар

aaazzz1@abv.bg

Илхан Неждетов Исмаилов

Икономическа информатика - бакалавър, випуск 2016 г.

Машинен оператор - "Винпром"

гр. Търговище

ilhan.ismail.01@gmail.com

Ирен Стефанова Иванова

Икономическа информатика - бакалавър, випуск 2016 г.

Консултант продажби - "Мобилтел" ЕАД

гр. Търговище

iren92@abv.bg

Николай Сергеев Михайлов

Икономическа информатика - бакалавър, випуск 2016 г.

гр. Ивайловград

X3NightWolf@gmail.com

Росен Пламенов Иванов

Икономическа информатика - бакалавър, випуск 2016 г.

гр. Шумен

rosenplamenov93@gmail.com

Светослав Илков Жечев

Икономическа информатика - бакалавър, випуск 2016 г.

Ръководител отдел - "Кауфланд България" ООД

гр. Шумен

Танер Тефиков Мюмюнов

Икономическа информатика - бакалавър, випуск 2016 г.

гр. Търговище

tanertefikov@abv.bg

Тургай Мустафов Мурадалиев

Икономическа информатика - бакалавър, випуск 2016 г.

с. Тресковец, обл. Търговище

turgayo@abv.bg

Щилян Ангелов Щерев

Икономическа информатика - бакалавър, випуск 2016 г.

Тиим лидер в хотел

Великобритания

shtilu_@abv.bg

Айсен Месутова Ебазерова

Компютърни информационни технологии - бакалавър, випуск 2016 г.

гр. Шумен

aisimesutova@gmail.com

Гюнер Исмаил Зекерие

Компютърни информационни технологии - бакалавър, випуск 2016 г.

гр. Шумен

guner.zekerie@abv.bg

Дениз Алиев Еминов

Компютърни информационни технологии - бакалавър, випуск 2016 г.

Асистент в ШУ

гр. Шумен

denyodeniz@gmail.com

Ивайло Йорданов Петров

Компютърни информационни технологии - бакалавър, випуск 2016 г.

гр. Шумен

ivaylo.y.petrov@hotmail.com

Илиян Николаев Саев

Компютърни информационни технологии - бакалавър, випуск 2016 г.

Мениджър -казино "Черно море"

гр. Варна

Мелин Мехмед Исмаил

Компютърни информационни технологии - бакалавър, випуск 2016 г.

с. Войвода, обр. Шумен

melinkobaaq@abv.bg

Мюнифер Мехмедова Йонузова

Компютърни информационни технологии - бакалавър, випуск 2016 г.

гр. Разград

munever__@abv.bg

Невин Бейзат

Компютърни информационни технологии - бакалавър, випуск 2016 г.

Ръководител - Рехабилитационен център

с.Хърсово, обл. Шумен

nevin.beijat@gmail.com

Сунай Акифов Ариев

Компютърни информационни технологии - бакалавър, випуск 2016 г.

гр. Шумен

aliev.sunay@gmail.com

Шукрие Етемова Сабриева

Компютърни информационни технологии - бакалавър, випуск 2016 г.

гр. Разград

shushi_933@abv.bg

Биляна Боркова Борисова

Компютърна информатика - бакалавър, випуск 2016 г.

Спедитор стоки и товари - "Хикови" ЕООД

гр. Варна

biliana_borisova@abv.bg

Гюлфера Сали Сали

Компютърна информатика - бакалавър, випуск 2016 г.

с. Ясенково, обл. Шумен

gyhifera.Sali@mail.com

Златомир Маринов Митев

Компютърна информатика - бакалавър, випуск 2016 г.

Машинен оператор - "Топ принт" ООД

гр. Варна

zlatkomitev@hotmail.com

Ирен Иванова

Компютърна информатика - бакалавър, випуск 2016 г.

Мениджър -"БТК"АД

гр. Търговище

Калина Дамянова Колева

Компютърна информатика - бакалавър, випуск 2016 г.

гр. Варна

kdkoleva@yahoo.com

Кремена Дончева Стоянова

Компютърна информатика - бакалавър, випуск 2016 г.

Военнослужещ

гр. Шумен

kremena_1111@abv.bg

Мариана Димитрова Георгиева

Компютърна информатика - бакалавър, випуск 2016 г.

Управител - р-н "Ха Наздраве"

гр. София

cityofLove@abv.bg

Нежля Хикметова Шабанова

Компютърна информатика - бакалавър, випуск 2016 г.

Ревизор

гр. Търговище

nejj@abv.bg

Нури Ниязи Нури

Компютърна информатика - бакалавър, випуск 2016 г.

гр. Шумен

nuri.n.93@gmail.com

Павел Радославов Костадинов

Компютърна информатика - бакалавър, випуск 2016 г.

гр. Каспичан

pavel.k.@abv.bg

Пламен Атанасов Симеонов

Компютърна информатика - бакалавър, випуск 2016 г.

Служител в рекламна агенция и печатница

гр. Добрич

simeonov_p@abv.bg

Светломир Цанков Спасов

Компютърна информатика - бакалавър, випуск 2016 г.

ОД на МВР

гр. Търговище

svetliotg@abv.bg

Христо Василев Васелев

Компютърна информатика - бакалавър, випуск 2016 г.

Куриер - "Интерлогистика"

гр. Шумен

ileto_1111@avc.bg

Явор Христов Иванов

Компютърна информатика - бакалавър, випуск 2016 г.

Служител - "Дивас - Стил"ЕООД

гр. Търговище

qvor4o4@abv.bg

Пенка Димитрова Дечева

Информатика - магистър, випуск 2016 г.

Учител - СУЕО "Ал.С.Пушкин"

гр. Варна

p_decheva@abv.bg

Станка Йорданова Дичева

Информатика - магистър, випуск 2016 г.

Учител - СУЕО "Ал.С.Пушкин"

гр. Варна

topolite@abv.bg

Добрин Димитров Петков

Математика и информатика - магистър, випуск 2016 г.

Учител - ПГХТ

гр. Бургас

dd_petkov@abv.bg

Ибрахим Демир Мустафа

Математика и информатика - бакалавър, випуск 2016 г.

Учител - ОУ "Св.св.Кирил и Методий"

гр. Дулово

ibrahim8505@abv.bg

Любомир Пенчев Червенков

Математика и информатика - бакалавър, випуск 2016 г.

гр. Разград

az4on87@gmail.com

Милена Ангелова Мирчева

Математика и информатика - бакалавър, випуск 2016 г.

гр. Шумен

milena790206@abv.bg

Петя Рангелова Любенова

Математика и информатика - бакалавър, випуск 2016 г.

гр. Търговище

peti_77@abv.bg

Разие Ибрахимова Хасанова

Математика и информатика - бакалавър, випуск 2016 г.

Завеждащ личен състав - ДВХЕИ - Селище "Качулка"

гр. Сливен

razie@abv.bg

Светла Христова Иванова

Математика и информатика - бакалавър, випуск 2016 г.

Старши учител - ОУ "П.Славейков"

с.Марково, обл. Шумен

svetla_ivanova@mail.bg

Татяна Василева Стоянова

Математика и информатика - магистър, випуск 2016 г.

Учител - ОУ "Васил Левски"

с. Поляците, обл.Варна

tania_1901@abv.bg

Ибрахим Демир

Математика - бакалавър, випуск 2016 г.

Учител - ОУ"Св.св.Кирил и Методий"

С.Черник, обл. Силистра

Каролина Стоянова Николова

Математика - бакалавър, випуск 2016 г.

Служител отдел "Учебен" - МУ "проф. д-р Стоянов"

гр. Варна

karolinanikolova@abv.bg

Марина Илиева Христова

Математика - магистър, випуск 2016 г.

Учител - ОУ"Св.св.Кирил и Методий"

гр. Долни Чифлик

marina64@abv.bg

Разие Ибрахимова Хасанова

Математика - бакалавър, випуск 2016 г.

Учител - ОУ "Никола Вапцаров"

с. Бяла паланка, обл. Сливен

razie@abv.bg

Севгин Шукри Мустафа

Математика - магистър, випуск 2016 г.

Учител - ОУ "Реджеб Кюпчу"

с.Сини рид, обл. Бургас

atv2@abv.bg

Сузан Бюрхан Хюсеин

Математика - бакалавър, випуск 2016 г.

Учител - СУ "Йоан Екзарх Български"

гр. Шумен

suzka_mat@windowslive.com

Цвета Илиева Кирилова

Математика- бакалавър, випуск 2016 г.

Инспектор безопасност - Пристанище Варна

гр. Варна

cwete@mail.bg

Юлия Николаева Кюркчиева

Математика - бакалавър, випуск 2016 г.

Учител - СУ "Найден Геров"

гр. Варна

julya.nikolaeva@outlook.com

Юлия Николова Кюркчиева

Математика - магистър, випуск 2016 г.

Учител - СУ "Найден Геров"

гр. Варна

julya.nikolova@outlook.com

Десислава Александрова Иванова

Корпоративни финанси и счетоводство - магистър,випуск 2015

Възпитател - ПГСТ

гр. Велики Преслав

desislava_ivanova8401@abv.bg

Диана Тодорова Чешмеджиева

Корпоративни финанси и счетоводство - магистър, випуск 2015 г.

Специалист - ТП на НОИ

гр. Шумен

dtchster@gmail.com

Емел Тюрджане Мустафа

Корпоративни финанси и счетоводство - магистър, випуск 2015 г.

с. Климент, обл. Шумен

emel92@abv.bg

Емине Тефикова Карамфилова

Корпоративни финанси и счетоводство - магистър, випуск 2015 г.

Специалист - "Човешки ресурси" - "Атмар Груп" ООД

гр. Шумен

emmka_drs@abv.bg

Жени Бориславова Банева

Корпоративни финанси и счетоводство - магистър,випуск 2015

Системен оператор - РДПБЗН

гр. Шумен

zheniboneva@abv.bg

Калоян Светлинов Емилов

Корпоративни финанси и счетоводство - магистър,випуск 2015

Експерт обществени поръчки

гр. Шумен

Кремена Любомирова Байчева

Корпоративни финанси и счетоводство - магистър,випуск 2015

гр. Разград

k.bai4eva@abv.bg

Мариела Маринова Славова

Корпоративни финанси и счетоводство - магистър,випуск 2015

Технически секретар - "Екопласт систем" ООД

гр. Шумен

mariela_slavova@abv.bg

Мирослава Георгиева Димова

Корпоративни финанси и счетоводство - магистър,випуск 2015

Управител "В.Димов - Транс" ЕТ

гр. Шумен

miroslava75@abv.bg

Мустафа Недриев Мустафа

Корпоративни финанси и счетоводство - магистър, випуск 2015 г.

гр. Шумен

mustafa_mustafov91@abv.bg

Нели Стоянова Александрова

Корпоративни финанси и счетоводство - магистър, випуск 2015 г.

Старши инспектор - ТД на НАП

гр. Търговище

teddy123@abv.bg

Петя Живкова Колева

Корпоративни финанси и счетоводство - магистър,випуск 2015

Административен изпълнител - "Корект строй" ООД

гр. Шумен

pjkdgm@abv.bg

Селиме Сали Алиева

Корпоративни финанси и счетоводство - магистър,випуск 2015

Бизнес консултант - "Ес Пи Консулт БГ" ООД

гр. Шумен

seli88@mail.bg

Соня Руменова Христова

Корпоративни финанси и счетоводство - магистър,випуск 2015

гр. Шумен

son4eto_hr@abv.bg

Христина Петрова Славова

Корпоративни финанси и счетоводство - магистър,випуск 2015

гр. Шумен

hristina1313@abv.bg

Цветелин Димитров Христов

Корпоративни финанси и счетоводство - магистър, випуск 2015 г.

Служител - ОД на МВР

гр. Шумен

Цветелина Димитрова Дянкова

Корпоративни финанси и счетоводство - магистър, випуск 2015 г.

Счетоводител - "Дуропак Стеми" ЕООД

гр. Разград

cvetelina.dyankova@gmail.com

Гергана Нанкова Йорданова

Маркетинг - магистър, випуск 2015 г.

Експерт по приходите - ТД на НАП

гр. Шумен

gerganaj1@abv.bg

Джулиде Мустафова Ахмедова

Маркетинг - магистър, випуск 2015 г.

Специалист - Община Нови пазар

гр. Нови пазар

julide_ahmedova@abv.bg

Михаела Плаченова Петрова

Маркетинг - магистър, випуск 2015 г.

Администратор - комплекс "Белият кон и Рай"

гр. Търговище

mimita1@abv.bg

Михриджан Лютвиева Мехмедова

Маркетинг - магистър, випуск 2015

Технически сътрудник - преводач - ЕТ"Фен"

гр. Шумен

mimi_22@abv.bg

Полина Тошкова Никифорова

Маркетинг - магистър, випуск 2015 г.

Счетоводител - "Тони Пам"

гр. Шумен

polina.tashkova@abv.bg

Стефка Георгиева Милчева

Маркетинг - магистър, випуск 2015 г.

Служител - "Местни приходи" Община Първомай

гр. Първомай

stefka_srebreva@abv.bg

Емилия Орлинова Георгиева

Системно администриране - магистър, випуск 2015

Технически секретар - ЕТ"Орлин Георгиев"

гр. Шумен

lemmaSS81@abv.bg

Айлин Сали Мехмед

Икономика и управление на бизнеса - магистър, випуск 2015

Младши счетоводител - "Бехи Хюсню" ЕООД

с. Венец, обл. Шумен

aylin_2011@abv.bg

Айше Салиева Уручева

Икономика и управление на бизнеса - магистър, випуск 2015

гр. Разград

aishe.urucheva@abv.bg

Антония Кънчева Кирилова

Икономика и управление на бизнеса - магистър, випуск 2015

Журналист - "Екип 7"

гр. Разград

kirilova.ekip7@abv.bg

Ахмед Керим Ферад

Икономика и управление на бизнеса - магистър, випуск 2015

Учител - ОУ " Христо Ботев"

гр. Нови пазар

mavi_gozber@abv.bg

Биляна Христова Герчева

Икономика и управление на бизнеса - магистър, випуск 2015

гр. Шумен

bilianagercheva@abv.bg

Боряна Христова Инкова

Икономика и управление на бизнеса - магистър, випуск 2015

Личен банкер - Рабобанк Холандия

Холандия

boryana.inkova@gmail.com

Галина Каменова Абаджиева

Икономика и управление на бизнеса - магистър, випуск 2015

Експерт " Бизнес развитие" - " Общински пазари-Шумен" ЕООД

гр. Шумен

g.abadzhieva@abv.bg

Елизара Емилова Колева

Икономика и управление на бизнеса - магистър, випуск 2015

Фактурист - "Меггле" ЕООД

гр. Шумен

elizara@mail.bg

Жана Ивелинова Димитрова

Икономика и управление на бизнеса - магистър, випуск 2015

Управител - "Виваком"

гр. Шумен

jana_0204@abv.bg

Ивайло Тодоров Абаджиев

Икономика и управление на бизнеса - магистър, випуск 2015

Регионален мениджър - "Микрокредит" АД

гр. Шумен

ivo_abi@abv.bg

Йоанна Добромирова Йорданова

Икономика и управление на бизнеса - магистър, випуск 2015

Контрол качество - "Алкомет" АД

гр. Шумен

ioni_f@abv.bg

Йорданка Станиславова Тончева

Икономика и управление на бизнеса - магистър, випуск 2015

гр. Шумен

dancheto__@abv.bg

Мехмед Хасанов Хасанов

Икономика и управление на бизнеса - магистър, випуск 2015

Учител - ОУ " Васил Левски"

с. Вълчи дол, обл. Варна

mehmed_hasanov_hasanov@abv.bg

Мирослав Тодоров Тодоров

Икономика и управление на бизнеса - магистър, випуск 2015

Служител - Частна фирма

гр. Шумен

todorovmiro@gmail.com

Надя Георгиева Обретенова

Икономика и управление на бизнеса - магистър, випуск 2015

гр. Шумен

buratino_77@abv.bg

Николай Димитров Тодоров

Икономика и управление на бизнеса - магистър, випуск 2015

Администратор - Хотел Мизия

гр. Търговище

nemansa_vipic15@abv.bg

Пламена Николаева Лачева

Икономика и управление на бизнеса - магистър, випуск 2015

Технически секретар - "Клоск България" ООД

гр. Шумен

plam.lacheva@gmail.com

Полина Тодорова Комитова

Икономика и управление на бизнеса - магистър, випуск 2015

Учител - ПО "Проф.Асен Златаров"

гр. Шумен

polijak@abv.bg

Рени Веселинова Тончева

Икономика и управление на бизнеса - магистър, випуск 2015

Отговорник митническа обработка - "Нефт ойл"

гр. Шумен

reni.1981@abv.bg

Ридван Метин Мустафова

Икономика и управление на бизнеса - магистър, випуск 2015

Търговски представител - "Лорекс Груп"

гр. Шумен

oosman@abv.bg

Румяна Георгиева Петрова

Икономика и управление на бизнеса - магистър, випуск 2015

Ресурсен учител - СОУ"Трайко Симеонов"

гр. Шумен

rumi_8757@abv.bg

Светлана Апостолова Христова

Икономика и управление на бизнеса - магистър, випуск 2015

Мениджър продажби - ЦБА АД

гр. Варна

svetlanageorgieva.cba@gmail.com

Светлана Димитрова Ботева

Икономика и управление на бизнеса - магистър, випуск 2015

Специалист обслужване на клиенти - "Райфайзенбанк"

гр. Шумен

esvetlana_btv@abv.bg

Светлана Йорданова Димитрова

Икономика и управление на бизнеса - магистър, випуск 2015

Фактурист - " Автодан" ЕООД

гр. Шумен

svetlana_jordanova2@abv.bg

Сибел Хрюстемова Алиосманова

Икономика и управление на бизнеса - магистър, випуск 2015

Счетоводител - касиер - "Юробанк България" АД

гр. Шумен

Снежана Стойчева Герова

Икономика и управление на бизнеса - магистър, випуск 2015

Старши специалист - РЗОК

гр. Шумен

snejastoicheva@abv.bg

Стефка Стефанова Георгиева

Икономика и управление на бизнеса - магистър, випуск 2015

Консултант - ЕТ "Албена"

гр. Шумен

ammmi@abv.bg

Хасан Мехмудов Хасанов

Икономика и управление на бизнеса - магистър, випуск 2015

Кмет на кметство

с. Черенча, обл. Шумен

xmx_yt@abv.bg

Ваня Димитрова Димитрова

Софтуерни технологии - магистър, випуск 2015

Специалист продажби - "ЦКБ" АД

гр. Тервел

vania__1981@mail.bg

Десислава Петрова Петрова

Софтуерни технологии - магистър, випуск 2015

Стоковед - "Фарма Сис" ООД

гр. Добрич

terryta_0909@gmail.com

Диана Иванова Милчева

Софтуерни технологии - магистър, випуск 2015

гр. Добрич

diana_2443@mail.bg

Ивайло Иванов Радков

Софтуерни технологии - магистър, випуск 2015

Софтуерен разработчик - "Chek in"Ltd

гр. Шумен

ivchoooo@abv.bg

Йордан Радославов Радев

Софтуерни технологии - магистър, випуск 2015

Системен администратор - Школа за математика и информатика

гр. Шумен

daka_c@abv.bg

Исмаил Ремзи Маджар

Софтуерни технологии - магистър, випуск 2014

с.Трънак, обл. Бургас

i.madjar@abv.bg

Петър Михайлов Василев

Софтуерни технологии - магистър, випуск 2015

Ръководител компютърен кабинет - СОУ"П.Р.Славейков"

гр. Добрич

pepo.vacilev@gmail.com

Теодора Иванова Люцканова - Петкова

Софтуерни технологии - магистър, випуск 2015

Главен експерт - РЗОК

гр. Добрич

Диди Петрова Миланова

Мултимедийни технологии - магистър, випуск 2015

Счетоводител - "Мегарекс" ООД

гр. Шумен

keremidka30@abv.bg

Пламена Иванова Симеонова

Мултимедийни технологии - магистър, випуск 2015

Старши специалист - Община Варна

гр. Варна

pufelia@abv.bg

Ферхан Юмер Смаил

Мултимедийни технологии - магистър, випуск 2015

Заместник Кмет

с.Руен, обл. Бургас

ferhansmail@abv.bg

Шенай Яфес Мусова

Мултимедийни технологии - магистър, випуск 2015

Учител по Математика и информатика - ОУ"Панайот Волов"

с.Тодор Икономово, обл.Шумен

shenay_musova@abv.bg

Лейля Насъфова Сакалъ

ПОМИ - магистър, випуск 2015

Учител по математика - ОУ "Христо Ботев" -с.Ломци

гр. Попово

l.sakali@abv.bg

Айрие Беятинова Мюрселова

Икономика - бакалавър, випуск 2015

гр. Търговище

ayrie_beyatinova@abv.bg

Александрина Йорданова Карева

Икономика - бакалавър , випуск 2015

Икономист - ТП "ДГС Смядово"

гр. Смядово

todorova89@mail.bg

Александър Петков Алексиев

Икономика - бакалавър , випуск 2015

Служител в частна фирма

гр. Добрич

aleksandyr.aleksiev@gmail.com

Анелия Ивалинова Иванова

Икономика - бакалавър , випуск 2015

Деловодител - кантора ЧСИ Яница Джинджева

гр. Шумен

Боян Георгиев Русев

Икономика - бакалавър , випуск 2015

гр. Шумен

boqneca@gmail.com

Виолета Пенева Иванова

Икономика - бакалавър, випуск 2015

Касиер - счетоводител - "Венци Шумен" ЕООД

гр. Шумен

viki_vi7@abv.bg

Габриела Калинова Стоянова

Икономика - бакалавър , випуск 2015

Заместник Управител - "Принцес 1"

гр. Шумен

gabriela-stojanova@abv.bg

Габриела Свиленова Георгиева

Икономика - бакалавър , випуск 2015

гр.Шумен

r.k.georgieva@abv.bg

Даниел Валентинов Митев

Икономика - бакалавър , випуск 2015

Служител в частна фирма

гр. Шумен

dmitev90@gmail.com

Дарина Върбанова Иванова

Икономика - бакалавър , випуск 2015

гр. Шумен

darinavarbanova1985@gmail.com

Денислава Диянова Иванова

Икономика - бакалавър , випуск 2015

Управител- Частна фирма

гр. Шумен

denislava.ivanova@abv.bg

Деница Дамянова Христова

Икономика - бакалавър , випуск 2015

Експерт доставки - "Мегле България"

гр. Шумен

denica_damianova@mail.bg

Десислава Красимирова Хинева

Икономика - бакалавър , випуск 2015

гр. Провадия

desinkaa92@abv.bg

Димитрина Тодорова Маринова

Икономика - бакалавър , випуск 2015

Специалист банкови операции - Банка ДСК

гр. Дългопол

Емине Юсуф Юзеир

Икономика - бакалавър , випуск 2015

с. Пет могили, обл.Шумен

eeminee@abv.bg

Захари Юриев Захариев

Икономика - бакалавър , випуск 2015

гр. Попово

shakir_zahari@abv.bg

Иванела Янкова Михайлова

Икономика - бакалавър , випуск 2015

гр. Шумен

ivanela_mihaylova@abv.bg

Кенан Шенол Исмаил

Икономика - бакалавър , випуск 2015

гр. Шумен

kenan.992@abv.bg

Кремена Руменова Недева

Икономика - бакалавър , випуск 2015

Служител - "Телепол"

гр. Шумен

kremi_fire@abv.bg

Лъчезар Николаев Лазаров

Икономика - бакалавър, випуск 2015

гр. Разград

Lazarov891@abv.bg

Мерал Мехмед Мустафа

Икономика - бакалавър , випуск 2015

гр. Шумен

meral_mustafa@abv.bg

Милят Юмер Хамид

Икономика - бакалавър , випуск 2015

с. Ружица, обл. Шумен

milat923@abv.bg

Мирем Осман Осман

Икономика - бакалавър , випуск 2015

гр. Шумен

miremmehmed@abv.bg

Моника Бориславова Иванова

Икономика - бакалавър , випуск 2015

гр. Шумен

monik92@abv.bg

Моника Евгениева Авгеринус

Икономика - бакалавър , випуск 2015

гр. Шумен

moni4ka29@abv.bg

Найлян Метин Хюсеин

Икономика - бакалавър , випуск 2015

Служител - " Зора" АД

гр. Шумен

nalanhyusein@abv.bg

Незиха Хюсеин Алиева

Икономика - бакалавър , випуск 2015

гр. Шумен

nezi_kiss@abv.bg

Петя Николаева Ненчева

Икономика - бакалавър , випуск 2015

Касиер - ВККЧЗС " Надежда-96"

гр. Плиска

petya.nencheva@gmail.com

Пламена Наскова Михова

Икономика - бакалавър , випуск 2015

с. Пет могили, обл. Шумен

plamenna1992@abv.bg

Полина Йорданова Павлова

Икономика - бакалавър , випуск 2015

Касиер-домакин -" Петрол Инвест"

гр. Шумен

polina_sh@abv.bg

Светла Тонева Димитрова

Икономика - бакалавър, випуск 2015

гр. Добрич

chechi79@abv.bg

Светослав Станимиров Стойчев

Икономика - бакалавър , випуск 2015

гр. Шумен

svetlio_sss92@abv.g

Сехер Седатова Бейтулова

Икономика - бакалавър , випуск 2015

гр.Шумен

seher_s@abv.bg

Сибел Исметова Мустафова

Икономика - бакалавър , випуск 2015

с. Войвода, обл. Шумен

sibel92_1992@abv.bg

Сибел Руханова Исмаилова

Икономика - бакалавър , випуск 2015

гр. Разград

sibel.ruhanova1@abv.bg

Сибял Тамер Съдкъ

Икономика - бакалавър , випуск 2015

гр. Шумен

Siball9922@abv.bg

Сибял Фахри Фикрет

Икономика - бакалавър , випуск 2015

гр. Шумен

sibqllqbis@abv.bg

Сияна Боянова Петрова

Икономика - бакалавър , випуск 2015

гр. Сунгурларе

siqna91@abv.bg

Соня Христова Илиева

Икономика - бакалавър , випуск 2015

Административен секретар - Окръжен следствен отдел

гр. Добрич

sxua@abv.bg

Таня Иванова Маринова

Икономика - бакалавър , випуск 2015

Счетоводител-касиер - "Юробанк България" АД

гр. Шумен

tania_sliven@abv.bg

Теменуга Радостинова Антонова

Икономика - бакалавър , випуск 2015

Служител -" Църкъл" ООД

гр. Шумен

nusha_91@abv.bg

Теодора Бориславова Дянкова

Икономика - бакалавър , випуск 2015

гр. Дряново

t.diankova@mail.bg

Фатме Шабанова Мехмедова

Икономика - бакалавър, випуск 2015

гр. Шумен

eloiza999@abv.bg

Фикрие Ахмед Мехмед

Икономика - бакалавър , випуск 2015

гр. Шумен

fiki_mixa@abv.bg

Христина Диянова Иванова

Икономика - бакалавър , випуск 2015

Служител - " Милениум ЕХ" ЕООД

гр.Шумен

hrisito_1011@abv.bg

Цветелина Красимирова Цветкова - Пейчева

Икономика - бакалавър, випуск 2015

Старши специалист - Кметство

с. Червен бряг, обл. Плевен

tsvety_80@abv.bg

Юзлем Джошкун Рушан

Икономика - бакалавър , випуск 2015

гр. Шумен

oriii92@abv.bg

Юмгюл Мухарем Мехмедова

Икономика - бакалавър , випуск 2015

гр. Разград

yumi_1991_@abv.bg

Юрмюз Енверова Ахмедова

Икономика - бакалавър , випуск 2015

с. Зараево , обл. Търговище

yuzmyuz_ahmedova@abv.bg

Нурхан Джемил Юсуф

Икономическа информатика - бакалавър, випуск 2015

с.Вълнари, обл. Шумен

Delgado_17@abv.bg

Силвия Стоянова Иванова

Икономическа информатика - бакалавър, випуск 2015

гр. Търговище

sisi_vivi1983@abv.bg

Андрей Цветославов Михайлов

КИТ - бакалавър, випуск 2015

гр. Варна

an4oto1991@abv.bg

Невин Бейзат Сунай

КИТ - бакалавър, випуск 2015

гр. Хърсово

hevi.beizat@abv.bg

Светлозар Андреанов Андреев

КИТ - бакалавър, випуск 2015

гр. Шумен

grimybg@gmail.com

Станислава Валериева Керацова

КИТ - бакалавър, випуск 2015

Служител - "Ив Си Партнерс" ООД

гр. Шумен

stasito@abv.bg

Айше Юсеин Мехмед

Компютърна информатика - бакалавър, випуск 2015

с. Ръжица, обл. Бургас

ay6e889@gmail.com

Владимир Бориславов Великов

Компютърна информатика - бакалавър, випуск 2015

гр. Попово

croye3@abv.bg

Елеонора Димитрова Димитрова

Компютърна информатика - бакалавър, випуск 2015

Служител - "ДЕЛТА" ООД

гр. Варна

dj_eli@abv.bg

Калина Дамянова Колева

Компютърна информатика - бакалавър, випуск 2015

Търговски мениджър в частна фирма

гр. Варна

kdkoleva@yahoo.com

Мила Ангелова Дянкова

Компютърна информатика - бакалавър, випуск 2015

гр. Варна

mila_ulf@abv.bg

Рая Исат Ал-Иса

Компютърна информатика - бакалавър, випуск 2015

гр. Шумен

Rauca@abv.bg

Станислав Тицов Станчев

Компютърна информатика - бакалавър, випуск 2015

Компютърен техник - "ТРД" ООД

гр. Разград

Венцислава Ганчева Георгиева

Икономическа информатика - бакалавър, випуск 2015

Управител на частна фирма

гр. Добрич

reni_ilieva@abv.bg

Иван Гечев Дочев

Икономическа информатика - бакалавър, випуск 2015

Програмист - web разработки

гр. Шумен

ivandochev@abv.bg

Светолсав Илков Жечев

Икономическа информатика - бакалавър, випуск 2015

Ръководител отдел - "Кауфланд България"

гр. Шумен

Айля Мерджан Ахмед

Математика и информатика - бакалавър, випуск 2015

Служител в частна фирма

гр. Шумен

don_atillta@mail.bg

Елеонора Петрова Йорданова

Математика и информатика - бакалавър, випуск 2015

Служител - "Стройкомплект" ЕООД

гр. Шумен

Катерина Юлиянова Неделчева

Математика и информатика - бакалавър, випуск 2015

Служител в "Кауфланд България"

гр. Варна

dharmaijo@abv.bg

Фатме Себайдън Хюсеин

Математика и информатика - бакалавър, випуск 2015

с. Черник, обл. Силистра

papi_fatme@abv.bg

Венера Христова Димитрова-Москова

Стопанска математика - бакалавър, випуск 2015

Служител в "Кауфланд България"

гр. Шумен

Емне Мехмедова Даудова

Стопанска математика - бакалавър, випуск 2015

гр. Шумен

emidaudova@mail.bg

Орхан Хасан Емин

Стопанска математика - бакалавър, випуск 2015

гр. Добрич

orxi@abv.bg

Седат Сейфетинов Мехмедов

Стопанска математика - бакалавър, випуск 2015

Служител - "Автомания" ЕООД

гр. Търговище

sedat_armani@abv.bg

Станка Влаева Георгиева

Стопанска математика - бакалавър, випуск 2015

Инкасатор - плащания - "ВиК - Варна"ООД

с. Ветрино

stankka@abv.bg

Яна Златкова Атанасова

Стопанска математика - бакалавър, випуск 2015

Служител в частна фирма

гр. Шумен

qnita_86@abv.bg

Аделина Иванова Стоянова

Икономика и управление на бизнеса - магистър, випуск 2014

Младши експерт - МОН

гр. София

a.stoianova@mov.bg

Анна Дакова

Икономика и управление на бизнеса - магистър, випуск 2014

Мениджър - "Руска Вотина"

гр. Варна

anutka@abv.bg

Бирсен Алиева Исмаилова

Икономика и управление на бизнеса - магистър, випуск 2014

Учител по информатика и информационни технологии - ПГТЛП

гр. Омуртаг

kacim@abv.bg

Боряна Диянова Йорданова

Икономика и управление на бизнеса - магистър, випуск 2014

гр. Шумен

b_yordanova89@abv.bg

Гавраил Красимиров Русев

Икономика и управление на бизнеса - магистър, випуск 2014

Специалист компютърни системи "Check - In"ООД

гр. Шумен

gavrailrusev@gmail.com

Георги Иванов Атанасов

Икономика и управление на бизнеса - магистър, випуск 2014

Експерт - ОС"Земеделие"

гр. Добрич

georgi__atanasov@abv.bg

Гюлхан Хидает Ризаева

Икономика и управление на бизнеса - магистър, випуск 2014

гр. Шумен

gyulhan90@abv.bg

Ирина Бориславова Стоянова

Икономика и управление на бизнеса - магистър, випуск 2014

Детска учителка - ЦДГ

гр. Шумен

ira_76@mail.bg

Камелия Бончева Бонева

Икономика и управление на бизнеса - магистър, випуск 2014

Маркетинг - мениджър "Колон България" ООД

гр.София

kamelia_boneva@abv.bg

Кремена Георгиева Атанасова

Икономика и управление на бизнеса - магистър, випуск 2014

Администратор - SPA - център

гр. Шумен

kremena_at_@abv.bg

Кристина Федоровна Чендева

Икономика и управление на бизнеса - магистър, випуск 2014

гр. Шумен

krisity19@abv.bg

Мария Бориславова Маркова

Икономика и управление на бизнеса - магистър, випуск 2014

Оператор - "Държавно горско стопанство"

гр. Варна

mariqnoeva@abv.bg

Мария Станова Неделчева

Икономика и управление на бизнеса - магистър, випуск 2014

Кредитен консултант - "Вега - 1" ООД

гр. Шумен

maria_nedelchewa73@abv.bg

Мехмед Неджмидин Мехмед

Икономика и управление на бизнеса - магистър, випуск 2014

Управител - "Аутостил - 2011" ЕООД

с.Венец, обл.Шумен

autoskill@abv.bg

Милена Тотева Георгиева

Икономика и управление на бизнеса - магистър, випуск 2014

ТРЗ и ЛС - "Дани Стил" ЕООД

гр. Шумен

milena_740526@abv.bg

Невена Димитрова

Икономика и управление на бизнеса - магистър, випуск 2014

Управител - "Маркиза Груп" ООД

гр. Шумен

nikkol@abv.bg

Николай Мирославов Николов

Икономика и управление на бизнеса - магистър, випуск 2014

Собственик - "Ин Комерс"

гр. Търговище

niki_m_n@abv.bg

Петрана Иванова Йорданова

Икономика и управление на бизнеса - магистър, випуск 2014

гр. Шумен

pepa_yordanova@abv.bg

Пламена Росенова Станчева

Икономика и управление на бизнеса - магистър, випуск 2014

Управител "Мобилтел"

гр. Стара Загора

p_ruseva@mail.bg

Ресмие Исмаил Мустафова

Икономика и управление на бизнеса - магистър, випуск 2014

Специалист управление на човешките ресурси "Брадърс комерс" ЕАД

гр. Шумен

resmiemustafova@abv.bg

Светла Василева Кунева

Икономика и управление на бизнеса - магистър, випуск 2014

Специалист банкови операции - ДСК

гр. Шумен

svetla_510@abv.bg

Станчо Стоянов Станчев

Икономика и управление на бизнеса - магистър, випуск 2014

гр. Шумен

iosis@abv.bg

Сюлбие Елманова Исмаилова

Икономика и управление на бизнеса - магистър, випуск 2014

Счетоводител - "Бест 2002" ЕООД

гр. Разград

elmanova@abv.bg

Татяна Кирилова Костадинова

Икономика и управление на бизнеса - магистър, випуск 2014

гр. Шумен

tania1708@abv.bg

Храбрин Тошков Хараланов

Икономика и управление на бизнеса - магистър, випуск 2014

Управител хотел - "Русалка"

гр. Шумен

Хюсеин Османов Хюсеинов

Икономика и управление на бизнеса - магистър, випуск 2014

ОРК - Реализация - "В и К"

гр. Антоново

xioso@abv.bg

Юзал Ердинчев Ахмедов

Икономика и управление на бизнеса - магистър, випуск 2014

гр. Шумен

yuzal_1989@abv.bg

Юнзиле Хасанова Исмаилова

Икономика и управление на бизнеса - магистър, випуск 2014

гр. Шумен

unzile_91@abv.bg

Адвие Рамаданова Мустафова

Корпоративни финанси и счетоводство - магистър, випуск 2014

Учител ПГ по СС

гр. Велики Преслав

adive_daisy@yahoo.com

Адриана Трифонова Христова

Корпоративни финанси и счетоводство - магистър, випуск 2014

Системен оператор - "В и К"ООД

гр. Търговище

anichka076628@gmail.com

Айше Джемал Еюбова

Корпоративни финанси и счетоводство - магистър, випуск 2014

Специалист социални дейности - "ДСХ"

гр. Разград

aysha_80@abv.bg

Алпер Хасан Али

Корпоративни финанси и счетоводство - магистър, випуск 2014

Началник влак "БДЖ" ЕАД

гр. Шумен

Антоанета Младенова Огнянова

Корпоративни финанси и счетоводство - магистър, випуск 2014

Технически изпълнител - "Гарант Строй" ООД

гр. Шумен

tonita.85_07@abv.bg

Валерия Данаилова Георгиева

Корпоративни финанси и счетоводство - магистър, випуск 2014

Главен социален работник - Дирекция "Социално подпомагане"

гр. Шумен

vali_dan@abv.bg

Галина Жечкова Недева

Корпоративни финанси и счетоводство - магистър, випуск 2014

Специалист банкови операции - "ДСК"ЕАД

гр. Шумен

gali_nikolova@abv.bg

Гюлчай Олчай Дилявер

Корпоративни финанси и счетоводство - магистър, випуск 2014

Банков служител - Първа Инвестиционна Банка

гр. Дулово

gyulchay_90@abv.bg

Десислава Ивалинова Иванова

Корпоративни финанси и счетоводство - магистър, випуск 2014

гр. Шумен

dessi_slava_89@abv.bg

Десислава Светославова Станчева

Корпоративни финанси и счетоводство - магистър, випуск 2014

Счетоводител - отдел "КОВЗС" - Община Айтос

гр. Айтос

des.stancheva@abv.bg

Емилиян Маринчев Георгиев

Корпоративни финанси и счетоводство - магистър, випуск 2014

Счетоводител - "Мадара" АД

гр. Шумен

emiliyan_georgiev@abv.bg

Желязка Стойкова Костадинова

Корпоративни финанси и счетоводство - магистър, випуск 2014

Икономист поръчки - ДК "Кабиюк"

гр. Шумен

Jeliazka_Kostadinova@abv.bg

Зорница Стоянова Стоянова

Корпоративни финанси и счетоводство - магистър, випуск 2014

Специалист кредитиране - "Райфайзенбанк" ЕАД

гр. Айтос

zorri_st@mail.bg

Йована Живкова Николова

Корпоративни финанси и счетоводство - магистър, випуск 2014

Отчетник счетоводство - "Борислав Брайев" ЕТ

гр. Търговище

jovana.dimova@abv.bg

Ирина Димитрова Иванова

Корпоративни финанси и счетоводство - магистър, випуск 2014

Заместник главен счетоводител - Колеж Добрич

гр. Добрич

irina_dimitrova@abv.bg

Мариана Георгиева Божилова

Корпоративни финанси и счетоводство - магистър, випуск 2014

Учител по икономика ПГСС

гр. Нови пазар

mimitoo1972@abv.bg

Марияна Костова Лесева

Корпоративни финанси и счетоводство - магистър, випуск 2014

Старши експерт - поделение 54060

гр. Шумен

leseva_54060@abv.bg

Нели Петкова

Корпоративни финанси и счетоводство - магистър, випуск 2014

Специалист - ТД на НАП

гр. Шумен

petkovata1976@abv.bg

Пламена Иванова Георгиева

Корпоративни финанси и счетоводство - магистър, випуск 2014

гр. Шумен

plamito87@abv.bg

Милен Стойчев Димитров

Маркетинг - магистър, випуск 2014

Експерт - "Алкомет" АД

гр. Шумен

milenspr@abv.bg

Петина Веселинова Господинова

Маркетинг - магистър, випуск 2014

Социален работник Д "СП"

гр. Шумен

petinaves@abv.bg

Галина Йорданова Димитрова

Мултимедийни технологии - магистър, випуск 2014

Възпитател СОУ за ДУС "Св.Иван Рилски"

гр. Търговище

galina82@mail.bg

Зорница Петкова Ставрова

Мултимедийни технологии - магистър, випуск 2014

Архитект - дизайнер

гр. Оклънд

zornitsast@yahoo.com

Емил Пламенов Петров

Софтуерни технологии - магистър, випуск 2014

гр. Шумен

epitrof1990@gmail.com

Николай Николаев Трифонов

Софтуерни технологии - магистър, випуск 2014

Компютърен специалист - Колеж Добрич

гр. Добрич

n192@mail.bg

Правдина Стойчева Николова

Системно администриране - магистър, випуск 2014

Служител - "Агро Бизнес Център"

гр. Шумен

pravdina_63@abv.bg

Владислав Григоров Гриторов

Икономика на туризма - магистър, випуск 2014

Регионален мениджър - "ТИМ" ООД

гр. Шумен

kgg1981@abv.bg

Мехмед Исметов Неджибов

ПОМИ - магистър, випуск 2014

Учител по информатика и информационни технологии - ЧАЕГ

гр. Глоджево

memo_1977@mail.bg

Айлин Мурадова Халимилова

Икономика - бакалавър, випуск 2014

гр. Разград

aylinm91@abv.bg

Айля Адемова

Икономика - бакалавър, випуск 2014

гр. Разград

aylq91@abv.bg

Айля Неджет Мехмед

Икономика - бакалавър, випуск 2014

гр. Шумен

aylyamehmed@abv.bg

Айнур Бехчет Мустафа

Икономика - бакалавър, випуск 2014

гр. Шумен

aynurai@abv.bg

Алина Николова Златева

Икономика - бакалавър, випуск 2014

Управител - "Ан и Ан" ООД

гр. Търговище

a.zlateva81@abv.bg

Анифе Рамаданова Шевкед

Икономика - бакалавър, випуск 2014

гр. Шумен

anitoo91@abv.bg

Анна Николаева Томова

Икономика - бакалавър, випуск 2014

гр. Разград

anabel1712@abv.bg

Антоанета Тодорова Тонева

Икономика - бакалавър, випуск 2014

гр. Шумен

ani.toneva@abv.bg

Асие Тефик Мустафа

Икономика - бакалавър, випуск 2014

гр. Шумен

agaga1990@abv.bg

Атче Етем Мехмедова

Икономика - бакалавър, випуск 2014

Служител в частна фирма

гр. Шумен

hatice_efsanesi@abv.bg

Биляна Кръстева Кръстева

Икономика - магистър, випуск 2014

Възпитател - ОУ "Васил Левски"

с. Чировци, обл. Шумен

bilqna_krasteva@abv.bg

Биляна Петрова Божинова

Икономика - бакалавър, випуск 2014

гр. Шумен

biliana.78@abv.bg

Бирол Ахмед Сабри

Икономика - бакалавър, випуск 2014

Служител - "Алкомет" АД

гр. Шумен

birol91@abv.bg

Владислав Йорданов Калоянов

Икономика - бакалавър, випуск 2014

Ръководител производствени технологии - "Агромат" ЕООД

гр. Силистра

vladi_kaloyanov@abv.bg

Габриела Василева Иванова

Икономика - бакалавър, випуск 2014

Счетоводител - "Нейкова и Таскова" ООД

гр. Шумен

malkata_g_18@abv.bg

Даниела Стоянова Иванова

Икономика - бакалавър, випуск 2014

Счетоводител - "Джи Ем Консулт" ЕООД

гр. Шумен

La_dida@mail.bg

Деница Живкова Начева

Икономика - бакалавър, випуск 2014

Крупие "МБС Трейд"

гр. Шумен

Джевда Мехмед Хюсеин

Икономика - бакалавър, випуск 2014

гр. Шумен

ceyda89@abv.bg

Джемиле Юмер Ибрям

Икономика - бакалавър, випуск 2014

гр.Разград

djemile1904@gmail.com

Димитър Любенов Кокудов

Икономика - бакалавър, випуск 2014

Служител в частна фирма

гр. Разлог

Дияна Любенова Лечева

Икономика - бакалавър, випуск 2014

гр. Варна

didi.lecheva@abv.bg

Дияна Петкова Славова

Икономика - бакалавър, випуск 2014

Социален работник - Дирекция"Социално подпомагане"

с. Никола Козлево, обл. Шумен

didi_s@abv.bg

Добрин Николаев Добрев

Икономика - бакалавър, випуск 2014

гр. Шумен

bundin1@abv.bg

Елис Незир Ахмед

Икономика - бакалавър, випуск 2014

Служител - "Пробленд" ООД

гр. Шумен

elis21021988@abv.bg

Елисавета Атанасова Камбурска

Икономика - бакалавър, випуск 2014

гр. Шумен

kamburska@abv.bg

Емил Галинов Енчев

Икономика - бакалавър, випуск 2014

Главен служител - хотел "Интернационал"

к.к. Златни пясъци

emil_enchev91@abv.bg

Емине Седатова Мехмедова

Икономика - бакалавър, випуск 2014

гр. Търговище

esedatova@hotmail.com

Емрах Йозджан

Икономика - бакалавър, випуск 2014

гр. Търговище

emil00359@gmail.com

Ерхан Юсуфов Аптулов

Икономика - бакалавър, випуск 2014

с. Браничево, обл. Шумен

erhan_aptulov@abv.bg

Здравко Христов Марчев

Икономика - бакалавър, випуск 2014

гр. Добрич

zdravko_marchev@abv.bg

Ивайло Василев Василев

Икономика - бакалавър, випуск 2014

Служител - "Енерго - Про"

гр. Варна

Иван Иванов Цветков

Икономика - бакалавър, випуск 2014

Управител Автоморга - "Цветков 2005"

гр. Шумен

cvetkov_2005@abv.bg

Изабела Антонова Дончева

Икономика - бакалавър, випуск 2014

гр. Шумен

izabeladoncheva@abv.bg

Йоана Димитрова Гечева

Икономика - бакалавър, випуск 2014

Комплекс "Ривиера"

гр. Шумен

ioancheto1991@abv.bg

Йордан Петров Танов

Икономика - бакалавър, випуск 2014

Служител - "Транс секюрити"

гр. Вълчи дол

metal_vldol@abv.bg

Исмаил Ереджебов Исметов

Икономика - бакалавър, випуск 2014

с. Врани кон, обл. Търговище

iso007@abv.bg

Калоян Николаев Иванов

Икономика - бакалавър, випуск 2014

Управител на частна фирма

гр. Шумен

kaloian1970@gmail.com

Кристина Герчева Димитрова

Икономика - бакалавър, випуск 2014

Организатор дейности - "Ред Турс" ЕООД

гр. Шумен

krisidimitrova@live.com

Мая Колева Давидова

Икономика - бакалавър, випуск 2014

Мърчандайзер - "Фрекс Джоб" ООД

гр. Шумен

maq_davidov@abv.bg

Мерилин Гюрхан Фикри

Икономика - бакалавър, випуск 2014

гр. Шумен

merilin_1991@mail.bg

Мирослава Тодорова Тодорова

Икономика - бакалавър, випуск 2014

Счетоводител - "СК Гама"ООД

гр. Шумен

mira_111@abv.bg

Моника Величкова Милкова

Икономика - бакалавър, випуск 2014

Оператор - "Глобул"

гр. Шумен

Мустафа Недриев Мустафов

Икономика - бакалавър, випуск 2014

гр. Шумен

mustafa_mustafov91@abv.bg

Найлян Джемалетова Адемова

Икономика - бакалавър, випуск 2014

Младши експерт - Община Търговище

гр. Търговище

nail.91@abv.bg

Наню Димитров Ангелов

Икономика - бакалавър, випуск 2014

Машинен оператор - "Алупласт ЖТГ"

гр. Средец

kecpel_orel@abv.bg

Натали Ангелова Ангелова

Икономика - бакалавър, випуск 2014

гр. Шумен

angelovash@abv.bg

Небиля Хасанова Юсеинова

Икономика - бакалавър, випуск 2014

гр. Шумен

nebilquseinova@abv.bg

Невена Петрова Николаева

Икономика - бакалавър, випуск 2014

Управител на магазин - "Близу Медиа" ЕАД

гр. Шумен

Nev_Nikolaeva@abv.bg

Неджмие Сюлейман Юсув

Икономика - бакалавър, випуск 2014

гр. Разград

necmie.yusuf@abv.bg

Нежля Шабан Сали

Икономика - бакалавър, випуск 2014

гр. Върбица

nejla.Sali@abv.bg

Николай Пепов Ников

Икономика - бакалавър, випуск 2014

Търговски представител "Икар"

гр. Шумен

niki_pepo@abv.bg

Николета Георгиева Катрева

Икономика - бакалавър, випуск 2014

гр. Шумен

nikencety@abv.bg

Огнян Александров Узунов

Икономика - бакалавър, випуск 2014

гр. Шумен

yzynov@yahoo.com

Орхан Неджмидин Мехмед

Икономика - бакалавър, випуск 2014

с. Наум, обл. Шумен

orki_092992@abv.bg

Пламена Красимирова Крумова

Икономика - бакалавър, випуск 2014

гр. Шумен

kn.plam@gmail.com

Ралица Юриева Братоева - Димова

Икономика - бакалавър, випуск 2014

Счетоводител - "Актив" ООД

гр. Варна

ralica_bratoeva@abv.bg

Сале Орхан Хасан

Икономика - бакалавър, випуск 2014

Служител в частна фирма

гр. Шумен

sale_orhan@hotmail.com

Светлана Апостолова Христова

Икономика - бакалавър, випуск 2014

Мениджър продажби

гр. Шумен

svetlanageorgieva.cba@gmail.com

Светлана Димитрова Ботева

Икономика - бакалавър, випуск 2014

Служител - "Примекс" ООД

гр. Шумен

esvetlana_btv@abv.bg

Светлана Станиславова Христова

Икономика - бакалавър, випуск 2014

гр. Шумен

svetlana.hristova91@abv.bg

Севгин Ружди Ахмед

Икономика - бакалавър, випуск 2014

Стопански дейности - Община Никола Козлево

с.Никола Козлево

sevginahmed@abv.bg

Севда Исмаил Басри

Икономика - бакалавър, випуск 2014

с. Длъжко, обл. Шумен

Sevi_2007@abv.bg

Севие Фикрет Сами

Икономика - бакалавър, випуск 2014

гр. Шумен

strawberry055@live.com

Севим Ружди Ахмед

Икономика - бакалавър, випуск 2014

гр. Шумен

sevginahmed@abv.bg

Серпил Мехмедова Хасанова

Икономика - бакалавър, випуск 2014

гр. Шумен

serpilhasanova@abv.bg

Сибел Селайдин Ходжа

Икономика - бакалавър, випуск 2014

с. Цонево, обл.Варна