Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”
English Вход

Сайт на факултета :http://shu.bg/faculties/ftn

Декан

проф. д-р инж. Иван Цонев

Корпус 3, кабинет 412

Миглена Труфчева - главен координатор на деканското ръководство

Корпус 3, ет.4 , кабинет 412

телефон: 830 345 ; 830 495 ; вътр. 159

Email: ftn@shu-bg.net

Към пълната версия на базата данни "Алумни" на Факултета по технически науки

Към пълната версия в канала на YOUTube

Трите имена

Специалност /Випуск

Упражнявана професия

Град

e-mail

Владимир Йорданов Михалчев

Административна и организационна сигурност - магистър, випуск 2016 г.

Управител на частна фирма

гр.Варна

vmihalchev@abv.bg

Дайана Атанасова

Административна и организационна сигурност - магистър, випуск 2016 г.

гр. Шумен

dainichka.n.a@gmail.com

Дамян Младенов Петров

Административна и организационна сигурност - магистър, випуск 2016 г.

Младши инспектор - ОД на МВР

гр. Бургас

polkovnikaaa@gmail.com

Елена Миленова Стефанова

Административна и организационна сигурност - магистър, випуск 2016 г.

Технически сътрудник в политическа партия

с.Хитрино, обл. Шумен

elena_eli1992@abv.bg

Ивайло Милков Бондов

Административна и организационна сигурност - магистър, випуск 2016 г.

гр. Плевен

ivaylobondov@abv.bg

Иван Иванов Пирев

Административна и организационна сигурност - магистър, випуск 2016 г.

ЗКПУ

гр. Бургас

ivan__pirev@abv.bg

Калин Петров Методиев

Административна и организационна сигурност - магистър, випуск 2016 г.

Служител - РДПБЗН

гр. Шумен

Кирил Цветков Петков

Административна и организационна сигурност - магистър, випуск 2016 г.

гр. Бургас

kurk200@mail.bg

Кольо Николов Петков

Административна и организационна сигурност - магистър, випуск 2016 г.

Инспектор "Медицинска екология" - "Пазари"ЕАД

гр. Варна

Красимир Жоров Тошков

Административна и организационна сигурност - магистър, випуск 2016 г.

гр. София

chochko_89@abv.bg

Полина Тошкова Маринова

Административна и организационна сигурност - магистър, випуск 2016 г.

Служител в частна фирма

гр. Шумен

marinovapt92@gmail.com

Светослава Ясенова Христова

Административна и организационна сигурност - магистър, випуск 2016 г.

гр. Шумен

yasenova12@mail.bg

Свилен Пламенов Илев

Административна и организационна сигурност - магистър, випуск 2016 г.

Учител - Фондация "Заедно в час"

гр. София

svetliniliev1@gmail.com

Сибел Мустафова Якубова

Административна и организационна сигурност - магистър, випуск 2016 г.

гр.Омуртаг

lebis_0104@mail.bg

Цветелина Илиева Методиева

Административна и организационна сигурност - магистър, випуск 2016 г.

Агротехник - Земеделски институт - Шумен

гр. Шумен

tsvetelina.metodieva@abv.bg

Ахмед Реджеб Ибрям

КТАП - магистър, випуск 2016 г.

Служител - "Алкомет"

гр. Шумен

ahmed.ibram@abv.bg

Калоян Янков Кънчев

КТАП - магистър, випуск 2016 г.

гр. Разград

kaloyankanchev@yahoo.com

Мариел Огнянов Николов

КТАП - магистър, випуск 2016 г.

гр. Шумен

pioneer8848@gmail.com

Метин Иса Ахмед

КТАП - магистър, випуск 2016 г.

Ръководител отдел - "Алкомет" АД

гр. Шумен

Анатолий Йовчев Николов

Геоматика - магистър, випуск 2016 г.

Експерт - Община Шумен

гр. Шумен

anatolyi_nikolov@abv.bg

Веселина Свиленова Иванова

Геоматика - магистър, випуск 2016 г.

гр. Шумен

veselinastoqnova@abv.bg

Георги Христов Танев

Геоматика - магистър, випуск 2016 г.

гр. Шумен

georgi91@gmail.com

Исмаил Андонов Байрактаров

Геоматика - магистър, випуск 2016 г.

Геодезист - "Инвестиционно проектиране" ЕООД

гр. Шумен

ismail_9000@abv.bg

Калоян Георгиев Янков

Геоматика - магистър, випуск 2016 г.

Експерт - "Земеделие"

гр. Шумен

mustang_gt500_87@abv.bg

Октай Нихатов Шюкриев

Геоматика - магистър, випуск 2016 г.

Геодезист - "Инвестиционно проектиране "ЕООД

гр. Шумен

oktaynihatov@mail.bg

Ралица Тодорова Тодорова

Геоматика - магистър, випуск 2016 г.

Старши експерт - Община Айтос

гр. Айтос

toralica@abv.bg

Станимир Валентинов Хамдиев

Геоматика - магистър, випуск 2016 г.

Геодезист - "АКЗ -Бургас" ЕООД

гр. Бургас

s.v.hadzhiev@abv.bg

Станислав Живков Пенчев

Геоматика - магистър, випуск 2016 г.

Геодезист - "Терра План" ООД

гр. Бургас

stanislavpenchevv@abv.bg

Тонислав Христов Танев

Геоматика - магистър, випуск 2016 г.

гр. Шумен

tanislav91@gmail.com

Ърфан Юкселов Мехмедов

Геоматика - магистър, випуск 2016 г.

Специалист - "Устройство на територията"

с. Никола Козлево, обл. Шумен

irfan.mehmd@mail.bg

Атанас Ивелинов Атанасов

Геодезия - бакалавър, випуск 2016 г.

Служител - "ХЕР 1"

гр. Варна

naskoo62@abv.bg

Ахмед Турханов Ахмедов

Геодезия - бакалавър, випуск 2016 г.

гр. Търговище

gavazov_93@abv.bg

Зейнеб Хюсеин Ахмед

Геодезия - бакалавър, випуск 2016 г.

гр. Силистра

zeynephyusein@gmail.com

Иван Димитров Иванов

Геодезия - бакалавър, випуск 2016 г.

Геодезист - "Черно море" АД

гр. Долни Чифлик

Илкан Исмаил Исмаил

Геодезия - бакалавър, випуск 2016 г.

Геодезист - "Геоакст" ЕООД

гр. Варна

dogoo@abv.bg

Методи Славчев Вангелов

Геодезия - бакалавър, випуск 2016 г.

Управител - "РВ Инженеринг"ЕООД

гр. Шумен

m.vangelov@rvltd.eu

Найлян Мехмедова Себайдин

Геодезия - бакалавър, випуск 2016 г.

Геодезист - "Шуменски кадастър"ЕООД

гр. Шумен

nalyansali@gmail.com

Николай Живков Желев

Геодезия - бакалавър, випуск 2016 г.

гр. Шумен

niki70@abv.bg

Николай Славчев Димитров

Геодезия - бакалавър, випуск 2016 г.

Геодезист - "Инвестиционно проектиране" ЕООД

гр. Шумен

nikisdimitrov@gmail.com

Петко Петров Спасов

Геодезия - бакалавър, випуск 2016 г.

гр. Шумен

spasovgeo@abv.bg

Пламен Руменов Стефанов

Геодезия - бакалавър, випуск 2016 г.

Главен специалист - ИА ППД

гр. Русе

plamenstefanovv@mail.bg

Сибел Неджат Мехмед

Геодезия - бакалавър, випуск 2016 г.

гр. Разград

sisi.sisi.92@abv.bg

Симона Христова Илиева

Геодезия - бакалавър, випуск 2016 г.

гр. Нови пазар

sim_1993@abv.bg

Таня Петрова Илиева

Геодезия - бакалавър, випуск 2016 г.

Геодезист - "Шуменски кадастър"ЕООД

гр. Шумен

tanq_0103@abv.bg

Гергана Милкова Кюркчиева

Инженерна логистика - магистър, випуск 2016 г.

Специалист логистика - "Анона Трейд" ЕООД

гр. Велики Преслав

gerenceto_911@abv.bg

Димитър Илчев Димитров

Инженерна логистика - магистър, випуск 2016 г.

Старши пожарникар - РСПБЗН

Гр. Търговище

mitco_9@abv.bg

Илиян Енев Шишманов

Инженерна логистика - магистър, випуск 2016 г.

Командир на екип - РДПБЗН

гр. Варна

Калоян Димитров Куртев

Инженерна логистика - магистър, випуск 2016 г.

Мениджър доставки - "Артемис" ООД

гр. Шумен

k.kurtev@artemis.bg

Мартин Руменов Сакеларов

Инженерна логистика - магистър, випуск 2016 г.

Инженер - "Румена - Шумен"АД

гр. Нови пазар

mrmarty@mail.bg

Мирослав Антонов Миланов

Инженерна логистика - магистър, випуск 2016 г.

РСПБЗН - Омуртаг

гр. Омуртаг

biborg_@abv.bg

Николай Пламенов Николов

Инженерна логистика - магистър, випуск 2016 г.

Експерт - РСПБЗН

гр. Търговище

Стоян Иванов Барлев

Инженерна логистика - магистър, випуск 2016 г.

Началник на дежурна смяна - РДПБЗН

гр. Варна

st.barlev@abv.bg

Ясен Валентинов Василев

Инженерна логистика - магистър, випуск 2016 г.

РСПБЗН

гр. Търговище

henry.14.@abv.bg

Ясен Живков Стойчев

Инженерна логистика - магистър, випуск 2016 г.

Ръководител, началник транспорт - "Рувик" ООД

гр. Шумен

yasen.stoychev@ruvik.com

Айлин Сунаева Васвиева

Инженерна логистика - бакалавър, випуск 2016 г.

гр. Шумен

aylin_sunaewa@abv.bg

Андон Василев Петров

Инженерна логистика - бакалавър, випуск 2016 г.

Технически изпълнител - "ЕГЕ Компютри"

гр. Шумен

do_ni_to@abv.bg

Бейхан Ерол Хълми

Инженерна логистика - бакалавър, випуск 2016 г.

с. Памукчии, обл. Шумен

beyhan@abv.bg

Бердин Бейнабиев Хасанов

Инженерна логистика - бакалавър, випуск 2016 г.

Инспектор - РСПБЗН

гр. Каолиново

Веселина Руменова Коджейкова

Инженерна логистика - бакалавър, випуск 2016 г.

Строителен техник - "Ди Ейч Билдинг" ЕООД

гр. Шумен

veini1981@mail.bg

Вилиана Валентинова Димитрова

Инженерна логистика - бакалавър, випуск 2016 г.

Специалист Обществени поръчки

гр. Варна

v.dimitrova@hydrostroy.com

Виолин Милчев Николов

Инженерна логистика - бакалавър, випуск 2016 г.

Техник - "Стронгил 2005"ЕООД

гр. Варна

violin_nikolov@abv.bg

Вихра Здравкова Медникарова

Инженерна логистика - бакалавър, випуск 2016 г.

Техник ГФК - "Инвестиционно проектиране" ЕООД

гр. Шумен

v.mednikarova@abv.bg

Владислав Константинов Върбанов

Инженерна логистика - бакалавър, випуск 2016 г.

Ел.монтьор - "ЕСО - МЕР" ЕАД

гр. Шумен

van4i_na@abv.bg

Георги Руменов Атанасов

Инженерна логистика - бакалавър, випуск 2016 г.

Автомобилен механик - "Бултранс RT"

гр. Велики Преслав

BRT-G@abv.bg

Дамян Станчев Хараланов

Инженерна логистика - бакалавър, випуск 2016 г.

Служител - "Мания" ЕООД

гр. Плевен

deiman_city@abv.bg

Даниела Петкова Димитрова

Инженерна логистика - бакалавър, випуск 2016 г.

гр. Шумен

didonka_89@abv.bg

Димитър Косев Янакиев

Инженерна логистика - бакалавър, випуск 2016 г.

Служител - "OMV"

гр. Шумен

dimitarkosev@abv.bg

Добри Йовчев Добрев

Инженерна логистика - бакалавър, випуск 2016 г.

Конструктор - "Совис" ООД

гр. Шумен

drakola_g4@abv.bg

Добромир Бориславов Досев

Инженерна логистика - бакалавър, випуск 2016 г.

Контрольор по качество - "Ново стъкло" ЕАД

гр. Нови пазар

dobromir_2004@abv.bg

Драган Стефанов Драгнев

Инженерна логистика - бакалавър, випуск 2016 г.

Оператор - "ЕСО"ЕАД

гр. Каспичан

kolemans@abv.bg

Евгени Павлов Евтимов

Инженерна логистика - бакалавър, випуск 2016 г.

Служител - "3 S СОТ"

гр. Шумен

evgeny_pavlov@abv.bg

Ивиана Владкова Димова

Инженерна логистика - бакалавър, випуск 2016 г.

Консултант - стокови кредити - "УниКредит Булбанк"

гр. Шумен

iviana.dimowa@gmail.com

Йордан Иванов Иванов

Инженерна логистика - бакалавър, випуск 2016 г.

Полицай - РУ на МВР

гр. Омуртаг

doka934@abv.bg

Катя Бориславова Христова

Инженерна логистика - бакалавър, випуск 2016 г.

Технически организатор - "РВЦ" ООД

гр. Шумен

kati20@abv.bg

Красимира Гичева Нейкова

Инженерна логистика - бакалавър, випуск 2016 г.

Консултант - "БоБ"

гр. Шумен

krasito_147@abv.bg

Левент Юкселов Хайрединов

Инженерна логистика - бакалавър, випуск 2016 г.

Монтьор на машина - "Тракия глас България" ЕАД

гр. Търговище

levent.hayredinov@abv.bg

Людмил Светлев Христов

Инженерна логистика - бакалавър, випуск 2016 г.

Старши настройчик - "Хан Омуртаг"АД

гр. Шумен

Мариана Маринова Лазарова

Инженерна логистика - бакалавър, випуск 2016 г.

Диспечер транспорт - "НСП - АГ"ЕООД

гр. Шумен

mariana.lazarova@abv.bg

Мерлин Файрединова Ибрямова

Инженерна логистика - бакалавър, випуск 2016 г.

Секретар - "Стронг строй"ООД

гр. Шумен

meri_ozi@abv.bg

Мирослав Маринов Василев

Инженерна логистика - бакалавър, випуск 2016 г.

Полицейски инспектор ОД на МВР

гр. Шумен

minvas1983@abv.bg

Николай Недялков Недялков

Инженерна логистика - бакалавър, випуск 2016 г.

Инкасатор

гр. Шумен

Николай Христов Марков

Инженерна логистика - бакалавър, випуск 2016 г.

Оператор ВПС - "ВиК"ООД

гр. Търговище

Пламен Недков Георгиев

Инженерна логистика - бакалавър, випуск 2016 г.

Главен механик - "Фикосота"ООД

гр. Шумен

plamba1986@abv.bg

Радослав Христов Маринов

Инженерна логистика - бакалавър, випуск 2016 г.

Инспектор - РСПБЗН

гр. Разград

Розалина Делчева Михайлова

Инженерна логистика - бакалавър, випуск 2016 г.

Управител "Ексрийм" ЕООД

гр. Варна

rozalina_michailowa@abv.bg

Юксел Хусниев Юмеров

Инженерна логистика - бакалавър, випуск 2016 г.

Служител - "Стокова продукция" - "Тракия глас България" ЕАД

гр. Търговище

yyumerov@sisecam.com

Янко Тодоров Стойчев

Инженерна логистика - бакалавър, випуск 2016 г.

Управител - "Виенска Градина"

гр. Шумен

y.todorov93@gmail.com

Айхан Бейсимов Салиев

КИС - бакалавър, випуск 2016 г.

с.Венец, обл.Шумен

ayhan.beysimov@mail.bg

Айше Хюсеин Хасан

КИС - бакалавър, випуск 2016 г.

с.Партизани, обл.Бургас

Ayshe_933@abv.bg

Георги Бориславов Христов

КИС - бакалавър, випуск 2016 г.

Треньор - ХК"Левски"

с.Българене, обл.Плевен

Georgi_1998@abv.bg

Гюлджан Гюрселова Хайрединова

КИС - бакалавър, випуск 2016 г.

гр. Шумен

gulcanmetin89@abv.bg

Димитър Емилов Георгиев

КИС - бакалавър, випуск 2016 г.

гр. Шумен

feki@abv.bg

Димитър Тодоров Тодоров

КИС - бакалавър, випуск 2016 г.

Служител - Държавна агенция "Технически операции"

гр.Бяла

Енис Зенгин

КИС - бакалавър, випуск 2016 г.

с.Окорш, обл. Силистра

enis89@gmail.com

Живко Радославов Радев

КИС - бакалавър, випуск 2016 г.

гр. Добрич

radev.zhivko@gmail.com

Илияна Димитрова Георгиева

КИС - бакалавър, випуск 2016 г.

гр.Провадия

iliqqna_d@abv.bg

Исмал Халил Исмаил

КИС - бакалавър, випуск 2016 г.

с.Лопушна, обл. Варна

ismailllov@abv.bg

Найден Митков Йоцов

КИС - бакалавър, випуск 2016 г.

Мениджър - Quintiles Bulgaria

гр. София

nayden.yotsov@gmail.com

Ненчо Денчев Нейков

КИС - бакалавър, випуск 2016 г.

Служител - "Трансконтинентал Холдинг" ООД

гр. Шумен

nen400neykov@gmail.com

Селиме Ахмедова Ибрямова

КИС - бакалавър, випуск 2016 г.

с. Веселина, обл. Разград

seli.1994@abv.bg

Кирил Цвятков Пейчев

Системи за сигурност - магистър, випуск 2016 г.

гр. Разград

kurk200@gmail.com

Александър Добромиров Драев

Системи за сигурност - бакалавър, випуск 2016 г.

Оператор на машина - "Драев" ЕООД

гр. Шумен

alex_dreav@mail.bg

Ахмед Неджаги Мустафа

Системи за сигурност - бакалавър, випуск 2016 г.

с. Костен, обл. Бургас

ahmedmustafa1992@abv.bg

Борис Димов Димов

Системи за сигурност - бакалавър, випуск 2016 г.

Инспектор - трудова медицина - "Барс"АД

гр. Шумен

west_wood@abv.bg

Борислав Мартинов Михайлов

Системи за сигурност - бакалавър, випуск 2016 г.

гр. Шумен

dreyan@abv.bg

Георги Илиянов Петров

Системи за сигурност - бакалавър, випуск 2016 г.

Служител в частна фирма

гр. Павликени

merucial1@gmail.com

Здравко Красимиров Димитров

Системи за сигурност - бакалавър, випуск 2016 г.

Машинен оператор - "Тесси"ООД

гр. Тутракан

fenix.fenix@abv.bg

Ивелин Руменов Иванов

Системи за сигурност - бакалавър, випуск 2016 г.

Експерт по сигурността - "Слънчеви лъчи"

гр. Провадия

ivelin_ivanov_1992@abv.bg

Иви Венциславова Христова

Системи за сигурност - бакалавър, випуск 2016 г.

Технически организатор - "Инжестрой"ЕООД

гр. Плевен

ivetooo_bg@mail.bg

Ирина Петкова Казакова

Системи за сигурност - бакалавър, випуск 2016 г.

Служител - "ВиК"

гр. Аксаково

pipina_83@abv.bg

Мирослав Маринов Маринов

Системи за сигурност - бакалавър, випуск 2016 г.

Мениджър по сигурността - "Сейнсбъри"

с. Съдиево, обл. Бургас

Никола Драгомиров Николов

Системи за сигурност - бакалавър, випуск 2016 г.

Експерт по сигурността - "Арн Сервиз"ЕООД

гр. Шумен

n.nikolov@arnservicw.com

Николай Росенов Георгиев

Системи за сигурност - бакалавър, випуск 2016 г.

Служител - "Катрен транс"ЕООД

с.Вълнари, обл. Шумен

Преслав Митков Митев

Системи за сигурност - бакалавър, випуск 2016 г.

Експерт по сигурността - к.к. Златни пясъци

гр. Варна

Радостина Стоянова Николова

Системи за сигурност - бакалавър, випуск 2016 г.

гр. Шумен

radost_nikolova@mail.bg

Румяна Веселинова Василева

Системи за сигурност - бакалавър, випуск 2016 г.

гр. Шумен

r.vasileva93@gmail.com

Сюрай Сунай Хамуд

Системи за сигурност - бакалавър, випуск 2016 г.

Началник на охрана - "ASP"ЕООД

гр. Разград

Теодора Радостинова Димитрова

Системи за сигурност - бакалавър, випуск 2016 г.

гр. Айтос

tedka_930503@abv.bg

Юмют Летифова Кушчу

Системи за сигурност - бакалавър, випуск 2016 г.

с. Белоградец, обл. Варна

umutkushchu@abv.bg

Георги Адриянов Асланов

СОСТ - магистър, випуск 2016 г.

Командир на екип - ОД "ПБЗН"

гр. Варна

sost2016@abv.bg

Божидар Стойков Косев

СОСТ - бакалавър, випуск 2016 г.

Машинен оператор - "Алкомет" АД

гр. Шумен

Венета Александрова Станимирова

СОСТ - бакалавър, випуск 2016 г.

Служител - Държавно горско стопанство

гр. Шумен

veneta.stanimirova@abv.bg

Ивелин Пенчев Пенев

СОСТ - бакалавър, випуск 2016 г.

гр. Дългопол

amv_gamer@abv.bg

Кенан Хюсеин Мехмед

СОСТ - бакалавър, випуск 2016 г.

с. Живково, обл. Шумен

kenanmelin15@abv.bg

Константин Александров Бойчев

СОСТ - бакалавър, випуск 2016 г.

Техник - "СОД"

гр. Варна

Станислав Стилиянов Стойчев

СОСТ - бакалавър, випуск 2016 г.

Служител - "Електроресус" ЕООД

гр. Разград

chichumichu@mail.bg

Стефан Златков Христов

СОСТ - бакалавър, випуск 2016 г.

гр. Разград

stefan_hr08@abv.bg

Анелия Венелинова Стаменова

Административна и организационна сигурност - магистър, випуск 2015 г.

гр. Шумен

aneliya_stamenova@abv.bg

Валентина Тодорова Кирилова

Административна и организационна сигурност - магистър, випуск 2015 г.

Главен специалист - Община Каспичан

гр. Каспичан

v.kirilova@abv.bg

Вяра Димитрова Атанасова

Административна и организационна сигурност - магистър, випуск 2015 г.

Трудов медиатор - ДБТ - Агенция по заетостта

гр. Каспичан

vyara_da@abv.bg

Десислава Александрова Профирова

Административна и организационна сигурност - магистър, випуск 2015 г.

Организатор - маркетинг -"Алта Мал" ЕООД

гр. София

dessislavaprofirova@gmail.com

Йонна Калчева Дончева

Административна и организационна сигурност - магистър, випуск 2015 г.

Технически организатор - ПОК "Съгласие" АД

гр. Шумен

yoanna.doncheva@abv.bg

Кристина Минкова Станева

Административна и организационна сигурност - магистър, випуск 2015 г.

Системен оператор - ОД на МВР

гр. Варна

Надежда Пламенова Николова

Административна и организационна сигурност - магистър, випуск 2015 г.

Главен експерт - ОСЗ

с. Аврен, обл.Варна

n_p_k@abv.bg

Надежда Стоянова Георгиева

Административна и организационна сигурност - магистър, випуск 2015 г.

Учител - ЦДГ"Снежанка"

гр. Велики Преслав

nadq_st@abv.bg

Николай Костов Милушев

Административна и организационна сигурност - магистър, випуск 2015 г.

Главен инспектор - ИТИТС

гр. София

niko.milushev@mail.bg

Пламен Георгиев Найденов

Административна и организационна сигурност - магистър, випуск 2015 г.

Служител - "СИМ Секюрити" ЕООД

гр. Нови пазар

pipo8910@abv.bg

Силвия Николаева Маринова - Костова

Административна и организационна сигурност - магистър, випуск 2015 г.

Старши специалист - "Човешки ресурси" Община Провадия

гр. Провадия

Стефан Атанасов Габровски

Административна и организационна сигурност - магистър, випуск 2015 г.

гр. Провадия

gabrovski750@abv.bg

Венета Вълкова Малчева

Геоматика - магистър, випуск 2015 г.

Геодезист - "ХидроМап" ОООД

гр. Варна

v.petrova87@abv.bg

Даниела Хинева Димитрова - Костова

Геоматика - магистър, випуск 2015 г.

Геодезист - "Гео-консулт"ЕООД

гр. Шумен

d.hineva@abv.bg

Пламен Атанасов Атанасов

Геоматика - магистър, випуск 2015 г.

гр. Варна

plamen_atanasov13@abv.bg

Десислава Андреева Димитрова - Андонова

Геодезия - бакалавър, випуск 2015 г.

Служител - "Кастрол" АД

гр. Шумен

Емине Зюлкярова Азизова

Геодезия - бакалавър, випуск 2015 г.

гр. Върбица

emine_zuki@abv.bg

Мирем Ерджан Ниязи

Геодезия - бакалавър, випуск 2015 г.

Геодезист - АМ"Черно море"

гр. Шумен

Налян Невзат Юмер

Геодезия - бакалавър, випуск 2015 г.

гр. Разград

nalqnyumer@abv.bg

Николай Иванов Желязков

Геодезия - бакалавър, випуск 2015 г.

Геодезист - "Прециз инженеринг" ЕООД

гр. Варна

zackbgs@gmail.com

Ралица Георгиева Георгиева

Геодезия - бакалавър, випуск 2015 г.

Старши експерт ТСУ - Община Девня

гр. Девня

ral86@mail.bg

Сияна Василева Косева

Геодезия - бакалавър, випуск 2015 г.

гр. Варна

sisipisi92@gmail.com

Хюлия Хюсеин Хасан

Геодезия - бакалавър, випуск 2015 г.

с.Иглика, обл. Шумен

sladkatahulya@abv.bg

Емел Адем Исмаил

Инженерна логистика - магистър, випуск 2015 г.

Управител - "Тип - Топ" ООД

гр. Варна

emelek22@abv.bg

Юксел Тасинов Юсеинов

Инженерна логистика - магистър, випуск 2015

Ръководител структурно звено - ШУ

гр. Шумен

Алпер Джошкунов Арабов

Инженерна логистика - бакалавър , випуск 2015

Брокер-" Амарал" ЕАД

гр. Търговище

alp73@abv.bg

Андрей Красимиров Парушев

Инженерна логистика - бакалавър , випуск 2015

Строителен техник-"Кристал глас" ЕООД

гр. Шумен

a.parushev9@gmail.com

Ахмед Мюстеджебов Ахмедов

Инженерна логистика - бакалавър , випуск 2015

Оператор - машина - "Алкомет" АД

гр.Шумен

ahmedmahmedov@abv.bg

Дамян Симеонов Гаспаров

Инженерна логистика - бакалавър, випуск 2015

Мениджър - продажби - "Тиви груп" ООД

гр. Шумен

gashparov@abv.bg

Джунейт Хамди Исмаил

Инженерна логистика - бакалавър , випуск 2015

Контрольор качество - "Алкомет" АД

гр. Шумен

djuni_pi4a_92@abv.bg

Ивайло Христов Христов

Инженерна логистика - бакалавър , випуск 2015

Мл. Експерт - МВР Нови пазар

гр. Нови пазар

Иван Ненков Колев

Инженерна логистика - бакалавър , випуск 2015

Куриер - " Интерлогистика"

гр.Шумен

Инна Пламенова Велчева

Инженерна логистика - бакалавър , випуск 2015

Служител - ЕТ "Буктрейдинг"

гр.Шумен

innavell@gmail.com

Йордан Илиев Йорданов

Инженерна логистика - бакалавър , випуск 2015

Зам.търговски директор - " ПС Електрик" ООД

гр. Шумен

yordan_yordanov1984@abv.bg

Калоян Димитров Колев

Инженерна логистика - бакалавър, випуск 2015

Управител - "Амко-мебел" ООД

гр. Шумен

koko_1_78@abv.bg

Кирил Митков Славчев

Инженерна логистика - бакалавър , випуск 2015

гр.Шумен

snakey88@abv.bg

Мустафа Бейхан Чауш

Инженерна логистика - бакалавър , випуск 2015

Опаковчик - " Алкомет" АД

гр. Шумен

musitt@abv.bg

Надежда Йовчева Начкова

Инженерна логистика - бакалавър , випуск 2015

Оператор - " Карлсберг България" АД

гр. Шумен

nadq_55@abv.bg

Невил Неджатинова Карагьозова

Инженерна логистика - бакалавър , випуск 2015

гр. Провадия

studenttt2015@abv.bg

Петя Борисова Станкова

Инженерна логистика - бакалавър , випуск 2015

гр. Шумен

pepsistankova@abv.bg

Пламена Николова Шидерова

Инженерна логистика - бакалавър, випуск 2015 г.

Ръководител ОТК - "Хъс" ООД

гр. Шумен

plamena_nikolova8605@abv.bg

Радослав Митков Радев

Инженерна логистика - бакалавър , випуск 2015

гр.Шумен

rado.m.radev@gmail.com

Радостин Недялков Недялков

Инженерна логистика - бакалавър , випуск 2015

гр.Търговище

radostin_nedqlkov@abv.bg

Румен Милков Павлов

Инженерна логистика - бакалавър , випуск 2015

Търговски представител - "Пролет""ЕООД

гр. Варна

ziik_89@abv.bg

Севджихан Сабриева Мехмедова

Инженерна логистика - бакалавър , випуск 2015

Образователен медиатор- Община Смядово

гр. Смядово

sevjihan85@abv.bg

Симеон Руменов Костов

Инженерна логистика - бакалавър , випуск 2015

Оператор- "Алкомет" АД

гр. Шумен

maks_tools@abv.bg

Стоянка Атанасова Михайлова

Инженерна логистика - бакалавър , випуск 2015

Технически секретар - "ЦИАЛ" ЕООД

гр. Шумен

stoi4eto_mi@abv.bg

Сузан Шерифова Абтулова

Инженерна логистика - бакалавър , випуск 2015

Консултант- " Пам-Ник" ЕООД

гр. Шумен

suzi_1992@abv.bg

Сюлейман Алиайдин Хаджи

Инженерна логистика - бакалавър , випуск 2015

Лаборант - ОТК - ЕТ"Веселин Запрянов"

гр. Шумен

suleyman_bjk@abv.bg

Теодора Иванова Иванова

Инженерна логистика - бакалавър , випуск 2015

гр. Търговище

tedi_ivanova91@abv.bg

Явор Жечков Нейчев

Инженерна логистика - бакалавър , випуск 2015

Лаборант - ОТК - "Веселин Запрянов" ЕТ

гр. Шумен

yavor.neychev@abv.bg

Бирол Джошкун

КИС - бакалавър, випуск 2015

Софтуерен разработчик

гр. Шумен

birol.coskun@abv.bg

Виждан Вадет Исмаил

КИС - бакалавър, випуск 2015

с.Длъжко, обл.Шумен

viji_92@abv.bg

Гьонюл Ваид Файредин

КИС - бакалавър, випуск 2015

гр. Каолиново

gonulfe12@abv.bg

Гюркан Мустафов Ахмедов

КИС - бакалавър, випуск 2015

с. Конево, обл.Шумен

gurkan1992@abv.bg

Иван Маринов Иванов

КИС - бакалавър, випуск 2015

гр. Велики Преслав

vanko92_1991@abv.bg

Калоен Янков Кънев

КИС - бакалавър, випуск 2015

гр. Велики Преслав

koko_vp@abv.bg

Мерал Ахмедова Чолакова

КИС - бакалавър, випуск 2015

Ръководител компютърен кабинет - СОУ"Сава Доброплодни"

гр. Шумен

meral.cholakova@abv.bg

Мурат Салиев Неджибов

КИС - бакалавър, випуск 2015

Инженер производство -"Кут Гру" ЕООД

с. Череша, обл. Бургас

murat_05@abv.bg

Николай Генчев Георгиев

КИС - бакалавър, випуск 2015

гр. Шумен

nick8911@abv.bg

Николай Стоянов Гинчев

КИС - бакалавър, випуск 2015

Мърчандайзер продажби - "Пестицид" ЕООД

гр. Шумен

nikolai40000@abv.bg

Светослав Бориславов Аргиров

КИС - бакалавър, випуск 2015

гр. Варна

apgupov@abv.bg

Танер Ваит Раим

КИС - бакалавър, випуск 2015

гр. Шумен

tanner.zaitt@gmail.com

Христо Антонов Димитров

КИС - бакалавър, випуск 2015

Техник - "SNS инженеринг"

Чужбина

ichonet@abv.bg

Христо Георгиев Христов

КИС - бакалавър, випуск 2015

Оперативен счетоводител - Аквапарк - "Action"

к.к. Слънчев бряг

X.XristoV69@mail.bg

Венета Христова Янкова

Системи за сигурност - бакалавър, випуск 2015

Служител в частна фирма

гр. Дългопол

veni_15_pik@abv.bg

Георги Красимиров Дъбов

Системи за сигурност - бакалавър, випуск 2015

гр. Пазарджик

Georgibvb7@abv.bg

Дайаняа Недкова Атанасова

Системи за сигурност - бакалавър, випуск 2015

Управител - търговия

гр. Шумен

Деница Борисова Димитрова

Системи за сигурност - бакалавър, випуск 2015

гр. Нови пазар

deniii1991@mail.bg

Деница Росенова Александрова

Системи за сигурност - бакалавър, випуск 2015

Служител в частна фирма

гр. Провадия

denitoOo931@abv.bg

Елена Миленова Стефанова

Системи за сигурност - бакалавър, випуск 2015

Технически сътрудник на политическа партия

с.Хитрино, обл.Шумен

elena_eli1992@abv.bg

Ивайло Милков Бондов

Системи за сигурност - бакалавър, випуск 2015

с.Байкал, обл. Плевен

ivaylo920107@abv.bg

Иван Иванов Пирев

Системи за сигурност - бакалавър, випуск 2015

Служител в частна фирма

с. Александрово, обл.Бургас

ivan_pirev@abv.bg

Мартин Мирчев Чобанов

Системи за сигурност - бакалавър, випуск 2015

гр. Провадия

martinchobanovO@gmail.com

Мехмед Ерханов Мехмедов

Системи за сигурност - бакалавър, випуск 2015

гр. Велики Преслав

Mehmed_555@abv.bg

Орхан Юсеинов Адилов

Системи за сигурност - бакалавър, випуск 2015

Служител -"Теленор България"

гр.Шумен

ovadilov@abv.bg

Павлина Валентинова Паскалева

Системи за сигурност - магистър, випуск 2015 г.

Изпълнителен директор - "Кацарски Сервиз" ООД

гр. Търговище

polina_paskaleva_@abv.bg

Полина Тошкова Маринова

Системи за сигурност - бакалавър, випуск 2015

Служител - "Иванов и Донев" ЕООД

гр. Шумен

polina.t.marinova@abv.bg

Радослав Младенов Тодоров

Системи за сигурност - бакалавър, випуск 2015

гр. Тутракан

radoslav.mladenov@abv.bg

Сибел Мустафова Хкубова

Системи за сигурност - бакалавър, випуск 2015

гр. Омуртаг

jebis_0104@mail.bg

Артани Артани Атиджан

Сигнално охранителни системи и технологии- бакалавър - бакалавър, випуск 2015

Управител - "Бон - Бон"ООД

гр. Шумен

arto3773@abv.bg

Димитър Венциславов Димитров

Сигнално охранителни системи и технологии- бакалавър - бакалавър, випуск 2015

гр. Шумен

d.vencislavov@gmail.com

Ивайло Красимиров Костов

Сигнално охранителни системи и технологии- бакалавър - бакалавър, випуск 2015

гр. Провадия

hatpat4@abv.bg

Ивелин Данчев Иванов

Сигнално охранителни системи и технологии- бакалавър - бакалавър, випуск 2015

гр. Смядово

ivo_golf_tdi@abv.bg

Красимир Иванов Тодоров

Сигнално охранителни системи и технологии- бакалавър - бакалавър, випуск 2015

Технически изпълнител - СТМ"Евро консулт" ООД

гр. Шумен

Лилия Димчева Иванова

Сигнално охранителни системи и технологии- бакалавър - бакалавър, випуск 2015

Служител - мебели "Виденов"

гр. Шумен

lilito901120@abv.bg

Стефан Красимиров Габровски

Сигнално охранителни системи и технологии- бакалавър - бакалавър, випуск 2015

гр. Шумен

stefan.gabrovski1@abv.bg

Юзджан Ахмедов Хайриев

Сигнално охранителни системи и технологии- бакалавър - бакалавър, випуск 2015

гр. Омуртаг

hiro@abv.bg

Борис Боянов Борисов

РТТ - бакалавър, випуск 2015

гр. Белослав

boris651234@abv.bg

Ибрям Зикри Ибрям

РТТ - бакалавър, випуск 2015

с.Пристое, обл. Шумен

ibrqmsolak92@abv.g

Индихан Рейхан Сали

РТТ - бакалавър, випуск 2015

Машинен оператор на ЦПУ - "НЕС" ООД

гр. Шумен

Indito3.1992@abv.bg

Месут Бейхан Закир

РТТ - бакалавър, випуск 2015

с. Климент, обл.Шумен

mesutt@mail.bg

Свилен Красимиров Стилиянов

РТТ - бакалавър, випуск 2015

гр. Шумен

behead9211@abv.bg

Ангел Костадинов Костадинов

Геоматика - магистър, випуск 2014

Специалист - "В и К"

гр. Варна

angelkkostadinov@gmail.com

Анна Димитрова Тодорова

Геоматика - магистър, випуск 2014

Геодезист - " Ескана" АД

гр. Варна

anna898989@abv.bg

Атанас Стефанов Ставрев

Геоматика - магистър, випуск 2014

Геодезист - "Аполита" ООД

с.Герман, обл.София

inj_atanas_stavrev@abv.bg

Бахтияр Мюзеферов Мюзекяров

Геоматика - магистър, випуск 2014

Геодезист- " Топограф" ЕАД

гр. Варна

b.miuzekyarov@abv.bg

Владимир Кирилов Георгиев

Геоматика - магистър, випуск 2014

Главен специалист - "Контрол по строителството"

гр. Варна

Vladimir_Georgiev1000@yahoo.com

Ивелин Йорданов Йорданов

Геоматика - магистър, випуск 2014

Ст.специалист - Община Балчик

гр. Балчик, обл. Добрич

igor123456@abv.bg

Илиян Марков Илиев

Геоматика - магистър, випуск 2014

Геодезист - " Геомакс" ООД

гр. Варна

fcr_tft@abv.bg

Красимира Кунева Кирилова

Геоматика - магистър, випуск 2014

Геодезист - "Янки" ООД

гр. Благоевград

kuneva_krasimira@abv.bg

Любен Василев Любенов

Геоматика - магистър, випуск 2014

Геодезист в частна фирма

гр. Варна

lub4o0o@abv.gb

Людмила Александрова Найденова

Геоматика - магистър, випуск 2014

Инженер геодезист - "Аквагон" ООД

гр. Варна

liudmilanaydenova@gmail.com

Наталия Красенова Кунева

Геоматика - магистър, випуск 2014

Геодезист - " Ескана" АД

гр. Варна

nataliq_kuneva@abv.bg

Петър Станиславов Димитров

Геоматика - магистър, випуск 2014

Геодезист - "Хидрострой" АД

гр. Варна

piro14@abv.bg

Севгин Мехмедов Хасанов

Геоматика - магистър, випуск 2014

Геодезист - "Геодезическо проектиране" ООД

гр. Шумен

www.sev.83@mail.bg

Севдалин Светлинов Асенов

Геоматика - магистър, випуск 2014

Геодезист - "Аквагон" ООД

гр. Варна

Sedefa85@abv.bg

Александър Тодоров Марков

Геодезия - бакалавър, випуск 2014

гр. Шумен

xedos24v@gmail.com

Анатоли Йовчев Николов

Геодезия - бакалавър, випуск 2014

Главен специалист "ППС" - Община Шумен

гр. Шумен

a.nikolov64@abv.bg

Владимир Василев Георгиев

Геодезия - бакалавър, випуск 2014

Геодезист - "Преслав - БГ" ЕТ

гр. Варна

Габриела Красимирова Кръстева

Геодезия - бакалавър, випуск 2014

гр. Шумен

Gabriela_Krusteva@mail.bg

Георги Христов Танев

Геодезия - бакалавър, випуск 2014

гр. Шумен

georgi91@gmail.com

Исмаил Аднанов Байрактаров

Геодезия - бакалавър, випуск 2014

Техник - "Автомагистрали Черно море"

гр. Шумен

ismail_9000@abv.bg

Калоян Георгиев Янков

Геодезия - бакалавър, випуск 2014

гр. Шумен

mustang_gt500_87@abv.bg

Клементина Петкова Колева

Геодезия - бакалавър , випуск 2014

Геодезист- " Пътно строителство" АД

гр. Добрич

kemity90@abv.bg

Моника Бориславова Беджева

Геодезия - бакалавър , випуск 2014

гр. Шумен

monibedzh17@abv.bg

Незиха Ниази Хасан - Галибова

Геодезия - бакалавър, випуск 2014

Специалист земеделие - "Ахмед Галибов" ЗП

гр. Търговище

nezi26@abv.bg

Нели Велева Костова

Геодезия - бакалавър, випуск 2014

гр. Русе

nelu6kaaa@abv.bg

Октай Нихатов Шюкриев

Геодезия - бакалавър , випуск 2014

Специалист - " Териториални и селищни устройства"

гр. Венец , обл. Шумен

oktaynihatov@abv.bg

Павел Петев Георгиев

Геодезия - бакалавър, випуск 2014

Геодезист - "Проектгео" ООД

гр. Русе

p.proektgeo@abv.bg

Радослав Николаев Гецов

Геодезия - бакалавър, випуск 2014

Служител - Гранд Хотел"Интернационал"

гр. Варна

r.getsov@abv.bg

Севдим Юмер Мехмед

Геодезия - бакалавър , випуск 2014

с. Мокреш, обл. Шумен

sevdim902@hotmail.com

Север Хюсеин Ибрахим

Геодезия - бакалавър, випуск 2014

с. Ясенково, обл. Шумен

sever1987@abv.bg

Станислав Живков Пенчев

Геодезия - бакалавър, випуск 2014

Геодезист - "Автомагистрали Черно море"

гр. Шумен

demon_9992@abv.bg

Танислав Христов Такев

Геодезия - бакалавър, випуск 2014

гр. Шумен

tanislav91@gmail.com

Христина Иванова Христова

Геодезия - бакалавър , випуск 2014

Геодезист - " Инвестиционно проектиране" ЕООД

гр. Шумен

hristina.hristova@abv.bg

Христо Христов Добрев

Геодезия - бакалавър , випуск 2014

гр. Шумен

ico_dobrev@abv.bg

Хюлия Хюсеин Мехмед

Геодезия - бакалавър, випуск 2014

с.Живково, обл. Шумен

hulya90@abv.bg

Божидар Руменов Гинков

Инженерна логистика - бакалавър, випуск 2014

гр. Разград

bginkov@gmail.com

Георги Иванов Георгиев

Инженерна логистика - бакалавър, випуск 2014

гр. Добрич

g.ivanov@dshome.Sc

Гюнер Юсуф Исмаил

Инженерна логистика - бакалавър, випуск 2014

Инспектор качество - "Sunny system"

гр. Шумен

guner_14@abv.bg

Диляна Димова Иванова

Инженерна логистика - бакалавър, випуск 2014

Ръководител логистична дейност - "Шенкер"

гр. Варна

sunwards@abv.bg

Димитринка Тодорова Дамянова

Инженерна логистика - бакалавър, випуск 2014

гр. Аксаково

dimadamianova@abv.bg

Димитър Георгиев Стаматов

Инженерна логистика - бакалавър, випуск 2014

гр. Добрич

d.stamatov@abv.bg

Живко Благоев Атанасов

Инженерна логистика - бакалавър, випуск 2014

Служител в "ТИМ" ООД

гр. Шумен

Иван Свиленов Стоилов

Инженерна логистика - магистър, випуск 2014

Началник - "Комфорт пласт"

гр. Шумен

mr_stoilov@abv.bg

Ивелина Валериева Иванова

Инженерна логистика - магистър, випуск 2014

гр. Варна

ivelina.v77@gmail.com

Мариян Илиев Рахнев

Инженерна логистика - магистър, випуск 2014

Машинист локомотив - "БДЖ" АД

гр. Бургас

mrahnev@abv.bg

Мерлин Шенолева Ремзиева

Инженерна логистика - бакалавър, випуск 2014

с. Стоян Михайловски, обл. Шумен

merylinn91@abv.bg

Найлян Вехби Ислям

Инженерна логистика - бакалавър, випуск 2014

гр. Шумен

metal_nanu@abv.bg

Наталия Томкова Петрова

Инженерна логистика - бакалавър, випуск 2014

Началник склад - "ВИАС" ЕООД

гр. Шумен

Орхан Исмаилов Ахмедов

Инженерна логистика - бакалавър, випуск 2014

Оператор на машина - "Тракия глас България" ЕАД

гр. Търговище

Orfi_83@mail.bg

Петко Димитров Петков

Инженерна логистика - бакалавър, випуск 2014

Автомонтьор - АС "Жигули"

гр. Шумен

Петър Димитров Георгиев

Инженерна логистика - магистър, випуск 2014

Търговец - "Балкан старс" ЕООД

гр. Шумен

petio.1984@abv.bg

Ралица Пламенова Кръстева

Инженерна логистика - бакалавър, випуск 2014

Експерт логистика - "Алкомет" АД

гр. Шумен

ralipali@mail.bg

Светослава Гатева Георгиева

Инженерна логистика - магистър, випуск 2014

Рецепционист - "Даная - 66" ЕООД

гр. Варна

cucutu@abv.bg

Севнур Хюсеин Ахмед

Инженерна логистика - магистър, випуск 2014

Асистент база данни - "Алкомет" АД

гр. Шумен

sise_1987@abv.bg

Семра Гьоксу

Инженерна логистика - бакалавър, випуск 2014

гр. Шумен

semragoksu@abv.bg

Сибел Ибрямова Сеидова

Инженерна логистика - бакалавър, випуск 2014

гр. Разград

sisi_3003@abv.bg

Станислава Костова Николова

Инженерна логистика - магистър, випуск 2014

Служител - "Хенди" ЕООД

гр. Нови пазар

sasi_1988@abv.bg

Стоян Анатолиев Стоянов

Инженерна логистика - магистър, випуск 2014

Началник смяна - "Фикосота"ООД

гр. Шумен

stoayn@abv.bg

Теодора Пламенова Желязкова

Инженерна логистика - бакалавър, випуск 2014

гр. Варна

zhelyazkovat@gmail.com

Тюркян Хюсеин Ахмед

Инженерна логистика - бакалавър, випуск 2014

гр. Силистра

tutu_1989@abv.bg

Юмер Мехмед Исмаил

Инженерна логистика - бакалавър, випуск 2014

с. Климент, обл. Шумен

omer_gobal@abv.bg

Айля Мехнед Мюмюн

КИС - бакалавър, випуск 2014

с. Пристое, обл. Шумен

ayla-91@windowslive.com

Анита Страхилова Кацарова

КИС - бакалавър, випуск 2014

гр. Монтана

anita-kacarova@abv.bg

Ахмед Аднан Алиосман

КИС - бакалавър, випуск 2014

гр. Разград

axyy@abv.bg

Джумхур Нехат Мехмед

КИС - бакалавър, випуск 2014

гр. Дулово

djumi91@gmail.com

Дияна Димитрова Димитрова

КИС - бакалавър, випуск 2014

Проектант - " Хидрострой" АД

гр. Варна

diqna.dimitrova@abv.bg

Ерсин Фахредин Мустафа

КИС - бакалавър, випуск 2014

Оператор - " Атмар" ООД

гр. Нови Пазар

ersint@abv.bg

Йозджан Ерджан Ридван

КИС - бакалавър, випуск 2014

Оператор - " Алкомед" АД

гр. Шумен

oridvan89@gmail.com

Йордан Цвятков Бончев

КИС - бакалавър, випуск 2014

гр. Велики Преслав

dany_m_17@abv.bg

Константин Иванов Коцев

КИС - бакалавър, випуск 2014

гр. Разград

kokcho91@abv.bg

Любен Николаев Любенов

КИС - бакалавър, випуск 2014

гр. Велики Преслав

luben.lubenov@gmail.com

Марин Огнянов Николов

КИС - бакалавър, випуск 2014

гр. Шумен

pioneer14@abv.bg

Мирослав Цвятков Бончев

КИС - бакалавър, випуск 2014

гр. Велики Преслав

bonchev57@abv.bg

Нежля Атнонова Емилиянова

КИС - бакалавър, випуск 2014

гр. Разград

nejli@abv.bg

Сибел Неджмединова Халилова

КИС - бакалавър, випуск 2014

с. Пристое, обл. Шумен

sibelsisa@abv.bg

Тихомир Милчев Димитров

КИС - бакалавър, випуск 2014

гр. Провадия

tisho_90@abv.bg

Юсеин Шакир Юсеин

КИС - бакалавър, випуск 2014

Общностен модератор - ЦМЕДТ

Амалине"

гр. Нови Пазар

hshakir@gmail.com

Юсуф Муталиб Мехмед

КИС - бакалавър, випуск 2014

с.Орляк, обл. Добрич

yusuf199107@abv.bg

Анелия Венелинова Стаменова

Системи за сигурност - бакалавър, випуск 2014

гр. Шумен

aneliya_stamenova@abv.bg

Йордан Василев Радев

Системи за сигурност - бакалавър, випуск 2014

Технически сътрудник в политическа партия

гр. Шумен

polcka@abv.bg

Марина Георгиева Димитрова

Системи за сигурност - бакалавър, випуск 2014

гр. Омуртаг

puhapuna@abv.bg

Михаил Валериев Манев

Системи за сигурност - бакалавър, випуск 2014

Оператор на машини - "Аргемис" ООД

гр. Шумен

mishovmanev@abv.bg

Надежда Стоянова Георгиева

Системи за сигурност - бакалавър, випуск 2014

гр. Главница

nadq_st@abv.bg

Павел Великов Великов

Системи за сигурност - бакалавър, випуск 2014

гр.Провадия

pafotorr@abv.bg

Росица Пенова Иванова

Системи за сигурност - магистър, випуск 2014

Отчетник - счетоводство - "Мегафрут" ООД

гр. Шумен

rosica_1987@abv.bg

Бюрхан Хюсеин Исмаил

Сигнално охранителни системи и технологии- бакалавър, випуск 2014

Технолог - " НЕС" ООД

гр. Шумен

Георги Стойчев Николов

Сигнално охранителни системи и технологии- бакалавър, випуск 2014

Сектор охрана - " Слънчеви лъчи" ЕОД

гр. Провадия

fanojo@abv.bg

Денис Шенол Али

Сигнално охранителни системи и технологии- бакалавър, випуск 2014

Техник на СОД - "Бетсекюрити" ЕООД

гр. Тутракан

Дуйгу Тезрил Мохарем

Сигнално охранителни системи и технологии- бакалавър, випуск 2014

гр. Варна

duygu91@abv.bg

Ивайло Георгиев Иванов

Сигнално охранителни системи и технологии- бакалавър, випуск 2014

гр. Шумен

frostwolfe91@gmail.com

Калоян Юриев Кирилов

Сигнално охранителни системи и технологии- бакалавър, випуск 2014

Монтьор на електр. и телекомун. Оборудване - "Телепол"ООД

гр. Шумен

kaloqnkirilov89@abv.bg

Тургут Исмет Мехмед

Сигнално охранителни системи и технологии- бакалавър, випуск 2014

Ел. монтьор - "Пристанище" ЕАД

гр. Варна

turgut@abv.bg

Хатче Енверова Сюлейманова

Сигнално охранителни системи и технологии- бакалавър, випуск 2014

Младши експерт - Дирекция "Инспекция по труда"

гр. Търговище

Ангелина Валентинова Стефанова

Геодезия - бакалавър, випуск 2013

гр. Сливен

angelin4eto4@abv.bg

Венета Вълкова Малчева

Геодезия - бакалавър, випуск 2013

Геодезист - "Прециз Инженеринг" ЕООД

гр. Варна

v.petrova87@abv.bg

Виолета Иванова Марианова

Геодезия - бакалавър, випуск 2013

Строителен техник - "Автомагистрали Черно море"АД

гр. Шумен

vileto.89@abv.bg

Георги Пламенов Петров

Геодезия - бакалавър, випуск 2013

Касиер - приемчик - "Български спортен тотализатор"

гр.Шумен

georgiipetrov@abv.bg

Даниела Хинева Димитрова

Геодезия - бакалавър, випуск 2013

Геодезист - "Гео-Консулт"ЕООД

гр. Шумен

d.hineva@abv.bg

Деляна Иванова Йорданова

Геодезия - бакалавър, випуск 2013

Техник геодезия и картография - "Тео Консулт"ООД

гр. Шумен

dilyanayordanova@yahoo.com

Димитър Димитров Орозов

Геодезия - бакалавър, випуск 2013

гр.София

venonn@abv.bg

Жулвен Мехмед Запти

Геоматика - магистър, випуск 2013

Геодезист - "Precid GeO"

гр. Русе

julvenzapti@abv.bg

Ивайло Илиянов Драгиев

Геодезия - бакалавър, випуск 2013

гр. Силистра

ivailo_dragiev@abv.bg

Ивелина Маринова Колева

Геоматика - магистър, випуск 2013

Геодезист - "НИС Консулт"ООД

гр. Балчик

koleva_ivi@abv.bg

Йордан Антониев Христов

Геодезия - бакалавър, випуск 2013

с.Тополи, обл.Варна

topolite@abv.bg

Кирил Филипов Янчев

Геоматика - магистър, випуск 2013

Проектант - "Янки"ООД

гр. Благоевград

kiril_fy@abv.bg

Клементина Петкова Колева

Геодезия - бакалавър, випуск 2013

Лаборант - "Пътно строителство" АД

гр. Добрич

kemity90@abv.bg

Красимира Кунева Кирилова

Геодезия - бакалавър, випуск 2013

гр. Шумен

kuneva_krasimira@abv.bg

Кристина Калинова Тодинова

Геодезия - бакалавър, випуск 2013

Тестер на стока - "Cameloft" ООД

гр. София

kristina_todinova@abv.bg

Любомира Милкова Любомирова

Геодезия - бакалавър, випуск 2013

гр. Варна

lubeto90@abv.bg

Мария Валериева Данаилова

Геодезия - бакалавър, випуск 2013

гр. София

astro11@anb.bg

Николай Стефанов Станчев

Геодезия - бакалавър, випуск 2013

Геодезист - частна фирма

гр.Шумен

nikolaysstanchev@gmail.com

Огнян Драгомиров Огнянов

Геодезия - бакалавър, випуск 2013

Геодезист - "Хидрострой"АД

гр. Шумен

ogniyanov@gmail.com

Павел Пламенов Георгиев

Геодезия - бакалавър, випуск 2013

гр. Добрич

pafk@abv.bg

Росица Стефанова Савева

Геодезия - бакалавър, випуск 2013

гр. Шумен

ros_86@abv.bg

Севдим Юмер Мехмед

Геодезия - бакалавър, випуск 2013

с.Мокреш, обл.Шумен

sevdim_mehmed@abv.bg

Сейхан Мустафов Мустафов

Геоматика - магистър, випуск 2013

Топограф - "Мекс"ЕООД

гр. Лозница

seyhanm@dir.bg

Филип Йорданов Филев

Геодезия - бакалавър, випуск 2013

гр. Шумен

fillip.j.filev@abv.bg

Христина Пламенова Златанова

Геоматика - магистър, випуск 2013

Геодезист - "Хидростой"АД

гр.Варна

hrisi.zlatanova@gmail.com

Ърфан Юкселов Мехмедов

Геодезия - бакалавър, випуск 2013

Геодезист

гр. Шумен

irfan.mehmed@email.bg

Адем Исмаил Якуб

Инженерна логистика - бакалавър, випуск 2013

Началник цел - "Алкомет" АД

гр.Шумен

ademyakub@abv.bg

Галена Стоянова Жечева

Инженерна логистика - бакалавър, випуск 2013

гр. Шумен

galena_1988@abv.bg

Галина Вълчева Георгиева

Инженерна логистика - бакалавър, випуск 2013

Специалист ПОВН - РУСО

гр. Шумен

Galina_69_Georgieva@abv.bg

Галина Стоянова Георгиева

Инженерна логистика - бакалавър, випуск 2013

гр. Варна

galina_stoqnova@abv.bg

Деан Георгиев Филипов

Инженерна логистика - бакалавър, випуск 2013

Организатор складово строителство

гр. Шумен

deyan_filipov@abv.bg

Десислава Железова Кръстева

Инженерна логистика - бакалавър, випуск 2013

Еколог - "ПХЖ Брадърс Комерс" ЕАД

гр. Шумен

de_si1977@abv.bg

Димитър Тодоров Димитров

Инженерна логистика - бакалавър, випуск 2013

гр. Шумен

dr.kom911@gmai.com

Иванка Николова Кацарска

Инженерна логистика - бакалавър, випуск 2013

Детски учител - "ЦНСТ

гр. Варна

Ivanka_Kacanska@abv.bg

Йоания Добромирова Йорданова

Инженерна логистика - бакалавър, випуск 2013

гр. Провадия

ioni_f@abv.bg

Красимир Петров Кунев

Инженерна логистика - бакалавър, випуск 2013

Отговорник производство - "Теси" ООД

гр. Шумен

krasimir_kpk@abv.bg

Мемдух Мустафов Мехмедов

Инженерна логистика - бакалавър, випуск 2013

Ел.техник - "Тракия глас България"ЕАД

гр. Търговище

memduh_87@abv.bg

Метин Мехмед Али

Инженерна логистика - бакалавър, випуск 2013

гр. Шумен

metinali1990@abv.bg

Милен Любчев Митев

Инженерна логистика - бакалавър, випуск 2013

Механик - "Алкомет"АД

гр. Шумен

mi_mite@abv.bg

Росен Красимиров Кулев

Инженерна логистика - бакалавър, випуск 2013

Организация на дистрибуция - частна фирма

гр. София

kulevrtv@abv.bg

Росица Красимирова Николова

Инженерна логистика - бакалавър, випуск 2013

Съдебен секретар - Окръжна прокуратура

гр. Шумен

rositsa_n@mail.bg

Сервин Мехмедов Ебазеров

Инженерна логистика - бакалавър, випуск 2013

Служител - "Балкан - 2006" ЕООД

гр. Велики Преслав

srvin@abv.bg

Сибел Гюрсенова Емин

Инженерна логистика - бакалавър, випуск 2013

гр. Шумен

Sbl1@abv.bg

Сибел Юксел Исмаил

Инженерна логистика - бакалавър, випуск 2013

Служител в частна фирма

Англия

s.ibel@abv.bg

Станчо Петров Станчев

Инженерна логистика - бакалавър, випуск 2013

гр. Велики Преслав

Stanch_vp@abv.bg

Стефка Драганова Иванова

Инженерна логистика - бакалавър, випуск 2013

Системен оператор - ОД на МВР

гр. Търговище

Стоян Александров Стоянов

Инженерна логистика - бакалавър, випуск 2013

Ръководител - "Хидрострой"АД

гр. Шумен

aerg1@abv.bg

Цветомир Иванов Кондов

Инженерна логистика - бакалавър, випуск 2013

Полицай

гр. Плевен

Александър Валентинов Тодоров

Комуникационни и информационни системи- бакалавър, випуск 2013

Системен администратор - "Музенидис Травел"

гр. Санкт-Петербург

a.v.todorov@mail.ru

Анатоли Весков Илиев

Комуникационни и информационни системи- бакалавър, випуск 2013

Сервитьор - "Бар Гардън" ООД

гр. Варна

mimi_1_toni@abv.bg

Ахмед Реджеб Ибрям

Комуникационни и информационни системи- бакалавър, випуск 2013

гр. Шумен

ahmed.ibram@abv.bg

Георги Дечков Георгиев

Комуникационни и информационни системи- бакалавър, випуск 2013

Техник механик - ХВП - "Меггле България"ЕООД

гр. Шумен

georgiev.el@gmail.com

Даниела Маринова

Комуникационни и информационни системи- бакалавър, випуск 2013

Служител - "Хенди Тел" ЕООД

гр. Свищов

didkakis@abv.bg

Джейхан Юкселов Ахмедов

Комуникационни и информационни системи- бакалавър, випуск 2013

гр. Шумен

olyeiho@gmail.com

Димитър Иванов Сумульов

Комуникационни и информационни системи- бакалавър, випуск 2013

Военен - военно формирование 34820

гр. Батак

Драгомир Иванов Василев

Комуникационни и информационни системи- бакалавър, випуск 2013

гр. Шумен

drago33@mail.bg

Мерлин Сайме Мехмед

Комуникационни и информационни системи- бакалавър, випуск 2013

Кредитен консултант - "Уникредит Булбанк"

гр. Шумен

MerlinMehmed@UniCreditGroup.bg

Милен Стефанов Давидков

Комуникационни и информационни системи- бакалавър, випуск 2013

Инспектор - ОД на МВР

гр. Попово

milen_davidkov@abv.bg

Назиф Алкинов Назифов

Комуникационни и информационни системи- бакалавър, випуск 2013

с.Добротица, обл.Търговище

nazif_070@abv.bg

Октай Мюсфер Осман

Комуникационни и информационни системи- бакалавър, випуск 2013

гр. Шумен

Oktaymuster@abv.bg

Станислав Валев Стефанов

Комуникационни и информационни системи- бакалавър, випуск 2013

гр.Лозница

stanislav688@gmail.com

Тихомир Мариянов Тодоров

Комуникационни и информационни системи- бакалавър, випуск 2013

Застраховател - "Деси Ауто"ООД

гр. Търговище

tishkov@abv.bg

Юмюгюлсюм Елман Хасан

Комуникационни и информационни системи- бакалавър, випуск 2013

гр. Шумен

yumi_hasn@hotmail.com

Димитър Красимиров Иванов

Сигнално охранителни системи и технологии- бакалавър, випуск 2013

гр. Разград

rwitaka_rz9@abv.bg

Диян Ванков Димов

Сигнално охранителни системи и технологии- бакалавър, випуск 2013

Барман

гр. Каварна

bichaaa@abv.bg

Живко Николаев Николов

Сигнално охранителни системи и технологии- бакалавър, випуск 2013

гр. Ветрино

jivko900@mail.bg

Сали Хасанов Назифов

Сигнално охранителни системи и технологии- бакалавър, випуск 2013

Служител - "Алкомет" АД

гр. Шумен

shnazifov@abv.bg

Виктор Божинов Петров

Системи за сигурност - бакалавър, випуск 2013

Служител - "Летище София" ЕАД

гр. София

Диан Весков Йорданов

Системи за сигурност - бакалавър, випуск 2013

Управител - "Ринг Интернешенъл"ООД

гр. Каспичан

Лъчезар Петров Диков

Системи за сигурност - бакалавър, випуск 2013

ОД на МВР

гр.София

Георги Бисеров Стойнев

РТТ - бакалавър, випуск 2013

Служител - "Теси"ЕООД

гр. Шумен

georgi_biserov_stoinev@abv.bg

Мария Галинова Добрева

РТТ - бакалавър, випуск 2013

Мениджър - "Детски кът"Варна

гр. Каварна

mar4eliana@abv.bg

Ангел Костадинов Костадинов

Геодезия - бакалавър, випуск 2012

гр. Бяла

hamalin@msil.bg

Анна Димитрова Тодорова

Геодезия - бакалавър, випуск 2012

гр. Варна

anna898989@abv.bg

Атанас Стефков Ставрев

Геодезия - бакалавър, випуск 2012

Геодезист - "Геопроект" Янакиеви ЕООД

гр. Варна

nasko_pikaso@abv.bg

Бахтияр Мюзеферов Мюзекяров

Геодезия - бакалавър, випуск 2012

гр. Варна

bibolino7@abv.bg

Вера Илиянова Петрова

Геодезия - бакалавър, випуск 2012

Контрол - качество "SunSystem"

гр. Шумен

verichka@abv.bg

Веселина Веселинова Василева

Геодезия - бакалавър, випуск 2012

гр. Айтос

veselina00100@abv.bg

Веселина Свиленова Иванова

Геодезия - бакалавър, випуск 2012

гр. Шумен

veselinastoqnova@abv.bg

Владимир Маринов Вълчев

Геодезия - бакалавър, випуск 2012

гр. Нови пазар

Vladkomir_89@abv.bg

Джемиле Галиб Мехмед

Геодезия - бакалавър, випуск 2012

Младши експерт - Служба по заетостта, картография и кадастър

гр. Шумен

cemibg@abv.bg

Елена Борисова Николова

Геодезия - бакалавър, випуск 2012

гр. Шумен

elinikolova89@mail.bg

Ивелина Йорданова Димитрова

Геодезия - бакалавър, випуск 2012

Техник - геодезист - частна фирма

гр. Шумен

ivjd@abv.bg

Илиян Веселинов Пейков

Геодезия - бакалавър, випуск 2012

Младши експерт - българска държавна фирма

гр. Русе

iliqnpeykov@mail.bg

Людмила Александрова Найденова

Геодезия- бакалавър, випуск 2012

Технически сътрудник - частна фирма

гр. Варна

lusitoo0@abv.bg

Найден Данков Червенков

Геодезия - бакалавър, випуск 2012

Геодезист - "Геоакт" ООД

гр. Варна

chervenkov@abv.bg

Наталия Красенова Кунева

Геодезия - бакалавър, випуск 2012

гр. Варна

nataliq_kuneva@abv.bg

Петър Станиславов Димитров

Геодезия - бакалавър, випуск 2012

Стажант - Геодезист "Геопроект" Янакиеви ЕООД

гр. Варна

piro14@abv.bg

Пламен Атанасов Атанасов

Геодезия - бакалавър, випуск 2012

гр. Варна

plamen_atanasov13@abv.bg

Пламен Руменов Стефанов

Геодезия - бакалавър, випуск 2012

гр. Русе

plamen5309@abv.bg

Ралица Тодорова Тодорова

Геодезия - бакалавър, випуск 2012

Продавач-консултант - "Миконос - 681"

гр. Айтос

Север Хюсеин Ибрахим

Геодезия - бакалавър, випуск 2012

с. Венец, обл. Шумен

sever1987@abv.bg

Васил Живков Казаков

Геоматика - магистър, випуск 2012

Геодезист - "Геоакт" ООД

гр. Варна

kаzakov13@abv.bg

Христина Любомирова Манолова

Геоматика - магистър, випуск 2012

гр. Варна

tincheto_1987@abv.bg

Валери Иванов Петров

Административни и организационна сигурност - магистър, випуск 2012

Охранител - "БОДУ"ООД

гр. Нови пазар

v_a_l_y_o_1988@abv.bg

Кенан Заид Кадир

Административни и организационна сигурност - магистър, випуск 2012

Технически сътрудник - "Лукойл Нефтохим"

с. Подайва, обл. Разград

nanek007@abv.bg

Сали Ахмед Самед

Административни и организационна сигурност - магистър, випуск 2012

с. Чудомир, обл. Разград

sali_1986@abv.bg

Стела Николаева Иванова

Административни и организационна сигурност - магистър, випуск 2012

Продавач - консултант - "Мелпомена" ООД

гр. Шумен

Веселин Димитров Николов

Инженерна логистика - бакалавър, випуск 2012

Зам. Производствен Директор - "Ново стъкло" АД

гр. Търговище

vesko001975@abv.bg

Веселина Павлова Петрова

Инженерна логистика - бакалавър, випуск 2012

Продавач - консултант - "Темпо Спорт" ЕООД

гр. Шумен

beselina@abv.bg

Веселка Стефчова Станчева

Инженерна логистика - бакалавър, випуск 2012

гр. Шумен

veselka_stancheva@abv.bg

Иван Свиленов Стоилов

Инженерна логистика - бакалавър, випуск 2012

Работник - "Комфорт пласт"

гр. Шумен

mr_stoilov@abv.bg

Ивелина Валериева Иванова

Инженерна логистика - бакалавър, випуск 2012

Отчетник планиране материали - "Херти" АД

гр. Шумен

ivelina.v77@gmail.com

Илкгюн Назимов Исмаилов

Инженерна логистика - бакалавър, випуск 2012

гр. Нови пазар

ilkito_89@abv.bg

Йордан Илиев Иванов

Инженерна логистика - бакалавър, випуск 2012

Полицай - ОД на МВР Разград

гр. Разград

Йорданка Станиславова Тончева

Инженерна логистика - бакалавър, випуск 2012

гр. Шумен

dancheto_@abv.bg

Лидия Калитинова Кънчева

Инженерна логистика - бакалавър, випуск 2012

гр. Шумен

zucchini@abv.bg

Марина Маринова Тенева

Инженерна логистика - бакалавър, випуск 2012

Служител - "Трънчев"ЕООД

гр. Шумен

marina_ms@abv.bg

Мерилин Беями Мюмюн

Инженерна логистика - бакалавър, випуск 2012

Работник - "Тера Грийн Къмпани"

гр. Шумен

merito19@abv.bg

Надежда Миткова Атанасова

Инженерна логистика - бакалавър, випуск 2012

Продавач-консултант - "Тангра"ООД

гр. Шумен

stojneto@abv.bg

Сема Нурханова Мехмедова

Инженерна логистика - бакалавър, випуск 2012

Продавач - консултант - "Неджля Ибрямова"ЕТ

с. Долина, обл. Шумен

sema1108@abv.bg

Станчо Стоянов Станчев

Инженерна логистика - бакалавър, випуск 2012

гр. Шумен

iosis@abv.bg

Стефан Кирилов Стефанов

Инженерна логистика - бакалавър, випуск 2012

КИП и АП - "Девня Цимент" АД

гр. Провадия

stefankirilovstefanov@mail.bg

Стоян Анатолиев Стоянов

Инженерна логистика - бакалавър, випуск 2012

гр. Шумен

stoyan@abv.bg

Ясен Владов Дапков

Инженерна логистика - бакалавър, випуск 2012

Работник - "Алкомет" АД

гр. Шумен

Yasen_Dapkov@abv.bg

Борислав Красимиров Божков

Сигналноохранителни системи и технологии- бакалавър, випуск 2012

гр. Шумен

bobi_turbotoo@abv.bg

Данаил Димчев Кънчев

Сигналноохранителни системи и технологии- магистър, випуск 2012

Консултант продажби - "Мобилтел" ЕАД

гр. Шумен

danailk@mail.bg

Емиш Нурайева Исмалова

Сигналноохранителни системи и технологии- бакалавър, випуск 2012

гр. Русе

emili.1988@abv.bg

Калоян Юриев Кирилов

Сигналноохранителни системи и технологии- бакалавър, випуск 2012

гр. Шумен

kokeredito@mail.bg

Марина Иванова Димова

Сигналноохранителни системи и технологии- бакалавър, випуск 2012

Продавач - консултант - "Петрол" АД

гр. Търговище

marina860718@abv.bg

Мариян Атанасов Неделчев

Сигналноохранителни системи и технологии- бакалавър, випуск 2012

Монтажник - "Инокс"ООД

гр. Разград

mimo_89@abv.bg

Михаил Валентинов Любенов

Сигналноохранителни системи и технологии- бакалавър, випуск 2012

гр. Шумен

mihail.lubenov11@abv.bg

Николай Красимиров Славов

Сигналноохранителни системи и технологии- бакалавър, випуск 2012

гр. Шумен

shadow_sh_bg@abv.bg

Пламен Христов Яанкиев

Сигналноохранителни системи и технологии- бакалавър, випуск 2012

Техник - "СОД" ООД

гр. Шумен

pan4ove4e@gmail.com

Станислава Живкова Маринова

Сигналноохранителни системи и технологии- бакалавър, випуск 2012

Продавач-консултант - "Булгартабак - трейдинг"

гр. Шумен

Хатче Енверова Сюлейманова

Сигналноохранителни системи и технологии- бакалавър, випуск 2012

Младши експерт - Отдел "Държавен архив"

гр. Търговище

hatche_syuleymanova@abv.bg

Александър Валентинов Тодоров

Комуникационни и информационни системи- бакалавър, випуск 2012

гр. Шумен

sashkina_sh@abv.bg

Ахмед Неждетов Дервишев

Комуникационни и информационни системи- бакалавър, випуск 2012

с. Бяла река, обл. Шумен

kis_2008@abv.bg

Георги Маргаритов Димитров

Комуникационни и информационни системи- бакалавър, випуск 2012

гр. Попово

vampirkoto@abv.bg

Едвин Рушанов Комболо

Комуникационни и информационни системи- бакалавър, випуск 2012

с. Царев брод, обл. Шумен

edko9020@abv.bg

Иван Владимиров Венков

Комуникационни и информационни системи- бакалавър, випуск 2012

Монтажник - "Шумен Спринт"

гр. Шумен

Иван Огнянов Николов

Комуникационни и информационни системи- бакалавър, випуск 2012

Младши специалист първа степен - ШУ" Епископ Константин Преславски"

гр. Шумен

trek4500alivio@gmail.com

Мехмед Хасан Мехмед

Комуникационни и информационни системи- бакалавър, випуск 2012

гр. Шумен

memo8919@abv.bg

Найден Димитров Данчев

Комуникационни и информационни системи- бакалавър, випуск 2012

гр. Шумен

lpnaiden@gmail.com

Петър Красенов Боянов

Комуникационни и информационни системи- бакалавър, випуск 2012

Асистент - ШУ "Епископ Константин Преславски"

гр. Шумен

peshoaikido@mail.bg

Теодор Анатолиев Димитров

Комуникационни и информационни системи- бакалавър, випуск 2012

Куриер - логистик - частна фирма

гр. Поморие

anatolii_dimitrov@abv.bg

Халиме Орхан Мехмед

Комуникационни и информационни системи- бакалавър, випуск 2012

с. Средоселци, обл. Разград

xhhalime@abv.bg

Хасан Адем Ахмед

Комуникационни и информационни системи- бакалавър, випуск 2012

гр. Шумен

hasel@abv.bg

Хюлия Невзет Осман

Комуникационни и информационни системи- бакалавър, випуск 2012

гр. Шумен

hulya_pr@abv.bg

Ина Николаева Пишева

Радиолокационна техника и технологии - бакалавър, випуск 2012

Секретар, отдел сервиз - "Нетуорис - България" ЕООД

гр. Красен

ina_nikolaeva87@abv.bg

Младен Митков Иванов

Радиолокационна техника и технологии - бакалавър, випуск 2012

Работник - "Фрапорт"

с. Крушари, обл. Добрич

mladen87_1987@abv.bg

Петър Веселинов Христов

Радиолокационна техника и технологии - бакалавър, випуск 2012

Инж. Телекомуникация - "ИМТ" ЕООД

гр. Русе

pepi_hristov@abv.bg

Явор Петров Лазаров

Радиолокационна техника и технологии - бакалавър, випуск 2012

гр. Ямбол

yav.Lazarov@gmail.com

Стоян Тодоров Стоянов

Национална сигурност - бакалавър, випуск 2012

Работник - "Фикосота синтез" ООД

гр. Шумен

stoian_89@mail.bg

Биляна Милентинова Йорданова

Системи за сигурност - бакалавър, випуск 2012

гр. Шумен

millentina@abv.bg

Бирген Ахмедова Хюсеинова

Системи за сигурност - бакалавър, випуск 2012

с. Панайот Хитово, обл. Търговище

birgen_89@abv.bg

Величка Добринова Станчева

Системи за сигурност - бакалавър, випуск 2012

гр. Нови пазар

veli4ka_stan4eva@abv.bg

Добромир Йорданов Христозов

Системи за сигурност - бакалавър, випуск 2012

гр. Нови пазар

malthazar@mail.bg

Жанета Севдалинова Гатева

Системи за сигурност - бакалавър, випуск 2012

гр. Нови пазар

janeta_sevdalinova@abv.bg

Зайде Кадри Халил

Системи за сигурност - бакалавър, випуск 2012

с. Тъкач, обл. Шумен

zayde_89@hotmail.com

Ива Сашева Куртева

Системи за сигурност - бакалавър, випуск 2012

гр. Шумен

iva_stoeva88@abv.bg

Наталия Людмилова Дончева

Системи за сигурност - бакалавър, випуск 2012

гр. Шумен

anna8803@abv.bg

Петя Стойчева Русева

Системи за сигурност - бакалавър, випуск 2012

гр. Разград

petq_ruseva_1989@abv.bg

Свилен Драганов Атанасов

Системи за сигурност - бакалавър, випуск 2012

Ръководител охранителна дейност - мениджър - "Erebus 13" ЕООД

гр. Велики Преслав

scorpion.sa@abv.bg

Смилен Николов Чимев

Системи за сигурност - бакалавър, випуск 2012

Управител - "Мегачи"ЕООД

гр. Благоевград

Явор Петров Чарийски

Системи за сигурност - бакалавър, випуск 2012

гр. Самоков

yavk@abv.bg

Велко Василев Петков

Геодезия - магистър, випуск 2011

гр. Шумен

velkopetkov_geo@abv.bg

Венелин Стефанов Явошев

Геоматика - магистър, випуск 2011

Геодезист - "Прециз инженеринг" ЕООД

гр. Варна

venelin_yavoshev@mail.bg

Евгени Гришев Стойков

Геодезия - магистър, випуск 2011

Ст. експерт "Регулация" Община Шумен

гр. Шумен

e_stoykov@shumen.bg

Надя Стойкова Неделчева

Геоматика - магистър, випуск 2011

с. Аврен, обл. Варна

nadya.nedelcheva@abv.bg

Пламен Йорданов Косев

Геоматика - магистър, випуск 2011

Геодезист - "Пентагон" ООД

гр. Разград

plamen_kosev@abv.bg

Христо Стоянов Христов

Геоматика - магистър, випуск 2011

Ст. експерт - Община Разград

гр. Разград

hrio65@abv.bg

Борислав Георгиев Тодоров

Геодезия - бакалавър, випуск 2011

Гл. специалист - СГКК

гр. Благоевград

sp_design@abv.bg

Венцислава Георгиева Маврова

Геодезия - магистър, випуск 2011

Геодезист - "Прециз инженеринг"ЕООД

гр. Варна

Дамян Петров Пенев

Геодезия - бакалавър, випуск 2011

гр. Шумен

damqnski@gmail.com

Десислава Трифонова Иванова

Геодезия - бакалавър, випуск 2011

Оператор въвеждане на данни

гр. Шумен

desi_tr_iv@abv.bg

Доско Антониев Филипов

Геодезия - бакалавър, випуск 2011

Управител - "Гео -5" ЕООД

гр. Разград

Dosko_filipov@abv.bg

Жулвен Мехмед Запти

Геодезия - бакалавър, випуск 2011

с. Семерджиево, обл. Русе

julvenzapti@abv.bg

Ивайло Георгиев

Геодезия - бакалавър, випуск 2011

гр. Шумен

ivaylo_georgiev1914@abv.bg

Илиян Маринов Илиев

Геодезия - бакалавър, випуск 2011

Геодезист - "Геамакс" ООД

гр. Варна

fcr.tft@abv.bg

Йордан Павлинов Желязков

Геодезия - бакалавър, випуск 2011

гр. Карнобат

jordann@abv.bg

Кирил Филипов Янчев

Геодезия - бакалавър, випуск 2011

Геодезист - "Янки" ООД

гр. Благоевград

Костадин Аврамов Костадинов

Геодезия - бакалавър, випуск 2011

Геодезист - "СНИК" ЕООД

гр. Шумен

kostadinov_snik@abv.bg

Любен Васков Любенов

Геодезия - бакалавър, випуск 2011

гр. Варна

lub4oOo@abv.bg

Людмила Георгиева Иванова

Геодезия - бакалавър, випуск 2011

Управител - "Алмагест Сървеиж Инженеринг"ООД

гр. Варна

Lyudmila_ivanova@abv.bg

Лютфие Исмаилова Якубова

Геодезия - бакалавър, випуск 2011

Геодезист - "Ив Консулт" ЕООД

гр. Варна

inj.yakubova@hotmail.com

Милко Филипов Янчев

Геодезия - бакалавър, випуск 2011

Геодезист - "Янки" ООД

гр. Благоевград

mfy@abv.bg

Мирела Данаилова Спасова

Геодезия - бакалавър, випуск 2011

гр. Варна

crazy_mirela@abv.bg

Мирослав Николаев Шенков

Геодезия - бакалавър, випуск 2011

гр. Русе

shenkov87@abv.bg

Сейхан Мустафов Мустафов

Геодезия - бакалавър, випуск 2011

гр. Лозница

seyhanm@dir.bg

Силвия Янакиева Михова

Геодезия - бакалавър, випуск 2011

Геодезист - "Ив Консулт"ЕООД

гр. Варна

suzana_87@abv.bg

Сияна Иванова Иванова

Геодезия - бакалавър, випуск 2011

гр. Варна

siqna_iwanowa@abv.bg

Стефка Николова Спасова

Геодезия - бакалавър, випуск 2011

АО - СГКК

гр. Велико Търново

fiar_stefi@abv.bg

Фейзула Гюрселов Фейзулов

Геодезия - бакалавър, випуск 2011

Геодезист - "Бургаспътстрой"АД

гр. Бургас

tri_stan@abv.bg

Гюлтен Метин Мустафа

Инженерна логистика - бакалавър, випуск 2011

гр. Шумен

g4etobg@abv.bg

Десислава Валериева Тончева

Инженерна логистика - бакалавър, випуск 2011

гр. Свищов

dessityy88@abv.bg

Деян Георгиев Филипов

Инженерна логистика - бакалавър, випуск 2011

гр. Шумен

genocit86@abv.bg

Диляна Тошкова Ангелова

Инженерна логистика - бакалавър, випуск 2011

гр. Варна

d_t_ang@abv.bg

Димитър Вичев Йорданов

Инженерна логистика - бакалавър, випуск 2011

гр. Търговище

mitko.jordanovba@abv.bg

Илиян Веселинов Пейков

Инженерна логистика - бакалавър, випуск 2011

гр. Русе

dunav_03@abv.bg

Лидия Калитинова Кънчева

Инженерна логистика - бакалавър, випуск 2011

гр. Шумен

zucchini@abv.bg

Марин Емилов Мирчев

Инженерна логистика - бакалавър, випуск 2011

гр. Шумен

mirchev88@abv.bg

Севнур Хюсеин Ахмед

Инженерна логистика - бакалавър, випуск 2011

гр. Шумен

sise_1987@abv.bg

Сезгин Исмаилов Мехмедов

Инженерна логистика - бакалавър, випуск 2011

гр. Шумен

sezi88@abv.bg

Станислава Костова Анкова

Инженерна логистика - бакалавър, випуск 2011

гр. Нови пазар

sasi_1988@abv.bg

Фатмегюл Уруч Расим

Инженерна логистика - бакалавър, випуск 2011

с. Белинци, обл. Ловеч

fanny_7@abv.bg

Никола Стоянов Петров

Национална сигурност - бакалавър, випуск 2011

гр. Карнобат

loka@gbg.bg

Албена Бойкова Александрова

Сигналноохранителни системи и технологии- бакалавър, випуск 2011

гр. Шумен

alb.alexandrova@abv.bg

Андрей Лазаров Георгиев

Сигналноохранителни системи и технологии- бакалавър, випуск 2011

гр. Генерал Тошево

anio01@abv.bg

Деян Емилов Тодоров

Сигналноохранителни системи и технологии- бакалавър, випуск 2011

гр. Вършец

soad_blaze@abv.bg

Михаил Валентинов Любенов

Сигналноохранителни системи и технологии- бакалавър, випуск 2011

гр. Шумен

mihail.lubenov11@abv.bg

Неделчо Илиев Томов

Сигналноохранителни системи и технологии- бакалавър, випуск 2011

гр. Варна

nedi.1988@abv.bg

Петър Тошев Петров

Сигналноохранителни системи и технологии- бакалавър, випуск 2011

гр. Казанлък

a50_cent@abv.bg

Спас Ангелов Михайлов

Сигналноохранителни системи и технологии- бакалавър, випуск 2011

гр. Шумен

spas_mihailow@abv.bg

Стефан Колев Димитров

Сигналноохранителни системи и технологии- бакалавър, випуск 2011

гр. Търговище

stefan88_bbc@abv.bg

Февзие Февзиева Бакоглуева

Сигналноохранителни системи и технологии- бакалавър, випуск 2011

гр. Глоджево

fevi_bg@abv.bg

Филип Илиев Любомиров

Сигналноохранителни системи и технологии- бакалавър, випуск 2011

Асистент - ШУ

гр. Шумен

Абибе Вели Ахмед

Компютърни информационни системи - бакалавър, випуск 2011

гр. Варна

habibe83@abv.bg

Галя Димитрова Иванова

Компютърни информационни системи - бакалавър, випуск 2011

гр. Търговище

galka_588@abv.bg

Елена Матева Янкова

Компютърни информационни системи - бакалавър, випуск 2011

Организатор производство - "Зенон БГ"

гр. Търговище

elena_yankova@abv.bg

Ивелин Валериев Вътев

Компютърни информационни системи - бакалавър, випуск 2011

гр. Попово

vatev88@abv.bg

Йордан Венелинов Митковски

Компютърни информационни системи - бакалавър, випуск 2011

гр. Русе

yordan_mitkovski@abv.bg

Коста Любенов Костов

Компютърни информационни системи - бакалавър, випуск 2011

"Маринер" ООД

гр. Шумен

kocta62koctov@abv.bg

Лъчезар Георгиев Андреев

Компютърни информационни системи - бакалавър, випуск 2011

гр. Пловдив

luco@mail.bg

Невал Мехмедова Реджебова

Компютърни информационни системи - бакалавър, випуск 2011

с. Ясенково, обл. Шумен

neval_1988@abv.bg

Недко Костов Апостолов

Компютърни информационни системи - бакалавър, випуск 2011

гр. Карнобат

devnedprog@gmail.com

Свилена Михайлова Щерева

Компютърни информационни системи - бакалавър, випуск 2011

гр. Варна

svilenna@abv.bg

Станимир Върбанов Петров

Компютърни информационни системи - бакалавър, випуск 2011

Продавач-консултант - "Чинар" ЕООД

гр. Горна Оряховица

dj_stan4o@abv.bg

Станислав Пламенов Велчев

Компютърни информационни системи - бакалавър, випуск 2011

гр. Шумен

svelchev@gmail.com

Стефан Маринов Казаков

Компютърни информационни системи - бакалавър, випуск 2011

Системен администратор - ШУ

гр. Шумен

Хасан Мехмедов Хасанов

Компютърни информационни системи - бакалавър, випуск 2011

гр.Шумен

eskici@abv.bg

Христина Ивелинова Петкова

Компютърни информационни системи - бакалавър, випуск 2011

Търговски агент - "Стром21" ООД

с. Куманово, обл. Варна

x_petkova@abv.bg

Богомил Иванов Георгиев

РТТ - бакалавър, випуск 2011

гр. Търговище

bogo_85@abv.bg

Калин Йорданов Николов

РТТ - бакалавър, випуск 2011

Механик - "АМПАС"ЕООД

гр. Шумен

kalin_iordanov@abv.bg

Петър Тончев Чинтуров

РТТ - бакалавър, випуск 2011

гр. Шумен

Pesho_1988@abv.bg

Сенко Божилов Колев

РТТ - бакалавър, випуск 2011

с. Синдел, обл. Варна

Senko_kolev@abv.bg

Тодор Димитров Николов

РТТ - бакалавър, випуск 2011

гр. Шумен

viptodor@abv.bg

Миглена Стефанова Минкова

Национална сигурност - бакалавър, випуск 2011

гр. Опака

miglena.stefanova@yahoo.com

Васил Живков Казаков

Геодезия - бакалавър, випуск 2010

гр. Шумен

kazakov13@abv.bg

Ели Венциславова Петрова

Геодезия - бакалавър, випуск 2010

Учител - ПГСАГ

гр. Шумен

eli_elison@abv.bg

Емил Богданов Ефтимов

Геодезия - бакалавър, випуск 2010

Инженер - ЗСК "Девня" АД

гр. Варна

emil_eftimov@yahoo.com

Зоя Георгиева Карабахчиева

Геодезия - бакалавър, випуск 2010

Геодезист - "Геоплюс" ЕООД

гр. София

z_karabahchieva@mail.bg

Ивелина Маринова Колева

Геодезия - бакалавър, випуск 2010

Геодезист - "НИС Консулт" ООД

гр. Балчик

koleva_ivi@abv.bg

Маргарита Димитрова Илиева

Геодезия - бакалавър, випуск 2010

гр. Варна

margarita87_1987@abv.bg

Найден Данков Червенков

Геодезия - бакалавър, випуск 2010

Геодезист в частна фирма

гр. Варна

chervenkov@abv.bg

Росица Николаева Русева

Геодезия - бакалавър, випуск 2010

гр. Варна

acisork_rosi@abv.bg

Здравко Иванов Иванов

Инженерна логистика - бакалавър, випуск 2010

гр. Варна

zdravky@abv.bg

Калоян Георгиев Янков

Инженерна логистика - бакалавър, випуск 2010

гр. Шумен

dflow87@abv.bg

Мирослав Николаев Шенков

Инженерна логистика - бакалавър, випуск 2010

гр. Русе

shenkov_87@abv.bg

Радина Диянова Антонова

Инженерна логистика - бакалавър, випуск 2010

гр. Варна

radina@abv.bg

Райме Ахмедова Салиева

Инженерна логистика - бакалавър, випуск 2010

гр. Шумен

salieva@abv.bg

Адриан Валентинов Атанасов

КИС - бакалавър, випуск 2010

гр. Шумен

pvd@mbox.contact.bg

Ангел Иванов Стаматов

КИС - магистър, випуск 2010

гр. Бургас

ironmannbg@gmail.com

Вейсел Али Вейсел

КИС - бакалавър, випуск 2010

с. Каравельово, обл.Пловдив

veysel.vav@gmail.com

Веселина Кънчева Бурева

КИС - магистър, випуск 2010

Барман - Управител

гр. Бургас

vesito_ka@abv.bg

Виктор Красимиров Минчев

КИС - бакалавър, випуск 2010

гр. Шумен

viceroy84@gmail.com

Доника Недялкова Иванова

КИС - бакалавър, випуск 2010

гр.Шумен

doni_bon@abv.bg

Калоян Кънчев Куртев

КИС - бакалавър, випуск 2010

гр. Шумен

kaloqn.kk@gmail.com

Красимир Иванов Христов

КИС - бакалавър, випуск 2010

Счетоводител ТРЗ - "ДЕА" ООД

с. Златна нива, общ. Каспичан

krasimir_kih@abv.bg

Мирослав Мартинов Цветанов

КИС - бакалавър, випуск 2010

гр. Шумен

m.cvetanov86@gmail.com

Станислав Андреев Андреев

КИС - магистър, випуск 2010

гр. Бургас

bigsten@mail.bg

Явор Иванов Спасов

КИС - бакалавър, випуск 2010

гр. Шумен

yavor_spasov@mail.bg

Георги Евгениев Димчев

РТТ - бакалавър, випуск 2010

гр. Варна

dim4ev86g@abv.bg

Данаил Димчев Кънчев

РТТ - бакалавър, випуск 2010

гр. Шумен

danailk@mail.bg

Иван Светославов Лазаров

РТТ - бакалавър, випуск 2010

гр. Шумен

vanko_a_2373@abv.bg

Марин Руменов Маринов

РТТ - бакалавър, випуск 2010

гр. Каспичан

scyther@abv.bg

Николай Златинов Карагенов

РТТ - бакалавър, випуск 2010

Обслужващ газ станция и бензиностанция

гр. Нови пазар

shachmatist@abv.bg

Цанко Руменов Янев

РТТ - бакалавър, випуск 2010

Техник на цифрова мрежа във "Виваком България"

гр. Варна

yanevstyl@abv.bg

Антоанета Иванова Николова

Национална сигурност - бакалавър, випуск 2010

Търговски представител, web дизайн и поддържане на страни и хостинг

гр. Варна

verechiria@abv.bg

Емине Гюрджан Ниязи

Национална сигурност - бакалавър, випуск 2010

Машинописка - частна фирма

гр. Каолиново

emine.1985@abv.bg

Мюзеен Руждиева Вейселова

Национална сигурност - бакалавър, випуск 2010

Служител - "Globul"

гр. Търговище

mjuri@abv.bg

Нели Генчева Стойнова

Национална сигурност - бакалавър, випуск 2010

гр. Търговище

alexa_neli@abv.bg

Пеню Иванов Хайдутов

Национална сигурност - бакалавър, випуск 2010

гр. Лясковец

mercedess500i@abv.bg

Сашка Йорданова Минчева

Национална сигурност - бакалавър, випуск 2010

гр. Разград

Sashka83@mail.bg

Шерифе Мехмед Чобан

Национална сигурност - бакалавър, випуск 2010

Учител - ОУ"Н.Й.Вапцаров"

с. Ябланово, общ. Котел

sladka_sheri@mail.bg

Антония Недкова Петрова

Геодезия - бакалавър, випуск 2009

Геодезист в частна геодез. фирма

гр. Разград

Велко Василев Петков

Геодезия - бакалавър, випуск 2009

Инженер-геодезист - Областна администрация Младши експерт в отдел "Регионално развитие"

гр. Варна

Венелин Стефанов Явашев

Геодезия - бакалавър, випуск 2009

Геодезист - "Прециз Инженеринг"

гр. Варна

Венцеслава Георгиева Маврова

Геодезия - бакалавър, випуск 2009

Геодезист - "СТОМИЛ-91"

гр. Варна

Надя Стойкова Неделчева

Геодезия - бакалавър, випуск 2009

Инженер-геодезист - Областна администрация, Младши експерт в отдел "Регионално развитие"

гр. Варна

nadya.nedelcheva@abv.bg

Петя Петрова Кисьова

Геодезия - бакалавър, випуск 2009

Частна търговска фирма, Магистратура

гр. Шумен

Христо Петков Герев

Геодезия - бакалавър, випуск 2009

Частна геодезическа фирма

гр. Разград

pentagon_razgrad@abv.bg

Христо Стоянов Христов

Геодезия - бакалавър, випуск 2009

Старши експерт - Отдел "ТСУ" на Дирекция "ТСУОС"

гр. Разград

hri065@abv.bg

Филип Илиев Любомиров

Комуникационни и информационни системи - бакалавър, випуск 2009

Координатор на интернет отдел - "РОИНИ"ЕООД,

гр. Шумен

f.iliev@ro-ni.net

Елена Йорданова Хиткова

Национална сигурност - бакалавър, випуск 2009

Магистър - Шуменски университет

гр. Шумен

Ервин Мехмед Сюлюш

Национална сигурност - бакалавър, випуск 2009

В сферата на частния бизнес

Николай Христов Димитров

Национална сигурност - бакалавър, випуск 2009

Магистратура

гр. Велико Търново

dimitrov_as@abv.bg

Стелиян Колев Колев

Национална сигурност - бакалавър, випуск 2009

Сътрудник в частна фирма

гр. Варна

Димитричка Йорданова Симеонова

Геодезия - бакалавър, випуск 2008

Автомагистрали "Черно море"

гр. Шумен

Мими Йорданова Кичукова

Геодезия - бакалавър, випуск 2008

Проектант - "Пътконсулт 2004"ООД

гр. Шумен

Николай Митков Николов

Геодезия - бакалавър, випуск 2008

Служба "Кадастър", община-Варна

гр. Варна

Пламен Йорданов Косев

Геодезия - бакалавър, випуск 2008

Частна геодезическа фирма

Силвия Любомирова Лалева

Геодезия - бакалавър, випуск 2008

гр. София

Стефан Павлов Стефанов

Геодезия - бакалавър, випуск 2008

Геодезист ЕТ"Диян Златев - 98",гр.

гр. Шумен

Сурай Расим Кула

Геодезия - бакалавър, випуск 2008

Изкупуване на земеделски земи - Картографска дейност

гр. Завет

Христомир Великов Панайотов

Геодезия - бакалавър, випуск 2008

Старши специалист - Дирекция "ТСУ", Община - Разград

гр. Разград

Юмер Мустафа Мустафа

Геодезия - бакалавър, випуск 2008

Геодезист - ЕТ"Диян Златев - 98" -

гр. Шумен

Дочко Антонов Филипов

Геодезия - бакалавър, випуск 2007

Собствена фирма за Геодезически услуги

Евгени Гришев Стойков

Геодезия - бакалавър, випуск 2007

Ст.експерт - "Регулации"

гр. Шумен

Йорданка Маринова Трифонова

Геодезия - бакалавър, випуск 2007

Геодезист - ЕТ"Диян Златев - 98"

гр. Шумен

Мария Петрова Стойнева

Геодезия - бакалавър, випуск 2007

Геодезист - ЕТ"Диян Златев - 98"

гр. Шумен

Петина Андреева Андреева

Геодезия - бакалавър, випуск 2007

Агенция по Кадастър - гр.София, клон - Шумен

гр. Шумен

Реджеб Зюлкифов Юдаимов

Геодезия - бакалавър, випуск 2007

Геодезист - Поземлена комисия - Община Каолиново

гр. Каолиново

Севгин Мехмедов Хасанов

Геодезия - бакалавър, випуск 2007

Фирма за Геодезическо проектиране - Община Върбица

гр. Върбица

Силвия Владимирова Здравкова

Геодезия - бакалавър, випуск 2007

Учител в ПГСАГ

гр. Шумен

Христо Кънчев Александров

Геодезия - бакалавър, випуск 2007

Собствена фирма за Инвестиционно проектиране

гр. Русе

Хюсеин Зюлкарне Сейдахмед

Геодезия - бакалавър, випуск 2007

Геодезист в Община-Руен

гр. Бургас