Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”
English Вход

Сайт на факултета :http://shu.bg/faculties/pf

Декан

проф. д.ик.н. Красимир Марков

Корпус 2, кабинет 203

Илияна Георгиева - главен координатор на деканското ръководство

Корпус 2, кабинет 203

телефон: +359 54 830 339

Факс: +359 54 830 397

Към пълната версия на базата данни "Алумни" на ПФ

Към пълната версия в канала на YOUTube

Трите имена

Специалност /Випуск

Упражнявана професия

Град

e-mail

Зорница Любомирова Герчева

Социално консултиране - магистър, випуск 2017 г.

Технически оператор - Солна баня

гр. Шумен

zlpbg@abv.bg

Вероника Цанкова Попова

Диагностика и корекция на комуникативни нарушения - магистър, випуск 2017 г.

Ресурсен учител - РЦПППД

гр. Пловдив

veronica.popova@abv.bg

Мехмет Мюмюн Хасан

Гражданско и интеркултурно образование - магистър, випуск 2017 г.

Възпитател - ДУ "Нювваб"

гр. Шумен

bg_mehmei_@abv.bg

Митка Йорданова Илиева

Социални дейности - магистър, випуск 2017 г.

Възпитател - ДЦДМУУ

гр. Монтана

mioilieva@abv.bg

Петина Петрова Кирилова

Социални дейности - магистър, випуск 2017 г.

Социален работник - Семейно-консултативен център

гр. Велики Преслав

petinakirilova@abv.bg

Айхан Гюнал Идает

Социални дейности - бакалавър, випуск 2017 г.

Полицейски инспектор - РУ

гр. Провадия

ayhanidaet@abv.bg

Александра Георгиева Добрева

Социални дейности - бакалавър, випуск 2017 г.

ОТК - "ВИАС"ЕООД

гр. Шумен

alex_gd@abv.bg

Александър Владимиров Ангелов

Социални дейности - бакалавър, випуск 2017 г.

Началник - паркинги и терени

гр. Търговище

Ана Здравкова Златева

Социални дейности - бакалавър, випуск 2017 г.

Съдебен деловодител - Районна прокуратура

гр. Бяла

rit@abv.bg

Антония Николаева Петрова

Социални дейности - бакалавър, випуск 2017 г.

Консултант недвижими имоти - "Адрес"

гр. Шумен

a.petrova@abv.bg

Афизе Селимова Алексиева

Социални дейности - бакалавър, випуск 2017 г.

гр. Провадия

afialeksieva@abv.bg

Бистра Наскова Георгиева

Социални дейности - бакалавър, випуск 2017 г.

Служител - "Липите"

гр. Нови пазар

sevastiqna@abv.bg

Бойко Василев Стоянов

Социални дейности - бакалавър, випуск 2017 г.

Специалист - "Техническо обслужване" - "Лукойл България" ЕООД

гр. София

bstoyanov@abv.bg

Борислав Иванов Бауренски

Социални дейности - бакалавър, випуск 2017 г.

Главен специалист - Митница отдел "Акцизи"

гр. Варна

borislav_baurenski@abv.bg

Боян Любомиров Любенов

Социални дейности - бакалавър, випуск 2017 г.

Полицейски инспектор - РУ

гр. Провадия

Валентин Живков Вичев

Социални дейности - бакалавър, випуск 2017 г.

Служител - РУ

гр. Шумен

Виктория Красимирова Григорова

Социални дейности - бакалавър, випуск 2017 г.

гр. Шумен

vikito9409@abv.bg

Галин Радев Златев

Социални дейности - бакалавър, випуск 2017 г.

Служител - "Лотос трейдинг" ООД

гр. Варна

zlatev78@abv.bg

Георги Николаев Герчев

Социални дейности - бакалавър, випуск 2017 г.

Полицейски инспектор - ОД на МВР

гр. Варна

gerchev.dalgopol@abv.bg

Гергана Руменова Христова

Социални дейности - бакалавър, випуск 2017 г.

гр. Попово

gergana_xristova_1983@abv.bg

Гюннур Реджеб Юсмен

Социални дейности - бакалавър, випуск 2017 г.

с. Памукчии, обл. Шумен

Gunnur79@abv.bg

Даниела Тодорова Стоянова

Социални дейности - бакалавър, випуск 2017 г

Социален работник - Община Разград

гр. Разград

dannielatodorova@abv.bg

Десислава Христова Захариева

Социални дейности - бакалавър, випуск 2017 г.

гр. Шумен

desina_87@abv.bg

Джемиле Енверова Байрям

Социални дейности - бакалавър, випуск 2017 г.

Социален работник - общинска администрация

гр. Върбица

bajryam@abv.bg

Диана Георгиева Жечева

Социални дейности - бакалавър, випуск 2017 г.

Социален работник - "Закрила на детето"

гр. Провадия

diana_zhecheva@abv.bg

Диляна Бисерова Димитрова

Социални дейности - бакалавър, випуск 2017 г.

Служител - "Ели"

гр. Провадия

dilqna.biserova@abv.bg

Димитър Апостолов Бабалиев

Социални дейности - бакалавър, випуск 2017 г.

гр. Карнобат

d.babaliev9966@abv.bg

Дияна Цанкова Бошнакова

Социални дейности - бакалавър, випуск 2017 г.

Специалист в ШУ

гр. Шумен

d.boshnakova@shu.bg

Емилия Петкова Борисова

Социални дейности - бакалавър, випуск 2017 г.

Главен готвач - ДГ"Латинка"

гр. Шумен

dobo_tod@abv.bg

Женя Пламенова Иванова

Социални дейности - бакалавър, випуск 2017 г.

Служител - "Табак Маркет" АД

гр. Разград

jenq_19915@abv.bg

Живко Атанасов Антонов

Социални дейности - бакалавър, випуск 2017 г.

Кмет - с.Лиляк

гр. Търговище

vv1964@abv.bg

Здравко Златев Златев

Социални дейности - бакалавър, випуск 2017 г.

Служител - "Бийч Ресотр"

гр. Бяла

Зелиха Хасан Юзеир

Социални дейности - бакалавър, випуск 2017 г.

Служител - "Трънчев" ООД

гр. Шумен

hasan_zeliha_@abv.bg

Зорка Милева Русева

Социални дейности - бакалавър, випуск 2017 г.

Консултант - продажби "Мобилтел" ЕАД

гр. Силистра

zorka_ss@abv.bg

Ивалина Цанкова Димитрова

Социални дейности - бакалавър, випуск 2017 г.

Фактурст - "Иватранс - 81"ЕООД

гр. Търговище

ivatrans1976@abv.bg

Иван Колев Богданов

Социални дейности - бакалавър, випуск 2017 г.

Полицай - ОД на МВР

гр. Варна

ivanbog@abv.bg

Ивелина Димитрова Митева-Белчева

Социални дейности - бакалавър, випуск 2017 г.

Оперативен счетоводител - "Сатис мениджмънт" ЕООД

гр. Варна

ivi_varna@abv.bg

Ивелина Красимирова Николова

Социални дейности - бакалавър, випуск 2017 г.

Системен оператор - "ПСП РЦ - Варна"ДНС112

гр. Варна

ivelina__nikolova__@abv.bg

Йоанна Робертова Константинова

Социални дейности - бакалавър, випуск 2017 г.

гр. Шумен

iolinol_94@abv.bg

Йонна Иванова Станчева

Социални дейности - бакалавър, випуск 2017 г.

гр. Шумен

yoana._.ivanova@abv.bg

Йорданка Славчева Ангелова

Социални дейности - бакалавър, випуск 2017 г.

Социален работник - Дом за стари хора

гр. Нови пазар

dani_03_08@abv.bg

Исмаил Мехмед Исмаил

Социални дейности - бакалавър, випуск 2017 г.

Възпитател - "Младежко развитие и закрила"ЕООД

гр. Шумен

isomir@mail.bg

Камелия Василева Тодорова

Социални дейности - бакалавър, випуск 2017 г.

Управител - "Лукойл България" ЕООД

гр. Варна

Катерина Минчева Неделчева

Социални дейности - бакалавър, випуск 2017 г.

Здравен медиатор

гр. Провадия

katqq1990@abv.bg

Лидия Евгениева Йорданова

Социални дейности - бакалавър, випуск 2017 г.

гр. Шумен

lidiq_yrdanova@abv.bg

Марийка Петкова Маринова

Социални дейности - бакалавър, випуск 2017 г.

Касиер-домакин - "Дневен център за хора с увреждания"

гр. Девня

mar4elamm@abv.bg

Марин Величков Маринов

Социални дейности - бакалавър, випуск 2017 г.

Младши разузнавач - ОД на МВР

гр. Дългопол

Марияна Красимирова Кръстева

Социални дейности - бакалавър, випуск 2017 г.

Крупие - "Magic club"

гр. Шумен

mimsa_931@abv.bg

Мелин Еркин Ахмед

Социални дейности - бакалавър, випуск 2017 г.

Служител - "Технополис"

гр. Шумен

melininkst@gmail.com

Милен Александров Керанов

Социални дейности - бакалавър, випуск 2017 г.

Експерт - РС "ИИ"сектор "Пробация"

с.Съединение, обл. Търговище

mak1@mail.bg

Милена Борисова Кюлюмова

Социални дейности - бакалавър, випуск 2017 г.

Редактор - "Екип 7"

гр. Разград

kulumova@abv.bg

Милена Борисова Методиева

Социални дейности - бакалавър, випуск 2017 г.

Специалист - "Държавна агенция за бежанците"

гр. София

mena_me@abv.bg

Милена Георгиева Енева

Социални дейности - бакалавър, випуск 2017 г.

Касиер - Български пощи

гр. Шумен

Милена Иванова Данчева

Социални дейности - бакалавър, випуск 2017 г.

Служител в частна фирма

гр. Варна

dan4evami@abv.bg

Мирослав Ганчев Станчев

Социални дейности - бакалавър, випуск 2017 г.

Служител - "Енерсис" АД

гр.Търговище

Мирослав Иванов Йорданов

Социални дейности - бакалавър, випуск 2017 г.

Оператор - "Джордани" ЕООД

гр. Шумен

Нериман Мустафа Кадир

Социални дейности - бакалавър, випуск 2017 г.

Главен специалист - ИА"ВК и ВПД"

гр. Варна

neriman_kadir@abv.bg

Нилифер Мехмед Ахмед

Социални дейности - бакалавър, випуск 2017 г.

Секретар - Община Исперих

гр. Исперих

nilifer1983@abv.bg

Павел Динчев Христов

Социални дейности - бакалавър, випуск 2017 г.

Управител - "Вин Консулт инженеринг" ЕООД

гр. Варна

pavel0716@abv.bg

Павлета Господинова Савова

Социални дейности - бакалавър, випуск 2017 г.

Трудов медиатор - Дирекция "Бюро по труда"

гр. Велики Преслав

Павлин Димитров Парушев

Социални дейности - бакалавър, випуск 2017 г.

Управител - хотел"Елена"

гр. Варна

parushev11@abv.bg

Петър Иванов Петров

Социални дейности - бакалавър, випуск 2017 г.

Оператор - "Гласко"ЕООД

гр. Търговище

petar_petrov1978@abv.bg

Петър Радев Липчев

Социални дейности - бакалавър, випуск 2017 г.

Снабдител - "Тракия Строй Инвест" ЕООД

гр. Варна

Пламена Стоянова Домусчиева - Лозанова

Социални дейности - бакалавър, випуск 2017 г.

Медицинска сестра - Дом за стари хора

гр. Варна

plam_bademche@abv.bg

Полина Любенова Димова

Социални дейности - бакалавър, випуск 2017 г.

Банков служител - "ЦКБ"АД

гр. Велики Преслав

dimovov@abv.bg

Ралица Йорданова Георгиева

Социални дейности - бакалавър, випуск 2017 г.

Служител - "Теленор"

гр.Шумен

Рафи Вахит Рафи

Социални дейности - бакалавър, випуск 2017 г.

с.Троица, обл. Шумен

rafivahit@abv.bg

Сали Фикрет Махмуд

Социални дейности - бакалавър, випуск 2017 г.

Военнослужещ - 86 800

гр. Шумен

lenovo123@abv.bg

Семра Юсуфова Мустафова

Социални дейности - бакалавър, випуск 2017 г.

с. Божурово, обл. Шумен

semra_ozal@abv.bg

Сесил Тургай Бодур

Социални дейности - бакалавър, випуск 2017 г.

гр. Нови пазар

sesilbodur@abv.bg

Силвена Гошева Георгиева

Социални дейности - бакалавър, випуск 2017 г.

Служител в частна фирма

гр. Варна

sis_g@abv.bg

Славена Пенчева Цачева

Социални дейности - бакалавър, випуск 2017 г.

Застрахователен брокер - ЗП "Либра" ООД

гр. Варна

libra.benita@abv.bg

Станислав Георгиев Христов

Социални дейности - бакалавър, випуск 2017 г.

Полицейски инспектор - ОД на МВР

гр. Дългопол

Стефка Тодорова Желева

Социални дейности - бакалавър, випуск 2017 г.

гр. Варна

jeleva-87@abv.bg

Филис Хюсеин Зейнин

Социални дейности - бакалавър, випуск 2017 г.

гр. Шумен

filiskata@abv.bg

Фирдес Реджеб Ахмед

Социални дейности - бакалавър, випуск 2017 г.

Служител - "Лов и риболов"

гр. Търговище

Хайре Ридванова Салим

Социални дейности - бакалавър, випуск 2017 г.

с. Тодор Икономово, обл. Шумен

hayre_1987@abv.bg

Халил Халилов Исмаилов

Социални дейности - бакалавър, випуск 2017 г.

Ръководител група - "В и К" ООД

с.Медовец, обл. Варна

halilos@abv.bg

Хасан Исмаилов Хасанов

Социални дейности - бакалавър, випуск 2017 г.

Районен мюфтия

гр. София

hasan1111@abv.bg

Християн Димитров Христов

Социални дейности - бакалавър, випуск 2017 г.

Полицейски инспектор - ОД на МВР

гр. Шумен

ico_migracia@abv.bg

Биляна Георгиева Йонова

Социална педагогика - магистър, випуск 2017 г.

Служител - "Примо"

гр. Шумен

lradulov@abv.bg

Васил Тодоров Василев

Социална педагогика - магистър, випуск 2017 г.

Началник участък - ОД на МВР

гр. Каспичан

Весела Свиленова Янева

Социална педагогика - магистър, випуск 2017 г.

Диспечер - "Напоителни системи" ЕАД

гр. Шумен

yaneva_vesy@yahoo.com

Веселин Красимиров Райнов

Социална педагогика - магистър, випуск 2017 г.

Началник на отдел - ОД на МВР

гр. Нови пазар

Галин Станчев Божилов

Социална педагогика - магистър, випуск 2017 г.

Началник сектор - РУ

гр. Шумен

Гергана Кирилова Станкова

Социална педагогика - магистър, випуск 2017 г.

Технически сътрудник - Община Търговище

гр. Търговище

geri.stankova@abv.bg

Данаил Енчев Желязков

Социална педагогика - магистър, випуск 2017 г.

Преподавател по гайда - НУФИ

гр. Котел

Зехра Хюсню Ахмед

Социална педагогика - магистър, випуск 2017 г.

Социален работник - Дирекция "Социално подпомагане"

гр. Шумен

zehra_ahmed@abv.bg

Ивиана Христова Крумова

Социална педагогика - магистър, випуск 2017 г.

Социален работник - Комплекс за психично-здравни групи в общността

гр. Търговище

iviana_hristova92@abv.bg

Йована Христова Янкова

Социална педагогика - магистър, випуск 2017 г.

Социален работник - Агенция "Социално подпомагане"

гр. Шумен

skapi4kata@abv.bg

Йорданка Георгиева Загорова

Социална педагогика - магистър, випуск 2017 г.

Служител - "Руте - 2"

гр. Шумен

danimishoi@abv.bg

Милена Георгиева Стойкова

Социална педагогика - магистър, випуск 2017 г.

Социален работник - Комплекс за психично-здравни групи в общността

гр. Търговище

millena86@abv.bg

Николай Хараланов Николов

Социална педагогика - магистър, випуск 2017 г.

Полицай - ОД на МВР

гр. Варна

nikolainikolov3@abv.bg

Пламен Пенев Дянков

Социална педагогика - магистър, випуск 2017 г.

Полицай - ОД на МВР

гр. Варна

Стоян Христов Тодоров

Социална педагогика - магистър, випуск 2017 г.

Управител - Ресторант "Виенска градина"

гр. Шумен

stoqn_todorov_@abv.bg

Таня Севдалинова Христова

Социална педагогика - магистър, випуск 2017 г.

Ръководител център - Община Каспичан

гр. Каспичан

tanianatalka@abv.bg

Юнгюсюн Басриева Мехмедова

Социална педагогика - магистър, випуск 2017 г.

Социален работник - "Отдел за закрила на детето"

гр. Велики Преслав

yungi04@abv.bg

Бехра Шерафидинова Хебиб

Социална педагогика - бакалавър, випуск 2017 г.

Социален работник - ЗЖПУИ

с.Самуил, обл. Разград

behra_serafidinova@abv.bg

Ваня Панайотова Куманова

Социална педагогика - бакалавър, випуск 2017 г.

гр. Ямбол

vanq_kumanova@abv.bg

Вероника Здравкова Георгиева

Социална педагогика - бакалавър, випуск 2017 г.

Управител - частен бизнес

гр. Лом

Галя Светославова Горанова

Социална педагогика - бакалавър, випуск 2017 г.

Служител - "Енпак" ЕООД

гр. Провадия

galya14@abv.bg

Георги Иванов Иванов

Социална педагогика - бакалавър, випуск 2017 г.

Служител - "Интегрейтид Макро - Електроник"

гр. Ботевград

lisko_vr@abv.bg

Данаил Петров Петров

Социална педагогика - бакалавър, випуск 2017 г.

Полицейски инспектор - ОД на МВР

гр. Бяла

lili_byala@abv.bg

Джемиле Февзиева Салиева

Социална педагогика - бакалавър, випуск 2017 г.

с. Глогинка, обл. Търговище

djemi4kata9355@abv.bg

Елица Ивова Герчева

Социална педагогика - бакалавър, випуск 2017 г.

Букмейкър - "Оазис 2016"

гр. Шумен

Ивелина Иванова Панайотова

Социална педагогика - бакалавър, випуск 2017 г.

гр. Смядово

ivi.panayotova@abv.bg

Илиян Христов Танев

Социална педагогика - бакалавър, випуск 2017 г.

Управител на частна фирма

гр. Варна

Ирина Красимирова Костова

Социална педагогика - бакалавър, випуск 2017 г.

Рецепционист - "Акцион" ЕООД

гр. Шумен

irka83@abv.bg

Катя Росенова Александрова

Социална педагогика - бакалавър, випуск 2017 г.

Здравен медиатор

гр. Провадия

katia.rosenova@abv.bg

Красимира Стоянова Иванова

Социална педагогика - бакалавър, випуск 2017 г.

Служител в частна фирма

гр. Провадия

krasincitu@abv.bg

Мелек Нихат Фикрет

Социална педагогика - бакалавър, випуск 2017 г

с.Тъкач, обл. Шумен

nehatmelek@abv.bg

Надежда Ананиева Димитрова

Социална педагогика - бакалавър, випуск 2017 г.

Застраховател - "Ес Ди Ай груп"

гр. Шумен

nadq_avramova@abv.bg

Натали Спиридонова Тодорова

Социална педагогика - бакалавър, випуск 2017 г.

Служител - "Мат Стар БГ"ЕООД

гр. Шумен

talka14@abv.bg

Нежля Левентова Ахмедова

Социална педагогика - бакалавър, випуск 2017 г.

Птицегледач - АД "Камчия"

гр. Шумен

extremegirl1992@abv.bg

Нермин Рахми Ахмед

Социална педагогика - бакалавър, випуск 2017 г.

Служител - ЕТ "Мерт-Сидика Хашим"

с.Самуил, обл. Разград

Радина Иванова Димитрова

Социална педагогика - бакалавър, випуск 2017 г.

Администратор - "Еконт Експрес"

гр. Шумен

ini5959@yahoo.com

Ралица Драгомирова Герчева

Социална педагогика - бакалавър, випуск 2017 г.

Служител - "ТеМах"

гр. Шумен

ralitsa_gercheva@abv.bg

Свилена Ангелова Тотева

Социална педагогика - бакалавър, випуск 2017 г.

Служител - "Технополис"

гр. Шумен

svil_toteva@abv.bg

Севджан Абтула Селями Абтула

Социална педагогика - бакалавър, випуск 2017 г.

гр. Каспичан

sevii.94@abv.bg

Сидика Мустафа Исмаил

Социална педагогика - бакалавър, випуск 2017 г.

Служител - "Шенси"ЕООД

гр. Провадия

Станислава Валентинова Велева

Социална педагогика - бакалавър, випуск 2017 г.

Барман - "Силует спорт"

гр. Шумен

Таня Маринова Райчева

Социална педагогика - бакалавър, випуск 2017 г.

гр. Тутракан

tanita_13@abv.bg

Фатме Хасан Симитчи

Социална педагогика - бакалавър, випуск 2017 г.

Служител в частна фирма

с.Прилеп, обл. Бургас

Fatmesimitchi054@abv.bg

Фидес Мустафова Хюсеинова

Социална педагогика - бакалавър, випуск 2017 г.

с. Миланово, обл. Шумен

fiiidditoo_94@abv.bg

Хайрие Халил Мурад

Социална педагогика - бакалавър, випуск 2017 г.

Служител - Свети Влас "ТЕРА ТУР"

гр. Бургас

Христина Христова Стоева

Социална педагогика - бакалавър, випуск 2017 г.

Служител - "ДМ България"ЕООД

гр. Шумен

hrisi_stoeva88@abv.bg

Цветелина Димитрова Лазова

Социална педагогика - бакалавър, випуск 2017 г.

Служител - "МИ - 12"ООД

гр. Варна

cvetelina_d_l@abv.bg

Айлин Мустафова Цочева

Специална педагогика - Логопедия - магистър, випуск 2017 г.

Кинезитерапевт - МБАЛ

гр. Бяла

jasmine_exp@yahoo.com

Анета Йорданова Димитрова

Специална педагогика - Логопедия - магистър, випуск 2017 г.

Учител - частна занималня

гр. Русе

aneta1879@mail.bg

Антония Станева Божкова

Специална педагогика - Логопедия - магистър, випуск 2017 г.

Училищен психолог - СУ "Неофит Бозвели"

гр. Варна

bojkova77@abv.bg

Асен Иванов Дойчев

Специална педагогика - Логопедия - магистър, випуск 2017 г.

гр. Силистра

qsenboichev@abv.bg

Валерия Димитрова Христова

Специална педагогика - Логопедия - магистър, випуск 2017 г.

Психолог - КЗСУО

гр. Търговище

hristova.valya@gmail.com

Веселина Звезделинова Станчева

Специална педагогика - Логопедия - магистър, випуск 2017 г.

Логопед - "Логоленд" ООД

гр. Русе

stancheva_8@abv.bg

Виолета Красимирова Мирчева

Специална педагогика - Логопедия - магистър, випуск 2017 г.

Възпитател - КСУ "Доверие"

гр. Козлодуй

vileto_mircheva@abv.bg

Върбинка Стоянова Димитрова-Бенева

Специална педагогика - Логопедия - магистър, випуск 2017 г.

Учител - СУ "Васил Левски"

гр. Русе

biba_beneva@abv.bg

Габриела Стефанова Митева

Специална педагогика - Логопедия - магистър, випуск 2017 г.

Логопед - РЦПППО

гр. Силистра

miteva_gabriela@yahoo.com

Галина Миткова Ангелова

Специална педагогика - Логопедия - магистър, випуск 2017 г.

гр. Варна

galss.angelova@abv.bg

Дияна Стефанова Иванова

Специална педагогика - Логопедия - магистър, випуск 2017 г.

Детски учител - ДГ "Детелина"

гр. Русе

Зюлбие Насуфова Мустафова

Специална педагогика - Логопедия - магистър, випуск 2017 г.

Специален педагог - ПУИ "Д-р Петър Берон"

гр. Търговище

zzz.1980@abv.bg

Йорданка Симеонова Венкова

Специална педагогика - Логопедия - магистър, випуск 2017 г.

гр. Плевен

jordankavenkova@gmail.com

Ирина Железова Желязкова

Специална педагогика - Логопедия - магистър, випуск 2017 г.

Начален учител - НБУ

гр. Бургас

irka73@abv.bg

Лора Цветкова Калчева

Специална педагогика - Логопедия - магистър, випуск 2017 г.

Логопед - Регионален център

гр. Варна

lora_vasileva81@abv.bg

Мария Георгиева Неделчева

Специална педагогика - Логопедия - магистър, випуск 2017 г.

Съдебен деловодител - Административен съд

гр. Разград

m7809@abv.bg

Мария Петева Петкова

Специална педагогика - Логопедия - магистър, випуск 2017 г.

Логопед - КЗСУО

гр. Търговище

maria_858@abv.bg

Милена Мирославова Савова

Специална педагогика - Логопедия - магистър, випуск 2017 г.

Логопед - СУ "Св. Климент Охридски"

гр. Добрич

ecetoniada@abv.bg

Нуртен Решад Илиязова

Специална педагогика - Логопедия - магистър, випуск 2017 г.

Одитор качество - "Велпа" ЕООД

гр. Шумен

nora82@abv.bg

Павлина Георгиева Малчева

Специална педагогика - Логопедия - магистър, випуск 2017 г.

Логопед - ДГ " Щастливо детство"

гр. Горна Оряховица

pavlinamalcheva@abv.bg

Сунай Исмет Ахмед

Специална педагогика - Логопедия - магистър, випуск 2017 г.

Логопед - ОУ"Христо Смирненски"

гр. Дулово

sunay_ismet@abv.bg

Таня Добрева Стоянова

Специална педагогика - Логопедия - магистър, випуск 2017 г.

Социален работник за хора с увреждания - Дирекция "СП"

гр. Велики Преслав

t.dobreva_80@abv.bg

Валентина Жечкова Христова

Специална педагогика - Логопедия - бакалавър, випуск 2017 г.

Служител - "Маркетен свят" ООД

гр. Шумен

Виждан Севгин Вежди

Специална педагогика - Логопедия - бакалавър, випуск 2017 г.

гр. Търговище

vicdan_sevgin@mail.bg

Гюсюм Насуф Ахмед

Специална педагогика - Логопедия - бакалавър, випуск 2017 г.

с. Трънак, обл. Бургас

gusum4etoo@abv.bg

Деница Стоянова Тодорова

Специална педагогика - Логопедия - бакалавър, випуск 2017 г.

В майчинство

гр. Варна

denisa_81@abv.bg

Диана Даринова Христова

Специална педагогика - Логопедия - бакалавър, випуск 2017 г.

Технически сътрудник - Община Попово

гр. Попово

didi_hristova79@abv.bg

Елина Живкова Иванова

Специална педагогика - Логопедия - бакалавър, випуск 2017 г.

Здравен медиатор - ОЦДС

гр. Вълчи дол

elitu5@abv.bg

Живка Димитрова Сярова

Специална педагогика - Логопедия - бакалавър, випуск 2017 г.

Отговорник склад - "Кавър - 96"ООД

гр. Варна

juji7863@abv.bg

Кристияна Петрова Парушева-Колева

Специална педагогика - Логопедия - бакалавър, випуск 2017 г.

гр. Варна

krisi_paruscheva@abv.bg

Мария Веселинова Тодорова

Специална педагогика - Логопедия - бакалавър, випуск 2017 г.

Управител - "Темпо 9"ООД

гр. Варна

marche_81@abv.bg

Надежда Христова Куртева

Специална педагогика - Логопедия - бакалавър, випуск 2017 г.

Зоотехнолог - селекционер - "ХНС - Бони" ООД

гр. Шумен

nadejda_25@mail.bg

Нина Радославова Чакърова

Специална педагогика - Логопедия - бакалавър, випуск 2017 г.

Служител - "Партнерс" ООД

гр. Шумен

nina.dancheva@mail.bg

Саня Янкова Йорданова

Специална педагогика - Логопедия - бакалавър, випуск 2017 г.

гр. Провадия

sanqangel@abv.bg

Симеона Николаева Михайлова

Специална педагогика - Логопедия - бакалавър, випуск 2017 г.

Управител - "Фамилия Михайлови"

гр. Варна

mihaylova.1986@abv.bg

Ати Несрин Шакир

Специална педагогика - ПДИН - бакалавър, випуск 2017 г.

с. Острово, обл. Разград

ati_nesrin_93@abv.bg

Валентина Борисова Петрова

Специална педагогика - ПДИН - бакалавър, випуск 2017 г.

Военнослужещ - 52 740

гр. Хасково

borislavpetrov97@abv.bg

Вера Антонова Стоянова

Специална педагогика - ПДИН - бакалавър, випуск 2017 г.

Възпитател - ДГ "Щурче"

гр. Шумен

veranda@abv.bg

Вилиана Йорданова Атанасова

Специална педагогика - ПДИН - бакалавър, випуск 2017 г.

Фитнес инструктор

гр. Аламеда - Калифорния

vilianka@yahoo.com

Гюлчай Айнур Юсуф

Специална педагогика - ПДИН - бакалавър, випуск 2017 г.

с. Чуковец, обл. Силистра

gulchi_92@abv.bg

Мариела Лазарова Райкова

Специална педагогика - ПДИН - бакалавър, випуск 2017 г.

гр. Исперих

marielaraikova@abv.bg

Нежгян Неждет Мустафа

Специална педагогика - ПДИН - бакалавър, випуск 2017 г.

Възпитател - ДГ "Здравец" - с.Войвода

гр. Шумен

nejgian_nejdet@abv.bg

Николай Богомилов Стоянов

Специална педагогика - ПДИН - бакалавър, випуск 2017 г.

Полицай - ОД на МВР

гр. Шумен

niki_komitata@abv.bg

Петя Димитрова Асенова

Специална педагогика - ПДИН - бакалавър, випуск 2017 г.

Машинен оператор - "Тесси" ООД

гр. Шумен

petia1987_a@abv.bg

Станислава Йовчева Стоянова

Специална педагогика - ПДИН - бакалавър, випуск 2017 г.

Мениджър развитие - "ТиБиАй Банк" ЕАД

гр. Търговище

stanislava.stoqnova333@abv.bg

Бойко Любчев Бонев

Педагогическо консултиране в училище - магистър, випуск 2017 г.

Учител - СУ "А.С.Пушкин"

гр. Варна

boykobonev@hotmail.com

Ваня Апостолова Дичева

Педагогическо консултиране в училище - магистър, випуск 2017 г.

Учител - СУ "Васил Левски"

гр. Долни Чифлик

vania_d1980@abv.bg

Виолета Паскова Зафирова

Педагогическо консултиране в училище - магистър, випуск 2017 г.

Детски учител - "Мечо Пух"

гр. Долни Чифлик

violeta.zafirova@abv.bg

Десислава Тодорова Пандова

Педагогическо консултиране в училище - магистър, випуск 2017 г.

Детски учител - ДГ "Мечо Пух"

гр. Долни Чифлик

pandova.desi@gmail.com

Детелина Николаева Георгиева

Педагогическо консултиране в училище - магистър, випуск 2017 г.

Детски учител - ДГ № 44 "Валентина Терешкова"

гр. Варна

didi1_1972@abv.bg

Маргарита Илкова Карабашева

Педагогическо консултиране в училище - магистър, випуск 2017 г.

Детски учител - ЧДГ "Мечтатели"

гр. Варна

patilanci02@abv.bg

Радостина Цветкова Койчева

Педагогическо консултиране в училище - магистър, випуск 2017 г.

гр. Разград

tinanai@abv.bg

Севим Серветова Хюсеинова

Педагогическо консултиране в училище - магистър, випуск 2017 г.

Учител - СУ "Васил Левски"

гр. Долни Чифлик

sevi_007@abv.bg

Славена Илиева Йорданова

Педагогическо консултиране в училище - магистър, випуск 2017 г.

Педагогически съветник - ПГ САГ

гр. Шумен

slavenaio@mail.bg

Тодор Станков Милков

Педагогическо консултиране в училище - магистър, випуск 2017 г.

Полицай - ОД на МВР

гр. Варна

t.s.milkov@abv.bg

Аглика Илиева Петрова

Иновации в предучилищното образование - магистър, випуск 2017 г.

Детски учител - ЧДГ "Д-р Мария Монтесори"

гр. Варна

petrova_aglika@abv.bg

Адриана Димова Баева

Иновации в предучилищното образование - магистър, випуск 2017 г.

Оператор - "Май Маркет"

гр. Варна

adriana_baeva@abv.bg

Бейназия Лютфи Тодорова

Иновации в предучилищното образование - магистър, випуск 2017 г.

Служител в частна фирма

гр. Варна

motun@gbg.bg

Биляна Тодорова Димитрова

Иновации в предучилищното образование - магистър, випуск 2017 г.

Преподавател - ЦПЛР

гр. Аксаково

bilqna.todorova@abv.bg

Бояна Александрова Колева

Иновации в предучилищното образование - магистър, випуск 2017 г.

Касиер - домакин

гр. Варна

boiana.koleva@mail.bg

Ваня Спасова Генева

Иновации в предучилищното образование - магистър, випуск 2017 г.

гр. Разград

vam.geneva@gmail.com

Василка Димитрова Димитрова

Иновации в предучилищното образование - магистър, випуск 2017 г.

Технически сътрудник - "Ай енд Джи Иншур" ООД

гр. Варна

vasillisa@abv.bg

Велимира Дианова Трайкова

Иновации в предучилищното образование - магистър, випуск 2017 г.

гр. Варна

venimira_traikova@abv.bg

Велина Лазарова Лазарова

Иновации в предучилищното образование - магистър, випуск 2017 г.

Служител - "Джани"

гр. Варна

djulid@abv.bg

Венцислава Костадинова Михайлова

Иновации в предучилищното образование - магистър, випуск 2017 г.

Управител - земеделски производител

гр. Силистра

vkostadinova75@abv.bg

Веселина Красимирова Джамбазова

Иновации в предучилищното образование - магистър, випуск 2017 г.

Детски учител - ДГ "Пам и Бу"

гр. Варна

vesilina_26@abv.bg

Виолета Йорданова Янева

Иновации в предучилищното образование - магистър, випуск 2017 г.

Специалист - "Местни данъци и такси" - Долни Чифлик

гр. Долни Чифлик

lelito1988@abv.bg

Вяра Стефанова Вълчева

Иновации в предучилищното образование - магистър, випуск 2017 г.

Книговезец - "Бакара" ООД

гр. Варна

viara_stefanova@abv.bg

Гинка Костадинова Станчева

Иновации в предучилищното образование - магистър, випуск 2017 г.

Кариерен консултант - "Джоб Коуч България Интернешънъл" ЕООД

гр. Варна

pipkowa@abv.bg

Даниела Петрова

Иновации в предучилищното образование - магистър, випуск 2017 г.

Детски учител - ДГ

гр. Ямбол

daniela_xam@abv.bg

Детелина Георгиева Стойчева

Иновации в предучилищното образование - магистър, випуск 2017 г.

гр. Варна

dide25d@abv.bg

Димитрина Йорданова Янакиева

Иновации в предучилищното образование - магистър, випуск 2017 г.

Детски учител - ДГ "Слънчева дъга"

гр. Варна

dimi4a@abv.bg

Екатерина Попова Доброволова

Иновации в предучилищното образование - магистър, випуск 2017 г.

Детски учител - ДГ "Синчец"

гр. Варна

Елена Андреева Василева

Иновации в предучилищното образование - магистър, випуск 2017 г.

Детски учител - ДГ "Ран Босилек"

с. Константиново, обл.Варна

elena_pz@abv.bg

Елисавета Панчева Недялкова

Иновации в предучилищното образование - магистър, випуск 2017 г.

Главен специалист "ТРЗ" Общинска администрация

гр. Генерал Тошево

eli_pancheva@abv.bg

Есрин Дурхан Дауд

Иновации в предучилищното образование - магистър, випуск 2017 г.

Аниматор - ДЗ "Пам и Бу"

гр. Варна

esrindurhandaud@abv.bg

Златина Георгиева Янкова

Иновации в предучилищното образование - магистър, випуск 2017 г.

Детски учител - ДГ "Д-р Петър Берон"

гр. Варна

zizi_1976@abv.bg

Иванка Димитрова Радионова

Иновации в предучилищното образование - магистър, випуск 2017 г.

Служител - "Деспас" ООД

гр. Варна

varvarinata@gmail.com

Иванка Добромирова Динкова

Иновации в предучилищното образование - магистър, випуск 2017 г.

Детски учител - ДГ "Люляче"

гр. Варна

vania_kosstova73@abv.bg

Ивелина Томова Даскалова

Иновации в предучилищното образование - магистър, випуск 2017 г.

гр. Варна

ivi_daskalova@abv.bg

Иглика Христова Илиева

Иновации в предучилищното образование - магистър, випуск 2017 г.

Учител - СУ "Гео Милев"

гр. Варна

glika07@mail.bg

Йорданка Михалева Петракиева

Иновации в предучилищното образование - магистър, випуск 2017 г.

Детски учител в детска ясла

гр. Варна

Йорданка Петрова Димитрова

Иновации в предучилищното образование - магистър, випуск 2017 г.

Детски учител - ДГ "Дружба"

гр. Варна

Ирина Петрова Габерска

Иновации в предучилищното образование - магистър, випуск 2017 г.

гр. Варна

ipwg@abv.bg

Ирина Христова Христова

Иновации в предучилищното образование - магистър, випуск 2017 г.

Ресурсен учител логопед - РЦПППО

гр. Варна

irinahristova2@abv.bg

Камелия Валентинова Димитрова - Николова

Иновации в предучилищното образование - магистър, випуск 2017 г.

Детски учител - ДГ "Д-р Петър Берон"

гр. Варна

kameliq_dim.1983@abv.bg

Кристияна Георгиева Георгиева

Иновации в предучилищното образование - магистър, випуск 2017 г.

Детски учител - ДГ "Крилатко"

гр. Варна

kristi.georgieva@mail.bg

Людмила Маринкова Иванова

Иновации в предучилищното образование - магистър, випуск 2017 г.

гр. Варна

m_j_ivanov@abv.bg

Мануела Петрова Василева

Иновации в предучилищното образование - магистър, випуск 2017 г.

Детски учител - ДГ № 18

гр. Варна

Маргарита Димитрова Николова

Иновации в предучилищното образование - магистър, випуск 2017 г.

Служител - "Томика груп" ООД

гр. Варна

margarita_miteva1990@abv.bg

Мариана Христова Маринова

Иновации в предучилищното образование - магистър, випуск 2017 г.

Стоковед - "Топливо"

гр. Варна

mariana_marinova83@abv.bg

Марина Асенова Митева

Иновации в предучилищното образование - магистър, випуск 2017 г.

гр. Варна

mitevamariana@abv.bg

Мартина Петкова Михалева

Иновации в предучилищното образование - магистър, випуск 2017 г.

Оператор въвеждане на данни - "Експрес Логистика и Дистрибуция" ЕООД

гр. Варна

marti_mast@abv.bg

Мая Руменова

Иновации в предучилищното образование - магистър, випуск 2017 г.

Кредитен консултант - БМП "Париба" АД

гр. Варна

mila84@mail.bg

Милена Василева Друмева

Иновации в предучилищното образование - магистър, випуск 2017 г.

Детски учител - ДГ "Здравец"

гр. Вълчи дол

milena.drumeva@abv.bg

Милена Възкресенова Апостолова

Иновации в предучилищното образование - магистър, випуск 2017 г.

гр. Варна

vazkresenova74@abv.bg

Наталия Христова Христова

Иновации в предучилищното образование - магистър, випуск 2017 г.

Учител - ОУ "Иван Вазов"

гр. Варна

nataliq06.2006@abvb.g

Нина Тодорова Начева

Иновации в предучилищното образование - магистър, випуск 2017 г.

Детски учител ДГ- "Незабравка"

гр. Варна

ntn77@abv.bg

Ния Венциславова Джукова

Иновации в предучилищното образование - магистър, випуск 2017 г.

гр. Варна

bbalerunata@abv.bg

Павлина Кирова Атанасова

Иновации в предучилищното образование - магистър, випуск 2017 г.

Детски учител - ДГ "Моряче"

гр. Варна

Pavlina_Atanasova85@abv.bg

Пенка Матеева Великова

Иновации в предучилищното образование - магистър, випуск 2017 г.

Възпитател - ЧДГ "Мамината къща"

гр. Варна

pmvelikova@abv.bg

Петя Красимирова Стоянова

Иновации в предучилищното образование - магистър, випуск 2017 г.

Представител - "Аромания" ООД

гр. Варна

petia_stoianova_@abv.bg

Петя Маринова Кръстева

Иновации в предучилищното образование - магистър, випуск 2017 г.

Счетоводител - "Детелина Парк Хотел Варна" ООД

гр. Варна

petia_krast@abv.bg

Пролетка Цветанова Пантелеева

Иновации в предучилищното образование - магистър, випуск 2017 г.

Детски учител - ДГ "Мечо Пух"

гр. Варна

proletka_panteleeva@abv.bg

Радостина Иванова Добрева

Иновации в предучилищното образование - магистър, випуск 2017 г.

Детски учител ДГ - "Чебурашка"

гр. Варна

rani1985@abv.bg

Ралица Милчева Жоржес

Иновации в предучилищното образование - магистър, випуск 2017 г.

Хореограф - НЧ "Димитър Благоев"

гр. Вълчи дол

rali_jani@abv.bg

Рая Николаева Петрова

Иновации в предучилищното образование - магистър, випуск 2017 г.

Детски учител - ДГ "Чайка"

гр. Варна

petrova_raya@abv.bg

Рени Иванова Атанасова

Иновации в предучилищното образование - магистър, випуск 2017 г.

Детски учител - ДГ "Пролет"

гр. Варна

atanasova_79@abv.bg

Розалина Иванова Калчева

Иновации в предучилищното образование - магистър, випуск 2017 г.

Счетоводител - ДЗЗД "Адамас"

гр. Варна

R20092007@abv.bg

Румяна Генова Димова

Иновации в предучилищното образование - магистър, випуск 2017 г.

Оператор на техника - "AVX"

гр. Варна

romelinda@abv.bg

Руска Николова Недева

Иновации в предучилищното образование - магистър, випуск 2017 г.

Детски учител ДГ - "Незабравка"

гр. Варна

rosssi_nikolova.nedeva@abv.bg

Руслана Стефанова Димова

Иновации в предучилищното образование - магистър, випуск 2017 г.

Асистент на лекар по ДМ "Суис Дентапрайм" ЕООД

гр. Варна

rosinka_90@abv.bg

Светла Красимирова Христова

Иновации в предучилищното образование - магистър, випуск 2017 г.

Детски учител - ДГ "Маргаритка"

гр. Варна

svetla_kr_hristova1984@abv.bg

Силвия Парушева Василева

Иновации в предучилищното образование - магистър, випуск 2017 г.

Детски учител - ДГ "Моряче"

гр. Варна

silvia.37@abv.bg

Силвия Тодорова Желева

Иновации в предучилищното образование - магистър, випуск 2017 г.

Учител - ОУ "Никола Вапцаров"

гр. Варна

sisitO-78@abv.bg

Славка Желева Калоянова

Иновации в предучилищното образование - магистър, випуск 2017 г.

Служител - ДВПХР - с.Черни връх

гр. Варна

kaloianov.1982@abv.bg

Станислава Василева Тотева

Иновации в предучилищното образование - магистър, випуск 2017 г.

Детски учител - ДГ"Ален Мак"

тр. Варна

stamislava_vasileva@mail.bg

Стела Йорданова Тонева

Иновации в предучилищното образование - магистър, випуск 2017 г.

Детски учител - ДГ "Лястовичка"

гр. Варна

sasiko@abv.bg

Стоянка Георгиева Савова

Иновации в предучилищното образование - магистър, випуск 2017 г.

Детски учител - ДГ

гр. Старо Оряхово

Стоянка Иванова Пенева

Иновации в предучилищното образование - магистър, випуск 2017 г.

Детски учител - ДГ "Маргаритка"

гр. Варна

st_koprinkova@abv.bg

Таня Петкова Танчева

Иновации в предучилищното образование - магистър, випуск 2017 г.

Управител на частна фирма

гр. Варна

tana_tancheva77@abv.bg

Таня Петрова Маринова

Иновации в предучилищното образование - магистър, випуск 2017 г.

Детски учител - ДГ "Валентина Терешкова"

гр. Варна

tanjamarinova77@abv.bg

Теменужка Тодорова Трайкова

Иновации в предучилищното образование - магистър, випуск 2017 г.

Детски учител - ЧДГ "Д-р Мария Монтесори"

гр. Варна

nuna82@abv.bg

Теодора Алекснадрова Богомилова

Иновации в предучилищното образование - магистър, випуск 2017 г.

Детски учител - ЧДГ "Малкия принц"

гр. Варна

tednna2@abv.bg

Теодора Мирославова Добрева

Иновации в предучилищното образование - магистър, випуск 2017 г.

гр. Варна

tedydobrewa@gmail.com

Траяна Любомирова Костадинова

Иновации в предучилищното образование - магистър, випуск 2017 г.

Социален работник - СНЦ "Шанс за хора с увреждания"

гр. Варна

truty86@gmail.com

Цветелина Светлева Николова

Иновации в предучилищното образование - магистър, випуск 2017 г.

Технически сътрудник - ЕТ "Жижо"

гр. Варна

tsyakimova@gmail.com

Цветина Миткова Дойчева

Иновации в предучилищното образование - магистър, випуск 2017 г.

Учител - ПГТ "Проф. Асен Златаров"

гр. Варна

tsvetiniki@abv.bg

Юлия Радомирова Атанасова

Иновации в предучилищното образование - магистър, випуск 2017 г.

Детски учител - ДГ "Радост"

гр. Каварна

Tybi_Bybi@mail.bg

Янислава Иванова Неделчева

Иновации в предучилищното образование - магистър, випуск 2017 г.

Детски учител - ДГ "Ян Бибиян"

гр. Варна

qnislava_nedelcheva@abv.bg

Янита Здравкова Николова

Иновации в предучилищното образование - магистър, випуск 2017 г.

Заместник директор - ОУ "Георги Сава Раковски"

гр. Варна

ianush@abv.bg

Яница Златкова Вълчева

Иновации в предучилищното образование - магистър, випуск 2017 г.

Служител - "Калиопе"

гр. Варна

qmkam@abv.bg

Айбенис Мехмедова Араилъ

Иновации в началното образование - магистър, випуск 2017 г.

Учител - СУ "Васил Левски"

с. Черник, обл. Силистра

aybenis_arapli@abv.bg

Анета Звезделинова Митева

Иновации в началното образование - магистър, випуск 2017 г.

гр. Варна

angelova.aneta@abv.bg

Биргюл Айдън Халил

Иновации в началното образование - магистър, випуск 2017 г.

гр. Варна

birgyul123@abv.bg

Блага Георгиева Янакиева

Иновации в началното образование - магистър, випуск 2017 г.

Учител - ОУ "Отец Паисий"

гр. Бяла

bmvv@abv.bg

Валентина Пенкова Василева

Иновации в началното образование - магистър, випуск 2017 г.

Учител - ОУ "Патриарх Евтимий"

гр. Варна

vasileva.valentina.@abv.bg

Ваня Валентинова Симеонова

Иновации в началното образование - магистър, випуск 2017 г.

гр. Варна

simeonova.vania@yahoo.com

Ваня Петрова Иванова

Иновации в началното образование - магистър, випуск 2017 г.

Детски учител - ДГ "Радост"

гр. Варна

vaniaipetrova81@gmail.com

Василена Красенова Тенева

Иновации в началното образование - магистър, випуск 2017 г.

гр. Варна

vasilenat@gmail.com

Величка Красимирова Кондова

Иновации в началното образование - магистър, випуск 2017 г.

Рентгенов оператор - Летище Варна

гр. Варна

vili_2703@abv.bg

Верка Димитрова Иванова

Иновации в началното образование - магистър, випуск 2017 г.

Учител - ОУ "Иван Вазов"

С. Русокастро, обл. Бургас

verka02@abv.bg

Виктория Йорданова Пенева

Иновации в началното образование - магистър, випуск 2017 г.

Детски учител - ДГ "Лястовичка"

гр. Варна

viki_v1983@abv.bg

Галина Петкова Тодорова

Иновации в началното образование - магистър, випуск 2017 г.

Банков експерт

гр. Шумен

galinap.todorova@gmail.com

Гергана Владимирова Крумова

Иновации в началното образование - магистър, випуск 2017 г.

Специалист обработка на информация - Районен съд

гр. Варна

gerdan4e76@abv.bg

Гергана Георгиева Йорданова

Иновации в началното образование - магистър, випуск 2017 г.

Администратор - к.к. "Св. Константин и Елена "

гр. Варна

gergana_2d@abv.bg

Гергана Мар

Иновации в началното образование - магистър, випуск 2017 г.

гр. Варна

gegi_1974@abv.bg

Даниела Генчева Димитрова

Иновации в началното образование - магистър, випуск 2017 г.

Детски учител - ДГ "Слънчице"

гр. Варна

slan4ice@abv.bg

Даниела Илиева Вълчева

Иновации в началното образование - магистър, випуск 2017 г.

Учител - СУ "Н.Й.Вапцаров"

гр. Генерал Тошево

daniela1_1973@abv.bg

Дарина Захариева

Иновации в началното образование - магистър, випуск 2017 г.

Майчинство

гр. Лясковец

darling_852@abv.bg

Десислава Донкова Великова

Иновации в началното образование - магистър, випуск 2017 г.

Учител - СУ "Св.св. Кирил и Методий"

гр. Добрич

desi.vel.s@gmail.com

Десислава Петрова Димитрова

Иновации в началното образование - магистър, випуск 2017 г.

гр. Варна

desi0730@abv.bg

Десислава Симеонова Иванова

Иновации в началното образование - магистър, випуск 2017 г.

гр. Варна

desi_celina78@abv.bg

Диляна Илкова Градинарова

Иновации в началното образование - магистър, випуск 2017 г.

гр. Варна

dilyana17@yahoo.com

Димитричка Росенова Янакиева

Иновации в началното образование - магистър, випуск 2017 г.

гр. Варна

d1m3nc3@mail.bg

Дияна Андреева Димитрова

Иновации в началното образование - магистър, випуск 2017 г.

Учител - ОУ "Св. Климент Охридски"

с. Изворско, обл. Варна

extranaganza@abv.bg

Дияна Пламенова Янчева

Иновации в началното образование - магистър, випуск 2017 г.

Учител - СУ "Гео Милев"

гр. Варна

diana.yancheva@abv.bg

Добромира Руменова Цветкова

Иновации в началното образование - магистър, випуск 2017 г.

Учител - УСУ "Юрий Гагарин" - Камчия

гр. Варна

dobby70.q@abv.bg

Донка Желева Михайлова

Иновации в началното образование - магистър, випуск 2017 г.

Експерт търговия - "Корабно машиностроене" АД

гр. Варна

doni_mihailova@abv.bg

Елена Георгиева Павлова

Иновации в началното образование - магистър, випуск 2017 г.

В майчинство

гр. Сливен

ellenna@abv.bg

Елена Стефанова Великова

Иновации в началното образование - магистър, випуск 2017 г.

Учител - ОУ "Черноризец Храбър"

гр. Варна

eli_vel86@abv.bg

Елеонора Огнянова Кубадинова

Иновации в началното образование - магистър, випуск 2017 г.

Учител - ЧСОУ "ЕСПА"

гр. София

elito__92@abv.bg

Златинка Кирчева Великова

Иновации в началното образование - магистър, випуск 2017 г.

Детски учител - ДГ "Щурче"

гр. Добрич

zlati_v@mail.bg

Ивалина Стоянова Бъчварова

Иновации в началното образование - магистър, випуск 2017 г.

Технически секретар - АИППМП "Д-р Р.Димитрова"

гр. Варна

ivetivet@abv.bg

Илияна Тинкова Василева

Иновации в началното образование - магистър, випуск 2017 г.

гр. Варна

itrifonova@gmail.com

Йована Димитрова Бончева

Иновации в началното образование - магистър, випуск 2017 г.

гр. Шумен

yovana_bon4eva@abv.bg

Ирена Венелинова Крачунова

Иновации в началното образование - магистър, випуск 2017 г.

Учител - НУ "Христо Ботев"

гр. Плевен

iraira388@abv.bg

Искра Великова Неделчева

Иновации в началното образование - магистър, випуск 2017 г.

Заместник директор по учебната част - ОУ "Отец Паисий"

гр. Варна

isi_ned@abv.bg

Калина Петрова

Иновации в началното образование - магистър, випуск 2017 г.

Учител - НЧ "Христо Смирненски"

гр. Варна

kalx_burgas@abv.bg

Калина Пламенова Георгиева

Иновации в началното образование - магистър, випуск 2017 г.

Управител - занималня "Мери Попинз"

гр. Варна

kenny_@abv.bg

Каролина Красиленова Димитрова

Иновации в началното образование - магистър, випуск 2017 г.

гр. Варна

carolina.dimitrova@abv.bg

Катя Валериева Петрова

Иновации в началното образование - магистър, випуск 2017 г.

Възпитател - ЧОУ "Талант"

гр. Варна

katiakoleva92@abv.bg

Катя Цанкова Стоянова

Иновации в началното образование - магистър, випуск 2017 г.

гр. Варна

katq2002@mail.bg

Красимира Спиридонова Костова

Иновации в началното образование - магистър, випуск 2017 г.

Детски учител - ДГ

гр. Варна

krkostova@abv.bg

Людмила Георгиева Керанова

Иновации в началното образование - магистър, випуск 2017 г.

гр. Варна

liusy@abv.bg

Магдалена Живкова Жекова

Иновации в началното образование - магистър, випуск 2017 г.

Детски учител - ЧДГ "Цветни Песъчинки"

гр. Варна

maggie@abv.bg

Маргарита Неделчева Колева-Тодорова

Иновации в началното образование - магистър, випуск 2017 г.

гр. Варна

margarixakoleva76@abv.bg

Марийка Валентинова Георгиева

Иновации в началното образование - магистър, випуск 2017 г.

Учител - ОУ "Иван Вазов"

с. Любен Каравелово,обл. Варна

mimka_12_16@abv.bg

Невяна Николаева Станчева

Иновации в началното образование - магистър, випуск 2017 г.

Учител - СУ "Св. Климент Охридски"

гр. Аксаково

nedyalkova.neryana@gmail.com

Николина Петкова Стоянова

Иновации в началното образование - магистър, випуск 2017 г.

ЗДУД - СУ "Иван Вазов"

гр. Бургас

eko_nikibg@abv.bg

Нурай Вейсел Сали

Иновации в началното образование - магистър, випуск 2017 г.

Служител - "А и К 2000"

гр. Тервел

egenu_ray@abv.bg

Павлина Йорданова Калушева

Иновации в началното образование - магистър, випуск 2017 г.

Управител на частна фирма

гр. Варна

pkalusheva77@abv.bg

Петранка Валентинова Петрова

Иновации в началното образование - магистър, випуск 2017 г.

Директор - СУ " Проф. Асен Златаров"

гр. Варна

p_valentinova@mail.bg

Пламена Василева Добрева

Иновации в началното образование - магистър, випуск 2017 г.

Служител - "Сердика - 91" ЕООД

гр. Добрич

plamena.vasileva@abv.bg

Радина Владимирова Георгиева

Иновации в началното образование - магистър, випуск 2017 г.

Социален асистент - Агенция социално развитие "Вижън"

гр. Варна

radiana_vgeorgieva@abv.bg

Ралица Александрова Вангелова

Иновации в началното образование - магистър, випуск 2017 г.

Служител - Фондация "Владиславово"

гр. Варна

ralica1202@gmail.com

Ралица Иванова Станева

Иновации в началното образование - магистър, випуск 2017 г.

Учител - ОУ "Христо Ботев"

гр. Варна

ralitsa.staneva78@gmail.com

Ружа Любомирова Райчева

Иновации в началното образование - магистър, випуск 2017 г.

Учител - СУ "Фредерик Жолио Кюри"

гр. София

ruja_lr@abv.bg

Силвия Атанасова Борисова

Иновации в началното образование - магистър, випуск 2017 г.

Служител - "Бултекс" АД

гр. Варна

silvi26@abv.bg

Силвия Росенова Георгиева

Иновации в началното образование - магистър, випуск 2017 г.

гр. Добрич

sisencetoy@abv.bg

Силвия Стефанова Калева

Иновации в началното образование - магистър, випуск 2017 г.

Оператор - "ЛАФИ" ЕООД

гр. Балчик

silvi781978@abv.bg

Силвия Стоянова Митева

Иновации в началното образование - магистър, випуск 2017 г.

гр. Варна

silveto.miteva@abv.bg

Сирма Димитрова Пенева

Иновации в началното образование - магистър, випуск 2017 г.

гр. Разград

sirma_@mail.bg

Сияна Иванова Георгиева

Иновации в началното образование - магистър, випуск 2017 г.

Управител - заложна къща

гр. Каварна

bybojle4e@gmail.com

Славена Веселинова Атанасова

Иновации в началното образование - магистър, випуск 2017 г.

Учител - ОУ "Стефан Караджа"

гр. Варна

slavenaptg@abv.bg

Славена Пламенова Петрова

Иновации в началното образование - магистър, випуск 2017 г.

В майчинство

гр. Варна

petrova_slavena@abv.bg

Станимира Миткова Димитрова

Иновации в началното образование - магистър, випуск 2017 г.

Управител - "Недвижимости БГ" ООД

гр. Варна

mbgb_1@yahoo.com

Таня Добрева Борисова

Иновации в началното образование - магистър, випуск 2017 г.

Учител - ОУ "Н.Й.Вапцаров"

гр. Варна

golitsa@abv.bg

Таня Иванова Станчева

Иновации в началното образование - магистър, випуск 2017 г.

Възпитател - ЧЗ "Звездичко"

гр. Варна

tanivmi@abv.bgb

Татяна Георгиева Гюзелева

Иновации в началното образование - магистър, випуск 2017 г.

Технически сътрудник - "МД Контрол" ООД

гр. Варна

tatiana_guzeleva@abv.bg

Теодора Георгиева Юнакова

Иновации в началното образование - магистър, випуск 2017 г.

Учител - ОУ "Н.Й.Вапцаров"

гр. Варна

tedy_g_petrova@abv.bg

Теодора Милчева Николова

Иновации в началното образование - магистър, випуск 2017 г.

Служител - "Рувик" ООД

гр. Варна

tedi80@abv.bg

Тодорка Иванова Сиракова

Иновации в началното образование - магистър, випуск 2017 г.

Служител - "Орион 94" ООД

гр. Варна

tedy_83_@abv.bg

Филка Руменова Мартинова

Иновации в началното образование - магистър, випуск 2017 г.

Учител - ЧОУ Мечтатели"

гр. Варна

boxes@abv.bg

Хатидже Реджебова Дурльова

Иновации в началното образование - магистър, випуск 2017 г.

Социален работник - Агенция "Социално подпомагане"

с. Нова Бяла река, обл. Шумен

Христина Николова Христова

Иновации в началното образование - магистър, випуск 2017 г.

Репортер - Формално.ком

гр. Варна

hita_04@yahoo.com

Цветелина Минкова Минчева

Иновации в началното образование - магистър, випуск 2017 г.

Учител - УЦ "Материка"

гр. Варна

cvetelina91_m@abv.bg

Яна Стоянова Стоянова

Иновации в началното образование - магистър, випуск 2017 г.

Възпитател - Детски център

гр. Варна

Янко Стоянов Сотиров

Иновации в началното образование - магистър, випуск 2017 г.

гр. Варна

witcher1976@abv.bg

Анна Борисова Ставрева

РКССД - магистър, випуск 2017 г.

Социален работник - ДЦВХМУ

гр. София

Атидже Орханова Юриева

РКССД - магистър, випуск 2017 г.

Социален работник - Държавна психиатрична болница

гр. Шумен

atidge74@abv.bg

Василка Ангелова Христова

РКССД - магистър, випуск 2017 г.

Социален работник - ДПЛД "Приста"

гр. Русе

pioanna@abv.bg

Веселина Кирилова Дамянова

РКССД - магистър, випуск 2017 г.

Социален работник - Център за социална рехабилитация и интеграция на незрящи

гр. Русе

vesito_damianova@abv.bg

Елена Вескова Тодорова

РКССД - магистър, випуск 2017 г.

Технически сътрудник - МБАЛ "Св.Анна"

гр. Варна

elena_v.t@abv.bg

Огнян Стоянов Станчев

РКССД - магистър, випуск 2017 г.

Ръководител проекти - НПО

гр. Разград

ognyanstanchev@yahoo.com

Роси Стоянова Стоянова

РКССД - магистър, випуск 2017 г.

Социален работник - Дирекция "Социално подпомагане"

гр. Ветово

rosi93.1993@abv.bg

Светлин Борисов Бобев

РКССД - магистър, випуск 2017 г.

Служител - РУ

гр. Търговище

Светослав Иванов Стойчев

РКССД - магистър, випуск 2017 г.

Началник административен отдел "Общински пазари" ЕООД

гр. Търговище

Светослав Митев Митев

РКССД - магистър, випуск 2017 г.

Инспектор - ИА "Автомобилна администрация"

гр. Варна

Силвия Крумова Кирилова

РКССД - магистър, випуск 2017 г.

Главен специалист на кв.Дивдядово

гр. Шумен

sikirilova@gmail.com

Антония Тодорова Кирова

Управление на образованието - магистър, випуск 2017 г.

с. Добрина, обл. Варна

toni_kasaBova@abv.bg

Даниела Илкова Георгиева

Управление на образованието - магистър, випуск 2017 г.

Заместник директор по учебната част - ОУ "Стоян Михайловски"

гр. Варна

ilkova@abv.bg

Юлия Димитрова Цвяткова

Управление на образованието - магистър, випуск 2017 г.

Детски учител - "Калина Малина"

гр. Нови пазар

juliq.dimitrova@abv.bg

Павлина Желева Иванова

НУП - бакалавър, випуск 2017 г.

Учител - ОУ "Любен Каравелов"

гр. Бургас

palomablanca@abv.bg

Азел Хасан Ешреф

НУПЧЕ - бакалавър, випуск 2017 г.

с. Добромир, обл. Бургас

azelkata_ass@mail.bg

Айлин Бахти Халид

НУПЧЕ - бакалавър, випуск 2017 г.

Счетоводител - ЗК "Житен клас"

с.Живково, обл. Шумен

aylinhalid@gmail.com

Биляна Костадинова Шидерова

НУПЧЕ - бакалавър, випуск 2017 г.

Учител - ОУ "Петко войвода"

гр. Варна

shiderovabibi@abv.bg

Еминя Ахмед Расим

НУПЧЕ - бакалавър, випуск 2017 г.

с. Медовец, обл. Варна

emito920304@abv.bg

Зейнеб Османова Ахмедова

НУПЧЕ - бакалавър, випуск 2017 г.

с. Медовец, обл. Варна

zeyneb91@mail.bg

Ибрям Юсуф Али

НУПЧЕ - бакалавър, випуск 2017 г.

с. Рожден, обл. Бургас

ibramy777@gmail.com

Йозлем Бейджан Рафи

НУПЧЕ - бакалавър, випуск 2017 г.

с. Яребица, обл. Силистра

ozzlleem@abv.bg

Кристина Георгиева Маринова

НУПЧЕ - бакалавър, випуск 2017 г.

гр. Шумен

k.g.marinova@gmail.com

Невена Бориславова Антонова

НУПЧЕ - бакалавър, випуск 2017 г.

Служител в частна фирма

гр. Търговище

dj_nevi@mail.bg

Полина Димитрова Илянова

НУПЧЕ - бакалавър, випуск 2017 г.

Начален учител - ОУ "Д-р Петър Берон"

с.Осенец, обл. Разград

sncdabydemhoro@gmail.com

Станислава Атанасова Найденова

НУПЧЕ - бакалавър, випуск 2017 г.

Служител - "Аризона Лаундж"

гр. Шумен

just.dance.five@abv.bg

Хюлия Ахмед Расим

НУПЧЕ - бакалавър, випуск 2017 г.

гр. Разград

hulya_metin@abv.bg

Айлин Нехад Мехмед

ПУНУП - бакалавър, випуск 2017 г.

с. Вълнари, обл. Шумен

aylinmehmedd@abv.bg

Айсун Нерминова Мехмедова

ПУНУП - бакалавър, випуск 2017 г.

с. Ружица, обл. Шумен

a_y_s_u_n_94@abv.bg

Айтен Фахредин Хюсеин

ПУНУП - бакалавър, випуск 2017 г.

гр. Шумен

ayten_huseinova@abv.bg

Алев Хасан Молла

ПУНУП - бакалавър, випуск 2017 г.

с.Ябланово, обл. Сливен

alevmolla@abv.bg

Билсел Хасан Махмуд

ПУНУП - бакалавър, випуск 2017 г.

с.Разбойна, обл. Бургас

bilselhalim@abv.bg

Гюлсюм Хасан Мехмед

ПУНУП - бакалавър, випуск 2017 г.

Учител - ОУ "Йордан Йовков"

с. Скалак, обл. Бургас

gulsum_1969@abv.bg

Даниела Иванова Иванова

ПУНУП - бакалавър, випуск 2017 г.

Детски учител - ДГ"Конче вихрогонче"

гр. Шумен

daniela_ivanova14@abv.bg

Десислава Ивайлова Мизурска

ПУНУП - бакалавър, випуск 2017 г.

гр. Търговище

des.mizurska@abv.bg

Женя Христова Костова

ПУНУП - бакалавър, випуск 2017 г.

Детски учител - ЦДГ №6"Пролет"

гр. Търговище

puma90@abv.bg

Зейрин Верхаева Мустафова

ПУНУП - бакалавър, випуск 2017 г.

гр. Търговище

zvm@abv.bg

Йонна Алексиева Алексиева

ПУНУП - бакалавър, випуск 2017 г.

гр. Варна

ani941027@abv.bg

Кериме Исмаилова Хасанова

ПУНУП - бакалавър, випуск 2017 г.

с. Бяла река, обл. Шумен

kerime_dudu@abv.bg

Красимира Иванова Димитрова

ПУНУП - бакалавър, випуск 2017 г.

Детски учител - ЦДГ "Дора Габе"

гр. Добрич

diks_69@abv.bg

Кристина Младенова Кирилова

ПУНУП - бакалавър, випуск 2017 г.

Социален работник - Дирекция "Социално подпомагане"

гр. Провадия

Милена Алдинова Касабова

ПУНУП - бакалавър, випуск 2017 г.

Учител

с. Манолич, обл. Бургас

melisadenis2@abv.bg

Милена Ганева Маринова

ПУНУП - бакалавър, випуск 2017 г.

Детски учител - ДГ"Калина Малина"

гр. Варна

milenamarinova78@abv.bg

Мирела Бориславова Добрева

ПУНУП - бакалавър, випуск 2017 г.

Служител - "Теленор България" ЕАД

гр. Разград

Найме Виждан Шабан

ПУНУП - бакалавър, випуск 2017 г.

с.Окорш, обл. Силистра

naymence@abv.bg

Нели Красимирова Дианова

ПУНУП - бакалавър, випуск 2017 г.

гр. Русе

neli931@abv.bg

Нефизе Керимова Шабанова

ПУНУП - бакалавър, випуск 2017 г.

гр. Силистра

nefize.k.shabanowa@abv.bg

Свилена Стоянова Димитрова

ПУНУП - бакалавър, випуск 2017 г.

гр. Разград

Севгюл Ибрямова Бозова

ПУНУП - бакалавър, випуск 2017 г.

с. Ябланово, обл. Сливен

sevgulbozova@abv.bg

Сибел Фикретова Исмаилова

ПУНУП - бакалавър, випуск 2017 г.

Детски учител - ДГ "Радост"

с.Брестовене, обл. Разград

malkuntun@abv.bg

Снежана Велчева Казакова

ПУНУП - бакалавър, випуск 2017 г.

Детски учител

гр. Варна

Станислава Недкова Костова

ПУНУП - бакалавър, випуск 2017 г.

Детски учител - ЦДГ № 37"Пламъче"

гр. Варна

sissa_k@abv.bg

Стилияна Чернева Христова

ПУНУП - бакалавър, випуск 2017 г.

Детски учител - ОДЗ "Снежанка"

гр. Провадия

stelinka91@abv.bg

Фатме Мехмед Адем

ПУНУП - бакалавър, випуск 2017 г.

с. Струя, обл. Бургас

fatme_51@abv.bg

Хатче Фикретова Токучева

ПУНУП - бакалавър, випуск 2017 г.

с. Бяла река, обл. Шумен

tokucheva@abv.bg

Шафие Шемси Хасан

ПУНУП - бакалавър, випуск 2017 г.

с. Станянци, обл. Шумен

shafie.husein92@abv.bg

Венелина Веселинова Вълчанова

ПУП - бакалавър, випуск 2017 г.

Детски учител

гр. Аксаково

vveenny@abv.bg

Вилияна Николаева Георгиева

ПУП - бакалавър, випуск 2017 г.

с. Грънчарово, обл. Силистра

viliana_denis@abv.bg

Елизабет Рафаилова Антонова

ПУП - бакалавър, випуск 2017 г.

гр. Велики Преслав

esen.seniye61@gmail.com

Емел Шефкъ Ахмед

ПУП - бакалавър, випуск 2017 г.

С.Изгрев, обл. Шумен

emelbeynur@abv.bg

Зорница Павлова Заркова

ПУП - бакалавър, випуск 2017 г.

гр. Варна

zornica.p.zarkova@abv.bg

Зорница Стоянова Чернева

ПУП - бакалавър, випуск 2017 г.

гр. Варна

zornica_stoqnova@abv.bg

Иванка Георгиева Николова

ПУП - бакалавър, випуск 2017 г.

Служител - "Фреш АП Козметикс"

с.Игнатово, обл. Варна

Маргарита Стоянова Тонева

ПУП - бакалавър, випуск 2017 г.

Възпитател - ДГ №34 "Лястовичка"

гр. Варна

stoyanova.maggie@gmail.com

Мария Миткова Кръстева

ПУП - бакалавър, випуск 2017 г.

Детски учител - ДГ "Космонавт"

гр. Шумен

Мартина Стоянова Хазнатарлиева

ПУП - бакалавър, випуск 2017 г.

гр. Тутракан

haznatarliewa@abv.bg

Надия Севим Мехмедова

ПУП - бакалавър, випуск 2017 г.

Възпитател - ОУ "Св.Климент Охридски"

с.Пет могили, обл. Шумен

Nnadiye.sevim@abv.bg

Нина Минева Йончева

ПУП - бакалавър, випуск 2017 г.

Възпитател - ДГ "Маргаритка"

гр. Смядово

Нора Божидарова Колева

ПУП - бакалавър, випуск 2017 г.

гр. Белослав

mirenaaaaa@mail.bg

Сениха Сабриева Исмаилова

ПУП - бакалавър, випуск 2017 г.

Възпитател - ДГ "Радост"

гр. Омуртаг

Стефка Андреева Дянкова

ПУП - бакалавър, випуск 2017 г.

Детски учител - ДГ №12 "Щастливо детство"

гр. Варна

stef_1979@abv.bg

Стилияна Янкова Найденова

ПУП - бакалавър, випуск 2017 г.

Детски учител - ДГ "Валентина Терешкова"

гр. Варна

stil.yankova@gmail.com

Хафизе Мусова Чолакова

ПУП - бакалавър, випуск 2017 г.

С. Нова Бяла река, обл. Шумен

hafize.cholakova@abv.bg

Гергана Бориславова Георгиева

ПОМ - бакалавър, випуск 2017 г.

гр. Търговище

gerity_f@abv.bg

Мария Василева Великова

ПОМ - бакалавър, випуск 2017 г.

гр. Разград

mimi_ss_94@abv.bg

Севдалина Тодорова Тодорова

ПОМ - бакалавър, випуск 2017 г.

Оркестрант - НЧ "Стилиян Чилингиров"

гр. Варна

mishka12345@abv.bg

Софи Закар Гостанян

ПОМ - бакалавър, випуск 2017 г.

гр. Варна

sofiyostanian@abv.bg

Веселина Иванова Димитрова

ПОИИ - магистър, випуск 2017 г.

Съдружник - стилист - "Дафне" ООД

гр. Варна

v_i_nikolova@abv.bg

Евда Станиславова Кафеджиева

ПОИИ - магистър, випуск 2017 г.

Дизайнер - "Исара Стил" ЕООД

гр. Варна

edii@abv.bg

Полина Георгиева Георгиева - Прохаска

ПОИИ - магистър, випуск 2017 г.

Крупие

гр. Варна

polina_gg@abv.bg

Светла Любомирова Кръстева

ПОИИ - магистър, випуск 2017 г.

Служител - "Саксо" ООД

гр. Варна

svetlaenatur@gmail.com

Максим Иванов Иванов

ПОИИ - Живопис - магистър, випуск 2017 г.

гр. Разград

old_death@mail.bg

Надя Герасимова Пеовска

ПОИИ - Живопис - магистър, випуск 2017 г.

Художник на свободна практика

гр. Бургас

peovska@abv.bg

Фикрет Ебазир Ахмед

ПОИИ - Живопис - магистър, випуск 2017 г.

Учител - ОУ "А.С.Макаренко"

с. Заимчево, обл. Бургас

fikret1971@abv.bg

Елена Антонова Халачева

ПОИИ - Дизайн - магистър, випуск 2017 г.

Проектант дизайнер - "Мебелна Палата Лазур" ААД

гр. Варна

halacheva_eli@abv.bg

Петър Иванов Спецов

ПОИИ - Дизайн - магистър, випуск 2017 г.

Учител - ПГ по МТЕ "Ломоносов"

гр. Добрич

spetsov_desigu@abv.bg

Диана Богомилова Начева

ПОИИ - Графика и графична комуникация - магистър, випуск 2017 г.

Учител - НУПИ "Проф. Венко Колев"

гр. Троян

diana68@abv.bg

Елвис Ихтиандъров Цибърски

ПОИИ - бакалавър, випуск 2017 г.

гр. Тутракан

elviz91@abv.bg

Йорданка Валентинова Атанасова

ПОИИ - бакалавър, випуск 2017 г.

Възпитател - СУ "Васил Левски"

гр. Нови пазар

jordankavalentinova@abv.bg

Алейдън Сеидов Ахмедов

ПОТТ - бакалавър, випуск 2017 г.

гр. Русе

aleydin.ahmedov@abv.bg

Виолета Иванова Славчева

ПОТТ - бакалавър, випуск 2017 г.

Инспектор "В и К" ООД

гр. Варна

vikvarna@abv.bg

Галина Миленова Симеонова

ПОТТ - бакалавър, випуск 2017 г.

Съдебен деловодител - Районна прокуратура

гр. Разград

galinka2727@abv.bg

Джанер Сезгинов Реджебов

ПОТТ - бакалавър, випуск 2017 г.

гр. Шумен

caner_92@abv.bg

Джеврие Назми Ахмед

ПОТТ - бакалавър, випуск 2017 г.

с. Вълнари, обл. Шумен

djevrie94@abv.bg

Джем Юксел Мехмед

ПОТТ - бакалавър, випуск 2017 г.

с. Тервел, обл. Шумен

djem9494@abv.bg

Диана Николова Тодорова

ПОТТ - бакалавър, випуск 2017 г.

МП-ГДО - ОЗ "Охрана"

гр. Разград

didi.rz@abv.bg

Димитър Костадинов Димитров

ПОТТ - бакалавър, випуск 2017 г.

Инспектор "В и К" ООД

гр. Варна

mitashki0812@abv.bg

Драгомир Петров Михайлов

ПОТТ - бакалавър, випуск 2017 г.

Управител "Темпо - 9" ЕООД

гр. Варна

dragomihailov77@gmail.com

Емилиян Ангелов Кирилов

ПОТТ - бакалавър, випуск 2017 г.

Управител - "Техноиндустрия" ЕООД

гр. Търговище

office@tehnoindustrial.er

Кристина Евгениева Грозева

ПОТТ - бакалавър, випуск 2017 г.

Служител - "Трънчев" ООД

гр. Шумен

kristina91@abv.gb

Невена Генчева Радева

ПОТТ - бакалавър, випуск 2017 г.

Стоковед - "Фикосота" ООД

гр. Шумен

nevenagr@abv.bg

Росина Даниелова Иванова

ПОТТ - бакалавър, випуск 2017 г.

гр. Шумен

rosina.danielova@gmail.com

Руслан Тодоров Божиновски

ПОТТ - бакалавър, випуск 2017 г.

Полицейски инспектор - ОД на МВР

гр. Варна

ruslan_bozhinovski@abv.bg

Сезен Сезгин Юсеин

ПОТТ - бакалавър, випуск 2017 г.

с. Падина, обл. Силистра

Ssezen.usein@abv.bg

Станислав Панчев Димитров

ПОТТ - бакалавър, випуск 2017 г.

гр. Шумен

stakata81@mail.bg

Станко Стоянов Стефанов

ПОТТ - бакалавър, випуск 2017 г.

гр. Тутракан

stefanovstanka@gmail.com

Цветан Георгиев Кънев

ПОТТ - бакалавър, випуск 2017 г.

Кмет

с. Бохот, обл. Плевен

Янко Маринов Маринов

ПОТТ - бакалавър, випуск 2017 г.

Полицейски инспектор в Сектор "КП"

гр. Варна

yanis_kd@abv.bg

Айгюл Демирова Исмаилова

Педагогика - бакалавър, випуск 2017 г.

с. Ляхово, обл. Добрич

demir67@abv.bg

Десислава Николова Иванова

Педагогика - бакалавър, випуск 2017 г.

гр. Разград

desislava_nikolova84@abv.bg

Йорданка Иванова Атанасова

Педагогика - бакалавър, випуск 2017 г.

Полицай - ОД на МВР

гр. Вълчи дол

Мария Данчева Боева

Педагогика - бакалавър, випуск 2017 г.

Интериорен дизайнер - "САНДИ 95" ЕООД

гр. Варна

mariya80eva@abv.bg

Моника Маринова Димова

Педагогика - бакалавър, випуск 2017 г.

Служител - погребална агенция "КАРМА"

гр. Варна

Стефан Петров Кацаров

Педагогика - бакалавър, випуск 2017 г.

Командир на отделение - ГДИН сектор "Арести"

гр. Шумен

stefan.kacarov@abv.bg

Фатме Юксел Али

Педагогика - бакалавър, випуск 2017 г.

с. Тъкач, обл. Шумен

fatme_yuksel@abv.bg

Стела Иванова Стоянова

Социално консултиране - магистър, випуск 2016 г

Социален работник - Община Нови пазар

гр. Нови пазар

stela_ivanova_@abv.bg

Татяна Любомирова Касабова

Социално консултиране - магистър, випуск 2016 г.

Социален работник - Община Омуртаг

гр. Омуртаг

tatqna_kasabova@abv.bg

Яна Красимирова Тотева

Гражданско и интеркултурно образование - магистър, випуск 2016 г.

Служител в частна фирма

гр. Шумен

iana_toteva@abv.bg

Ангел Минчев Дойчев

Социални дейности - бакалавър, випуск 2016 г.

Управител - "Кеви интернешъл" ООД

гр. Бургас

aaa.70@abv.bg

Анелия Райкова Александрова

Социални дейности - магистър, випуск 2016 г.

Началник отдел - АСП - Дирекция "Социално подпомагане"

гр. Търговище

aneliia_aleksandrova@abv.bg

Анелия Сашкова Ставрева

Социални дейности - бакалавър, випуск 2016 г.

гр. Варна

ani4ka8784@abv.bg

Богомил Богомилов Симеонов

Социални дейности - бакалавър, випуск 2016 г.

гр. Шумен

66simeonov1@abv.bg

Борислав Петков Стефанов

Социални дейности - бакалавър, випуск 2016 г.

гр. Шумен

bor903327@abv.bg

Боян Владимиров Георгиев

Социални дейности - бакалавър, випуск 2016 г.

Зам.Кмет - Община Аврен

гр.Варна

Галина Георгиева Добрева

Социални дейности - бакалавър, випуск 2016 г.

Агенция за сигурност "Телепол" АД

гр. Шумен

gandi123.dobreva@abv.bg

Даниела Тодорова Стоянова

Социални дейности - бакалавър, випуск 2016 г.

Социален работник

гр. Разград

dannielatodorova@abv.bg

Джеврие Нихал Мехмед

Социални дейности - бакалавър, випуск 2016 г.

Социален работник - Домашен социален патронаж

гр. Нови пазар

cevrie13@abv.bg

Дилена Кирилова Маринова

Социални дейности - бакалавър, випуск 2016 г.

Служител в частна фирма

гр. Шумен

qpita@abv.bg

Димитър Бориславов Георгиев

Социални дейности - бакалавър, випуск 2016 г.

Трудов медиатор - ДБТ

гр. Долна Митрополия

Дияна Банчева Марчева

Социални дейности - бакалавър, випуск 2016 г.

гр. Търговище

sladura_di@abv.bg

Дорина Ненкова Николова

Социални дейности - бакалавър, випуск 2016 г.

Главен специалист - ТП на НОИ

гр. Шумен

doriana39@abv.bg

Елена Вескова Тодорова

Социални дейности - бакалавър, випуск 2016 г.

Технически сътрудник - "МБАЛ Св.Анна"

гр. Варна

elena_v.t@abv.bg

Емел Али Вейсел

Социални дейности - бакалавър, випуск 2016 г.

Служител в библиотека - Народно читалище "Пробуда"

с. Добра поляна, обл. Бургас

emel.93@abv.bg

Емил Красимиров Мераков

Социални дейности - бакалавър, випуск 2016 г.

Полицейски инспектор - РУ на ОД на МВР

гр. Шумен

emilmerakov@abv.bg

Емилия Младенова Красимирова

Социални дейности - бакалавър, випуск 2016 г.

с. Есеница, обл. Варна

emi.mihal_0000@abv.bg

Емине Салим Ахмедова

Социални дейности - бакалавър, випуск 2016 г.

гр. Шумен

emitoo092@abv.bg

Зекие Фахредин Хамид

Социални дейности - бакалавър, випуск 2016 г.

Служител - "Коки" ООД

гр. Шумен

zeki818@gmail.com

Зелиха Тургай Марем

Социални дейности - бакалавър, випуск 2016 г.

Управител на частна фирма

гр. Каспичан

zeliha_merem90@abv.bg

Йоан Ниолаев Йорданов

Социални дейности - бакалавър, випуск 2016 г.

Служител - ОД на МВР

гр. София

Калин Миланов Гьошков

Социални дейности - бакалавър, випуск 2016 г.

Счетоводител - "БМ 2012" ЕООД

гр. Варна

gyoshkov@abv.bg

Калоян Иванов Николов

Социални дейности - бакалавър, випуск 2016 г.

Куриер в частна фирма

гр. Търговище

ledesmaa@abv.bg

Калчо Иванов Калев

Социални дейности - бакалавър, випуск 2016 г.

Полицай служба "КОС"

гр. Велики Преслав

Кериме Мехмедова Съткъ

Социални дейности - бакалавър, випуск 2016 г.

Социален работник

гр. Лозница

kerime_beytieva@abv.bg

Константина Моллова

Социални дейности - магистър, випуск 2016 г.

Експерт - Областна администрация

гр. Търговище

Красимира Георгиева Радева

Социални дейности - бакалавър, випуск 2016 г.

Здравен медиатор - Община Никола Козлево

с. Никола Козлево, обл. Шумен

krasmira1976@abv.bg

Леман Мехмед Салим

Социални дейности - бакалавър, випуск 2016 г.

Социален работник

гр. Завет

Leman_sd@abv.bg

Лиляна Димитрова Енчева

Социални дейности - бакалавър, випуск 2016 г.

гр. Шумен

Liliana_Encheva@abv.bg

Магда Георгиева Пецева

Социални дейности - бакалавър, випуск 2016 г.

Окачествител - "Гра - си"ЕООД

гр. Шумен

maginini@zbv.bg

Мартин Мирославов Маринов

Социални дейности - магистър, випуск 2016 г.

Експерт продажби - "Уеб Бранд" ООД

гр. София

martinmarinov92@abv.bg

Мухамед Исмаилов Османов

Социални дейности - бакалавър, випуск 2016 г.

Старши полицай ОД на МВР

гр. Каолиново

bmv.1970@abv.bg

Надежда Тотева Йорданова

Социални дейности - бакалавър, випуск 2016 г.

Системен оператор - ОД на МВР

гр. Шумен

nadi_toteva@abv.bg

Невин Хасан Адем

Социални дейности - бакалавър, випуск 2016 г.

гр. Варна

nevi_to0@abv.bg

Нежли Акиф Исмаил

Социални дейности - бакалавър, випуск 2016 г.

Автоконтрольор - РУ

гр. Каолиново

Незиха Юксел Васви

Социални дейности - бакалавър, випуск 2016 г.

Служител - "Банкови услуги и продукти" - "ТиБиАй Банк"ЕАД

гр. Шумен

nezito.88@abv.bg

Нели Николаева Чакърова

Социални дейности - бакалавър, випуск 2016 г.

Консултант - SGS - Bulgaria

гр. София

nelito_to@abv.bg

Николай Димитров Николов

Социални дейности - бакалавър, випуск 2016 г.

Младши инспектор - 1 РУ - ОД на МВР

гр. Варна

Нниколай Кулев Късев

Социални дейности - бакалавър, випуск 2016 г.

Старши лаборант - "МБАЛ - Шумен" АД

гр. Шумен

niki_kasev@abv.bg

Нурай Неджметинов Нуритинов

Социални дейности - бакалавър, випуск 2016 г.

Управител на частна фирма

гр. Айтос

Павлин Иванов Казанджиев

Социални дейности - бакалавър, випуск 2016 г.

Полицай - ОД на МВР

гр. Шумен

pavlin8101@abv.bg

Петя Стилиянова Христова

Социални дейности - бакалавър, випуск 2016 г.

Служител - "Табаа Маркет"

гр. Шумен

slpvh@abv.bg

Пламена Милкова Вичева

Социални дейности - бакалавър, випуск 2016 г.

Банков служител - "ТиБиАй Банк"ЕАД

гр. Шумен

paminka_1988@abv.bg

Пламена Стоянова Домусчиева - Лозанова

Социални дейности - бакалавър, випуск 2016 г.

Медицинска сестра - Домашен социален патронаж

гр. Шумен

plam.bademche@abv.bg

Полина Станиславова Петкова

Социални дейности - бакалавър, випуск 2016 г.

Служител - "ИГИ" ЕООД

гр. Касичан

polina_5kova@abv.bg

Радка Иванова Крумова

Социални дейности - бакалавър, випуск 2016 г.

Системен оператор - "ГБДС" РУ на МВР

гр. Велики Преслав

ra4i_6622@abv.bg

Росен Красимиров Златев

Социални дейности - бакалавър, випуск 2016 г.

Автоконтрольор РУ на МВР

гр. Провадия

rosko_84@abv.bg

Роси Стоянова Стоянова

Социални дейности - бакалавър, випуск 2016 г.

Служител в частна фирма

гр. Русе

rosi93.1993@abv.bg

Румен Георгиев Димитров

Социални дейности - бакалавър, випуск 2016 г.

Качествен контрол - АЛ "Филтър" ООД

гр. Русе

Rum.dimitrov@abv.bg

Румяна Живкова Димитрова

Социални дейности - бакалавър, випуск 2016 г.

Главен специалист - ТП на НОИ

гр. Шумен

rumi_1968.1968@abv.bg

Рюкие Байрамалиева Маринова

Социални дейности - бакалавър, випуск 2016 г.

Социален работник - Дирекция "Социално подпомагане"

гр. Котел

rukie_marinova@abv.bg

Светла Николаева Йорданова

Социални дейности - бакалавър, випуск 2016 г.

Социален работник - ДСП

гр. Варна

Свилен Василев Събев

Социални дейности - бакалавър, випуск 2016 г.

Служител в ОД на МВР

гр. Шумен

Севдалина Страхилова Никифорова

Социални дейности - магистър, випуск 2016 г.

Социален работник - Семейнно консултативен център

гр. Шумен

sevdalina.nikiforava21@mail.bg

Станислав Людмилов Дончев

Социални дейности - бакалавър, випуск 2016 г.

Представител за България "TS Reinigung"

гр. Шумен

donchev@web-arts.bg

Станислав Мирчев Колев

Социални дейности - бакалавър, випуск 2016 г.

Полицейски инспектор - ОД на МВР

гр. Каолиново

tanyo81@abv.bg

Стелена Димитрова Енева

Социални дейности - бакалавър, випуск 2016 г.

Служител - "Булвест" ЕООД

гр. Варна

steli_2305@abv.bg

Таня Валентинова Вълчева

Социални дейности - бакалавър, випуск 2016 г.

гр. Шумен

tanq_v_v93@abv.bg

Татяна Петрова Димитрова

Социални дейности - бакалавър, випуск 2016 г.

Администратор - "Евсиноград"

гр. Варна

lotty@abv.bg

Тюркян Ехридин Камбишева

Социални дейности - бакалавър, випуск 2016 г.

Психолог - ЦОП "Смело сърце"

с. Смирненски, обл. Русе

turkqn.chaush@abv.bg

Фатме Исуфова Хасанова

Социални дейности - бакалавър, випуск 2016 г.

Социален работнк - ЦНСТВХФУ

с.Крояч, обл. Разград

hasanova_1979@abv.bg

Фатме Кабил Кязим

Социални дейности - бакалавър, випуск 2016 г.

Социален работник

с. Ясенково, обл. Шумен

recebfatme@abv.bg

Филис Хюсеин Зейнун

Социални дейности - бакалавър, випуск 2016 г.

гр. Шумен

filiskata255@abv.bg

Христина Мирославова Христова

Социални дейности - бакалавър, випуск 2016 г.

гр. Търговище

marten30102013@abv.bg

Цветелина Андреева Стефанова

Социални дейности - бакалавър, випуск 2016 г.

гр. Попово

Cvetelina_stef91@abv.bg

Юлия Тихомирова Ивелинова

Социални дейности - магистър, випуск 2016 г.

Социален работник - отдел "Социална закрила"

гр. Варна

ivelinova66@abv.bg

Янко Росенов Христов

Социални дейности - бакалавър, випуск 2016 г.

Надзирател - Сектор "Арести"

гр. Шумен

Адриана Веселинова Борисова

Социална педагогика - бакалавър, випуск 2016 г.

Административен секретар - "Стелана" ООД

гр. Шумен

adrianabaeva@abv.bg

Айлин Ибрахим Реджеб

Социална педагогика - бакалавър, випуск 2016 г.

Социален работник - ЦНСТДМУ

гр. Исперих

amet_aylina@abv.bg

Александра Мартинова Кумбилиева

Социална педагогика - бакалавър, випуск 2016 г.

Технически организатор - Домашен социален патронаш

гр. Шумен

al20@abv.bg

Ана Стоянова Матеева

Социална педагогика - бакалавър, випуск 2016 г.

Главен специалист - Община Шумен

гр. Шумен

Биляна Георгиева Йонова

Социална педагогика - бакалавър, випуск 2016 г.

Служител - "Чернев" ЕООД

гр. Шумен

lradulov@abv.bg

Весела Свиленова Янева

Социална педагогика - бакалавър, випуск 2016 г.

Диспечер ТС - "НС" ЕАД клон Шумен

гр. Шумен

yaneva_vesy@yahoo.com

Георги Евтимов Маринов

Социална педагогика - бакалавър, випуск 2016 г.

Управител - "Братя Маринови 2013"ЕООД

гр. Шумен

jorkata998@abv.bg

Георгиос Михапл

Социална педагогика - бакалавър, випуск 2016 г.

гр. Лармака

georgiosmichailcy@gmail.com

Дафина Ангелова Антонова

Социална педагогика - бакалавър, випуск 2016 г.

Учител - ОДЗ №2 "Д-р Петър Берон"

гр. Варна

antonovada@gmail.com

Деница Тодорова Димитрова

Социална педагогика - бакалавър, випуск 2016 г.

Служител - в частна фирма

гр. Провадия

zelenookata3@abv.bg

Десислав Вълчев Добрев

Социална педагогика - бакалавър, випуск 2016 г.

Полицай - РУ

гр. Каспичан

desislav65@abv.bg

Джейхан Ерджанов Тахсинов

Социална педагогика - бакалавър, випуск 2016 г.

Служител - ДГС Шумен

гр. Шумен

j_han@abv.bg

Джошкун Тунджеров Есев

Социална педагогика - бакалавър, випуск 2016 г.

с. Севар, обл. Разград

coshkun___8@abv.bg

Димитринка Дочева Минчева

Социална педагогика - бакалавър, випуск 2016 г.

Главен специалист - Община Шумен

гр. Шумен

Ива Николаева Бойчева

Социална педагогика - бакалавър, випуск 2016 г.

гр. Провадия

ivaa93@abv.bg

Иван Николаев Иванов

Социална педагогика - бакалавър, випуск 2016 г.

Възпитател - ПУ"Св.св. Кирил и Методий"

с. Кривня, обл. Варна

ivan.ivanov.provadia@abv.bg

Йоана Руменова Марангозова

Социална педагогика - бакалавър, випуск 2016 г.

Административен секретар - с.Хан Крум

с. Хан Крум, обл. Шумен

ioana20@abv.bg

Йорданка Георгиева Зографова

Социална педагогика - бакалавър, випуск 2016 г.

Служиел - "ТИТ" ООД

гр. Шумен

daniimisho@abv.bg

Катя Димитрова Танева

Социална педагогика - бакалавър, випуск 2016 г.

Специалист човешки ресурси - ДПБ

с.Царев брод, обл.Шумен

k_dimitrowa@abv.bg

Красимира Димитрова

Социална педагогика - бакалавър, випуск 2016 г.

Социален работник - Дневен център за стари хора

гр. Смядово

krasimirka_dimitrova1979@abv.bg

Мария Панайотова Петрова

Социална педагогика - бакалавър, випуск 2016 г.

Служител - "Рефан"

с. Ново Оряхово, обл. Варна

Мелин Рамис Осман

Социална педагогика - бакалавър, випуск 2016 г.

Контрол болнична помощ - "Онкологичен център"

гр. Шумен

melin_osman@abv.bg

Миглена Данчева Господинова

Социална педагогика - бакалавър, випуск 2016 г.

Служител - "Ранчо" ЕООД

гр. Варна

megan_gospodinova24@abv.bg

Миглена Руменова Димитрова

Социална педагогика - бакалавър, випуск 2016 г.

Търговски представител - "Леденика България 1964" ЕООД

гр. Шумен

lita75@abv.bg

Милена Георгиева Стойнова

Социална педагогика - бакалавър, випуск 2016 г.

Социален работник - Комплекс за психично-здравни грижи

гр. Търговище

millena86@abv.bg

Нели Веселинова Мирчева

Социална педагогика - бакалавър, випуск 2016 г.

Служител обработващ лични данни - Нотариална кантора

гр. Шумен

mirchevanely@abv.bg

Нели Нанева Стефанова

Социална педагогика - бакалавър, випуск 2016 г.

гр. Шумен

neli1111@abv.bg

Нели Христова Денева

Социална педагогика - бакалавър, випуск 2016 г.

Сътрудник социални дейности - КСУДС

гр. Шумен

bebeto_881@abv.bg

Николай Хараланов Николов

Социална педагогика - бакалавър, випуск 2016 г.

Младши полицейски инспектор - 2 РУ ОД на МВР

гр. Варна

Nikolainikolov3@abv.bg

Ния Светославова Живкова

Социална педагогика - бакалавър, випуск 2016 г.

гр. Провадия

kroki_931@abv.bg

Пламен Атанасов Атанасов

Социална педагогика - бакалавър, випуск 2016 г.

Служител в частна фирма

гр. Варна

plamen_atanasov13@abv.bg

Пламен Пенев Дянков

Социална педагогика - бакалавър, випуск 2016 г.

Младши полицейски инспектор - 4 РУ ОД на МВР

гр. Варна

Рейхане Хасан

Социална педагогика - бакалавър, випуск 2016 г.

гр. Силистра

Riana_93@abv.bg

Светослава Йорданова

Социална педагогика - бакалавър, випуск 2016 г.

Социален работник - Община Шумен

гр. Шумен

s809@abv.bg

Симона Валентинова Василева

Социална педагогика - бакалавър, випуск 2016 г.

Социален работник

гр. Шумен

monetu@mail.bg

Стоян Христов Тодоров

Социална педагогика - бакалавър, випуск 2016 г.

Служител - "Еф енд Би груп" ООД

гр. Шумен

stoqn_todorov@abv.bg

Сюлейман Ниязи Сюлейман

Социална педагогика - бакалавър, випуск 2016 г.

Служител - Общинска служба за сигурност

с. Хитрино, обл. Шумен

suleyman1984@mail.bg

Таня Севдалинова Христова

Социална педагогика - бакалавър, випуск 2016 г.

Ръководител център - Община Каспичан

гр. Каспичан

tanianatalka@abv.bg

Тихомир Росенов Атанасов

Социална педагогика - бакалавър, випуск 2016 г.

Военен - 54060

гр. Шумен

Щериана Живкова Иванова

Социална педагогика - бакалавър, випуск 2016 г.

Супервайзор продажби - "Нестле България" АД

гр. Варна

shterita@abv.bg

Антоанета Тодорова Друмева

Специална педагогика - Логопедия - магистър, випуск 2016 г.

Логопед - РЦПППО

гр. Русе

antoanetaprumeva@gmail.com

Антония Иванова Петрова

Специална педагогика - Логопедия - магистър, випуск 2016 г.

Служител в частна фирма

гр. Шумен

toca90@abv.bg

Бедрие Нурхан Филипова

Специална педагогика - Логопедия - магистър, випуск 2016 г.

гр. Шумен

bedrie.nurhan@abv.bg

Белгин Шабан Шефкет

Специална педагогика - Логопедия - магистър, випуск 2016 г.

гр. Шумен

belginsevket1971@gmail.com

Борислава Георгиева Борисова

Специална педагогика - Логопедия - магистър, випуск 2016 г.

Служител - КСУДМ - ЦНСТ

гр. Варна

aleksandra9993@abv.bg

Бранимира Петкова Тодорова

Специална педагогика - Логопедия - магистър, випуск 2016 г.

Ресурсен учител - СОУ"Йордан Йовков"

гр. Русе

branimira.04@abv.bg

Вероника Данчева Стоянова

Специална педагогика - Логопедия - магистър, випуск 2016 г.

Детски учител - ЦДГ "Русалка"

гр. Русе

baby_roni@abv.bg

Веселина Емилова Стоилова

Специална педагогика - Логопедия - магистър, випуск 2016 г.

Ресурсен учител - РЦПППО

гр. Русе

veselina.stoilova20@abv.bg

Гергана Венчева Башева

Специална педагогика - Логопедия - магистър, випуск 2016 г.

Съдебен секетар - Административен съд Търговище

гр. Търговище

gerry.7@abv.bg

Деляна Красимирова Събчева

Специална педагогика - Логопедия - магистър, випуск 2016 г.

Психолог - ЦОП "По - добро бъдеще"

гр. Варна

linka_bubulinka@abv.bg

Детелина Ковачева

Специална педагогика - Логопедия - магистър, випуск 2016 г.

Учител езиково - говорни умения - Ресурсен център

гр. Русе

Детелина Младенова Добрева

Специална педагогика - Логопедия - магистър, випуск 2016 г.

Начален учител - СОУ"Христо Ботев"

гр. Балчик

detelinamdobreva@gmail.com

Ивелин Иванов Неделчев

Специална педагогика - Логопедия - магистър, випуск 2016 г.

Оператор въвеждане на данни - ПУ "Васил Друмев"

гр. Шумен

ivelinnedelchev@gmail.com

Ивелина Димитрова Тодорчева

Специална педагогика - Логопедия - магистър, випуск 2016 г.

Зам.Директор - РЦПППО

гр. Шумен

zory98@abv.bg

Иглика Кирякова Георгиева

Специална педагогика - Логопедия - магистър, випуск 2016 г.

Учител - БЕЛ

гр. Варна

igi_bel@yahoo.com

Ина Димитрова Василева

Специална педагогика - Логопедия - магистър, випуск 2016 г.

Ресурсен учител - Ресурсен център

гр. Русе

Ирина Христова Добрева

Специална педагогика - Логопедия - магистър, випуск 2016 г.

Психолог - ЦОП

гр. Варна

dobreva_irina@abv.bg

Маргарита Димитрова Желева

Специална педагогика - Логопедия - магистър, випуск 2016 г.

Медицинска сестра - Детска ясла №4

гр. Добрич

margizh@abv.bg

Невин Нихат Хюсеин - Али

Специална педагогика - Логопедия - магистър, випуск 2016 г.

Логопед - ОУ"Васил Априлов"

гр. Исперих

nevinali@abv.bg

Недялка Иванова Могорова

Специална педагогика - Логопедия - магистър, випуск 2016 г.

Педагог - ДМСГД

гр. Варна

neli_mogorova@abv.bg

Нели Ненкова Илиева

Специална педагогика - Логопедия - магистър, випуск 2016 г.

Ресурсен учител - РЦПППО

гр. Шумен

neli.ilieva73@abv.bg

Петя Иванова Иванова

Специална педагогика - Логопедия - магистър, випуск 2016 г.

Мениджър - "Мобилтел" ЕАД

гр. Варна

Преслава Тодорова Обретенова

Специална педагогика - Логопедия - магистър, випуск 2016 г.

гр. Варна

preslava.1982@abv.bg

Ралица Пенчева Неделчева

Специална педагогика - Логопедия - магистър, випуск 2016 г.

Психолог - МБАЛ "Св.Иван Рилски"

гр. Разград

olamyan_1967@abv.bg

Розалина Стоянова Стоянова

Специална педагогика - Логопедия - магистър, випуск 2016 г.

Социален работник - Дирекция социално подпомагане

гр. Добрич

Rozalina_1969@abv.bg

Светла Борисова Данкова - Колева

Специална педагогика - Логопедия - магистър, випуск 2016 г.

Ресурсен учител - ОУ"Иван Вазов"

гр. Силистра

svetladk@abv.bg

Стефани Росенова Йорданова

Специална педагогика - Логопедия - магистър, випуск 2016 г.

Възпитател - ОУ"Н.Й.Вапцаров"

гр. Варна

Stefani7099@abv.bg

Фатме Наджи Салиева

Специална педагогика - Логопедия - магистър, випуск 2016 г.

Логопед - център за работа с деца

Република Турция

fatma.naci1979@mail.bg

Ваня Георгиева Минева

Специална педагогика - Логопедия - бакалавър, випуск 2016 г.

Логопед - Център за предоставяне на услуги

гр. Разград

Vania_georgieva76@abv.bg

Дарина Андреева Гандева

Специална педагогика - Логопедия - бакалавър, випуск 2016 г.

Възпитател - занималня "Слънце"

гр. Варна

Иелиз Али Алиева

Специална педагогика - Логопедия - бакалавър, випуск 2016 г.

с. Тодор Икономово, обл. Шумен

yelizalibahtiyar@abv.bg

Ирина Валентинова Игнатова

Специална педагогика - Логопедия - бакалавър, випуск 2016 г.

Логопед - ОУ"Иван Тургенев"

гр. Разград

iri_567@abv.bg

Леризан Адемова Латифова

Специална педагогика - Логопедия - бакалавър, випуск 2016 г.

гр. Попово

lerzan_1994@abv.bg

Мария Георгиева Неделчева

Специална педагогика - Логопедия - бакалавър, випуск 2016 г.

Съдебен деловодител - Административен съд

гр. Разград

m7809@abv.bg

Мария Петева Минкова

Специална педагогика - Логопедия - бакалавър, випуск 2016 г.

гр. Търговище

maria_858@abv.bg

Надие Мустафа Пехливан

Специална педагогика - Логопедия - бакалавър, випуск 2016 г.

Учител на деца с езикови-говорни нарушения - НУ "Илия Блъсков"

гр. Шумен

nadyapehlivand@abv.bg

Нафизе Иса Исмаил

Специална педагогика - Логопедия - бакалавър, випуск 2016 г.

Социален работник - ЗЖЛУИ

с. Богомилци, обл. Разград

Нина Александрова Михова

Специална педагогика - Логопедия - бакалавър, випуск 2016 г.

гр. Шумен

mihova26@abv.bg

Нурселин Фахостинова Руфиева

Специална педагогика - Логопедия - бакалавър, випуск 2016 г.

Търговски представител - "ДЕЯ" ООД

гр. Шумен

nursi_1993@abv.bg

Нуртен Решад Илиязова

Специална педагогика - Логопедия - бакалавър, випуск 2016 г.

Одитор качество - "Велпа" ЕООД

гр. Каспичан

nurten.iliyazova@gmail.com

Паолина Ивалинова Янчева