УНСС - София
English Вход

Междууниверситетският център за развитие на кариерата (МЦРК) на Университета за национално и световно стопанство - София (УНСС) е създаден през месец юли 2002 година като продължение на дейността по международен проект на Европейския съюз, осъществен от българска страна от УНСС съвместно със Съюза за стопанска инициатива.

Концепцията за неговото изграждане се определя от водещата идея - Междууниверситетския център да бъде активно звено, което да гради и развива динамичната връзка между студенти, докторанти и други млади хора, от една страна, и бъдещите работодатели, от друга страна. Главното е да се съдейства още в рамките на университета за ползотворно информиране, консултиране и бъдещо сътрудничество на младите хора с бизнеса, да се подпомага тяхното професионално ориентиране и кариерно развитие.

Междууниверситетският център за развитие на кариерата на УНСС е отличен с приз "КАРИЕРЕН ЦЕНТЪР НА 2005 г." от Фондация "Човешки ресурси в България и евроинтеграцията" и сп. "Човешки ресурси", а през 2006 г. за "КАРИЕРЕН КОНСУЛТАНТ НА 2006 г.".