УНСС - София
English Вход

Основните дейностина Междууниверситетския център за развитие на кариерата са:

юИнформационна дейност;

юКонсултантска дейност;

юВръзки и сътрудничество;

юРегионално евродеск звено.