ХТМУ - София
English Вход

Центърът за професионална реализация на студентите при Химикотехнологичен и металургичен университет е създаден с Решение на Академичния съвет на заседание, проведено на 27.10.2004 год., протокол49.

Аргументитеза неговото създаване са:

- необходимост от връзка с работодателите за реализация на студентите, след тяхното дипломиране;

- получаване на информация от работодателите, относно нивото на знания и умения, придобити от възпитаниците на университета, по време на тяхното следване и пригодността им за работа в съответната сфера;

- осигуряване на бъдещи кадри и стипендианти за предприятия, фирми и организации;

- подпомагане организацията на студентските стажове.