ХТМУ - София
English Вход

Целите на Центъра за професионална реализация на студентите са:

1. Изграждане и актуализиране на информационна система за потенциални работодатели.

2. Изграждане и актуализиране на информационна система за студентите на ХТМУ - бакалаври и магистри.

3. Създаване на Университетска трудова борса, като основно средство за подпомагане на реализацията.

4. Подпомагане организацията на студентските стажове. 5. Осигуряване на добра информираност и мотивация на студентите, относно възможностите за бъдещата им реализация.