ХТМУ - София
English Вход

Услугите, които центърът за професионална реализация ще предлага съгласно проекта "Пазар на труда", включват:

- обучение по стратегии за търсене на работа;

- съдействие при подготовка на документи за кандидат-стване за работа;

- информация за очакванията на работодателите по време на интервю;

- подход при избор на магистърска програма;

- обява на стажантски програми във водещи индустриални фирми;

- предоставяне на информация на работодателите за изявени студенти.

За оповестяване на наличните работни места и стажантски програми служат таблото на Центъра за професионална реализация в университета и таблото на Студентската трудова борса в общежитията в Студентски град, както иInternet-сайта на университета. До момента помощ от центъра са потърсили около 45 студента и възпитаници на ХТМУ, като за 10 от тях се знае, че са настанени на работа.

Форма на пряк контакт между студенти и работодатели представляват презентациите на фирми в ХТМУ. През месец Май бяха представени фирма "Алкомет" АД от гр. Шумен и ФХ "Стамболийски" - гр. Стамболийски. На 22 Ноември се проведе презентация на фирмитеJobTiger(София) и "Каолин" АД.