Технически университет-София
English Вход
Добре дошли в Кариерен център към Технически университет-София
лице за контакт:Владимир Маргитин
електронна поща:career@tu-sofia.bg
телефон:965 3440
членове:4000
студенти:13500
 
За регистрация: В Кариерния център могат да се регистрират всички желаещи студенти,
независимо от специалност, факултет, курс и форма на обучение.
Регистрацията става по два начина:
- чрез попълване на регистационна карта на място в центъра (ТУ - София, блок 12, Каб.12 122);
-чрез изпращане на Автобиография на e-mail: career@tu-sofia.bg

Кариерният център към Техническия университет - София се намира в 12 блок, каб. 12 122 (фоайето на първи етаж). Центърът е официално открит на 11 май 2006 г. Той е създаден с подкрепата на Проект Пазар на труда на Американската агенция за международно развитие и JobTigerи се подпомага от Фондация на бизнеса за образованието. Материалното и техническо оборудване е дарено от Globul.

Основните функции на Кариерния център са:
1. Свързва студентите и работодателите;
2. Чрез предлаганите от кариерния център услуги студентът:
-търси стаж и/или работа;
- обвързва теоретичните си знания с практически умения;
-ориентира се професионално;
-създава полезни контакти както с работодатели, така и със специалисти в различни области;
Студентите, използващи услугите на центъра получават:
- Информация за свободни стажантски и работни позиции;
- Информация за конкретни работодатели;
- Кариерно ориентиране: Какво представлява позицията, за която кандидатстваме; Какви знания и умения са необходими, за да се справим с предизвикателството на конкретната позиция; С какво ще помогне постъпването на дадена позиция и какви са възможните следващи етапи на кариерно развитие;
- Обучение и стратегии за търсене на стаж и работа;
- Помощ при подготовка на автобиография, мотивационно писмо и други необходими документи при кандидатстване на конкретна позиция;
- Подготовка за цялостния процес на подбор: Как протича интервюто за работа;Какво очаква работодателят;Как да се държим по време на интервю; Какво да правим след интервюто;
- Участие във фирмени представяния и семинари.
 
Ако сте РАБОТОДАТЕЛИ, тук можете:
  • Безплатно да публикувате обяви за свободни стажантски позиции
  • Да търсите стажанти в база данни от регистрирани студенти
  • Да получавате автобиографии, отговарящи на Вашите критерии
  • Да осъществите обратна връзка с кандидатите

Ако сте СТУДЕНТИ, тук можете:

  • Да намерите свободни стажантски места и информация за фирмите, които ги разкриват
  • Да търсите стажантски позиции по различни критерии
  • Да създавате автобиографии, както и да ги направите достъпни за работодателите
  • Да кандидатствате по обявени позиции online

В БИБЛИОТЕКАТА ще откриете

  • Разнообразни полезни материали за организирането и провеждането на стажантски програми, пазара на труда и търсенето на работа