English Вход
Услуги за работодатели
Функция на Кариерния център
Кариерните центрове са неизменна част от съвременното образование и са един от основните стимули за преодоляване на бариерите в комуникацията между бизнеса, академичните среди и студентите. Освен ролята, която кариерният център има в професионалното ориентиране и подготовка на студентите, една от основните му функции е ефективното партниране на работодателите чрез подпомагане в процесите на подбор на студенти за стажантски позиции и работни места.

Предимства при работа с университетски кариерен център?
 • Възможност за ефективен подбор на успешни бъдещи кадри
 • Намалява разходите за подбор и обучение на персонала
 • Възможност за навлизането на съвременни бизнес практики и знания в университетските програми
 • Ефективен медиатор между бизнеса и университетите


Услуги, предлагани от Кариерния център
 • Подпомагане процеса на подбор
  • Прием, селектиране и обработване на документи по предварително зададени от работодателя критерии
  • Подготовка на студентите за кандидатстване за работа и стаж
  • Популяризиране на студентските стажове и мотивиране на студентите за участието им в такива
  • Канализиран и бърз достъп до информация
 • Организиране на фирмени представяния и семинари
 • Обратна връзка
 • Професионално ориентиране и практически офис умения на студентите