English Вход
Услуги за студенти
Какво е Кариерен център?
Кариерният център е неизменна част от съвременното образование. Кариерният център е един от основните стимули за преодоляване на бариерите в комуникацията между бизнеса, академичните среди и студентите. Освен в партнирането на работодателите чрез подпомагане в процесите на подбор на студенти за стажантски позиции и работни места, кариерният център има изключителна роля в професионалното ориентиране и подготовка на студентите.

Защо ми е необходим Кариерния център?
 • Свързва студентите и работодателите
 • Чрез предлаганите от кариерния център услуги студентът
  • търси стаж и/или работа
  • обвързва теоретичните си знания с практически умения
  • създава и усъвършенства уменията си за разрешаване на проблеми
  • ориентира се професионално
  • създава полезни контакти както с работодатели, така и със специалисти в различни области


Какво мога да получа от Кариерния център?
 • Информация за свободните стажантски и работни позиции
 • Информация за конкретни работодатели
 • Кариерно ориентиране
  • Какво представлява позицията, за която кандидатстваме
  • Какви знания и умения са необходими, за да се справим с предизвикателството на конкретната позиция
  • С какво ще помогне постъпването на дадена позиция и какви са възможните следващи етапи на кариерно развитие
 • Обучение и стратегии за търсене на стаж и работа
 • Помощ при подготовка на автобиография, мотивационно писмо и други необходими документи при кандидатстване на конкретна позиция
 • Подготовка за цялостния процес на подбор
  • Как протича интервюто за работа
  • Какво очаква работодателя
  • Как да се държим по време на интервю
  • Какво да правим след интервюто
 • Участие във фирмени представяния и семинари
 • Придобиване на практически офис умения


Какво трябва да направя, за да ползвам услугите на Кариерния център?
 • Посетете Университетския Кариерен център и се обърнете за съдействие към специалистите по кариерно ориентиране
Услугите, предлагани от кариерния център са безплатни за всички студенти на университета!